Tư Liệu Ban Đạo Sử Cao Đài Âu Châu

Đường Vào Tịnh Kinh

 

        Ông  Cao Triều Phát rất ngạc nhiên và khám phá trong ngũ uẩn của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, phát ra hào quang bác nhă, và ông đă công bố  Đường Vào Tịnh Kinh .

            Cao Triều Phát : Chúng tôi đă biết chân giả của ḿnh đang đến diện kiến  một đức tin Vo vi không cùng .

  Như chúng tôi đang bối lối và lúng túng trước đức cao vô sự của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc .

            Mà chúng tôi đang chuẩn bị, tính toán âm mưu, nhưng tại tâm bức rức bởi không muốn

 nội ḷng mang vết thương ác đeo thân. Ông vào điện lễ Đức Chí Tôn tự sám hối

 mong trải rộng thân ăn ở phải Đạo với Người vô thường, cùng lúc ông tiếp

 nhận tâm nguyện toả ngát mùi hương tuyệt diệu mở tâm hồn, đến hết thời lễ mà

 ông vẫn c̣n say thị độ tại ḷng hương thơm đắm đuối, cho phép ông tự xét

 ḿnh để đổi ư thực hiện mệnh lệnh, đó là tâm thể trở về b́nh thản như chuyện

 không có ǵ đến với ông, ông rất hạnh phúc sự vi diệu hôm nay đă đủ cho kiếp

 sinh toại nguyện .

        Ra khỏi Điện thờ tất cả cùng theo Đức Hộ Pháp về hướng văn

 pḥng của Người, toàn Đạo biết hôm nay Đức Hộ Pháp có quan khách từ xa đến

 viếng thăm nên mọi việc tiếp tân và vị trí tiếp xúc rất chu đáo .

        Vào văn pḥng trống trải sánh sáng và nhiệt độ dịu, trung tâm

 văn pḥng có một Thiên bàn nhỏ ba cây hương đang động mùi ngát thơm nhẹ, bên

 cửa Nam có một bàn giấy để Đức Hộ Pháp làm việc, chung quanh có rất nhiều

 cửa sổ, trên tường treo chân dung quư đấng bề trên và chân dung Đức Quyền

 Giáo Tông [ Lê Văn Trung ], vị trí tiếp quan khách ở vào trung tâm điểm

 hướng Bắc của văn pḥng .

        Một Tín đồ nam đứng ở gốc dương văn pḥng hầu tiếp tân

 thưa rằng :

         - Đệ tử kính thưa quư Ngài dùng những ǵ, ở đây có trà hương

 sen móc câu, nước ngọt, cùng một bánh cốm nếp và bánh Tây  .

            Hai ông : - Cho chúng tôi Café và trà .

        Cuộc diện kiến khởi đầu, Đức Hộ Hộ Pháp mở lời trước v́ là

 chủ nhà :

        " - Bần Đạo chúc mừng sức khoẻ quư vị, Hà và [ ] th́ xem như

 người Đạo thường trú ở Kim Biên, chỉ riêng có Hiền Huynh Cao Triều Phát

 là đặc biệt, nhờ có dịp nầy mới viếng thăm Bần Đạo rất cảm động và toàn Đạo

 ở đây cũng mến mộ Hiền Huynh lắm .

        Như vậy Hiền Huynh công tác ở đây được bao lâu ?, Bần Đạo chúc

 hoàn thành sứ mạng. Bần Đạo được tin gia đ́nh Hiền Huynh và Tín đồ tập kết

 ra Bắc vài tháng sau đó đă ổn định điều nầy Bần Đạo rất vui mừng, nhưng Bần

 Đạo lo lắng nhiều hơn về sức khoẻ, tương lai các cháu, con em Đạo, v́ đây là

 lớp người tiếp nối con đường Đạo của chúng ta đang đi. Nhân đây Bần Đạo thay

 mặt cho toàn đạo xin gửi tặng cho lớp trẻ một số tiền 220.500 đồng để làm

 quà. Do Trấn Đạo Kim Biên lạc quyên, đă chuẩn bị gửi đến Hiền Huynh để phân

 phối tặng các cháu, con em Đạo, ma âu cũng là dịp rất tiện xin gửi Hiền

 Huynh " .

        Ông Cao Triều Phát: " Thưa Ngài. Tiểu Đệ chỉ ở đây hơn tuần

 lễ, mục đích chính công tác tham quan đất nước chùa tháp, cũng lợi dụng nhân

 dị nầy viếng thăm Ngài là chính, nếu Ngài cho phép Tiểu Đệ thường xuyên đến

 thăm mỗi ngày .

        Riêng về số quà tặng cho các cháu, con em của Đạo, th́ xin gửi

 lại Trấn Đạo Kim Biên, để xây dựng khan trang nền Đạo và nhứt là ấn loát

 kinh sách phát hành rộng răi .

        Được xem như Tiểu Đệ đă nhận rồi số tiền tặng nầy vậy, và xin

 hứa khi về Bắc, Tiểu Đệ sẽ bán một phần nữ trang của gia đ́nh để thay mặt

 Ngài và Trấn Đạo Kim Biên tặng cho các cháu, con em của Đạo .

 

        Thưa Ngài. Tín đồ tập kết ra Bắc vẫn khoẻ mạnh, nhưng nhớ

 quê Nam và thường hỏi tin nhau về Đạo cũng như đời ".

 

        Đức Hộ Pháp: " - Hiền Huynh đừng ngại số quà tặng ấy,

 nói chỉ là sự thể hiện t́nh cảm đồng Đạo, thôi th́ Bần Đạo xin mời ngày

 mai Hiền Huynh đến đây để trao đổ với ban vận động lạc quyên, nhằm hiểu

 nhau tinh thần đức hạnh đôi bên " .

 

        Tiếng khánh đổ ba hiệp của Trại Đường báo hiệu 14 giờ nhập

 trai [ ăn cơm chay buổi trưa ]. Hà và [   ] quá quen tiếng khánh, nhưng ông

 Cao Triều Phát th́ hơi lạ, mọi người im liềm, vừa lúc ấy có một Tín đồ nam

 vào văn pḥng mời Đức Hộ Pháp và quang khách chuẩn bị nhập trai .

        Hà và [      ] xin kiếu để xuống trại đường nhập trại v́ hai

 ông nầy tỏ ư muốn dùng trai tự do và luôn tiện trao đổi mối liên hệ đă vào

 khớp xem như hướng dẫn ông Cao Triều Phát đến đây đă thành công, từ đây ông

 Cao Triều Phát tự đến mục tiêu và cũng muốn để cho ông Phát tự do tạo t́nh

 cảm với Đức Hộ Pháp, hai ông Hà và [ ] vừa luôi chân, Tín đồ nam mời Đức Hộ

 Pháp và vị quan khách vào pḥnp trai bên phải của văn pḥng .

 

        Đức Hộ Pháp mời ông Cao Triều Phát nhập trai và độc bài Kinh [ Nhập

 Trai ] buổi trai nầy ông Phát có nhiều lo lắng cho nên khi độc kinh lời âm

 động uẩn khúc, nhịp đuổi dồn dập và buổi trai măn, độc tiếp bài kinh [ Xuất

 Trai ] .

        Tín đồ nam tiếp tân thu gọn bàng trai và bày ra nước trà cùng

 lúc mời ông Phát uống rượu đỏ nhưng từ chối, trong pḥng trở lại không khí

 yên tĩnh chỉ c̣n Đức Hộ Pháp và ông Phát .

        Đức Hộ Pháp ngỏ lời :

        " - Bần Đạo rất hài ḷng buổi trai hôm nay, như vậy từ hôm nay

 đến ngày về Hà Nội, Hiền Huynh hăy tạm trú ở đây để có dịp cùng nhau đàm Đạo,

 đó là điều Bần Đạo ân cần mời Hiền Huynh " .

 

        Ông Cao Triều Phát cảm nghĩ cảnh ḷng trong như bạch thủy của

 Đức Hộ Pháp như thế nầy sẽ có ngày mất mạng nếu như ai cố ư ám hại Người,

 ông Phát thưa :

 

        " - Thưa Ngài đă cho phép th́ Tiểu Đệ an tâm nhận lời và

 nhân đây có vài vấn đề muốn tỏ bày như sau :

        1 - Ngày 22/07/1954 Tiểu Đệ có gửi một thông điệp đến Ngài nhưng

 chẳng hay Ngài có nhận được chưa ? .

        2 - Ngài có am tường Việt Minh và chính phủ Bắc Bộ không ? .

        3 - Ngài đối sử với Cao Đài Hiệp Nhứt như thế nào ? .

        4 - Ngài có nắm vững những chi tiết mỗi khi Cao Đài Hiệp Nhứt giao

 trang với quân đội Cao Đài của Hiền Huynh Trần Quang Vinh không ? .

        5 - Tiểu Đệ bắt Hiền Huynh Trần Quang Vinh đày xuống Cà

 Mâu như vậy Hiền Huynh Vinh có biết không .

        6 - Tiểu Đệ xin thỉnh ư về một phần Đạo tập kết ra Bắc .

       Nhờ Ngài dạy phân thiện lành của 6 vấn đề trên và xin thứ tha sự

 vô phép nầy " .

 

        Đức Hộ Pháp ung dung phân lẽ thực hư :

        " - 6 vấn đề vừa tŕnh bày qua điều nào cũng quan trọng cả,

 chính cái quan trọng đó đẩy đưa Hiền Hunyh đến đây và mạng đổi mạng nhưng

 đó là sự đă dứt khoác rồi, thôi âu cũng là phần số đă an bày, nay chỉ c̣n

 cách chúng ta đồng cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫn và chư Đấng Thiêng

 Liệng ban ân độ rỗi cho đến ngày chung cuộc [ chết ] .

        Để trả lời 6 vấn đề mà Hiền Huynh đưa ra. Hiền Huynh chờ một

 tí, Bần Đạo đến bàng giấy lấy ra những tư liệu để chứng minh cho Hiền Huynh

 thấu hiểu cặn ngồn. Đây là sự thực mà Hiền Huynh muốn biết :

 

        1 - Đây là thông điệp của Hiền Huynh gửi cho Bần Đạo ngày

 22.07/1954. Nhưng đến ngày sinh nhựt của Bần Đạo 05/05/1955 mới nhận được

 từ tay thân tín của Trần Văn Giầu .

        Bần Đạo không phúc đáp mới có hôm nay để hiểu nhau, nếu như

 phúc đáp th́ Hiền Huynh đă qui chung từ lâu và Bần Đạo loạt vào kế sách

 của ông Hồ Chí Minh .

 

 

        2 - Nếu toàn Đạo không am tường Việt Minh th́ nay Ṭa Thánh Tây

 Ninh đă bị nhụm màu đỏ rồi, cũng nhờ toàn Đạo nhận diện được chế độ nhà nước

 Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa miền Bắc, đă gây ra nhiều bi thảm cho đất nước và

 người dân lâm vào cảnh khốn cùng, đất nước tiếp tục chiến tranh, đó là điều

 Ṭa Thánh Tây Ninh phải tránh trước cho nên không dự phần vào cuộc thế là

 vậy, những ǵ có lợi cho nhơn sanh th́ làm không ngại khó và một điều rất

 tối trọng mà Ṭa Thánh Tây Ninh phải tránh v́ mai sau Đạo phát triển ra

 ngoại quốc, nếu dính vào chính phủ Bắc Bộ th́ lịch sử nhân loại sẽ không tha

 thứ .

 

 

        3 - Toàn Đạo có trách và buồn phiền Hiền Huynh nhưng không nỡ

 hại nhau v́ t́nh Huynh đệ vức tay th́ đau ḿnh, cái khổ là 12 chi phái không

 tự đặt ḿnh vào ánh sáng quang minh, v́ lẽ đó mới sinh biến lợi riêng do duy

 quyền dục khích và lẽ dĩ nhiên người Cộng Sản thấy điều này có lợi cho họ và

 nhảy vào khai thác không khó, Hiền Huynh là chủ của Cao Đài Hiệp Nhứt nhưng

 cuối cùng chủ chính là Việt Minh, Hiền Huynh chỉ kư trên các văn kiện Đạo mà

 không quyền, về tính trung thực của Cao Đài Hiệp Nhứt ở buổi đầu rất tốt đẹp

 ai cũng đồng một ư hiệp nhứt là dịp chuẩn bị thống nhứt Đạo, nhưng sự đổi

 tâm của 12 chi phái rất phức tạp cho phép Việt Minh thao túng .

        Riêng Bần Đạo để ḷng thương hơn là buồn, điều nầy Hiền Huynh

 đă biết rồi nay không cần phải lập lại .

 

 

        4 - Theo bản phúc tŕnh của Hiền hữu Phối Sư Trần Quang Vinh

 và chiến sĩ. Có đến 4 lần quân sĩ Hiệp Nhứt và Đạo Đức Đoàn bị loạt vào vị

 trí phục binh và ṿng vây mỗi lúc xiết chật, nhưng cuối cùng Hiệp Nhứt và

 Đạo Đức Đoàn vô sự, đạng hai bênh không mất và cảnh vật tứ phía vẫn im liềm,

 trong 4 lần đó đều do Hiền Huynh chỉ huy, như vậy là Phối Sư Trần Quang Vinh

 đă tỏ bày sự thương yêu vô đối v́ t́nh đồng Đạo đồng môn, những trường hợp

 nầy chỉ có Người nhân đức mới thực hiện được, nếu như sự bao vây ngược lại

 th́ Hiền Huynh phủ lấy ngay v́ dịp may hiếm có, bởi có lần Phối Sư Vinh tha

 chết mà Hiền Huynh vẫn ra lịnh binh sĩ tấn công làm hơn 10 binh sĩ và 2 sĩ

 quan của Phối sư Vinh tử trận .

        Bần Đạo nhận thấy quân đội của Phối Sư Trần Quang Vinh thuộc

 b́nh diện bất đắc dĩ và có lư do của nó v́ Bần Đạo bị lưu đày Phi Châu mới

 có sự thành h́nh như thế, Đạo lấy tu học để lập đức thành hạnh mà chủ mưu

 lập quân đội thi thố với đời đó là điều không nên làm, nhứt là người có Đạo

 lại càng tránh cảnh xác thây vô thừa nhận .

        Cũng có lần Hiền Huynh chỉ huy lấy kho lương thực của quân đội

 Phối Sư Vinh mà sự chống trả rất yếu ớt, đó không phải là thua mà phải nói

 rằng Hiền Huynh bị phục kích nắm trên tay sát phạt nếu Phối Sư Vinh muốn.

 Cuối cùng kho lượng thực đó Hiền Huynh chuyển được về Thánh Thất Ngọc Sắc để

 nuôi quân, lúc quân đội của hiền huynh đang thiếu lương thực trầm trọng Việt

 Minh không cung cấp mà c̣n ăn theo, sau nầy Hiền Huynh mới biết khó lương

 thực ấy có được là do Phối Sư Trần Quang Vinh dâng tặng nhưng tránh tiếng .

        Nhưng chỉ có một điều Bần Đạo âu lo và buồn đó là Tín đồ

 của ḿnh tử trận quá nhiều dưới tay Việt Minh và quân đội Pháp .

 

 

        5 - Điều nầy chỉ mới biết đây thôi và biết tường tận chi tiết,

 nhưng việc đă cũ thôi ḿnh nhắc nhở lại để làm ǵ, hơn nữa sự hờn giổi của

 Phối Sư Vinh nay không c̣n, Bần Đạo tặng tư liệu chi tiết nầy để Hiền Huynh

 độc mà biết muôn mặt Việt Minh .

 

 

       6 - Tín đồ ḿnh ra Bắc để tự do truyền giáo đó là điều mong ước

 chung của toàn Đạo rất đáng để khuyến khích, nhưng không phải vậy v́ nó

 nghịch lư xă hội chủ nghĩa, không bao lâu nữa có một số Đạo hữu sẽ ḥa vào xă

 hội rồi biến mất tiếng Đạo và cũng chính số Đạo hữu nầy trong tương lai làm

 khổ Đạo trên hai miền Nam và Trung, tại sau có t́nh trạng nầy v́ họ theo đạo

 không v́ mục đích Thiêng Liêng và họ cũng chưa từng hướng dẫn Đạo hạnh đúng

 mẫu mực một Tín đồ Cao Đài .

        Mới ra Bắc mấy tháng mà có một số Tín đồ đă không c̣n trong

 ảnh hưởng của Đạo, họ đă ră thành nhiều mảnh và Hiền Huynh cũng không c̣n

 tiếng nói như trước đây để tập hợp Tín đồ thành một điểm tụ lớn .

        Đó là những lầm lỗi của chúng ta chứ không phải của Tín đồ,

 một chính quyền lầm lỗi đất nước đó sẽ chậm tiến, một Đạo sĩ lầm lỗi sẽ đưa

 Tín đồ ḿnh gần cửa Phong đô, một Tôn giáo lầm lỗi sẽ biến thành bàn môn tả

 Đạo .

        Tất cả 6 câu hỏi và trả lời trên, Bần Đạo đă tŕnh bày với ḷng

 thành, nếu có điểm nào Hiền Huynh không vừa ư xin nói ra để cùng nhau tham

 khảo " .

 

         Cao Triều Phát bày tỏ :

        " - Thưa Ngài quả đời ca ngợi Việt Nam có Đức Bác Nhă không

 sai. Thưa Ngài, tất cả 6 câu trả lời trên Ngài đă tŕnh bày sáng tỏ từng

 phần một và chính đáng sự thực là như thế, Ngài đă cứu Tiểu Đệ được sống

 nhiều phen và hôm nay Ngài từ bi cứu rỗi lần cuối kiếp sống nầy được vinh

 dự ân hưởng phúc lành, Tiểu Đệ xin Ngài thứ tha v́ đă làm Ngài mất rất nhiều

 thời gian, Tiểu Đệ xin tạm biệt hứa sáng mai giờ Sửu về Thánh thất lễ Đức

 Chí Tôn " .

