Tiểu sử Cô JEANNE D'ARC / Lục Nương Diêu Tŕ Cung

 
Trong một kiếp giáng trần ở nước Pháp bên Âu Châu, Lục Nương là Cô Jeanne d'Arc, một vị Nữ Thánh và cũng là một vị Nữ anh hùng của dân tộc Pháp.
Cô Jeanne d'Arc sanh năm 1412 tại Domrémy nước Pháp, trong một gia đ́nh nông dân b́nh thường. Cô là một cô gái rất ngoan hiền, và rất sùng tín Ịạo Thánh (Ịạo Thiên Chúa) . Ngoài th́ giờ phụ việc gia đ́nh, Cô thường đi lễ ở nhà thờ. Sau khi dự Thánh lễ xong, Cô thường ra chiêm ngưỡng tượng Thánh Mẫu Maria, đứng hàng giờ như thế và Cô cảm thấy tâm hồn thơ thới nhẹ nhàng.
Những lúc không đi nhà thờ, Cô thường ngồi một ḿnh trầm ngâm, nhớ lại khung cảnh nhà thờ, nhớ đến những nét dịu hiền thanh thoát của Ịức Mẹ Maria, tâm hồn Cô như ḥa vào Hư không.
Một hôm Cô đang ngồi yên lặng một ḿnh như thế, bỗng có một tiếng nói từ trên không trung đưa đến như một nghiêm lịnh, bảo Cô phải đi giải cứu nước Pháp, v́ lúc đó nước Pháp đang bị nước Anh đem quân xâm lấn. Nghe xong, Cô chợt bàng hoàng sực tỉnh, mở mắt nh́n ra 4 bên, cảnh vật vẫn im ĺm, không một bóng người lai văng.
Cứ như thế, đă mấy lần rồi, khi th́ Cô thấy Thánh Michel đến nói, khi th́ Cô thấy Thánh Nữ Cathechel đến bảo, cũng một âm điệu như một nghiêm lịnh như thế.
Cô tự nghĩ : Ḿnh là một cô gái quê, có tài cán chi đâu mà giải cứu được nước Pháp. Cô đâu có quyền lực ǵ, có nói cũng chẳng ai nghe. Thế là Cô bỏ qua, không nghĩ tới vấn đề ấy nữa.
Nhưng ít hôm sau, trong lúc ngủ mơ màng, Cô lại nghe tiếng nói ấy nữa, nhưng lần nầy lại có ư gằn giọng thúc giục. Ịến khi sực tỉnh, Cô cảm thấy bồi hồi, nhất là mấy hôm nay có tin quân đội Anh đánh chiếm được nhiều nơi của nước Pháp, gây cảnh nhà cháy, người chết, bao nhiêu người phải tản cư chạy giặc.
Cô cảm thấy ḷng ḿnh ray rứt, như thấy chính ḿnh trong cảnh khói lửa binh đao. Cô tự thấy ḿnh như phải có bổn phận bảo vệ đất nước, góp một công sức ǵ vào việc giải cứu dân tộc ḿnh.
Tiếng nói thinh không lại tiếp tục thúc giục Cô. Cuối cùng, Cô đánh bạo đến gặp Ịại Úy Robert de Baudricourt đang đóng quân tại Vaucouleurs, để tỏ bày hết mọi việc, và nhờ Ịại Úy dẫn đến yết kiến vua nước Pháp là Charles VII.
Ịại Úy Baudricourt không tin là Cô có thể đánh đuổi được quân Anh để cứu nước Pháp, nên không chịu hướng dẫn Cô đến yết kiến vua Pháp. Ông ta cho rằng Cô quá mê tín hoặc bị bịnh tâm thần.
Cô buồn bă ra về, tâm tư bị xao động mạnh v́ Cô cảm thấy vừa làm một việc hầu như không suy tính trước, chỉ nghe theo một động lực vô h́nh thúc đẩy. Chừng mấy hôm sau, người ta được tin thành phố Orléans sắp thất thủ trước quân đội hùng mạnh của nước Anh.
Khi Cô hay tin, Cô bỗng đứng bật dậy như cái ḷ xo. Với vẻ cương quyết, Cô vội vàng đến gặp Ịại Úy Baudricourt lần nữa. Lần nầy, Cô cũng tŕnh bày như trước, nhưng có vẻ tự tin hơn, tha thiết hơn.
Ịại Úy hỏi Cô :
- Cô xin yết kiến vua Charles để xin đi giải cứu nước Pháp, nhưng Cô định giải cứu bằng cách nào?
Cô nh́n viên Ịại Úy và trả lời ngay :
- Ơ ! Th́ đánh với quân Anh.
