Tiểu sử Cô CAO THỊ KHIẾT / Cửu Nương Diêu Tŕ Cung

 

Trong một kiếp giáng sanh xuống trần gần đây nhứt tại nước Việt Nam, Cửu Nương có tên là CAO THỊ KIẾT nhưng thường gọi là CAO THỊ KHIẾT. Cô sanh ngày 16 tháng giêng năm Bính Thân (1895) tại Thị Xă Bạc Liêu, con của Ông Ịốc Phủ Cao Minh Thạnh và Bà Tào thị Phu Nhân.
Cô Cao thị Khiết được gia đ́nh hứa hôn gả cho Ông Nguyễn bá Tính, con thứ của Ịốc Phủ Nguyễn bá Phước thời đó. Nhưng lúc chưa đám cưới th́ Cô Khiết thọ bệnh và mất.
Cô mất ngày 27 tháng 6 năm Canh Thân (dl 11-8-1920) hưởng dương được 25 tuổi.
Mộ của Cô hiện nay vẫn c̣n, rất hùng vĩ và kiên cố, v́ làm toàn bằng đá xanh từ trên núi chở về, ở giữa đồng ruộng, cách Châu Thành Bạc Liêu chừng 2 cây số, đi về hướng Vĩnh Châu, trên phần đất dành riêng làm nghĩa trang cho ḍng họ Cao Minh ở Bạc Liêu.
Dân chúng quanh vùng gọi mộ của Cô là mộ Cô Tiên, hay mộ Cô Chín.
Ngày mùng 6-Giêng-Nhâm Th́n (dl 1-2-1952).
Pḥ loan : Luật sự Hưởng + Luật Sự Trường.

CỬU NƯƠNG DIÊU TR̀ CUNG
Chị chào mấy em. Chị Bát Nương đă chỉ các em khi nảy, các em c̣n nhớ không ?
Các em cố giữ vững Ịức tin th́ các em sẽ nh́n thấy lời hứa của Chí Tôn ra thế nào. Có khó mới có công được chớ, nếu dễ dàng, ai làm chẳng được, mà làm được cũng là việc thường, có ǵ gọi rằng phi phàm.
Các em đă rơ biết cảnh khó dễ của quyền Ịời trước kia mà hôm nay đến đó cũng là việc thường. Các em trông, mà tới th́ lại sợ, th́ trông để làm ǵ ?
Các em hăy vui lên để đón rước con Rồng Vàng (1) mới được. Mọi việc Chí Tôn đă sẵn định cho con cái của Người rồi, chỉ c̣n đợi coi các đứa con ấy có đủ khôn ngoan để thọ lănh phần thưởng đó mà thôi.Các em cố nối chí là đoạt được. Con đường đă vạch sẵn, chỉ c̣n tiến bước theo là xong việc.
Chị có mấy lời chỉ bảo cho các em. Vậy các em nên nhớ mà lo tṛn sứ mạng của các em.
Chị xin kiếu. THĂNG.
(Trích trong Luật Tam Thể của Ịức Cao Thượng Phẩm và Bát Nương)
(1) Con Rồng Vàng là ư nói : Năm Nhâm Th́n.

 

THI :
CỬU kiếp lo tu mới đặng thành,
NƯƠNG thuyền Bát Nhă hưởng Ịài thanh.
Khuyên đời mau ráng ḅn âm chất,
Trễ bước đường Tiên chẳng trọn lành.
( 26-5-Tân Mùi 1931 )
CỬU phẩm ṭa vàng mới bước sang,
NƯƠNG mây nay đến trước xem đàn.
Đôi lời cầu chúc mừng huynh tỷ,
Khá dắt d́u nhau bước rập ràng.
( 1-6-Tân Mùi 1931 )

Huyền diệu nan tri lư diệu huyền,
Phong ba chưa dễ lắng đường duyên.
Đảnh Tần c̣n vướng lằn mây bạc,
Biển Bắc đang cơn thọ năo phiền.
Bởi chẳng hoàn lương, Ịời mới diệt,
V́ chưa tỉnh giấc, Ịạo qui nguyên.
Chớ đem chí cả mà phô diễn,
Đợi buổi quyền giao định sửa giềng.

 

CỬU NƯƠNG