 

        Đức Hộ Pháp ân cần :

       " - Hiền Huynh nay đă cao niên, chắc thời gian ngủ cũng ngắn dần,

 nếu thức dậy sớm th́ đến đây tự nhiên để dùng điểm tâm rồi sau đó vào thời

 Mẹo dâng lễ Đức Chí Tôn " .

 

        Ông Cao Triều Phát vâng và kiếu từ, Đức Hộ Pháp tiển khách quí

 ra đến đông môn Trấn Đạo đôi bên bất tay chào nhau tạm biệt và chúc một

 đêm b́nh an .

 

 

        23/05/1956. Vào lúc 5 giờ 20 phút sáng cửa thánh thất chưa mở có

 tiếng kêu bênh ngoài, Tín đồ nam ra tiếp th́ biết là ông khách Đạo hôm qua,

 Tín đồ nam mở cửa mời vào : " Thưa Ngài, Đức Hộ Pháp đang chờ Ngài ở Trai

 Đường để cùng điểm tâm ". ông Phát đi theo sự hướng dẫn của Tín đồ nam, ông

 vào đến nơi Đức Hộ Pháp chào theo lễ Đạo và thăm hỏi mọi sự b́nh an của đêm

 qua .

 

        Cửa thánh thất vẫn đóng như thường lệ đến 7 sáng giờ mới mở, phía

 trong thánh thất cũng như mọi buổi sáng 5 giờ chuẩn bị hàng lễ Thời Mẹo

 [ 6 giờ sáng ]. Sinh hoạt tứ thời của Tín đồ Cao Đài xưa nay vẫn thường lệ

 dù ở nơi nào cũng như nhau .

        Tín đồ nam: " - Thưa Ngài [ ông Phát ] dùng ǵ ở đây có

 bánh ḿ, cháo, khoai, sữa, café và cacao " .

 

         Cao Triều Phát : " - Cho tôi xin Café ít sữu và bánh ḿ ", ông

 thấy Tín đồ nam đem đến bàng mội thứ điểm tâm mà ông đề nghị ngoài ra có

 khoai ḿ và trà, ông hỏi Tín đồ nam rất tự nhiên : " - C̣n phần điểm tâm của

 Đức Ngài " .

 

        Tín đồ nam: " - Thưa Ngài khoai ḿ và trà là phần

 điểm tâm của Người ".

 

        Đức Hộ Pháp hiểu ư: " - Thưa Hiền Huynh sáng nào cũng thế

 hôm nay Bần Đạo xin điểm tâm trà với khoai th́ ngày mai đổi món khoai với

 trà, ở đây cũng có một Tín đồ ĺ lợm sáng nào cũng điểm tâm cháo với đường

 rồi đổi bửa đường với cháo đến hai tháng sau mới hết bệnh cảm " .

 

        Cao Triều Phát cười vui vẻ hết ngại ngùn và b́nh thường điểm tâm,

 trong buổi cũng có Tín đồ dùng Café sữa, Cacao, bánh ḿ v.v... không khách

 sáo, cũng không phân biệt giai cấp hoàn toàn tự nhiên .

 

        Tiếng chuông đổ hồi thứ nhứt tất cả Tín đồ đă điểm tâm vừa

 song và rời khỏi Trại Đường, Đức Hộ Pháp tặng ông Phát chiếc áo dài Đạo và

 cùng đến Điện thờ hành lễ .

        Tiếng chuông đổ hồi thứ hai tất cả T́n đồ nhập Điện .

        Tiếng chuông đổ hồi thứ ba tất cả Tín đồ đồng bái cho nhau nhập Đàn.

 Đức Hộ Pháp và Chức Sắc Hiệp Thiên Đài di chuyển trước kế Chức Sắc lưởng

 phái Cửu Trùng Đài, Chức Việc lưởng phái và tín đồ lưởng phái .

        Sau khi hết thời Mẹo toàn đạo bái ban chờ nghe giảng giáo lư, Đức

 Hộ Pháp nhưng hôm nay không truyền giảng giáo lư, chỉ để thời nầy nhằm giới

 thiệu ông Cao Triều Phát với toàn Đạo hiện diện trên 200 .

        Đây là buổi giới thiệu có tính nghĩa cử danh chánh ngôn thuận,

 trên thực tế th́ toàn Đạo đă hiểu hết nọi dung v́ Đức Hộ Pháp có ban tốc kư

 truyền thông tri trước để toàn Đạo am tường mọi vấn đề của Đạo và đời, như

 6 câu hỏi của ông Phát và Đức Hộ Pháp trả lời đă thành văn bản lưu. 7giờ 30

 phút toàn Đạo bái ban cuộc lễ viên măn, Đức Hộ Pháp mời ông Phát về văn

 pḥng .

         Đức Hộ Pháp ngơ lời thăm tâm tư của ông Cao Triều Phát :

        " - Thưa Hiền Huynh chuyến công du nầy có khó nhọc không ? " .

 

        Cao Triều Phát : " - Thưa Ngài nay Tiểu Đệ mới hiểu, mài bút

 nghiên đó chỉ là kiến thức, sau đó mượn kiến thức mài đời người mới gọi là

 tri thức, hai thức ấy ḥa lại để hóa sinh đức hạnh .

        Nếu có đức hạnh th́ chuyến công du nầy không đến với Tiểu

 Đệ, âu cũng là sự đă an bài rồi, Tiểu Đệ không thể tŕnh bày bằng lời ra

 đây được, chỉ có chứng thực mới nói hết nội trạng " .

 

        Ông Phát im lặng 2 phút tay rờ tuối lấy ra một phong thư trao

 Đức Hộ Pháp, Người tiếp nhận và độc vừa đủ để ông Phát nghe :

 

        "  Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa

        Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Mật Lệnh

        Kính gửi: Đồng chí Cao Triều Phát .

        Ủy viên ban thường vụ Quốc hội .

        Ủy viên đoàn chủ tịch, ủy ban trung ương Mặt Trận Tổ Quốc

                 Việt Nam .

        Chủ tịch Hội Thánh duy nhứt Đại Đạo Tam kỳ Phổ Độ .

        Đồng chí thân mến. Nay đảng cần đến sự bền ḷng kiên trung của

 đồng chí, để thực hiện công tác rất quan trọng và bức bách, ông Hà sẽ hướng

 dẫn đến Thánh Thất Kim Biên [ Phnom Penh ] Hội thánh Ngoại Giáo, để viếng

 thăm Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc vào ngày 22/05/1956 .

        1 - Ngày thứ Ha

i đến viếng thăm Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc và tạo

 tiềm tin thân thiện .

        2 - Ngày thứ Tư đồng chí đến một ḿnh trao đổi t́nh đất nước,

 nhân dịp nầy mời Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc viếng thăm Hà Nội và toàn Đạo

 miền Bắc .

        3 - Ngáy thư Sáu đồng chí đến cho Đức Hộ Pháp từ trần,

 rồi ra phi trường về Hà Nội gấp .

 

        Chào đồng chí thân ái và quyết định thành công

 

                       Ngày 20/05/1956

                         Hồ Chí Minh "

 

        Cao Triều Phát thở nhẹ :

        " Xin Đức Ngài t́m cho Tiểu Đệ một lối sống, ví dụ như

 có thể ở luôn đây hay về Ṭa Thánh cũng được " .

 

        Đức Hộ Pháp khuyên nhủ :

        " Hiều Huynh sống ở nơi nào cũng được điều đó không khó, ở đây

 từ hôm nay hay về Ṭa Thánh vào ngày mai cũng được đó là lối giải độc rất

 ổn, nhưng ông Hồ Chí Minh đă tính mưu kế trước rồi, Hiền Huynh nay chỉ cần

 hồi tâm nhớ lại sẽ thấy điều nầy, có ai tập kết ra Bắc mang cả gia đ́nh đâu,

 nếu có chăng chỉ vài gia đ́nh là cùng và nay họ cũng ở vào đồng hoàn cảnh

 như Hiền Huynh .

        Trước ngày Việt Minh tổ chức tập kết đă cô lập Hiền Huynh

 và không được ra khỏi Thánh Thất Ngọc Sắc v́ họ đang chờ lệnh của ông Hồ

 Chí Minh, khi họ nhận thấy Hiền Huynh c̣n sử dụng được vài vụ có ích lợi cho

 đảng Cộng Sản, nên lệnh bắt buộc cả gia đ́nh phải tập kết vội vă, tuy Hiền

 Huynh không tự nguyện tập kết. Việc chính là họ cần đến Hiền Huynh, thế là

 thuyền xuôi trúng ḍng kế sách của họ. Hôm nay họ trao cho Hiền Huynh thi

 hành mật lệnh nguy hiểm và rất khó, đương nhiên họ phải bắt cả gia đ́nh Hiền

 Huynh làm con tin nhằm thực hiện mưu kế tương lai, họ đă nắm rơ t́nh cảm

 Hiền Huynh v́ thương yêu gia đ́nh không thể bỏ dỡ mật lệnh và cũng không tài

 nào trốn tránh khỏi mật lệnh .

        Ông Hồ Chí Minh cẩn thận chi ly trước khi thực hiện mật lệnh ra

 khỏi tầm tay và người phụ trách mật lệnh dù thành công hay thất bại cũng

 không được dịp để sống, họ bảo vệ đảng tuyệt đối và xem thường sinh mạng

 nhân dân .

        Nay xét thấy tờ mật lệnh quả là de dọa thân thể Hiền Huynh đến

 nỗi lo âu khắc khoải và hao ṃn ư chí, áp chế nầy đẩy vào cảnh thất vọng

 không c̣n đường nào để thoát, âu th́ có sinh phải có tử nhưng chúng ta cần

 tử trên cơi phúc lạc, chứ không chịu tử dưới những ngộ nhận yêu nhân loại

 giả thế nầy được !, hôm nay Bần Đạo chấp nhập sự chết nầy, xin Hiền Huynh

 thay mặt ông Hồ Chí Minh độc thủ, v́ Bần Đạo muốn cứu nhiều người đáng được

 cần sống .

        Hiền Huynh hăy nhận lời nầy để chuẩn bị thực hiện, Bần Đạo xem

 cuộc sống nầy có như không, người đời thường cho là huyền diệu khi có người

 chết để họ sống, họ chưa nhận được huyền diệu nên không chấp nhận mặt sống

 là cần thiết, xin Hiền Huynh an tâm, Bần Đạo lấy Đạo hạnh nầy để ban ân cho

 nhơn sanh đó " .

 

 

        Cao Triều Phát, lương tâm xúc động nước mắt chảy đầm đ́a và

 khẻ thưa rằng :

        " - Thưa Đức Ngài, trước đây Tiểu Đệ đă quyết định đến đây v́

 mục đích viếng thăm Đức Ngài là chính, c̣n việc thủ tiêu Đức Ngài không có

 trong suy nghĩ và hành động, giả sử Tiểu Đệ thủ tiêu Đức Ngài thành công khi

 về Hà Nội cũng sống không hơn một tháng, thế th́ thủ tiêu Đức Ngài có lợi

 chi đâu, để rồi mang tiếng xấu xa, lịch sử Đạo mai sau sẽ phê phán Tiểu Đệ " .

 

        Đức Hộ Pháp cảm ơn và khuyên nhủ :

       " - Hiền Huynh nên về Hà Nội để bảo vệ gia đ́nh không c̣n cách

 nào khác hơn và những ngày tháng c̣n lại cần nhứt tự ḿnh giải nghiệp đây

 cũng là một dịp trả quả đền ân nghĩa với gia đ́nh và cho muôn họ " .

 

        Cao Triều Phát cảm động :

        " Tiểu Đệ nay thấu lư Đức Ngài truyền dạy " .

 

        10 giờ ban vận động lạc quyên Trấn Đạo Kim Biên đến văn pḥng

 Hộ Pháp, viếng thăm sức khoẻ Đức Hộ Pháp và trao đổi với ông Cao Triều Phát

 về tặng quà cho con em Đạo miền Bắc Việt Nam .

 

        Đức Hộ Pháp truyền rằng : " - Quư Đệ cùng Hiền Huynh Phát tự

 nhiên bàn thảo cho ra mọi việc tốt. Bần Đạo xin kiếu để đến Điện thờ lễ

 Chí Tôn " .

 

        Đại diện ban lạc quyên phát biểu : " - Kính thưa Ngài Cao Triều

 Phát, Huynh Đệ hôm nay thừa lịnh Đức Hộ Pháp đến đây trước viếng thăm sức

 khỏe và xin nhờ Ngài chuyển quà nầy về tặng con em Đạo của ḿnh ở Bắc ",

 

         Cao Triều Phát : " - Thưa quư Hiền Huynh tiểu đệ đă tŕnh bày

 với Đức Hộ Pháp v́ đó là ư nguyện chân thực của Tiểu Đệ, xin quư Huynh cho

 Tiểu Đệ một dịp .

        Nay nói cho cùng nếu Tiểu Đệ nhận số quà to lớn nầy về Bắc th́

 không thể nào đến tay con em Đạo của ḿnh, bằng hơn để ở đây mà c̣n làm

 nhiều việc hữu ích cho Đạo, số tặng phẩm nầy hăy được xem như con em Đạo đă

 nhận và con em Đạo xin gửi lại phần ḿnh để làm công quả cho Trấn Đạo Kim

 Biên, riêng trách nhiệm của Tiểu Đệ sau khi về đến Hà Nội th́ lập danh sách

 các con em Đạo và sau đó chính Tiểu Đệ xuất số tiền gia đ́nh tương đương để

 thay mặt Đức Hộ Pháp, Trấn Đạo và Ban Lạc Quyên gửi tặng cho con em Đạo, đó

 là cách giải quyến hay nhứt, xin quư Huynh tin tưởng nơi Tiểu Đệ " .

 

       Ban lạc quyên: " Thưa Ngài Phát. Mọi vấn đề tặng phẩm đă trở thành

 ư nghĩa thiêng liêng và hiểu được hoàn cảnh, chúng Đệ thay mặt Đức Hộ Pháp

 và Trấn Đạo chúc Ngài b́nh an. Thưa Ngài có cần đến Điện Báo Ân từ không ?.

 

        Cao Triều Phát: " - Tiểu Đệ muốn đến Điện Chí Tôn để hầu Đạo

 với Đức Ngài " .

 

         Người đại diên thưa : " - Hiện giờ Đức Hộ Pháp đang di chuyển

 đến Điện Báo Ân Từ, Ngài đến đó cũng cùng lúc, mời Ngài đi theo Tín đồ

 nam nầy " .

 

        Trên lộ tŕnh di chuyển đến Báo Ân Từ, ông Phát cảm nhận đây là

 không gian đại hạnh và ông hỏi Tín đồ nam : " Tôi đến đây gần hai hôm xét

 thấy những sinh hoạt không ai bảo ai nhưng mọi việc đều thông suốt như có

 người điều động và mọi cuộc sống ở đây thanh cao quá, v́ lẽ nào ? ".

 

        Tín đồ nam : " - Thưa Ngài. Đức Hộ Pháp là chủ của Đạo về phần

 Thể và Hồn. Người trược tiếp truyền bằng thanh ư không thấy hành động nhưng

 Tín đồ thành viên Cao Đài ở đây đều thực hành Đạo đứng nguyên lư nên biết

 tất cả, từ đó mới truyền cho mọi nơi và các cấp Đạo đồng hiểu sự việc " .

 

        Cao Triều Phát hỏi tiếp : " - Như vậy mọi việc Đức Ngài truyền

 dạy phải có người nhận và trao đổi, nhưng tôi không thấy điều ấy diễn ra ".

 

        Tín đồ nam : " - Có chứ tại Ngài không ở trong cương vị Chức

 Sắc điều động hành Đạo, Đấng bạch nhựt như Đức Hộ Pháp làm việc ǵ cũng dưới

 ánh sáng thiêng liêng cho nên ở đây Đạo thấu suốt mọi lẽ, những công việc

 Đức Hộ Pháp bày cho mọi Tín đồ thấy nhưng Ngài không thấy đó là điều cần

 phải học " .

 

        Cao Triều Phát đă biết nhập tĩnh rồi, nhưng vẫn c̣n ngây ngất

 từ lời tŕnh bày nguyên lư hành Đạo của Tín đồ nam, ông càng không hiểu, nên

 tự hỏi ḿnh, Đạo ta có cả một tiến tŕnh độ vi diệu đến thế sao ? .

 

         Đức Hộ Pháp vừa đến cửa Đông Điện, th́ ông Cao Triều Phát cũng

 vừa đến cửa Tây Điện, Tín đồ nam xin kiếu và từ giả, Đức Hộ Pháp và ông Phát

 đồng vào Điện chào nhau .

 

        Cao Triều Phát bày tỏ : " - Tiểu Đệ đă thấy thêm một phần ánh

 sáng Đạo nhờ Tín đồ nam mở cửa " .

 

        Đức Hộ Pháp : " - Đó là mới vào cửa Thánh Thất, nhưng Hiền

 Huynh phải cần đến cửa Điện th́ mới gọi là thành đạt b́nh an " .

 

       Cao Triều Phát hỏi: " - Thưa Ngài như vậy phải vào Điện cửa nào ? " .

 

        Đức Hộ Pháp dạy rằng : " - Hăy vào cửa chính tự ḷng thành Đạo

 Gốc, muốn như vậy phải am hiểu Thế Pháp, Bí Pháp và từng ngôn từ kinh Đạo,

 bởi mọi sinh hóa từ nơi đó để thành Đạo. Nếu như ta độc kinh thuộc lầu và

 âm điệu thanh thoát quyến rũ được người nghe và không hiểu Thế Pháp, Bí Pháp,

 th́ người ấy không biết Đạo chi cả, đó chỉ là cái xác biết Đạo mà hồn không

 biết Đạo, người ấy tu măi vẫn chưa ngộ được Đạo " .