Ịại Úy Baudricourt gật đầu nói tiếp :
- Ịiều đó chúng tôi đang cố gắng và đang nổ lực, như trước mắt Cô đă thấy.
Cô vẫn cương quyết nói :
- Nhưng dù sao, tôi cũng giúp thêm được một tay, đâu có hại ǵ cho nước Pháp?
C̣n đang nói chuyện th́ Ịại Úy Baudricourt nhận được tin thành Orléans sắp rơi vào tay quân Anh, Ịại Úy bất đắc dĩ phải tiến dẫn Cô đến gặp vua Charles VII đang đóng quân ở tại Chinon. Cô đến thật bất ngờ, trong khi có đủ mặt các quan đang bàn định về chiến cuộc. Vua Charles vui vẻ cho Cô vào. Cô tỏ bày với vua Charles và với các quan đại thần tại triều, Cô xin đi giải cứu nước Pháp. Mọi người đều lấy làm lạ. Cô vẫn cương quyết tŕnh bày :
- Thưa Bệ hạ và Quí Ngài, sự cầu xin của tôi dù sao cũng thêm một cánh tay chớ không bớt. Tôi không ước mong ǵ hơn được sự chuẩn y của Bệ hạ, chỉ xin đi một ḿnh tôi cũng đủ, ngoài ra tôi không dám làm phiền đến các việc khác. Nếu kết quả thắng lợi vẻ vang th́ đó là một vinh hạnh, c̣n như thất bại th́ chỉ một ḿnh tôi cam chịu. Xin Bệ hạ ban ơn cho tôi.
Vua Charles ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, truyền giao cho Cô một đội binh nhỏ để Cô chỉ huy và tức tốc đi đến thành Orléans giao chiến với quân Anh.
Cô tuy rất băn khoăn bối rối, không biết phải dẫn quân đánh như thế nào, nhưng việc cứu binh như cứu lửa, Cô tức tốc lên xe dẫn toán quân ra mặt trận. Cô chỉ huy đội quân của Cô đánh thẳng vào quân Anh đang bao vây Orléans. Lúc đầu th́ chưa thấy có tác dụng ǵ để làm cho quân Anh phải lo ngại, nhưng sau đó mấy tiếng đồng hồ, đội quân của Cô lại tiến như vũ băo. Không biết v́ lư do ǵ, quân đội Anh thấy quân của Cô tiến tới đâu th́ quân Anh bỏ chạy đến đó, rút lui ồ ạt. Họ thấy quân Pháp dưới quyền chỉ huy của Cô rất đông đảo, trùng trùng điệp điệp, hùng hổ tiến lên, bất chấp tên đạn do quân Anh bắn trả lại. Quân Pháp càng đánh càng đông. Vị chỉ huy quân đội Anh phải ra lịnh lui binh gấp, quân lính quăng bỏ vũ khí, đạp bừa lên nhau mà chạy thoát thân, nên quân Anh chết thôi vô số.
Thành Orléans nhanh chóng được giải cứu hoàn toàn. Tin nầy được tức tốc đưa về Chinon . Vua Charles VII và các quan hết sức vui mừng. Dân thành Orléans hoan hô Cô Jeanne d'Arc nhiệt liệt. Lúc đó là năm 1429.
Kế đó, Cô được lịnh đem quân đến đánh quân Anh đang bao vây thành Patay. Cũng như trận đánh ở Orléans, toán quân nhỏ của Cô tiến đến đâu th́ quân Anh thấy quân Pháp trùng trùng điệp điệp, biết tiến chớ không biết dừng, quân Anh phải chịu thảm bại rút lui.
Vua Charles liền nhận được tin chiến thắng. Cánh quân của Cô Jeanne d'Arc lập được chiến công hàng đầu.
Vua và các quan, nhứt là Ịại Úy Baudricourt đều ngạc nhiên, không thể nào ngờ rằng một cô gái yếu đuối quê mùa như Jeanne d'Arc lại có thể đánh lui được quân Anh một cách dễ dàng và phi thường đến thế.
Thắng suốt hai trận đánh một cách nhanh chóng như thế, tên tuổi Cô Jeanne d'Arc nổi như sóng cồn, mọi người dân Pháp đều biết tiếng vị Nữ anh hùng nầy, c̣n quân Anh th́ khi nghe tiếng của Cô đều vỡ mật kinh hồn.