 

       Cao Triều Phát : " - Thưa Ngài muốn đến tŕnh độ ngộ Đạo th́ phải

 như thế nào ? " .

 

        Đức Hộ Pháp: " - Hăy đam mê đạo đức và lấy thân trải

 rộng để phụng sự tha nhân, đó chỉ mới bước chân khởi đầu vào lộ tŕnh của

 ngộ, mỗi bước chân ngộ là ánh sáng soi rọi lối đi không phải của riêng ḿnh,

 v́ ngô là trách nhiệm d́u dẫn những tâm tối " .

 

        Cao Triều Phát : " - Nay Tiểu Đệ cần bước vào lối đi ấy, thưa Đức

 Ngài được không " .

 

        Đức Hộ Pháp : " - Cao Đài là ngôi Đền Cao Đức Tin Lớn, rộng

 thên thang và vô đối, ai cũng vào được, nay Hiền Huynh muốn th́ hăy gửi vào

 đó một niềm tin vững chắc th́ chẳng bao lâu ư sẽ ngộ và điều cần yếu phải

 dứt khoát mọi động lực cản trở của ngoại cảnh xem như không có nó, bởi khi

 ta bước vào đường tu th́ từ giả bi quan thảm sầu v́ đó là con bệnh của cơi

 đời bám thân khó tự giải thoát ".

 

        Cao Triều Phát : " - Thưa Đức Ngài, Tiểu Đệ thực hiện hôm nay

 được không ? " .

        Đức Hộ Pháp : " - Từ hôm nay điểm khiếu quang đang mở và hồn Đạo

 cũng mong chờ, đứa con yêu của Đạo trở về đúng lúc .

        Hiền Huynh hăy qú xuống hồi hướng Đức Phật Mẫu vi diệu, rồi khởi độc

 lời kinh theo nghi thức tứ thời, mỗi từ ngữ trong kinh có Bần Đạo tiếp lực

 đến khi nào hết một thời kinh th́ xả tịnh, rồi nghĩ năm phút sau đó tiếp tục,

 hôm nay chỉ tịnh ba thời là kết quả .

 

        Nào chúng ta khởi động :

        " Đạo gốc bởi ḷng thành tín hiệp ,

        ................................... "

 

        Hết thời một, đến thời hai và chấm dứt thời ba, th́ vừa có tiếng

 chuông báo lễ thời Ngọ, Đức Hộ Pháp và ông Phát đồng rời Điện Phật Mẫu để di

 chuyển đến Điện Chí Tôn .

 

         Đức Hộ Pháp : " - Sau ba thời kinh Hiền Huynh tiếp nhận được

 những ǵ ? ".

 

        Cao Triều Phát: " - Thưa Đức Ngài, vi diệu hôm nay đă ra ngoài

 sự diễn tả của trần tục. Thời thứ nhứt th́ c̣n cái tôi nặng trĩu tại ḷng,

 thời thứ hai hiện lên một mảnh ánh sương mờ nhạt vờn vờn và sau đó biến mất,

 nhưng qua thời thứ ba th́ thân thể Tiểu Đệ hoàn toàn không không " .

 

        Đức Hộ Pháp truyền dạy : " - Từ Đây Hiền Huynh biết cửa Hộ Pháp

 ở đâu rồi, và chuẩn bị đường tu không c̣n dài, Hiền Huynh hăy cố gắng nâng

 nui ư chí đừng lơi, c̣n sống ngày nào th́ trui luyện cho đến ngày chung

 cuộc, chúng ta đến Điện Chí Tôn là thời thứ tư Hiền Huynh phải dâng hiến

 hạnh cho Đức Chí Tôn v́ thời Ngọ rất vi diệu, chúc Hiền Huynh thành đạt " .

 

        Cao Triều Phát: " - Tiểu Đệ rất cảm ơn Đức Ngài " .

 

        Đức Hộ Pháp nhập đàn và toàn Đạo khởi lời kinh, sau khi viên

 măn thời Ngọ tất cả toàn Đạo đều vui mừng v́ trước đây ông Cao Triều Phát

 chẳng có ǵ gọi là Đạo, thế mà chỉ một thời kinh trong Ngọ ông đă tiếp nhận

 ân ban thanh khiết của Đạo quả là duyên vạn hạnh phi thường .

 

        Đức Hộ Pháp truyền giảng sự sống loài vật :

        " - Chúng ta ở đây có vị nào am tường về loài Kiến không ?, nếu

 biết th́ mở lời để cùng nhau tham khảo .

        Bần Đạo xin tŕnh bày trước. Mỗi loài vật nào cũng có tính thông

 minh của nó, nếu ta cần biết và lấy đó để bổ túc cho đời sống loài người,

 loài người học hết khả năng loài vật nhưng trái lại loài vật không học hết

 tính của loài người, đó là tính ưu việt của loài người mà Đức Chí Tôn phú

 cho .

        Xă hội tổ chức loài kiến. Chúng ta thường thấy một đàng Kiến

 hằng vạn con di chuyển qua lại, Kiến gặp bạn sơ giao cụng đầu từ giả, Kiến

 gặp bạn thân chào nhau bằng hai cái ṿi, Kiến gặp ban hiền chào nhau bằng

 hai ṿi và hai chân trước, Kiến gặp gia đ́nh cũng chào nhau bằng ṿi và hai

 chân trước nhưng dừng lại trao đổi rất lâu .

         Chúng ta rất tiết không hiểu ngôn ngữ của Kiến nói lên điều ǵ,

 nhưng những cử chỉ đó đủ cho ta chiêm nghiệm xă hội có tổ chức hẳn hoi, Kiến

 rất nhiều bạn thân và sự ân cần của kiến thực sự nồng nàn, kiến biết đoàn kết

 để sống, kiến truyền tin rất mau, tổ chức của Kiến cũng có trên dưới rất trật

 tự, biết chia phần cho nhau ăn và để, trên đường di chuyển nếu gặp đồng loại

 bị hoạn nan hay yếu đau không phân biệt lạ quen cũng kề vai để cán gánh cho

 nhau một đoạn đường, chúng ta thấy loài Kiến như vậy, nghĩ lại thấy ḿnh phải

 hơn muôn lần loài Kiến .

         Bần Đạo rất hy vọng ngày nào đó nhân loại sẽ khám phá ra mọi t́nh

 cảm của muôn loài để bổ sung cho tính nhân bản loài người được giàu sang

 hơn, ngày nay các nhà khoa học chỉ mới khám phá ra được một sốt ít bản năng

 sống của muôn loài, hầu phục vụ v́ quyền lực, cho nên chúng ta vẫn c̣n sắp

 hàng xa lắm mới hưởng được những vốn vật chất ấy .

        Nhưng đổi lại chúng ta được ở gần với Đức Cao Đài và đang ân

 hưởng kho lưu trữ thuần nhứt của vũ trụ mà loài người đang cần thiết hơn cả

 vật chất " .

 

        Lời truyền giảng của Đức Hộ Pháp vừa chấm dứt ở đây, đàn lễ

 Ngọ viên thành, toàn Đạo bái ban .

        Lúc nầy ông Cao Triều Phát chính thức tạm trú tại Thánh Thất

 Kim Biên, ban lưu xá hướng dẫn về pḥng riêng đễ nghĩ ngơi .

 

        Pḥng rộng có một Thiên bàng nhỏ thờ Thiên Nhă hương

 trầm để lễ nghi, một bàng làm việc và bàng trà, có một kệ kinh sách

 Đạo, ở gốc pḥng cuối là giường ngủ có gối và mền thẳng tắp, trên vách

 tường có những chân dung Khổng Tử, Lăo Tử, Vitor Hugo và Đức Quyền Giáo Tông

 Thượng Trung Nhựt [ Lê Văn Trung ] tạo ra khung cảnh thoả mái .

 

        Có tiếng gơ cửa từ bênh ngoài là Tín đồ nam khi sáng, mang vào

 pḥng một kỷ trà nóng đặt xuống bàng, trao cho ông Phát một chương tŕnh

 sinh hoạt hằng ngày của Thánh Thất và kèm theo một phong thư của Đức Hộ Pháp

 gửi, Tín đồ nam giải thích cặn kẻ rồi ra đi, nhưng dừng chân lại dặn lần

 cuối " - Nếu Ngài có nghe ba tiếng gơ cửa đồng nhịp là của Tiểu Đệ ngoài ra

 là kẻ lạ thưa Ngài nhớ " .

 

        Cao Triều Phát: " - Như vậy là thế nào ? " .

        Tín đồ nam: " - Đức Hộ Pháp cắt cử Tiểu Đệ hầu Ngài và cần

 thiết nhứt là để Ngài an tịnh nếu ồn ào th́ không tịnh được, cho nên không

 ai lai văng ở khu vực nầy hay vào pḥng Ngài, chỉ có Tiểu Đệ được phép mà

 thôi, khi nào Ngài cần ra ngoài để thay đổi không khí đó là sự tự nhiên tùy

 Ngài " .

 

         Cao Triều Phát: " - Cảm ơn Tín đồ nam, tiếng khánh từ xa vọng lại

 ông biết đây là giờ nhập trai, ống rời pḥng tiến về hướng Trại Đường, đến

 nơi gặp lại Đức Hộ Pháp và tất cả Tín đồ cư ngụ trong Thánh Thất hơn 50 vị,

 ông Phát dùng trai chung với Đức Hộ Pháp, nhập trai măn ông về pḥng để xem

 phong thư của Đức Hộ Pháp nói ǵ và xét lại chương tŕnh sinh hoạt thánh

 thất cho kỹ càng .

 

        Phong thư nầy là chương tŕnh sinh hoạt riêng của Đức Hộ Pháp

 và ông Phát, nếu đem đối chiếu thời gian hai chương tŕnh nầy th́ mỗi sinh

 hoạt chấm dứt để nghĩ giải lao 15 phút, sinh hoạt đến 01 giờ sáng mới chấm

 dứt một ngày sống, như vậy Đức Hộ Pháp hy sinh thời giờ vàng ngọc dành riêng

 cho ông. Trong chương tŕnh Đức Hộ Pháp ghi 15 giờ 30 phút có mặt ở Điện Thầy

 xem đồng hồ c̣n 40 phút nữa, ông chẻ làm đôi thời gian để ngă lương và sau đó

 đến Điện là vừa .

 

        Cao Triều Phát tự đến Điện th́ đă có Đức Hộ Pháp và Tín đồ nam

đang chờ .

         Tín đồ nam : " - Thưa Đức Thầy và Ngài con xin tạm biệt ".

        Đức Hộ Pháp: " - Buổi nầy chúng ta không độc kinh mà chỉ

 chuyển động thanh khí " .

 

         Cao Triều Phát : " - Thưa Đức Ngài làm thế nào để chuyển động

 thanh khí ? ".

 

        Đức Hộ Pháp : " - Bây giờ Hiền Huynh qú xuống hồi hướng dâng

 lên Thiên bàng Chí Tôn và làm theo Bần Đạo th́ được việc, Hiền Huynh cho thể

 chất trống không, khi ấy Bần Đạo sẽ chuyển thanh âm, bây giờ chúng ta cùng

 cho khởi đầu 5 phút trống không " .

 

        Đức Hộ Pháp chuyển thanh âm và thanh khí :

        " - Đôi mắt nhắm lại, cửa Hộ Pháp mở ra, thanh khí truyền vào,

 vận chuyển theo đừng thẳng của sọ ra sau xương ót, chuyển xuống đường xương

 sống cho khí đến cuối xương cụt, rồi hồi thanh khí về lại cửa Hộ Pháp thở

 nhẹ ra. Tiếp tục như thế 12 lần mở mắt ra để xả một hồi định " .

 

        Cao Triều Phát mở mắt ra thấy đối diện chân dung Đấng toàn thiện

 và cầu nguyện: " - Xin Đức Ngài ban ân tứ cho Tiểu Đệ ".

        Đức Hộ Pháp dạy tiếp : " - Hăy tiếp tục nhắm mắt lại và luân

 hoán thanh khí như sau. Cửa Hộ Pháp mở ra, thanh khí truyền vào, vận chuyển

 đến đốt đầu xương sống sau cổ [ mạch khí quản ] và hồi về cửa Hộ Pháp thở

 nhẹ ra, 12 lần như thế để Bần Đạo truyền Thể Pháp giải căn và xả hồi định

 lần thứ hai " .

 

        Cao Triều Phát mở mắt ra cảm thấy đối diện là chân dung Đức

 Hộ Pháp ngồi trên ṭa sen và ông cầu nguyện: " - Thưa Đức Ngài. Tiểu Đệ xin

 Ngài tự ư dạy bảo điều ǵ cũng đặng " .

 

        Đức Hộ Pháp : " - Không nhắm mắt, luân hoán thanh khí

 thế nầy, cửa Hộ Pháp mở ra, thanh khí truyền vào, vận chuyển đến đót xương

 sống ngang tầm trái tim [ mạch hô hấp ] và hồi về cửa Hộ Pháp thở nhẹ ra, 12

 lần như thế để Bần Đạo truyền Bí Pháp giải nghiệp và xả định lần thứ ba " .

 

       Cao Triều Phát định lần thứ ba không nhắm mắt đă hoàn tất,

 cảm thấy chân dung Đức Hộ Pháp rất kỳ diệu như đang ngồi trên con hạc và

 bay, ông khẻ gọi: " - Thưa Đức Ngài chờ Tiểu Đệ cùng đi với ".

 

        Đức Hộ Pháp bảo : " - Chưa đủ khí lực phải c̣n nhiều ngày công

 phu như thế, thôi Bần Đạo và Hiền Huynh tạm biệt và nhường chỗ cho toàn Đạo

 chuẩn bị thời mẹo " .

 

        Cao Triều Phát: Về đến pḥng riêng trên bàng đă có b́nh trà

 pha nóng, dùng trà và tự ḷng cảm ơn Tín đồ nam đă chu đáo, xem lại chương

 tŕnh sinh hoạt của Đức Hộ Pháp. " Giờ Mẹo tự lực hành tịnh những ǵ mà tha

 lực đă hướng dẫn ". Bây giờ ông mới hiểu tất cả những ǵ bày biện trong pḥng

 nầy đều có ngụ ư của định tịnh .

        Ông dùng ba hớp trà, rồi hướng về Thiên bàng thắp 03 cây hương

 dâng lễ Đức Chí

 Tôn và qú xuống ôn lại bài tập từ ngày vào Thánh Thất cho đến nay, như kinh

 kệ và vận chuyển thanh khí, vào định tịnh tự nhiên không hay biết, có đôi

 lúc cũng muốn trở về trạng thái b́nh thường để xuất tịnh, nhưng không được v́

 nó đă thông suốt và ch́m đắm trong tiềm thức. Thôi th́ âu cũng là dịp mở ra

 những trang đời sám hối, tự tâm hồn bồn chồn và sau đó hạnh phúc đến êm đềm

 vi diệu, hôm nay Đấng đến mở cho một lối đi b́nh an vô sự [ Đức Hộ Pháp hôm

 nay mặc khôi giáo uy nghi ] với giáng Ma xử, Người cân cần lo lắng từng nhịp

 thanh khí, Người c̣n gửi vào ḷng mối dây thương yêu mầu nhiệm để về cơi

 thiện và Người khuyên bảo : " - Phần số đă định rồi con không cải được, như

 vậy con hăy vui vẻ để tiếp nhận nó, từ đây đến ngày chung cuộc không xa phải

 thừa cơ hội nầy để chuẩn bị tương lai rực rỡ, cơ hội lớn lao nầy con có được

 là nhờ biết hối cải phục thiện, chỉ cần một kiếp sinh nầy thôi đă hơn cả bao

 lần kiếp sinh trước, con hăy nuôi ư chí luyện Đạo và mở kho đức ra để Thầy

 gửi vào đó một kho tàng Bí Pháp vô tậng, Thầy tin nơi con biết sử dụng kho

 bửu vật nầy sẽ thành đạt, con thông minh học ít hiểu nhiều, thôi con hăy về

 lại xác tục Thầy chúc con b́nh an " .

 

        Cao Triều Phát, ra khỏi định tịnh mà vẫn c̣n lưu luyến, tự hỏi

 ḿnh tại sau không ở măi chốn ấy v́ ở đó vô cùng tậng những sự mới lạ cần

 nên biết, c̣n khi đă hồi về xác th́ thấy trần tục chẳn ra chi cả. Tự hẹn kỳ

 định tịnh sau sẽ đi xa hơn v́ đă có ch́a khóa trên tay rồi, tiếng khánh mời

 nhập trai, ra khỏi pḥng đi về Trai Đường vẫn chưa thấy Đức Hộ Pháp đến .

 

        Tín đồ nam: " - Đức Ngài c̣n làm việc ở văn pḥng, thưa Ngài tự

 nhiên nhập trai đừng chờ Đức Ngài " .

 

        Cao Triều Phát, ngạc nhiên hỏi tiếp: " - Ở đây có chủ và khách như

 vậy ḿnh phải kỉnh chứ có lẽ nào ḿnh nhập trai mà không mời Người hay

 sao " .

         Tín đồ nam: " - Đức Ngài không bao giờ nghĩ như vậy, Đức Ngài

 luôn luôn muốn ḿnh tự do thỏa mái trong lúc nhập trai, dùng trai ở bàng nào

 cũng được, c̣n nếu Ngài muốn chờ th́ tùy ư chứ Đức Ngài không bảo phải chờ,

 vă lại Ngài đă ở đây cũng hai hôm rồi, thấy cảnh sinh hoạt là như vậy đó, ăn

 uống nói chuyện tự do tùy thích đó là của riêng cá nhân, nhưng đừng sanh

 bệnh, c̣n giờ Đạo th́ phải để tất cả cho Thiêng Liêng không có cái riêng nào

 của ḿnh đặt trong đó " .