Vua Charles VII liền quyết định tổ chức Thánh Lễ Tôn Vương cho Ngài tại Nhà Thờ Reims và chính Cô Jeanne d'Arc đứng ra chứng lễ. Ịây là một Thánh lễ rất quan trọng đối với một vị vua mà theo truyền thống từ trước, phải có một vị Giáo phẩm cao cấp Ịại diện Giáo Hoàng La Mă ban cho mới đúng. Nhưng đàng nầy, vua Charles lại muốn được sự thừa nhận của chính Jeanne d'Arc mà thôi.
Sau cuộc lễ Tôn Vương đó, Cô lại ra mặt trận, nhưng chẳng may Cô bị thương, và được đưa về hậu cứ điều trị.
Cách mấy hôm sau, Cô hay tin quân Anh tiến về thủ đô Paris. Cô vội vàng xin ra trận, nhưng vua Charles VII thấy Cô c̣n yếu nên không cho Cô đi.
Nhân việc bị thương của Cô Jeanne d'Arc, phe Bảo Cựu Bourguignons chống vua Charles, thân với nước Anh, tuyên truyền rằng sự chiến thắng của quân Pháp tại 2 mặt trận Orléans và Patay vừa qua chỉ là một dịp t́nh cờ trong chiến lược rút lui của quân Anh, chớ không phải do hiện tượng lạ lùng mà quân Anh thấy quân Pháp dày đặc trên chiến trường mà khiếp sợ. Không nên dựa vào đó mà tạo ra thần quyền tà mị, bởi v́ hiện nay, Jeanne d'Arc cũng đă bị thương như bao nhiêu người khác và quân Anh đang tiến vào Paris. Nếu Cô có phép lạ, sao không đi giải cứu Paris ?
Chiến lược tuyên truyền đó rất có lợi cho quân Anh. Quân Anh lên tinh thần trở lại và nhân đó cũng xác nhận chiến lược rút lui của quân Anh. Quân Pháp thắng được chỉ là biết lợi dụng sự rút lui của quân Anh và họ cũng xác nhận rằng Jeanne d'Arc chỉ là một người tầm thường như bao nhiêu người tầm thường khác.
Phe Bảo Cựu Bourguignons tuyên truyền đánh đúng vào tâm lư của nhân dân Pháp, làm cho đức tin của họ đối với Jeanne d'Arc bị lung lay.
Thừa lúc bất ngờ, phe Bảo Cựu tổ chức bắt cóc Jeanne d'Arc và họ đem Cô nạp cho quân đội Anh là đồng minh của họ. Quân Anh giải giao Cô cho Ṭa Án của Giáo Hội Thiên Chúa Giáo tại Pháp xét xử.
Vị Giám Mục tỉnh Beauvais tên là Pierre Cauchon đứng ra làm Chủ tọa Ṭa Án Tôn giáo, kết tội Jeanne d'Arc theo Tà giáo, mê hoặc nhân dân, vi phạm quyền Thánh của Giáo Hội. (Xem Biên bản hỏi cung phía sau) .
Cô Jeanne d'Arc bị Ṭa Án của Giáo Hội Thiên Chúa Giáo tại Pháp kết án tử h́nh, thiêu sống trên dàn hỏa tại Rouen năm 1431, lúc đó Cô được 19 tuổi.
Cô Jeanne d'Arc biết rằng việc làm của Cô không thể thanh minh được trước một Giáo Hội độc tài vô minh. Cô chỉ biết cầu nguyện và can đảm chờ đợi số phận mà Ịấng Thượng Ịế dành cho Cô.
Những người Anh khi nh́n thấy đống lửa thiêu đă phải thốt lên lời kính phục : "Chúng ta đă thiêu một vị Thánh."
Dân tộc Pháp biết ơn Cô, tôn Cô là : "Trinh nữ thành Orléans", vị "Nữ Anh hùng của dân tộc Pháp" .
Năm 1909, Cô được làm Lễ Tuyên Phúc (cho linh hồn Cô được vào Thiên Ịường).
Ịến năm 1920, Cô được phong Thánh. Ngày Lễ nầy trở thành ngày Quốc lễ của nước Pháp, được tổ chức vào ngày Chúa Nhựt thứ nh́ của tháng 5 hằng năm.
Tiểu sử của Nữ Thánh Jeanne d'Arc đă gây nhiều cảm hứng cho giới Văn nghệ sĩ Pháp, nên họ đă viết nhiều tác phẩm thơ văn, bi kịch và nhạc kịch ca ngợi Nữ Thánh Jeanne d'Arc sau đây :
- Bi kịch của Schiller (1801) : Jungfrau von Orleans.
- La Sainte Jeanne của G.B. Shaw (1923) .
- Jeanne au bucher, nhạc kịch của P.Claudel (1937) .