 

        Đức Hộ Pháp đến Trai Đường nhập trai. Ông Phát và Tín đồ nam

 chào Người. Đức Hộ Pháp mời ông Phát cùng nhập trai. Ông Phát thấy Đức Ngài

 quả là b́nh dị trong cuộc sống, không thấy Đức Ngài làm kiểu cách cao sang

 của một Hộ Pháp và Tín đồ sống ở đây cũng vậy đều b́nh đẳng, không phân biệt

 chia quyền giai cấp, lẽ dĩ nhiên ở đây cũng có người quyền thế xă hội và tiền

 dư bạc để, tŕnh độ kiến thức cao viễn thông kinh quán chúng, kỷ sư, bác sĩ,

 giáo sư, luật sư, học giả, kư giả, chủ báo, nhà văn, nhà thơ, cựu đốc học,

 cựu tỉnh trưởng, chủ bút, sinh viên rất đông và bần hèn kém học cũng nhiều.

 Tôi thấy mấy Tín đồ nữ nội trợ, mấy Tín đồ nan rửa chén bác chạy lau bàng

 quét nhà lăng xăng rất thạo

nghề công việc hằng ngày tưởng họ là kẻ để sai,

 nhưng đâu nghờ rằng họ là những Tín đồ phụng sự chung, họ cao viễn hơn tôi

 cả hai cái đầu và bề rộng tri thức của họ cũng trội hơn tôi nhiều lắm, nghĩ

 lại tôi hơi thẹn v́ đă hai hôm đánh gía họ quá thấp, bởi cứ nghĩ rằng ḿnh

 hay hơn người khác đến Đức Ngài mà ḿnh cũng c̣n trộm nghĩ vốn sở học đơn sơ,

 nay ḿnh đáng có tội, tôi bất được bốn Tín đồ nam đang chạy lau bàng đang

 nói chuyện bằng tiếng Pháp rất nhỏ cách tôi một thước, Tín đồ thứ nhứt nói:

 " - Tối nay có khách từ Sài G̣n lên thâm ông khách ở Thánh Thất đă hai ngày,

 và hỏi tiếp như vậy bác sĩ có bị vướng vào trực đêm không ?, thưa không. Rồi

 hỏi tiếp như vậy kư gỉa th́ sao ?, thưa Thầy tối nay con phải viết nốt bài

 phỏng vấn Hoàng gia về vụ nội biên giới Thái. Hỏi tiếp c̣n luật sư th́ sao ?,

 thưa Ngài con rảnh như vậy tối nay chỉ có ban chúng ta chạy bàn ".

 

        Cao Triều Phát: " - Tôi nghe đến đó là hết muốn làm khách rồi, bởi

 những ông lau bàng quyét nhà toàn là khoa bản họ phát âm như người Pháp có

 lẽ họ tốt nghiệp tại Pháp rồi về cao miên làm việc, hôm nay tôi cũng bạo phổi

 mở xă giao hỏi chuyện với Tín đồ nữ đang gói b́ chay, thưa Hiền Tỷ hiện giờ

 đang làm việc ở đâu .

        Hiền Tỷ công quả Trai Đường trả lời: " - Thưa Ngài Tiểu Muội hiện

 đang là phó viện trưởng Đại Học Hoàng Gia Cao Miên, c̣n Hiền Tỷ nầy là Dược

 Sĩ giám đốc của viện bào chế Phnom Penh, kim bào chế thức đơn Trai Đường ".

 

        Cao Triều Phát: " - Nếu Quư Tỷ thấy tôi dùng được ở nơi nào th́

 cho một chức cũng được ? ".

 

        Hiền Tỷ công quả trai đường : " - Thưa Ngài muốn t́m việc ở đây

 phải đưa đơn chứ nói khơi khơi th́ làm sao được, như Muội đây từ ngày đưa

 đơn đến cả năm sau mới được vào lặt rau, thế mà c̣n bị cai hăm đuổi ra khỏi

 sở, nếu Ngài muốn th́ Muội vận động chức lau Điện thờ nhưng phải mất bảy hay

 tám tháng nữa mới làm được, nhưng Ngài chỉ tạm ở đây c̣n 8 ngày nữa th́ về

 Hà Nội, nhưng nếu Ngài quyết định trở lại th́ nộp đơn từ hôm nay là vừa " .

 

       Tất cả Tín đồ ở đây đều hiếu Đạo, sống v́ Đạo bẵng cá nhân, họ

 cũng thích chuyện vui như hai Hiền Tỷ nội trợ rừa tiếp xúc, nhưng ở trong họ

 có một sức Đạo phi thường v́ lối nói chuyện phát ra ḱnh lực thanh khí và

 tuyệt diệu khi họ nói chuyện có âm kinh thức trong thân thể phát ra, tất cả

 những diều ấy tôi đă được Đức Hộ Pháp truyền thụ và nhờ thế mới biết Tín đồ

 sống ở đây thanh tâm trong sạch, ngày đầu tôi đến đây nào biết ǵ về họ, tôi

 đă làm thân với họ xem nhau bằng t́nh ruột thịt .

 

         Cao Triều Phát : " - Từ đây tôi đă là thành viên của Thánh Thất và

 Trai Đường là nơi dùng trai nuôi sống mănh đời nên tự ḿnh đến quày lựa chọn

 thực đơn theo ư thích, những buổi đầu tôi là khách cho nên khi dùng trai có

 Tín đồ mang lại, c̣n hôm nay tôi rất tự nhiên hơn không c̣n chủ khách .

        Rời Trại Đường về pḥng riêng độ chừng 20 phút sau, có tiếng gơ

 cửa nhịp ba, thế là ông kẹ non bước vào pḥng .

 

        Tín đồ nam: " - Thưa Ngài. Đức Hộ Pháp mời Ngài sang văn pḥng

 có vài người từ Sài G̣n lên viếng thăm ".

 

        Cao Triều Phát cùng đi theo Tín đồ nam, nhưng rất ngạc nhiên ai

 biết ḿnh ở đây mà thăm, tuy hồi chiều có nghe trộm nhưng tưởng đùa ḿnh

 cho vui, nhưng đây là sự thực, tim đập mạng và hồi hộp có cảm tưởng kẻ thăm

 ḿnh chắc chắn là những chính khách miền Nam, nhưng họ đi thăm một thân cùn

 cụt để là ǵ vă lại tôi đang ở vào thế nay mai xác ĺa hồn, bước chân hiện

 ra lững thững làm ḷng xao xuyến nếu gặp người thù cũ th́ càng hổ thẹn thêm,

 nhưng mà trốn tránh là không biết nhận lỗi thế th́ đâu phải kẻ tri thức .

 

        Vào văn pḥng th́ thấy người bạn thù năm xưa Trần Quang Vinh,

 ban cũ ông Phạm Quỳnh và Thầy Trần Trọng Kim cả ba đồng đứng lên chào tôi

 cân cần, những lo lắng trong tôi biến mất .

 

        Đức Hộ Pháp mở lời: " - Thưa quư vị, Hiền Huynh Cao Triều Phát

 viếng thăm Bần Đạo và tạm trú ở đây tuần sau th́ về Hà Nội, lẽ ra Hiền Huynh

 về Sài G̣n để thăm quư vị nhưng chuyến công tác nầy thê lương lắm nên không

 đi đâu được quư vị cảm thông cho Hiền Huynh, nay quư vị được tin mà đến đây

 thăm như vầy th́ quả là vinh hạnh " .

 

        Ngài Trần Trọng Kim: " - Chúng tôi đến đây viếng thăm trước nhứt

 là Đức Hộ Pháp và Hiền Huynh Cao Triều Phát, sự ơn đầu tiên chúng tôi luôn

 luôn nhớ Đức Hộ Pháp v́ Ngài là mực thước của Dân Tộc, nhưng hoàn cảnh cứ

 đẩy đưa Người hết lưu đày đến lưu vong, tuy lưu vong nhưng Người vẫn t́m mọi

 cách để kẻ thất vọng về với niền tin và hy vọng, như tôi năm xưa hết ở Tàu

 đến Xim La cũng do tay Người lo lắng khuyến khích tôi chí đừng lơi để hết

 ḷng vào việc ǵn giữ bảo vệ quê hưng xứ sở. Khi tôi có địa vị ở Nam Triều,

 tôi nhớ đến ơn Đức Ngài, đích thân tôi về Ṭa Thánh thưa cùng Ngài có cần

 điều ǵ tôi sẽ ra công phụ lực cùng Đức Ngài. Ngài đáp rằng: " - Bần Đạo chỉ

 cần một việc đó là chính phủ ra sức tạo của cải, nuôi dân có cơm ăn áo mặt

 tṛn trĩnh và mở mang kiến thức ". Đức Ngài yêu cầu tôi chỉ thế thôi mà tôi

 làm không được quả là có tội với Người và tương lai đất nước, mỗi khi nhớ

 lời Người tôi thường tự nhủ và xin Đấng bao dung .

        Riêng nay chúng tôi hay tin Hiền Huynh Phát về đây tịnh dưỡng

 10 ngày, tôi lấy làm khâm phục người chiến thắng lương tâm, lần nữa tôi chúc

 Hiền Huynh b́nh an trọn vẹn dù ở hoàn cảnh nào cũng thế .

 

        Ngài Phạm Quỳnh : " Chúng ta là thân t́nh mấy mươi năm, nay có dịp

 cùng đi với Ngài Kim và Ngài Vinh đến đây thăm anh, tôi c̣n nhớ năm xưa anh

 ra Huế không phải để thăm tôi và cũng không phải v́ Đạo thế mà anh vẫn được

 b́nh an, lúc ấy tôi không hiểu lư do nào Ngài Từ Cung Thái Hậu lại biết, có

 hỏi tôi về vụ anh ra trung th́ tôi cũng tŕnh bày cho Ngài rơ, Ngài đề nghị

 đây là việc có liên quan đến Đạo Cao Đài như vậy phải tŕnh về Đức Hộ Pháp

 Phạm Công Tắc hầu cho thực hư. Đức Hộ Pháp có phúc đáp như sau: " Ông Phát

 ra Trung chúng ta cần phải tránh và có dịp cứu ông ấy th́ hơn, nếu chúng ta

 thi thố vối ông Phát, th́ sẽ trúng kế của Tây và Việt Minh ".

        Tôi vân lời Đức Ngài cứu mạng sống cho anh trên đường về

 Sài G̣n, riêng anh th́ chẳn biết ǵ ông Trần Đạo Quang để cuối cùng anh bị

 bắt làm con tin, c̣n ông Trần Đạo Quang th́ ung dung, nếu lúc đó tôi bắt ông

 Trần Đạo Quang có lẽ chúng ta từ thân ra thù, nay th́ hoàn cảnh đổi thay mỗi

 người có một mối đau riêng .

        Nay tôi nói ra đây để anh em ḿnh thương nhau hơn, lúc trước anh

 đă trách tại sau tôi không thực hiện lời hứa, thực ra lời hứa của tôi

 có ngụ ư bảo vệ cho anh để an tâm về Sài G̣n .

        Rồi thời gian ấy đă trôi qua, nay tin anh ở đây tôi vội vă đến

 thăm, cầu nguyện anh hưởng ân lành trong thân Thượng Đế và nhứt là ở lúc

 nầy gần Đức Hộ Pháp là điều vinh hạnh, riêng ba anh em chúng tôi cũng lâu

 lâu về đây ở vài ngày để tâm sự với Đức Ngài, có thường xuyên gần Ngài mới

 sáng ra nhiều việc đời cần phải sống " .

 

        Ngài Phối Sư Trần Quang Vinh : " Kính Thưa Đức Ngài cho Tiểu Đệ,

 tâm sự riêng cùng với Hiền Huynh Cao Triều Phát. Chúng ta xưa kia là thù

 không đội trời chung nhưng nay đă quên hết rồi, chỉ c̣n thân thiện là cần

 thiết, được tin chúng tôi vội về đây viếng thăm Đức Ngài và Hiền Huynh,

 những ǵ Hiền Huynh hỏi Đức Ngài đă tŕnh bày hết rồi tôi không c̣n phải

 lập lại, mà gặp nhau để t́m cho ḿnh một hạnh phúc đặc biệt trong Đạo .

         Dù có lúc phân nhau từng tất đất chiến binh, nhưng nay đă đổi

 thay theo thời cuộc, chúng ta về với hoàn thiện để sống theo lẽ Đạo và chỉ

 mong mai sao thanh khí Đạo kết ḍng kinh Đạo, đó mới gọi là phúc lạc của

 chúng ta được làm chủ tâm hồn .

          Tiểu Đệ hy vọng những ngày Hiền Huynh ở đây sẽ hưởng ân

 lộc của kho tàng Đạo vô tận .

        Thưa Đức Ngài. Thầy Kim và Hiền Huynh Quỳnh mai sẽ về lại Sài

 G̣n vào lúc 7 giờ sáng, riêng Tiểu Đệ ở lại 2 hôm sau mới về " .

 

        Cao Triều Phát : " Có đi qua mới biết đuờng xa bạn hiền,

 có hờn mới biết ai thương ai gét, ở với thánh ân hưởng tính thánh, ở với

 ma hưởng tính ma, nơi tôi nay không biện hộ nhưng nó thực là do vô t́nh vào

 cảnh vô thần, điều nầy nay tôi biết và cũng may quư Ngài đă nói lên những

 lời vừa qua, đó là một vinh hạnh của tôi c̣n người hiểu thấu, nay được quư

 Ngài viếng thăm ân cần và mang đến tặng tôi an lành vô cùng lớn lao, tôi xem

 đây như phép lạ cho tôi mạch ư chí để sống, trước kia tôi vẫn luôn kính trọng

 Đức Hộ Pháp và quư Ngài, riêng hôm nay sự t́nh cao cả của quư Ngài hiện đến

 cho tôi thấy ánh sáng như liệu pháp cứu rỗi .

        Quư Ngài là những tinh thể bay trong một vũ trụ luôn gặp nhau trên

 một chiều sáng, riêng tôi ngoài vũ trụ ấy tưởng rằng không gặp trên một điểm

 nào cả, v́ suy nghĩ hẹp ḥi của riêng tôi đă đem đến khúc quanh hết khả năng

 t́nh cảm và nó đă bị che khuất sánh sáng lương tâm con người, cũng như năng

 lực chuyên chở tính Đạo đă cạn kiệt, nếu như không duyên về đây th́ có lẽ

 thân xác nầy hóa ra thảm khốc và bần cùng .

        Nay nhờ có Đức Hộ Pháp cho gặp lại quư Ngài nơi đây, để cảm thông

 và t́nh người gần nhau, cũng dịp chia nhau sự đau đớn ră rời của tôi đang

 chuẩn bị nhận phải, quả là bán xe xoay tṛn cũng phải chạm đất .

        Hôm nay quư Ngài về đây với t́nh thân hậu hỉ và bao dung, cho

 phép tôi mở cảm kích ḷng nguyện không bao giờ quên ân nghĩa ấm áp nầy " .

 

        Điện thờ đổ chuông hiệp nhứt của thời Tư, Đức Hộ Pháp ban truyền:

 " - Mời quư vị cùng nhập lễ cầu nguyện Đức Chí Tôn và chư Thiêng Liêng ban

 ân lành cho sanh chúng " .

        Lễ thời Tư 12 giờ đêm, tham dự có Chức Sắc Cửu Trùng Đài, Hiệp

 Thiên Đài Ṭa Thánh, Trấn Đạo Kim Biên, Hội Thánh Ngoại Giáo, trên 120 Chức

 việc và Tín đồ đồng dâng lễ .

        Lễ viên măn Đức Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa giới thiệu tham dự thời Tư :

 " - Kính thưa Đức Hộ Pháp lễ hôm nay tham dự gồm có Hiệp Thiên Đài Ngài

 Nguyễn Bảo Pháp, Ngài Bảo Sanh Quân Lê Văn Hoạch, Cửu Trùng Đài Ngài Phối Sư

 Trần Quang Vinh từ Ṭa Thánh. Quan khách Học gỉa Ngài Trần Trọng Kim, học

 gỉa Ngài Phạm Quỳnh, cựu hội đồng cố vấn nam kỳ Ngài Cao Triều Phát. Trấn

 Đạo nam phái Giáo Sư Đặng Trung Chữ, Phạm Kim Của, nữ phái Giáo Sư Trần Kim

 Phụng, Đạo Nhơn Vơ Hương Nhâm, Chủ Báo Hữu Nghị Phạm Thái, Kư giả Giang Kim,

 Anh Em quân đội Cao Đài cũ Lê Văn Tất, Nguyễn văn Vui. Hội Thánh Ngoại Giáo

 có Michel Laremoir và P. perteaux " .

 

        Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa thưa tiếp : " - Kính thưa Đức Hộ

 Pháp ban ân tứ ".

 

         Đức Hộ Pháp : " - Thời Tư nầy toàn Đạo tôn vinh Đức Chí Tôn và

 chư Đấng Thiêng Liêng, như thể đêm viên giáo tự trải rộng tâm hồn của mỗi

 Tín đồ Cao Đài, đêm của thương yêu hiện hữu, đêm của bao dung không c̣n hận

 thù v́ t́nh nhân nghĩa, mà năm xưa trong Đạo tự thành nhiều giới tuyến phức

 tạp như chia quân đội Cao Đài ra ba phe bốn lănh tụ. C̣n đất nước Việt Nam

 th́ có Pháp thuộc, Nam Quốc Gia, Bắc Cộng Sản và Triều Nam .

        Cuộc đời năm tháng ấy lịch sử sẽ phê phán, nhưng không quên đêm

 hội nầy, bởi đây là ngày về an lành không c̣n mọi tranh chấp giữa những

 người trước đây như Đạo, Gia, Cộng, Pháp thuộc. Đây cũng là dấu son đáng để

 người sau ghi nhớ và suy nghĩ, một thời cha ông đất Việt đă t́m ra phương

 thức sống thương yêu, nhân nghĩa toàn diện  " .