BIÊN BẢN về vụ án của Cô Jeanne d'Arc do ông Thomas de Courcelles lập , được dịch ra sau đây :
" Vị Giám Mục :
Tên và biệt danh của Cô ?
Jeanne : Ở làng tôi, người ta gọi tôi là Jeannette và sau nầy người ta gọi tôi là Jeanne. Tôi không biết ǵ cả về biệt danh.
Vị Giám Mục : Cô sanh quán ở đâu ?
Jeanne : Tôi sanh ở làng Domrémy, sáp nhập với làng Greux. Ở làng Greux có Giáo đường chánh.
Vị Giám Mục : Tên của cha mẹ Cô ?
Jeanne : Cha tôi tên là Jacques d'Arc, mẹ tôi là Isabelle Romée.
Vị Giám mục : Cô được rửa tội ở đâu ?
Jeanne : Ở Giáo đường làng Domrémy.
Jean Beaupère: Thuở nhỏ, Cô có học nghề ǵ không ?
Jeanne : Có, học may những tấm bảng bằng vải gai và học đan. Tôi không thua một phụ nữ nào ở thành phố Rouen về đan và may.
Jean Beaupère : Ịă có một lần Cô rời khỏi nhà cha Cô phải không ?
Jeanne : V́ sợ phe Bourguignons, tôi có ĺa nhà cha tôi và đến Neufchâteau ở Loraine cư ngụ nơi nhà một phụ nữ có biệt danh là Chị Tóc hoe khoản 15 ngày.
Jean Beaupère : Cô làm ǵ thuở Cô ở nhà cha Cô ?
Jeanne : Khi tôi ở nhà cha tôi, tôi làm công việc nhà và không ra đồng với bầy trừu cái và thú vật khác.
Jean Beaupère : Mỗi năm Cô có xưng tội không ?
Jeanne : Có, xưng tội với Cha Cố và khi Cha Cố bận việc, tôi xưng tội với một tu sĩ khác, được sự chấp thuận của Cha Cố. Ịôi khi dường như 2, 3 lần ǵ đó, tôi xưng tội với các tu sĩ hành khất trong thành phố Neufchâteau nói trên và tôi được ban phép làm Ḿnh Thánh Chúa vào Lễ Phục Sinh
. Jean Beaupère : Lúc nào Cô đă khởi nghe những ǵ mà Cô gọi là những tiếng nói ?
Jeanne : Lúc tôi 13 tuổi, tôi có nghe tiếng nói của Ịức Chúa Trời giúp tôi tự sửa ḿnh. Ịó là lần thứ nhứt, tôi sợ quá ! Và khoảng 12 giờ trưa, tiếng nói đó đến, vào mùa hè, trong khu vườn của cha tôi. Bữa trước, tôi đă không kiêng cử ăn. Tôi nghe tiếng nói phía tay mặt, hướng Giáo đường, và thường thường tôi nghe rất rơ ràng. Thật ra có ánh sáng từ phía đó. Từ thuở ấy, thông thường có một ánh sáng rực rỡ. Khi tôi đến gặp nhà vua để tôi tŕnh bày sứ mạng của tôi và chiến đấu, tôi thường nghe tiếng nói ấy.
Cô Jeanne d'Arc bị bắt ngày 23-5-1430, bị bán cho người Anh ngày 21-11-1430.
Cô bị đưa lên dàn hỏa ngày 30-5-1431 lúc Cô 19 tuổi.
Vua nước Pháp thời nầy là Charles VII (1422-1461)
(Tài liệu dịch ra Việt văn của ông Nguyễn lộc Thọ

Sau đây, xin chép ra một bài Thánh giáo bằng Pháp văn của Cô Jeanne d'Arc, Lục Nương Diêu Tŕ Cung :
Phnom-Pênh, nuit du 16/17 Février 1933, 2 h 15.
Médium : Hộ Pháp et Tiếp Ịạo.
Présents à la séance : Giáo Sư LATAPIE et quelques dignitaires.
JEANNE D'ARC
J'y suis en effet, chère frère Latapie,
A qui puis-je donner une nouvelle vie.
Assoiffé de toute tendresse
Vous vous trouviez dans une réelle faiblesse.
Avec votre infidèle SÁU, vous l'encouragiez à vous trahir,
Elle est maintenant condamnée avec sévérité,
A des souffrances morales parmi les pires.
Elle n'obtiendra son salut que par vous.
Aidez-moi donc dans vos prières et je pourrai tout.
Soyez fidèle à notre Maitre Divin,
Faites avec dévouement votre devoir de Saint.
Nous sommes là pour vous aider
Et faciliter votre tâche, il faut y penser.