 

        Ngài Trấn Đạo Kim Biên mời toàn thể đến Trai Đường giải lao và

 dùng cháo chay, sau đó mọi người chia tay chúc mừng đêm ngủ b́nh an .

        Ban lưu xá mời Ngài Trần Trọng Kim và Ngài Phạm Quỳnh tạm ngụ cùng

 pḥng Đức Hộ Pháp, Ngài Trần Quang Vinh cùng ông Cao Triều Phát một pḥng .

 

 

        24/05/1956 vào lúc 6 giờ sáng tất cả quan khách cùng dâng lễ

 Đức Chí Tôn, lễ viên măn tất cả đồng về Trai Đường dùng điểm tâm và sau đó

 tiển đưa Ngài Trần Trọng Kim và Ngài Phạm Quỳnh về lại Sài G̣n, chia tay quư

 ngài hẹn vào dịp đầu năm 1957 và chào tạm biệt ông Cao Triều Phát chúc sức

 khỏe về Hà Nội b́nh an .

        Sáng nay c̣n lại hai ông bạn quên thù hờn, Cao Triều Phát và Ngài

 Trần Quang Vinh xem nhau như anh em ruột, tâm sự mở ḷng chân thành đồng vấn

 an gia cảnh nhiều hơn và trao đổi đạo hạnh là chính .

 

        Cao Triều Phát hỏi : " - Hiền Huynh Vinh có nghiêm

 cứu thanh khí Đạo không ? " .

 

        Ngài Trần Quang Vinh : " - Thanh khí Đạo là Bí Pháp của Đạo ta do

 Đức Hộ Pháp truyền thụ cho những Tín đồ đức hạnh, Tín đồ Cao Đài nào cũng

 đồng ân hưởng đó, nhưng c̣n tùy duyên và tŕnh độ đức hạnh. Riêng phần Đệ

 th́ được Người trực tiếp truyền thụ từ mấy mươi năm về trước cho đến nay th́

 mỗi ngày thanh khí Đạo phát triễn không ngường và nay chính Hiền Huynh cũng

 được Người truyền thụ " .

 

        Cao Triều Phát : " - Có cái ǵ chứng minh rằng Đức Hộ

 Pháp truyền thụ cho tôi ? " .

 

        Ngài Trần Quang Vinh : " - Rất dể hiểu thanh khí Đạo được truyền

 cho Hiền Huynh có hai phần chính là Thể Pháp và Bí Pháp, đó là sự cần thiết

 để bảo hộ cho đệ tử Cao Đài, phần Thể Pháp bao la vô cùng tận, nhưng ở đây

 Hiền Huynh mới được bảo vệ ngoại năng lục phủ trọng yếu trong thân thể như:

 Vị, đởm, tam tiêu, bàng quang, đại trường, tiểu trường. Nhưng mới được truyền

 trong hai ngày như vậy chỉ được Kinh và hai lộ Pháp c̣n bốn lộ Pháp nữa. Qua

 phần Bí Pháp càng phức tạp và bao la hơn mà người Tín đồ Cao Đài cần phải

 đạt đến mục đích đó, Hiền Huynh đă được truyền thụ đủ lục căn như: Mắt, tai,

 mũi, lưởi, thân thể và ư, nhưng chưa áp dụng được ngay v́ phải trải qua nhiều

 ngày nữa, riêng tính Đạo và tính Đức Hộ Pháp đă có ảnh hưởng trong hồn phách

 của Hiền Hunyh rồi cũng chưa sử dụng được khả năng vi diệu, huy vọng Hiền

 Huynh sẽ thành công " .

 

        Cao Triều Phát : " - Tín đồ Đạo ta có hơn hai triệu, như vậy làm

 như thế nào để thuyền thanh khí đến khắp cùng, chẳn hạng như tôi theo Đạo

 hơn mấy mươi năm nay mới được Người truyền thụ " .

 

        Ngài Trần Quang Vinh : " - Tín đồ có tắm thánh hay nhập môn là

 được truyền thụ rồi, như giữ lời minh thệ, hiểu kinh nghe kệ, lễ nghi đúng

 pháp, học Thánh Ngôn, giữ Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và Đạo Luật, từ đó ánh

 sáng Đạo mở ra cho thanh khí pháp triễn, nói chung thanh khí của Đạo ít ai

 nói đến v́ đây là ngôn ngữ của ẩn pháp " .

 

       Cao Triều Phát : " - Như vậy sáng nay chúng ta cùng nhau

 trao đổi về Đạo được không " .

 

        Ngài Trần Quang Vinh : " - Huynh-Đệ chúng ta nay trao đổi mới chỉ

 một phần thôi và phần c̣n lại có dịp sẽ trao đổi tiếp, bây giờ đề nghị chùng

 đến Điện Báo Ân Từ để tiếp nhận ân ban của Đức Hộ Pháp, Người đang di chuyển

 đến Điện " .

 

        Cao Triều Phát : " - Chúng ta đi ngay ". trên đường di

 chuyển của hai ông rất thông thả chỉ 3 phút là đến Điện, nhưng riêng ông

 Phát th́ trầm tư mặc tưởng về Đạo rất nhiều, rồi ông về với kư ức, trước đây

 ông thường tiếp xúc cũng như tịnh luyện chung với các ông Trần Đạo Quang,

 Nguyễn Ngọc Tương, Ngô Văn Chiêu, Lê Văn Tỵ, Nguyễn Văn Ca v.v... không có

 kết quả ǵ cả, để cuối cùng sinh ḷng ngờ ngợ suy ra tất cả đều là giả của

 đời, từ ấy cho ông một cuộc trao đổi, lấy làm khẩu theo Đạo để tạo riêng cho

 ḿnh một thế chính trị, đời mượn Đạo th́ ḿnh cũng phải thế, sau đó có âm

 mưu trong bóng tối đưa đẩy gặp Việt Minh đó là nguyên nhân trách ḿnh không

 phải Đạo, để đúc kết sự thực, kẻ thù của ḿnh chính là ân nhân, là người để

 thương yêu nhứt, họ là người để ḿnh ra lễ sám hối, họ là người mở cửa Thiên

 Đàng mời ḿnh vào ngôi an lành, Ngài Trần Trọng Kim, Ngài Phạm Quỳnh, Ngài

 Phối Sư Trần Quang Vinh t́nh đồng Đạo bao dung rất đáng tôn kính, Đức Hộ Pháp

 trọng kính xin Người hăy ngự trị măi măi trong thân tôi và con đường cuối

 cùng tôi đă thực sự sám hối trở về với Đạo .

 

        Cao Triều Phát cùng Ngài Vinh vào Điện vấn an Đức Hộ Pháp và

 sau đó hành lễ Đức Phật Mẫu .

        Ngài Trần Quang Vinh thưa : " - Thưa Thầy, Hiền Huynh Phát đang

 xin Thầy ân ban phép lành, riêng Đệ Tử tùy Thầy dụng phương nào cũng đặng " .

 

        Cao Triều Phát : " - Thưa Đức Ngài cho Đệ tử xưng trọng danh

 tôn kính, v́ Thầy đă ban phúc lạc cửu rỗi đời con " .

 

        Đức Hộ Pháp : " - Lời xưng hô chỉ để tỏ bày bề ngoài, chưa phải

 sự đích thực của tâm hồn, chúng ta cần nhứt tỏ bày trọng kính ở nội tâm đó

 là chính .

        Nay ở trần nầy chưa biết ai hơn ai, phải chờ ngày chung cuộc về

 Trời mới biết sự cao thấp t́nh thầy tṛ, Bần Đạo đă từng tiếp xúc rất nhiều

 bật cao quyền chức trọng cho đến thứ dân bần cùng. Đâu phải ai cũng xưng hô

 bày tỏ trọng kính thật sự cả thảy, cũng có người thực và cũng có kẻ gỉa, đôi

 khi kính mặt nhưng thay ḷng sau lưng, Ông Trời c̣n có những đứa con ngỗ

 ngịch gạt gẫm, Đức Chúa Jésus c̣n bị loài người phanh thân trên thập tự giá

 và cho Người là điên, bởi thế chúng ta cần đến tính chân thực mà Đức Chí Tôn

 đă dạy, hơn là xưng hô mà ḷng bất kính. Nay Hiền Huynh cứ xưng hô tự nhiên

 như từ trước vậy, không cần phải gọi thầy với đệ tử. Nào Hiền Huynh và Hiền

 Hữu Vinh cùng vào nhập tịnh. Hôm nay nhị vị đồng dẫn giải một lược kinh Tứ

 Thời, sau đó hăy lắng nghe lời Bần Đạo rồi y như vậy mà hành " .

 

        Nhị vị dẫn giải lời kinh Tứ Thời vừa chấm dứt Đức Hộ Pháp

 truyền dạy : " - Mắt không nhắm, để trong và ngoài thể trống không. Mở cửa

 Hộ Pháp, chuyển thanh khí vào đến cửa Vi và hồi về cửa Hộ Pháp thở nhẹ ra,

 đây là đốt ba. Tiếp tục chuyển thanh khí như vậy 12 lầm mới chấm dứt " .

 

        Đức Hộ Pháp truyền dạy tiếp : " - Mở cửa Hộ Pháp ra, chuyển thanh

 khí vào đến cách cửa Vi một tất Tây và hồi về cửa Hộ Pháp thở nhẹ ra, đây là

 đốt thứ tư. Tiếp tục chuyển thanh khí như vậy 12 lần ".

 

        Đức Hộ Pháp truyền dạy tiếp : " - Mở cửa Hộ Pháp ra, chuyển

 thanh khí vào đến tận xương cùng và hồi về cửa Hộ Pháp thở nhẹ ra, đây là

 đốt thứ năm, Tiếp tục chuyển thanh khí như vậy 12 lần và chấm dứt xả

 tịnh . "

 

        Sao thời tịnh, Đức Hộ Pháp xin kiếu về văn pḥng, Ngài Vinh và

 ông Phát c̣n ở lại Điện Phật Mẫu để trao đổi thêm về buổi tịnh hôm nay .

 

        Cao Triều Phát : " - Tiểu Đệ cảm nhận Hiền Huynh dẫn giải

 Giáo lư Đại Đạo cao diệu thâm thẩm, trong lúc dẫn giải Hiền Huynh sử dụnh

 đặng hai âm phát ra cùng lúc, một từ xác âm và một từ thanh âm, phương thức

 dẫn giải cũng khác thường và Tiểu Đệ rất kinh ngạc pháp thuật luyện Đạo của

 Hiền Huynh như vậy Đạo ta có ai hơn Hiền Huynh không ?, và thưa Hiền Huynh

 đây là t́nh thực h́nh như Đức Hộ Pháp không có những vi diệu bằng Hiền

 Huynh " .

 

        Ngài Trần Quang Vinh : " - Thưa Hiền Huynh. Chúng ta đồng dẫn

 giải Kinh kệ một lược, ư Đức Hộ Pháp khi Người truyền Đạo không v́ kẻ trước

 người sau, Ngài công b́nh không v́ thương Đệ tử nầy mà bỏ Đệ tử khác, tất cả

 Tín đồ muốn đến thành đạt đều đặt trên tŕnh độ của duyên và sự quyết định

 tụ học để ngộ Đạo, trong tương lai Hiền Huynh cũng sẽ như Tiểu Đệ ngày nay,

 trong Đạo của ta khi đă đạt đến tŕnh độ vi diệu của tịnh th́ không ai cao

 thấp lúc bấy giờ chỉ lấy Đức hạnh để ân phong, mỗi khi ân phong càng cao

 th́ gánh khổ cho thiên hạ càng nhiều, nếu chúng ta chịu đựng được th́ tiếp

 tục nhận ân phong mới .

        Chân dung Đức Hộ Pháp, ở trần nầy ít ai thấy hết chân tu đại đức

 của Đức Ngài, Người không lộ đức chân tu ấy ra ngoài, ít ai biết tiền kiếp

 của Người nếu biết cũng không dám lộ, toàn Đạo chỉ biết Người là Hộ Pháp do

 Đức Chí Tôn ân ban để bảo vệ phần hồn cho Đạo. Huynh-Đệ chúng chỉ được thấy

 chân tu của Người trong lúc trực tiếp hướng dẫn tịnh và những lúc đêm Người

 thường đến để khuyến khích và vỗ về ôn bài tập tu hành, sau buổi tịnh Người

 về cơi sanh .

   Ngoài ra Người c̣n truyền Pháp cho rất nhiều đệ tự trong hàng Tín

 đồ, trên thực tế hàng Tín đồ nầy nguyên phẩm Thiêng Liêng, huyền bí ngoài

 sức hiểu biết của Tín đồ b́nh thường, họ thâm viễn hơn Huynh-đệ chúng ta

 nhiều lấm, trách nhiệm của họ là truyền giáo bốn phương nên không thường về

 Ṭa Thánh v́ vậy họ xuất hiện như đấng huyền hư, đôi lúc họ đến phổ độ nhơn

 sanh nhưng bị xem thường coi rẽ rúng, bởi tục trần không thấy Phật là

 vậy ! " .

 

        Tiểu đệ không thể nào hơn Đức Hộ Pháp được, bởi Người là ông

 Thầy của thiên hạ, Tiểu đệ để cho Hiền Huynh thấy bản năng thần lực đó là sự

 ồn ào của kẻ chưa thành Đạo .

 

        Cao Triều Phát: " - Bây giờ Tiểu Đệ mới hiểu nhiều và thấy

 được Đức Ngài rồi, như vậy Tiểu Đệ tŕnh bày không biết có cùng một h́nh ảnh

 đó không ?, trong lúc phóng tâm lần thứ nhứt sau 12 lần vận thanh khí, thấy

 có mây trắng bay chung quanh Đức Hộ Pháp, Tiểu Đệ tưởng rằng ḿnh tập trung

 định tịnh mới sinh ra cảnh như thế " .

        Định tịnh lần thứ hai, thấy chung quanh Đức Hộ Pháp có các

 thiên thần theo hộ giá .

        Định tịnh lần thứ ba, thấy Đức Hộ Pháp đang bàn luận pháp Đạo với

 đức Lư Giáo Tông và Đức Quyền Giáo Tông Thương Trung Nhựt, Tiểu Đệ cho rằng

 v́ mến ai th́ thường nghĩ tốt về họ, theo Hiền Huynh th́ như thế nào ? " .

 

        Ngài Trần Quang Vinh : " - Thưa Hiền Huynh. Ba lớp tịnh đó diễn

 biến như thế là sự thực, Hiền Huynh tịnh nhưng mở mắt và ở giữ ban ngày như

 vậy không thể nào những cảnh ấy diễn ra dối trá được, chúng ta có khả năng

 nhận sự việc chính xác nhờ kiến thức khoa họa và tri thức không một vật nào

 mê hoặc được chúng ta, nếu việc đó không phải là sự thực. Trước kia mấy mươi

 năm Tiểu Đệ học Đạo cũng đă thấy h́nh ảnh Đức Hộ Pháp như ngày nay Hiền

 Huynh thấy vậy .

        Riêng về Tiểu Đệ th́ tiếp nhập khác hơn, như Tiểu Đệ đă nói ở

 phần trước tùy theo tŕnh độ tu học. Người dạy Tiểu Đệ về Toà Thánh phải

 hành Đạo theo ư Người, hành Đạo phải việc có trước sau, Người c̣n dạy bảo

 lấy nghĩa cư xử với Hiền Huynh .

        Những sự việc diễn ra hôm nay Huynh và Đệ tiếp nhận được, nếu nói

 ra cho kẻ khác cùng nghe, đương nhiên người đời sẽ cho chúng ta là mê tín,

 dị đoan tin nhảm, nhưng nếu trao đổ với người cùng Đạo ở tŕnh độ viên thông

 th́ nghe thuận tai hơn và họ sẽ vui mừng đón nhận cùng chúng ta.

        Hai nữa chúng ta chưa đủ sức tuyết phụ người nghe, nếu nói ra

 phải cẩn thận ḿnh, ḍng sử Đạo của nhân loại cũng đă nói rất nhiều như trước

 đây có Đức Lăo Tử, Đức Khổng Tử, Đức Phật, Đức Chúa đă nói lên những điều hay

 mới lạ để dạy bảo loài người ăn hiền tránh ác, th́ họ cho quư Ngài là khùng

 điên để rồi bị ném đá, đánh đập, bỏ tù, đóng đinh trên cây thập tự giá, và

 nay chúng ta chưa đủ bản lĩnh như Đức Hộ Pháp để xúc tác xă hội thấu hiểu

 những điều ḿnh thấy và biết cho thiên hạ nghe " .

 

        Có tiếng chuông đổ thời Ngọ. Ông Cao Triểu Phát nói : " - Thời

 gian trôi qua thật nhanh nói chưa hết chuyện mà đă đến Ngọ, Tiểu Đệ rất xúc

 động những tâm t́nh chân Đạo của Hiền Huynh, thôi chúng ta về chầu lễ rỗi sau

 đó tham luận Đạo tiếp " .

 

        Sau thời Ngọ tất cả Tín đồ đến Trai Đường nhập trai, ông Phát nay

 đă tự nhiên nằm ḷng trong sinh hoạt hằng ngày của Trấn Đạo và tất cả Tín đồ

 đồng điểm cân cần t́nh Đạo, sinh hoạt Trấn Đạo mỗi ngày liên giao tấm nập

 tiếp đón Tín đồ khắp nơi đến viếng thăm, có khi Trai Đường tiếp trên 300 nhập

 trai và cũng có lúc 50 mà thôi, có lẽ ngày sóc vọng và đại lễ th́ tín đồ về

 đông hơn, v́ thấy mười mấy cái chảo lớn để nấu cơm chay, quy ra số lượng tín

 đồ tham dự trai .

        Nhập trai như vầy ai mà chịu thấu, dù cho sáng cháo, trưa cháo,

 chiều cháo cũng nào kham nổi và núi phải ṃn, t́m hiểu đến cùng th́ sự công

 quả tự nguyện rất hài ḥa, đôi khi c̣n gửi lương thực về cung cấp cho Ṭa

 Thánh. Một Tín đồ ngỏ ư : " - Đức Hộ Pháp ban ân lành mọi nơi, Tín đồ của

 Người có cơm ăn áo mặt, công thành danh toại là chuyện b́nh thường, nhưng

 sở vọng của Người muốn sao Tín đồ phúc lạc ấy là điều cần thiết  " .

 

         Ngài Trần Quang Vinh và ông Phát nhập trai đă măn, hai vị trở

 thành đôi ban tâm đắc, đồng về pḥng riêng th́ gặp Tín đồ nan đang chuẩn bị

 châm trà vào b́nh, hai vị chào Tín đồ nam .

 

        Ngài Trần Quang Vinh hỏi : " - Bao giờ cháu về thăm bố mẹ " .

 [ Tín đồ nam người miền Bắc vào nam 1945 ].

 

        Tin đồ nam : " - Thưa Ngài cháu nhớ Bố Mẹ và mấy em, cũng muốn

 về để thăm nhưng xứ chùa tháp nầy có câu ca dao " Chùa Tháp ai ở khó về " .

 

        Ngài Trần Quang Vinh khen Tín đồ nam : " - Cháu hay lắm, nhưng

 mà ông đạo tí hoan ơi, câu vừa rồi không phải ca dao của người Miên, mà của

 mấy bác đặt ra để trêu ghẹo mấy người Việt của ḿnh có phu thê người miên,

 c̣n cháu c̣n nhỏ th́ về được mà " .

 

        Ông Cao Triều Phát : " - Nầy ông đạo tí hoan thua ông đạo già một

 keo rồi, mấy bữa rày tôi đây cô đơn, ông đạo tín hoan lém lắm, ỷ ma cũ ăn

 hiếp ma mới, suy ra câu " Chùa Tháp ai ở khó về " hạp với người lắm lắm .

        Ngài Vinh và ông Phát cười bao dung hỏi tiếp: " - Cháu lên đây học

 hành như thế nào ?, văn ôn vơ luyện đến đâu rồi, sau khi Bác về Ṭa Thánh sẽ

 tŕnh lại cho Bố Mẹ biết để vui mừng " .

 

        Tín đồ nam : " - Thưa Ngài. Cháu đang học trường Pháp thuộc, c̣n

 hai tháng nữa là kỳ thi tú tài, điểm học hằng tháng hạng nh́, sinh ngữ Pháp

 hạng ưu, riêng về phần Đạo, Kinh kệ, Đạo sử th́ biết hơn xưa, Cháu nhờ Ngài

 chuyển đôi lời về thăm Bố Mẹ và mấy Em, có thể hè nầy con về thăm Bố Mẹ, con

 cảm ơn Bác nhiều và cho con xin kiếu để hai Ngài c̣n nhiều điều phải trao

 đổi " .

 

        Cao Triều Phát : " - Theo Hiền Huynh nhận xét Tín đồ nam đă

 có tŕnh độ Đạo học thượng thừa chưa " .

 

        Ngài Trần Quang Vinh : " - Thưa Hiền Huynh, kiến thức đời th́

 chưa bằng Bố Mẹ nhưng về kiến thức Đạo th́ Tín đồ nam trội hơn. Những Tín

 đồ đồng tuổi chỉ có một không hai, v́ Tín đồ nam học một hiểu hai, sở dĩ học

 giỏi là nhờ có căn bản tịnh thanh khí Đạo, ăn ít, ngủ ít những vẫn khỏe " .

 

        Cao Triều Phát : " - Tín đồ nam có biết ngôn ngữ thanh khí

 Đạo không " .

 

        Ngài Trần Quang Vinh : " - Tín đồ nam hoàn toàn không biết ngôn

 ngữ nầy, cho nên chỉ biết dụng mà không biến, sau nầy Tín đồ nam trở thành

 Chức Sắc đến phẩm Phối Sư th́ có diệp khám phá ra ḍng ngữ thanh khí Đạo " .

 

        Cao Triều Phát lo lắng hỏi tiếp: " Thưa Hiền Huynh. nếu

 như sau nầy Đức Hộ Pháp quy tiên rồi ai có đủ khả năng để truyền bí pháp

 cho Tín đồ " .

 

        Ngài Trần Quang Vinh đáp: " - Hiệp Thiên Đài là hồn Đạo, Bí Pháp

 ẩn cư tại đó, Đạo nay lưu truyền đă 30 năm tất cả các pháp đă truyền đủ bảo

 đảm cho 700.000 năm sau không mất Bí Pháp Cao Đài, thế th́ sau ngày vắng

 Đức Hộ Pháp tại thế nhưng người vẫn điều hành Hiệp Thiên Thiêng Liêng " .

 

        Cao Triều Phát : " - Thưa Hiền Huynh trong chương tŕnh

 14 giờ chiều nay đến Điện thờ Chí Tôn, như vậy chúng ta lên di chuyển đúng

 giờ " .

        Hai vị chào Đức Hộ Pháp, trong Điện thờ Chí Tôn mùi hương đă nữa

 tàn nghi ngút, Ngài Vinh biết Đức Hộ Pháp đến rất sớm trước dâng lễ Đức Chí

 Tôn và dùng đức trải Tàng Thức để phổ độ nhơn sanh .

 

        Đức Hộ Pháp : " - Mời Hiền Huynh cùng Hiền Hữu vào dâng lễ Đức

 Chí Tôn, sau đó nhị vị vẫn trạng thái nguyên vị trí để Bần Đạo mở cung thức

 Bắc Đẩu và sau đó sẽ ban Pháp hoán chuyển và hoàn nguyên Khí " .

 

        Đức Hộ Pháp truyền Pháp : " - Nhị vị mở cửa Hộ Pháp ra, chuyển

 thanh khí vào đến trước diện mặt cách cửa Hộ Pháp 50 mm rồi chuyển ra sau

 gáy ót đi thẳng xuống tận cùng xương cụt và hoán chuyển về cửa Hộ Pháp.

 Chuyển như vậy 12 lần th́ xả định tịnh " .

 

        Đức Hộ Pháp truyền Pháp : " - Pháp hoán chuyển ḥa vào lục phủ

 ngũ tạn để thải ra lục căn, rồi hoàn nguyên xuất Khí, phải để thân thể

 trống không trước 3 phút, bắt đầu khởi động lớp Pháp một " .

        " - Cửa Hộ Pháp mở ra, chuyển cùng lúc hai thanh khí một qua Bắc

 Đẩu, một đi thẳng và cả hai đồng chuyển song đôi xuống tận cùng, hoán chuyển

 thanh khí vào 6 ngơ và mở ra, rồi hoàn nguyên khí lại để về cửa Hộ Pháp.

 Chuyển tiếp tục 12 lần xả tịnh " .

 

        " - Khởi động lớp Pháp hai. Cửa Hộ Pháp mở ra, hai thanh khí

 cùng vào, một lập cung Bắc Đẩu, một đến điểm hô hấp, sau đá cả đôi thanh,

 cùng hoàn nguyên khí về cửa Hộ Pháp, thở nhẹ ra. tiếp tục chuyển thanh khí

 lần thứ hai, đưa thanh khí đến điểm hô hấp và đến khi nào hết 6 điểm trong

 cơ thể. chuyển như vậy 6 lần nữa là đủ 12 hiệp thanh khí xả tịnh " .

 

        " - Khởi động lớp thứ ba. Cửa Hộ Pháp mở ra, một thanh khí vào

 lập Bắc Đẩu đi thẳng xuống 5 điểm rồi mở tất cả lục phủ ngũ tạn, ngũ căn cho

 trống trải, hoàn nguyên khí về cửa Hộ Pháp thở nhẹ ra, tiếp tục 12 lần xả và

 chấm dứt tịnh hôm nay " .

 

        Đức Hộ Pháp về Văn Pḥng làm việc. Ngài Vinh và ông Phát vẫn tiếp

 tục tịnh cho đủ 12 lần dụng thanh khí mới xả tịnh .

 

        Ông Cao Triều Phát thấy Đức Hộ Pháp ngồi im liềm không chuyển

 động nên mới mở lời thưa : " - Thưa Thầy chúng con tiếp tục nhận lời ban

 truyền dạy, xin Thầy ban ân ".

 

        Ngài Trần Quang Vinh : " - Thưa Hiền Huynh. Người đă di chuyển

 khỏi nơi đây từ lúc hiệp đầu thanh khi vào cửa Hộ Pháp, Hiền Huynh vẫn đang

 c̣n thấy Đức Hộ Pháp, đó là chân dung thứ hai của Người vẫn c̣n đây để giữ

 linh hồn chúng ta hành Đạo cho viên măn, Người bảo vệ việc tịnh cho chúng ta

 không sáo động, bây giờ Huynh và Đệ đồng lễ th́ chân dung của Người sẽ

 chuyển dần vào không " .

 

       Cao Triều Phát: " - Quả là vi diệu, nhưng hiện giờ Người

 ở đâu và làm ǵ ? " .

 

        Ngài Trần Quang Vinh : " - Người đang làm việc tại văn pḥng " .

 

        Cao Triều Phát : " - Thưa Hiền Huynh. Mỗi ngày bước vào đường

 Đạo là mỗi sự khó diễn tả ra và những biến hiện ấy cũng không ngừng, hôm nay

 Tiểu Đệ hơi ngợp thở nhiều khoảng, có lúc ḷng ngực vặn xoắn lại nhiều ṿng

 như muốn nổ tung, Tiểu Đệ nghĩ thầm chắc phải chết quá, tiếng kinh kệ của

 Đức Hộ Pháp cứ rót mạnh như thác nước dốc xuống từ trên núi cao và cũng có

 khoản chuông hồi trống giục phải cố vương ḿnh để vào nhập Pháp, thân rung

 rảy và sợ hải th́ Ngài quát thật lớn " Vươn ḿnh thật mạnh để sống " Tiểu Đệ

 sợ hải trong giờ chết đó sức manh phi thường nhảy khỏi thác nước, quả là trôi

 qua đủ ba lớp Pháp không dể ǵ đắc Đạo phải cần nhiều thay da đổi thịt, giờ

 tĩnh lại rồi mới thấy năng lực cơ thể như thời tuổi 30-40. Tiểu Đệ cảm ơn

 Đấng vi diệu, không biết t́nh trạng của Hiền Huynh ra sao làm cho Tiểu Đệ

 cũng lo âu hoài ? ".

 

        Ngài Trần Quang Vinh : " - Thưa Hiền Huynh. Mỗi người đều có môi

 trường tịnh riêng tuy cùng ở trên một ḍng sông và nước vẫn từng ấy trong

 vắt không nơi nào đục cả, chỉ trừ khi có nước lũ làm dục ḍng sông rồi cũng

 trở lại trong veo b́nh thường nhờ đất cát lọc cặn bă, Hiền Huynh mới vào Pháp

 Đạo để tịnh cho nên thấy nước trong thành đục, thấy đáy sông cạn thành ḷng

 trũng rốn biển, đó chỉ là tâm trạng chung của người mới luyện Đạo thường hay

 âu lo phải có người trên để dẫn giải, nếu không sẽ lâm vào t́nh thế chân gỉa

 đem trắng bất phân th́ sẽ bị vào đường ma tịnh .

        Hiền Huynh đang ở cửa tịnh nên có nhiều thử thách, nếu quá sợ

 hải sẽ bỏ cuộc thế là không tiến xa được nên duyên chỉ có bao nhiêu là hết,

 nếu tự vươn ḿnh qua khỏi th́ đường Đạo c̣n hứa hẹn đi xa hơn, Đạo ta có

 dạy nếu chết v́ Đời vô nghĩa th́ đó là tội lỗi của loài người không biết

 thương nhau, nếu chết v́ Đạo bất cứ nơi nào th́ đó là hỷ giáo chi Đạo để

 dâng hiến cho tha nhân .

        Hôm hay Đức Hộ Pháp điểm Đạo vào đại tiểu động mạch, mục đích trục

 nội khí trượt ra ngoài cơ thể, cho nên tất cả thần kinh hệ đều hoạt động và

 vặn xoắn thật mạnh để vắt hết cặn bă, cuối cùng có được một cơ thể hoàn toàn

 tinh khiết, từ đó rót vào nội thể những chất hương liệu mới như Dương khí

 hoán chuyển thành Âm khí và sa thải bẩn, tạo nên một lực hô hấp có khả năng

 tiếp nhận thiện và giải thoát đức .

         Đạo ta có phương pháp tịnh khởi đầu bằng trị liệu rất khoa

 học như thực dụng trị liệu cơ thể của Y Khoa, trị liệu của Đạo và Y Khoa

 cũng cùng có một phương pháp lấy thần kinh để làm căn bản, v́ tất cả mọi

 phát bệnh từ thần kinh mà ra, như vậy muốn t́m một con bệnh để trị liệu

 trước nhứt phải vào kiểm minh hệ thần kinh, khi biết được hệ thần kinh nào

 mỏi mệt, hết khả năng phản ứng hay đề kháng, lúc bấy giờ ta mới trị liệu

 từng phần của lục phủ ngũ tạn, trên căn bản Đạo trị liệu giải thoát bằng

 tịnh để chuyển biến Pháp, c̣n căn bản Y Khoa trị liệu bằng tinh thể của

 hợp chất là chỉ để thần kinh về vị trí b́nh thường, tuy Đạo và Y Khoa mượn

 thần kinh để trị liệu nhưng hai kết quả hoàn toàn khác biệt và Y Khoa ngày

 nay cũng muốn tiến vào lĩnh vực của tôn giáo để trị liệu nhưng không chắc

 ǵ t́m ra điểm hứa hẹn .

        Hiền Huynh đang đến đường Đạo không phải một ngày mà thành, nếu

 biết tu th́ " Nhứt kiếp độ nhứt thời ", điều này rất cá biệt để khuyến đức

 cho những ai từng mắc phải nhiều kiếp lầm lỗi, nay gặp được Đạo mà chí thành

 tu th́ tất cả lỗi lầm của bao kiếp trước đều được cứu rỗi. Sau khi nhận được

 lời răn phải tiếp tục tu để đạt nhị kiếp và cứ như vậy đến khi nào ngộ mới

 gọi là an lạc .

        Tạo ra một thể lực mới giúp điều kiện cho Hiền Huynh an tâm khởi

 đầu luyện Đạo, bởi khi luyện Đạo cần đến năng lực tốt đó là một trong những

 cần thiết, nếu như một người bệnh hoạn th́ không luyện Đạo được, bởi họ

 thường sinh biến bảo Phách .

        Từ lúc Hiền Huynh luyện Đạo đến nay thân thể được ấm áp hoàn toàn,

 ngủ ít nhưng không c̣n ngáp ngắn dài, dùng trai ít nhưng no lâu là nhờ Hiền

 Huynh dùng một lúc đến hai thực đơn, thực đơn bổ nhứt mà mấy hôm nay thường

 nói đến đó là thanh khí, từ nay thanh khí không c̣n xa lại với Hiền Huynh,

 c̣n một điểm nữa Hiền Huynh phải đạt đó là biến hóa thanh khí để sống, như

 ta vào bếp núc để làm một thực đơn trai hợp cho khẩu vị vậy, Tiểu Đệ hy vọng

 Hiền Huynh thành công. Thôi Huynh và Đệ đồng về tịnh thất an nghĩ .

 

        Tiếng chuông thời Mẹo khởi đổ hiệp nhứt. Hai vị chuẩn bị đi lễ,

 trên đường di chuyển ông C.T.Phát hỏi: " - Tối nay Hiền Huynh và Tiểu Đệ làm

 việc ǵ sao không thấy ghi trong cương tŕnh của Đức Hộ Pháp ? " .

 

        Ngài Trần Quang Vinh : " - Hiền Huynh tự lực ôn lại những ǵ

 tiếp nhận được từ tha lực của Đức Hộ Pháp, căn bản đă nắm được rồi dụng tối

 đa, không nên bỏ dở cơ hội nầy, chuyên cần sẽ thông Pháp. Tối nay Tiểu Đệ

 viếng thăm vài người bạn thân " .

        Lễ thời Mẹo viên măn, toàn Đạo về Trai Đường nhập trai, ông Cao

 Triều Phát dùng trai sơ sài rồi xin kiếu tất cả Tín đồ trong Trai Đường, để

 về pḥng riêng tranh thủ dụng tịnh .

        Tín đồ nam cũng đă chuẩn bị b́nh pha trà nóng tự bao giờ, ông dùng

 trà và nhân trước khi tự dụng tịnh, để t́m hiểu về tủ kinh sách đă hai hôm

 chưa có ư t́m độc một tác phảm nào của Đạo, tủ sách nầy có thư mục chia làm

 năm ngôn ngữ: Hoa ngữ, Việt Hán, Quốc ngữ, Pháp ngữ và Anh ngữ, trên 750

 cuốn sách. Nhờ hấp lực những tác phẩm của Đức Hộ Pháp hút dính vào như:

 Phương Châm Luyện Kỹ, Sấm Pháp Truyền Giang, Thiên Thai Kiến Diện, Con Đường

 Thiên Liên Hằng Sống, Bí Pháp và các bài Thuyết Đạo v.v... Ông vui mừng khám

 phá kho kinh sách và xem đây là bảo Pháp truyền bí  .

        Ông không biết độc cuốn sách nào trước và sau, bởi thế căn cứ

 vào sự phát triển tự nhiên của con người để t́m ra đầu chuỗi Pháp của Đạo,

 ông lấy năm sinh tác phẩm để độc trước là cuốn Thiên Thai Kiến Diện và sau

 đó tiếp tục những tác phẩm c̣n lại. Ông độc được vài trang Thiên Thai Kiến

 Diện th́ đừ ra không phải v́ mỏi mệt mà do ư thơ đầy ấp ngữ Pháp và thuật

 ngữ, ông thầm nghĩ phải chi có người hiểu được thơ dẫn giải rơ ư th́ ánh

 sáng nầy sẽ chỉ lối đi vô cùng tận, ông xếp lại tập thơ Thiên Thai Kiến

 Diện, để tự lực tịnh .