Un corps d'Esprits européens est à ce jour constitué,
Ils travailleront avec vous en communauté.
Soyez donc vaillant,
La grandeur d'âme francaise en dépend.
Au revoir.
Dịch ra Việt văn :

Nam Vang, đêm 16/17 tháng 2 năm 1933, 2giờ 15.
Pḥ loan : Hộ Pháp và Tiếp Ịạo.
Hầu đàn : Giáo Sư Latapie và vài chức sắc.
JEANNE D'ARC
Quả thật, Em đến đây, Hiền huynh Latapie thân mến,
Ịể cho Hiền huynh một nếp sống mới.
Khao khát t́nh triều mến
Hiền huynh lâm vào một nhược điểm thật sự.
Ịối với nàng Sáu thất tiết của Hiền huynh,
Hiền huynh đă khuyến khích nàng phản bội,
Nay th́ nàng bị kết án nghiêm khắc,
Với những đau khổ tinh thần tệ hại nhứt.
Nàng sẽ được cứu rỗi bởi Hiền huynh mà thôi.
Vậy Hiền huynh hăy giúp Em trong lời cầu nguyện và Em sẽ làm được tất cả.
Hiền huynh hăy trung thành với THẦY của chúng ta,
Hăy thi hành tận tụy nhiệm vụ của một vị Thánh.
Chúng tôi ở đây để giúp đỡ Hiền huynh,
Và dễ làm tṛn bổn phận, hăy ghi nhớ.
với Hiền huynh trong cộng đồng.
Vậy Hiền huynh hăy dũng cảm,
Tâm hồn cao thượng của người Pháp tùy thuộc vào đây.
Tạm biệt.
Thánh giáo của LỤC NƯƠNG bằng Việt văn :

Thảo Xá Hiền Cung, ngày 15-10-Kỷ Tỵ (dl 15-11-1929)

DIÊU TR̀ CUNG LỤC NƯƠNG
Em xin chào mấy chị. Cười . . .
Hèn lâu, Em ao ước sao đặng hội hiệp cùng mấy chị cho thân mật tâm t́nh, nhưng không phương chi đặng. Nay nhờ Hương Hiếu Ịại Tỷ và Hộ Pháp Nhị Ca khẩn đảo Diêu Tŕ huấn độ Nữ nhi. Em lănh lịnh Thầy Em là Kim Mẫu Nương Nương mong đến tỏ tường Thánh giáo. Em chủ tính là nâng đỡ trí thức tinh thần của Nữ phái lên cao cho vừa cùng Nam phái. Em ước ao sao cho mấy chị đặng vậy là thỏa nguyện. Cười . . .
Trước khi giảng dạy điều Vô vi bất kiến, Em khởi giải phẩm vị Nữ Nam nơi trần hoàn nầy, bởi đâu mà phân biệt ? Mà cũng v́ phân biệt ấy mà đè nén, nghịch nhau, làm cho Cơ Trời ra dời đổi.
Nam Nữ vốn tương thân mà không tương ư, là tại nơi nào ? Th́ cũng tại học thức bất đồng, tinh thần bất ngộ. Cơ tạo thế do đó mà gầy ra toàn nhơn loại. Không đồng tâm đồng chí th́ là phân biệt sang hèn, làm cho cơ đời ra nghịch đời bởi đó. Nam là chi ? Nữ là chi ? Nam Nữ trước thiêng liêng vốn không phân biệt, chỉ tại mang lấy cốt phàm. Vậy th́ Nam có thể là Nữ, mà Nữ có thể là Nam. Tâm thần đồng phẩm hạnh mới phải.
Em tỷ như ở cơi thiêng liêng, đời hằng biết danh hơn hết là Từ Hàng Bồ Tát, trước vẫn là Nam, sau hóa ra Nữ. Vậy Nữ với Nam vốn một phẩm quyền. Nam dường nào, Nữ cũng đối quyền. Duyên phận ấy tại quyền ḿnh lập vững.
Mong sao cho mấy chị hiểu thấu giá trị của ḿnh, đừng để cho người khinh cam hổ phận.
Từ đây, Diêu Tŕ Cung chung lo lập phận cho mỗi người, chỉ xin mấy chị một điều là làm thế nào cho ra xứng giá.
Ngày mùng 1 tới, có Thầy Em giáng cơ cho Pháp hiệu. Vậy th́ đợi lịnh ấy, rồi các Em sẽ lo dạy dỗ.
An ḷng chờ đợi, đừng đem dạ mờ hồ làm thất Thánh truyền rất uổng.
Khá nhớ lời Em.
 

THĂNG