        Ông vận khí ḥa vào cơ thể xúc tác lại các Pháp, Pháp chảy vào

 êm đềm không vướng cản trở suy nghĩ, trên đường hoán chuyển của thanh

 khí cũng mở ra ấm áp cho cơ thể, nhịp thức hoán Pháp đưa thể phách và tâm

 linh vào cơi thực rông chơi vô định, ông đến tủ sách Đạo độc lại cuốn Thiên

 Thai Kiến Diện, những thuật ngữ và Pháp chỉ ông trong suốt từng câu thơ vi

 diệu, độc hết tập thơ, rồi ông thử độc trở lại lần thứ hai, thấy ư nghĩ lời

 thơ thay đổi theo t́nh trạng tịnh, ông độc đi rồi độc lại trên năm lần vẫn

 thấy câu thơ c̣n mới, v́ mỗi câu thơ không nhứt định tính ngữ cho nên nó có

 thể dẫn giải theo nhiều lối và nhiều cuộc đời khác nhau và cũng cuộc đời đó

 nhưng độc đi, độc lại nhiều lần cùng một lúc, nó cũng biến đổi theo nhịp tim,

 tim vẫn nhịp thơ c̣n chảy, lời thơ đă sáng lẫn ư giàu tâm Pháp. Cuối cùng

 ông xả tịnh mang tâm tư phúc lạc vào cơi trần đời, để xóa bỏ một thời sa đọa

 dục giới và nay xem đây tự lực tịnh đă thành đạt .

 

        Ông uống được hai hớp trà, tiếng chuông Thời Tư mời toàn Đạo

 dự dâng lễ Đức Chí Tôn, ông đến Điện dự lễ, đêm nay không có Đức Hộ Pháp,

 nhưng có Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa làm chủ lễ .

        Trong đàn lễ ông tiếp nhập âm vinh ca Đức Chí Tôn và các Đấng

 Thiêng Liêng từ Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa toả ra. Trong đàn lễ trổi lên lời

 vinh ca đồng âm Nam Ai và Nam Xuân nhịp thanh thoát truyền ra đến từng cao

 gửi theo hương trầm huyền diệu, nhưng muốn phân biệt tŕnh độ tu học, duyên

 hạnh, Đạo đức của mỗi Tín đồ chỉ cần diệu quan sát trí, là biết được trí tuệ,

 tư tưởng và tướng, nhờ sự biết ấy mới d́u dẫn nhơn sanh vào diệu dụng của Bí

 Pháp và thông giáo để giác ngộ .

        Quả thực hôm nay ông Cao Triều Phát mới đạt được sự phân biệt âm

 sắc Đạo tường tận. Ông kết luận chỉ có Tín đồ Cao Đài tại gốc Đạo mới đạt

 được tŕnh độ trí tuệ cao vứt, v́ Bí Pháp cổ kim nguyên thủy truyền ra thuần

 nhất không một pha lẫn nào. Nhờ trong âm thanh của Ngài Hồ Tấn Khoa mở đường

 phổ độ cho ông Cao Triều Phát khám phá ra âm, sắc, tướng và tứ diệu hằng ngày

 của nhơn sanh .

        Thời Tư đă viên măn cho ông một cơ duyên mới hiểu thấu suốt âm

 kinh kệ của Đạo cũng là phương truyền Pháp rất cần thiết cho giải thoát .

        Ông C.T.Phát về pḥng riêng tiếp tục tịnh và độc cuốn Phương

 Châm Luyện Kỹ cho đến 5 giờ sáng xả tịnh, có tiếng gơ cửa của Tín đồ nam đem

 trà nóng vào pḥng, sau vài hớp trà nóng buổi sáng để chuẩn bị đến Trai Đường

 điểm tâm .

 

 

        24/05/1956 Tiếng chuông hiệp đầu gọi mời Tín đồ dâng lễ Thời Dậu

 đă điểm, ông Phát cũng theo thường lệ hằng ngày di chuyển về Đền thờ Chí

 Tôn đễ hành lễ, trên đường di chuyển sáng nay ông gặp lại Đức Hộ Pháp và Ngài

 Trần Quang Vinh đồng vắn an sức khoẻ và vui mừng. Thời Dậu viên măn Ngài Vinh

 và ông Phát đồng về lại pḥng riêng cùng trao đổi rất nhiều về tự lực công

 phu .

        Cao Triều Phát : " - Sáng nay 8giờ 30 phút Tiểu Đệ mời Hiền

 Huynh cùng đến Điện Báo Ân Từ để nhập tịnh " .

 

        Ngài Phối Sư Trần Quang Vinh : " - Thưa Hiền Huynh, Tiểu Đệ cũng

 cần tịnh để học Đạo nhiều càng tốt, tịnh như trao thân gửi ḿnh vào Đạo, mỗi

 ngày học Đạo là trao dồi cho viên ngọc xác thể tăng giá trị và tâm linh mở

 rộng ánh sáng diệt đế. Bây gời chúng ta di chuyển đến đó là vừa " .

 

        Hai Ngài vào Điện chào Đức Hộ Pháp bằng cử chỉ thay lời nói v́

 Người đang ở trạng thái bất động, Ngài Vinh hiểu Đức Hộ Pháp nhập tịnh đă lâu

 và đưa tay chỉ vào vị trí qú xuống phải rất nhẹ không được động .

        Cả hai đồng qú xuống, ông C.T.Phát chưa ra khỏi thể trống không

 th́ Đức Hộ Pháp đứng trên đầu truyền lệnh: " - hăy mở cửa Hộ Pháp cho âm

 thanh của Ta truyền vào, đây là thức kinh luận thanh cao nhứt trong nền Đại

 Đạo, ngươi phải đón nhận tự nhiên ḍng chảy nầy cùng thức thanh khí của ngươi

 liên hợp thành một để vận chuyển qua các đốt xương rồi hoán chuyển về nơi Ta

 đứng và cứ tiếp tục như thế 36 lần, được xem như 1 hiệp tịnh. Sau đó tiếp tục

 vận chuyển hiệp 2, cho đến khi nào đủ 12 hiệp th́ xả tịnh, làm như lời Ta dạy

 sẽ thành công tự tồn giữ ǵn được hồn-phách " .

 

         Cao Triều Phát xả tịnh, sau khi chấm dứt 12 hiệp vận chuyển bằng

 432 lần thở thanh khí, ông tự biết trên đầu có Đức Hộ Pháp ǵn giữ chơn thần,

 bởi Đức Hộ Pháp không c̣n ngồi ở vị trí trước mặt ông khi mới vào tịnh .

        Ông sinh ư thầm xin Người ban ân tứ, trên đầu lúc nầy tự biến

 nhẹ b́nh thường, trí tuệ khai mở sáng suốt vô cùng tận .

 

        Ông Cao Triều Phát: " - Thưa Hiền Huynh, Tiểu Đệ mong nhờ

 kiến thức đạo hạnh của Hiền Huynh dẫn giải sự việc trong buổi tịnh hôm nay

 như thế nào, theo những diễn biến như vầy ? .

        - Khi nhập tịnh Tiểu đệ chưa ra khỏi thể trống không th́ có lệnh

 của Đức Hộ Pháp ban truyền như vậy là thế nào, từ lúc đó Người vẫn ngồi đây

 hay di chuyển đến nơi nào ? .

        - Âm thanh kinh kệ của Người vi diệu, như vậy Hiền Huynh có

 tiếp nhận lần nào chưa ? .

        - Thanh âm và thanh khí phải phối hợp như thế nào ? .

        - Tại sao trên đầu Tiểu Đệ nặng có phải Đức Ngài ngự ở đó không ? .

        - Tại sao phải vận chuyển thanh khí và thanh âm đến 12 hiệp ? .

 

        Ngài Trần Quang Vinh : " - Thưa Hiền Huynh. Lớp Pháp nầy rất khó

 vô cùng chỉ có duyên lành mới tiếp nhận được một cách trọn vẹn, nếu thiếu

 duyên lành th́ phải có Đấng bề trên che chở trợ duyên, như vậy Đức Hộ Pháp

 là Người bảo vệ Hiền Huynh, chịu đứng ra bảo lănh cả ba mặt về xác, Phách

 và Hồn .

         Lớp Pháp nầy rất tinh vi mà độ người không có duyên lành lớn th́

 phải đ̣i hỏi đến Đấng nguyên nhân từ Triều Thiên mới có đủ uy danh quyền lực

 sai bảo mọi Pháp độ rỗi xác, phách, hồn của Hiền Huynh, nên Người tịnh trước

 khi Huynh và Đệ đến đây .

        Lúc qú xuống là Ngưới đứng trên cửa Hộ Pháp để trấn giữ xác,

 phách, hồn không sao động và giữ trật tự an ninh để Pháp liên hợp được thanh

 khí cùng một, khi đó người mới truyền thanh âm kinh luận và các thức Bí Pháp

 chảy vào cơ thể. nói cung từ lúc nầy Người đă di chuyển ra khỏi Điện về làm

 việc tại văn pḥng .

        Lời âm thanh kinh kệ đó được phát ra hôm nay chính là lời thanh

 âm ngày hôm qua mà Hiên Huynh tiếp nhận được từ Ngài Bảo Đạo Hồ Tân Khoa,

 cùng lúc học Đạo qua cuốn Phương Châm Luyện Kỹ, hôm nay mới thực hiện Pháp

 ḥa nhập cùng thanh khí, từ đây Hiền Huynh có đủ tư cách là một Đệ tử của Đức

 Hộ Pháp và một cao đồ Đạo Cao Đài nhưng ở bật Tín đồ chứ không phải là Chức

 Sắc, v́ Đạo ta dân chủ, công b́nh về mặt Thiêng Liêng cho nên không phân biệt

 sự ngộ trong hàng giáo phẩm hay Tín đồ, nay Hiền Huynh có được là nhờ tiền

 kiếp là chân tu và hiện kiếp Hiền Huynh biết t́m về hạnh đức .

        Người ra lệnh cho Phách và Hồn tuân phép mà hành, nếu Người không

 ra lệnh th́ Phách-hồn không biết ǵ để làm theo, c̣n để cho Hiền Huynh th́ sợ

 không sai khiến được bởi Phách-hồn không phải lúc nào cũng vâng lời xác .

 

        - Thanh âm cũng tùy theo tŕnh độ hạnh Đạo mà ḥa nhập, kẻ thiếu

 hạnh đức và biến bảo kinh kệ dù cho nghe lời kinh hết kiếp cũng chỉ tiếp

 thu một phần nhỏ nào mà thôi, có kẻ nghe một lần kinh mà hiểu rộng trăm lần

 cũng chưa chắc ǵ giải thoát được v́ họ biến bảo hành, cũng có kẻ chỉ sực

 tĩnh lời kinh mà ngộ và có kẻ tiếp Pháp trước rồi mới tiếp kinh kệ sau nói

 chung là do duyên tạo thành .

        Hiền Huynh tiếp nhận âm thanh vi diệu là nhờ Hiền Huynh ghi lại

 được trong kư ức nay có dịp chuyển thành Pháp, riêng Tiểu Đệ tiếp Pháp trước

 rồi sau đó mới tiếp Kinh kệ, lư do ngày trước mới mở Đạo ở đây [ Cao Miên ]

 Tiểu Đệ được Đức Chí Tôn ân phong Chức Sắc Lễ Sanh, gọi là Thế Pháp đến trước

 bởi lúc nầy chưa hiểu kinh kệ, sau đó không lâu Tiểu Đệ hiểu tường tận lời

 kinh vi diệu, Tiểu Đệ và Hiền Huynh có hai lối tiếp nhận Đạo khác nhau nhưng

 đến cùng điểm vi diệu, hiện hữu chỉ có khác một bên là Chức Sắc và một bên là

 Tín đồ, nhưng hiện hữu không quan trọng hóa v́ nơi nầy c̣n nhiều vay trả và

 thử thách .

        Hiền Huynh nhận âm thanh để biến ra nhiều Pháp, nếu kiên lực bền

 ḷng vận dung th́ vô lường kiến đắc, kẻ tiếp nhận âm thanh trước đó là chân

 lư của mọi cửa vào thành đạt .

 

        - Phối hợp thanh âm và thanh khí như Hiền Huynh thực hành là

 đúng, bởi ư nguyện mạnh biểu bảo được tâm tự nó phát thành hành động đúng,

 tuy lúc đầu c̣n bở ngỡ vận chuyển nhưng đến hiệp hai th́ trôi chảy b́nh

 thường .

         Để thử phải đúng như vầy không, khi Hiền Huynh nghe thanh âm

 tự phản ứng đưa vào cửa Hộ Pháp cùng lúc với thanh khí trở thành hai đường

 song song di chuyển vào đỉnh Bắc Đẩu rồi hóa một chuyển thẳng xuống xương

 cụt, hoán đổi thanh âm thanh khí trở về cửa Hộ Pháp và thở nhẹ ra .

        Thưa Hiền Huynh, mới tập th́ phải vậy, nhưng khi bước vào lớp Pháp

 thứ hai hay cao hơn v.v... Là phải như thế nầy, thanh âm và thanh khí hai

 đường khi vào cũng như khi ra cùng đồng vận chuyển song song có lúc ḥa vào

 và cũng có lúc phân ra hoá đổi, tại sao phải làm như vậy v́ âm và khí là hai

 thể dương âm, nhưng khi vào là dương, ra là âm .

        Lớp Pháp nầy khó là ở chỗ đó, nên vận dụng ba yếu tố ḥa thành một

 động ứng như trí tuệ sáng, âm thanh rơ và thanh khí trong lành. Lớp Pháp nầy

 nếu dễ th́ ai làm chẳng được, th́ đâu có lớp Pháp vi diệu biến hóa vô

 cùng tận nầy .

 

        - Đức Ngài ngự ở cửa Hộ Pháp mà Hiền Huynh biết đó, trong lúc

 nặng là Người chính thức chứng ngộ cho Hiền Huynh, nhưng trên thực tế th́

 lúc nào Người cũng ở đó, Người ở cùng nhơn sanh chứ không riêng v́ ai, nhưng

 tại sao Đức Ngài không xuất hiện, bởi loài người ít ai biết nguyện cầu Ngài .

 

        - Vận chuyển thanh âm và thanh khí 12 hiệp, đó là nguyên lư bồi

 đắp Phách-Hồn cho vững chắc, nếu không bảo vệ như vậy th́ Phách-Hồn sẽ bị

 những ác khí tràng vào chiếm đoạt, 12 hiệp nầy có ảnh hưởng rất lớn trong

 Cung Tư, bởi Cung Tư là Trời-Đất hoá sinh muôn loài vạn vật, bao trùm lên xác

 thể con người có cả thứ sinh ấy .

        Riêng 12 hiệp hóa chuyển đó đủ nuôi dưỡng xác khi sống, khi chung

 cuộc không đau đớn và lưu luyến tiếc nối xác phàm tục, khi đă đạt đến 12 hiệp

 chuyển hóa nầy rồi th́ xác nhẹ, tâm hồn thảnh thơi không bận rộn lo nghĩ và

 buồn phiền muộn, nói chung từ lúc nầy Hiền Huynh đă trống không kia mà " .

 

        Cao Triều Phát: " - Th

ưa Hiền Huynh. Đa tạ đă chỉ rơ mọi sự

 thật là như vậy, nhưng vi diệu nầy có ở lâu với ḿnh không ? " .

 

        Ngài Trần Quang Vinh : " - Thưa Hiền Huynh, sống th́ phải ăn

 hằng ngày, nếu không ăn th́ đương nhiên phải đói, con bệnh sẽ đến gọi mời

 về cơi chết, chúng ta ăn đủ no th́ vi diệu sự sống c̣n măi làm sao mất được

 đó là ăn vật chất thực của lê hoắc và ngũ cốc tạo cho vị can tiêu hóa nhẹ

 nhàng, khi ăn vị giác những món ấy được cảm nhận tinh khiết .

        C̣n nay chúng ta ăn huyền vi thực, là thanh khí và thanh âm của

 không gian Trời đất, khi dùng thanh khí tạo ra đường hô hấp trong sạch và

 thanh âm tạo ra trí tuệ mở rộng sự sáng .

        Như vậy chúng ta nuôi nhục thể bằng hai thực đơn vật chất thực

 và huyền vi thực đồng liều lượng, nhưng đến lúc nào đó chúng ta chỉ c̣n dùng

 huyền vi thực mà có thể sống được, đó chính là chân tu cho mục đích cứu cánh

 của người thành Đạo như Đức Hộ Pháp ngày nay vậy, Đức Ngài làm việc nhiều, ít

 ngủ, một ngày dùng trai vật chất thực ba ngày dùng trai huyền vi thực thế mà

 sức khoẻ không bao giờ hao ṃn " .

 

        Thời Ngọ tiếng chuông điểm, nhị vị chấm dứt cuộc luận Đạo, di

 chuyển đến Điện thờ Đức Chí Tôn. Thời Ngọ hôm nay Ngài Phối Sư Trần Quang

 Vinh chủ lễ, ông Phát ngạc nhiên vô cùng v́ trong buổi dâng lễ của Ngài

 Phối Sư có ảnh hưởng đến phương luyện Đạo của ông không ngờ trước, bởi khí

 lực vô cùng tận tỏa ra khắp Thánh Thất, oai nghi như một Đấng Thánh giáng

 hạ, ông Phát độc được sắc tướng của Ngài Phối Sư Thượng Vinh Thanh về từ cơi

 Bồ Tát .

        Ông Cao Triều Phát vừa mừng vừa sợ v́ lúc trước ông có nhiều

 lần xúc phạm đến Ngài, nhưng ông nghe thanh âm vọng lại đừng sợ Ta đă ban

 ơn cho người đó, người hăy v́ thanh danh Đạo mà tu luyện, nay người về đây

 để tiếp nhận hạnh mà bỏ những chuyện đời ồn ào vô bổ, thôi vào thanh âm xua

 đuổi những ẩn bóng của bẫn trần ra xa .

        Thời Ngọ viên măn ông đến gần Ngài Vinh vấn an và chúc mừng buổi

 dâng lễ vi diệu, Ngài Vinh thưa : " - Thưa Hiền Huynh, bây giờ chúng ta cùng

 về Trai Đường để nhập trai cùng Thầy " .

 

        Cao Triều Phát: " - Thưa Hiền Huynh, Tiểu Đệ cảm thấy hạnh

 phúc khi nghe động thanh âm Thầy trong phách-hồn và chính Tiểu Đệ cũng mốn

 tự đặt ḿnh vào ngôn ngữ mới v́ Thầy, nhưng người có hài ḷng không ? " .

 

        Ngài Trần Quang Vinh đáp : " - Thưa Hiền Huynh, Thầy chỉ là một

 danh từ, Hiền Huynh xưng hô với Đức Ngài như thế nào cũng được, bởi Đức Ngài

 nào có câu nệ điều ấy, miễn sao Hiền Huynh không dối với chính ḿnh là đạt

 chân lư vô ngă " .

        Xuất Trai Đức Hộ Pháp mời Ngài Bảo Đạo, Ngài Phối Sư Thượng Vinh

 Thanh về văn pḥng Hộ Pháp để dùng trà .

        Đức Hộ Pháp vấn an sức khỏa ông Cao Triều Phát: " - Hôm nay Bần

 Đạo đôi lời vấn an Hiền Huynh trong những ngày trôi qua ở thanh thủy đảo nầy

 có điều chi hữu ích và tâm hồn b́nh an không ? ".

 

        Cao Triều Phát: " - Thưa Thầy. Quả thực cuộc đời nầy không hứa

 hẹn đâu là ngộ, bởi nào ai soi được gương tiền kiếp, nay Đệ Tử may duyên gặp

 Đạo nơi chốn đường cùng cuộc sống, phúc duyên nầy nhờ Thầy toan định kiếp hóa

 sinh, Đệ Tử nguyện dốc hết xác và tâm linh xin dâng Thầy tùy nghi trưng dụng

 vào nơi nào cũng đặng, bởi ơn Thầy cao rộng vô đối và cùng vinh dự được Ngài

 Hồ Bảo Đạo và Hiền Huynh Thượng Vinh Thanh chỉ bảo phương pháp công phu

 luyện Đạo đến tận cùng viên giác " .

 

        Ngài Hồ Bảo Đạo: " - Thưa Thầy, nay Đệ Tử xin tŕnh bày đôi

 vấn đề để Hiền Huynh Phát lo liệu tận từ .

        Mấy hôm nay Sứ Quán của Hà Nội thường cử người lạ mặt lai văng

 ở đây, như vậy Hiền Huynh hăy cẩn thận ḿnh trong khi tịnh luyện và ra vào

 pḥng riêng nếu có việc ǵ nghi ngờ nên báo cho Tín đồ nam. Họ có ư muốn gặp

 Hiền Huynh để rao đổi điều ǵ đó và tí nữa ông Hà đến đây thăm Hiền Huynh

 nhân tiện tùy cơ mà về Sứ Quán t́m hiểu nội t́nh, bởi ở đây lâu cho nên họ

 cũng muốn biết tin Hiền Huynh thế thôi, đến Thời Mẹo Hiền Huynh trở lại Thánh

 Thất để dâng lễ Chí Tôn .

 

        Ngài Phối Sư Vinh : " - Thưa Thầy và quư Hiền Huynh.

 Họ muốn biết kết quả việc làm của Hiền Huynh Phát nhằm báo cáo cho ông Hồ

 Chí Minh, đề nghị Hiền Huynh hăy b́nh thản như việc chưa thành vậy, họ thôi

 thúc th́ Hiền Huynh cũng vâng và hứa với họ cho qua chuyện, chúc Hiền Huynh

 b́nh an và t́m ra tự tướng của họ  " .

        Ngài Bảo Đạo tiếp lời : " - Thưa Thầy, cho Đệ Tử mời Hiền Huynh

 Phát di chuyển qua pḥng trà và xin tạm biệt Hiền Huynh Phối Sư " .

 

        Ông Hà đến Thánh Thất đi ngang qua pḥng trà, ông Phát : " - Anh

 Hà vào đây dùng trà đi đâu vậy ? " .

 

        Ông Hà đáp : " - Trước viếng thăm Đức Hộ Pháp cùng quư ngài Chức

 Sắc và thăm anh, thưa anh đă mấy hôm tạm trú ở Thánh Thất vẫn b́nh an ? " .

 

        Cao Triều Phát : " - Vâng cảm ơn anh mọi phần tạn ổn rất hài

 ḷng. Tôi là người có Đạo thường dùng trai tịnh nên thích

 ở Thánh Thất, nếu ở Sứ Quán th́ bất tiện khi dùng trai, tôi cũng đang định

 tí nữa về Sứ Quán để lấy quần áo thay đổi " .

 

        Ông Hà: " - Thưa Ngài Bảo Đạo b́nh an và cho Tiểu đệ đôi lời

 vấn an Đức Hộ Pháp " .

 

        Ngài Bảo Đạo Hồ Bảo Đạo: " - Bần Đạo rất cảm ơn Hiền Huynh Hà

 và xin mời dùng chung trà thơm đang nóng, Bao giờ Hiền Huynh về Hà Nội ? " .

        Ông Hà : " - Như Ngài đă biết ấy Tiểu Đệ muốn b́nh an

 nhưng đời nào chịu, thôi th́ phải chọn Cao Miên làm đất sống vậy " .

        Chủ khách đôi bên sau vài lời chúc tụng và những chung trà xă giao

 đă cạn, ông Cao Triều Phát: " - Thưa Ngài. Tiểu Đệ xin tạm biệt để về

 Sứ Quán, sẽ trở lại Thánh Thất vào chiều nay, mời Hiền Huynh Hà nếu cùng

 về Sứ Quán " .

 

        Thời Mẹo tiếng chuông điểm hiệp đầu, mời Tín đồ chuẩn bị dâng

 lễ. Ông Phát đến dâng lễ muộn bài kinh Dâng Hương đă chuẩn bị vào câu cuối

 cùng, ông Phát vào Điện hối hả và qú xuống chấp đôi tay ấn Tư vái lạy và

 tiếp nhận lời kinh mầu nhiệm của Đức Hộ Pháp, Ngài Bảo Đạo, Ngài Phối Sư

 Thượng Vinh Thanh và toàn Đạo vinh ca lời kinh, câu kệ gửi theo hương nhập

 cơi Thiêng Liêng, đến lúc kinh Ngũ Nguyện, ông Phát cảm nhận và rung động

 trước cảnh thương t́nh đồng Đạo dành lời cầu nguyện xin Đức Chí Tôn và chư

 Đấng Thiêng Liêng ban ân cho ông .

       Thời Mẹo hôm nay cho ông tâm hồn đầy phấn chấn và có thêm tương

 ư cuộc sống thiết cốt t́nh người, cảm thấy mỗi ḷng Đạo ở đây đều thăng

 hoa vào ngôi chuẩn đích để thiết lập kỷ nguyên Đại Đạo .

 

        Sau đó ông về lại pḥng riêng, chuẩn bị cất những vật dụng cá

 nhân từ Sứ Quán chuyển về Thánh Thất, ông bày ra để xếp lại cho ngăn nắp và

 lựa chọn những ǵ cần thiết, ông vứt bỏ những cuốn sách do Sự Thực xuất bản

 vào sọt rác mang theo nội dung đảng Cộng Sản mà ông không ưu ái từ lâu và chỉ

 giữ lại cuốn sách Ba Mươi Sáu Phố Phường của Thạch Lam, ông chợt bắt gặp thư

 của Hồ Chí Minh gửi từ Hà Nội với dấu tem thư ngày 23/05/1956, bi rơi xuống

 đất và ông nhặt lên nhưng không quan tâm để ḷng v́ nó, lúc nầy ông cũng cầm

 ṿ bóp bao thuốc để lên mũi ngửi thử thứ giết người có mùi vị thế nào, ông có

 cảm tưởng kẻ vô phúc mất mạng đang giục đẩy, mồm trào bọt miếng, thần ngươi

 lưng tṛng trợn phồng lên, mắt đỏ không c̣n linh động, tiếng rên siết bi thảm

 và th́ thầm ai oán .

         Ông cười thầm. Độc dược nầy để kẻ ác hại người lành, có tiếng

 gơ cửa và Tín Đồ Nam: " - Thưa Ngài. Đức Hộ Pháp mời Ngài dùng trà tại văn

 pḥng của Người ". Ông C.T.Phát ra khỏi pḥng cùng mang theo phong thư của

 ông Hồ Chí Minh và gói độc dược .

 

        Ông Cao Triều Phát vào văn pḥng, Đức Hộ Pháp, Ngài Bảo Đạo và

 Ngài Phối Sư Thượng Vinh Thanh ân cần vấn an. Ngài Vinh mở lời: " - Hôm nay

 Hiền Huynh Phát vứt bỏ chuyện đời, đă trải qua thử thách gian nan, tuy họ

 quấy nhiễu nhưng người tu vẫn nhẫn vị " .

        Ông Cao Triều Phát: " - Thưa Thầy và nhị vị Đại Huynh, nghĩ cho

 cùng cảnh trần tục nầy quá đáng thương, bởi việc làm của họ cho là hạnh phúc

 như sau khi giết một người để được ngợi ca thành công, họ nghĩ rằng giết được

 nhiều người th́ càng thành công vĩ đại, Tiểu Đệ thấy tṛ chơi giết người nầy

 đă làm biết bao người phải khổ v́ họ .

        Nay họ tạo ra một ước vọng cuồng đảng nhằm thỏa măn riêng, đó là

 nguyên nhân để bóp chết những ai không cùng ḷng họ, họ c̣n đi vào lănh vực

 Đức tin, như bao lâu nay họ muốn Đạo ta phải v́ họ phục vụ vô thần, cũng may

 Đạo ta sáng suốt bởi Đức Hộ Pháp đủ uy đức d́u dẫn Tín đồ nhận ra thời cuộc,

 hôm nay Tiểu Đệ xin tŕnh bày ra đây những sự việc rơ ràng hơn, xin Đức Ngài

 và nhị vị Đại Huynh tha thứ: Đây là một bức thư ông Hồ Chí Minh gửi cho Tiểu

 Đệ vẫn c̣n nguyên chưa mở ra và đây là gói độc dược, độc dược th́ Tiểu Đệ

 hủy, c̣n bức thư th́ Đạo lưu trữ cho mai sau lịch sử làm tin " .

 

        Đức Hộ Pháp cầm bức thư đưa cho Ngài Bảo Đạo độc :

 

         " Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Mật Thư

        Kính gửi: Đồng chí Cao Triều Phát .

        Ủy viên thường vụ Quốc Hội .

        Ủy viên đoàn Chủ Tịch, Ủy ban trung ương Mặt Trận Tổ Quốc

                Việt Nam .

        Chủ Tịch Hội Thánh duy nhứt Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ .

 

        Đồng chí thân mến, nay tôi xin gửi mật thư nầy có kèm theo một

 gói thuốc an thần, xin đồng chí hăy cẩn thận, nếu công tác thuận tiện ẩn

 nhẫn thi hành, thấy trở gại hăy điện khẩn và nhận công tác mới, thực hiện

 khẩn cấp và về Hà Nội gấp .

         Sau khi xem mật thư phải hủy tức khắc, nếu ông Hộ Pháp vẫn

 b́nh an xin đồng chí mang thuốc an thần về Hà Nội để sử dụng vào việc khác .

         Hà Nội rất mon đợi tin mừng .

         Chào đồng chí thân ái và quyết định phải thành công .

 

                        Hà Nội ngày 24/05/1956

                              Hồ Chí Minh

 

 

        Ngài Phối Sư Thượng Vinh Thanh tiếp lời: " - Thưa Thầy và nhị

 vị Hiền Huynh. Mật thư của ông Hồ Chí Minh đă có ư cưỡng bách, như vậy theo

 ư Hiền Huynh Phát cần luận thế nào để giải độc kế nầy ? " .

 

        Cao Triều Phát: " - Thưa Thầy và nhị vị Đại Huynh. Cách đây

 mấy ngày Đức Ngài đă giải rơ, riêng hôm nay mật thư th́ ta lưu, gói độc dược

 nầy chính ư ông Hồ Chí Minh thân tặng cho Tiểu Đệ, nếu mưu sát Đức Hộ Pháp

 không thành, thôi th́ đành vật. Riêng về Sứ Quán họ muốn bám sát hành động

 và thường xuyên thông báo sinh hoạt hằng ngày của Tiểu Đệ tại đây .

        Tiểu Đệ cũng cho họ biết thời khoá biểu tứ thời, ăn th́ Trai Đường,

 ngủ th́ cạnh pḥng Đức Hộ Pháp, hằng ngày thường tham khảo Đạo sự với Đức Hộ

 Pháp vào buổi điểm tâm, trưa đọc báo xem kinh kệ chỉ thế thôi, họ hỏi:

 " - Thực hiện công tác vào thời điểm nào kết thúc ".

        Tiểu Đệ trả lời: " - Vào buổi điểm tâm ". Họ rất vui mừng và

 chúc Tiểu Đệ thành công, Tiểu Đệ không cho biết ǵ về các chi tiết khác có

 liên quan đến những buổi tiếp xúc thân mật của mấy hôm nay, họ có đề cặp đến

 Hiền Huynh Vinh, Tiểu Đệ cũng nói có gặp và chào hỏi thân thiện .

        Tiểu đệ đặt vấn đề thẳng với họ nếu muốn tôi thực hiện tốt

 công tác khó nhọc nầy, yêu cầu Sứ Quán thả lỏng tôi từ đây đến ngày về Hà

 Nội và họ đồng ư ".

          Nay Tiểu Đệ đă an tâm để c̣n làm những ǵ hữu ích hơn, gói độc

 dược nầy nhờ Ngài Bảo Đạo giữ nó, đến ngày về Tiểu Đệ xin nhận lại " .

 

        Đức Hộ Pháp ôn hậu : " - Thầy ban ơn cho Đệ Tử, Thầy đă phân tích

 mối tương hữu rồi, nhưng nay muốn nhắc nhở lại để hiểu nhau hơn, nếu Thầy

 uống độc dược nầy để hủy xác th́ không lấy ǵ làm tiếc rẻ cả, bởi điều mà kẻ

 cường trí muốn làm v́ một người chết cứu nhiều người sống được hưởng tương

 duyên. Ngặt khi Thầy nhắm mắt th́ có nhiều người chết theo sau đó và có cả

 gia đ́nh Đệ Tử cùng ch́m đắm vào thảm khốc " .

 

        Ngài Hồ Bảo Đạo : " - Thưa Thầy và nhị vị Hiền Huynh.

 Nếu nói về chuyện đời tầm thường, th́ không ai có khả năng để hăm hại

 được NGƯỜI, lư do tất cả ư mưu tà đến với Đạo đều bị lộ xuất cả. Từ khi có

 Đạo đến nay chuyện mưu hại Đạo thường xuyên như thời Pháp thuộc, Việt Minh,

 Diệm Nhu và nay th́ Hồ Chí Minh không phải một lần nầy .

        Hôm nay Hiền Huynh Phát v́ Đạo hủy danh mộng ảo và gặp phải nhiều

 cảnh bất hạnh, nhưng nhờ có đại đức đuổi xua được ư tà mưu thúc dục. Nay âu

 may cũng do pháp duyên gặp Đức Hộ Pháp, NGƯỜI thấu quang động ḷng thương mến

 hiền Huynh đă ngộ Đạo, NGƯỜI tiếp tay hậu hỷ ban ân phổ độ ra khỏi chốn Phong

 đô để về với Pháp vô khứ lai .

         Hiền Huynh vừa tŕnh bày rất minh mẫn mọi việc đă rơ và xem

 như một dự kiện sáng suốt " .

 

        Tiếng chuông điểm chuẩn bị cho Thời Tư, Đức Hộ Pháp truyền ban:

 " - Thời Tư nầy Bần Đạo chứng đàn, Hiệp Thiên Đài có Hồ Bảo Đạo và Cửu Trùng

 Đài có Hiền Hữu Phối Sư Thượng Vinh Thanh đồng dâng lễ, phải nguyện hết Pháp

 tánh dâng lên Đức Chí Tôn, Phật Mẫu và chư Đấng Thiêng Liêng, sau khi đàn

 lễ viên măn cả ba vị hăy về pḥng tịnh để Bần Đạo ban Pháp Chủng " .

 

        Đức Hộ Pháp ân ban Pháp Chủng: " - Tam vị hăy vô không. Mở cửa

 Hộ Pháp, chuyển thanh khí đến Bắc Đẩu, rồi dẫn xuống huyệt khí của ức và cho

 thanh khí ra khỏi cửa ức, thanh khí tiếp nối vào Ấn Tư chuyển một ṿng tṛn

 vào tam cung Tư, Sửu, Dần. Hoán chuyển thanh khí về lại cửa ức để hồi khí ra

 cửa Hộ Pháp, khi về cửa Hộ Pháp trước khi xuất hăy gọi tên Bần Đạo .

         Mười 12 lần chuyển vận thanh khí như vậy, lần cuối cùng niệm chú

 và lạy Đức Chí Tôn 3 lần, mỗi lạy 4 gật x 3 = 12 gật và xả tịnh " .

 

 

        25/05/1956 Tiếng chuông điểm chuẩn bị cho Thời Dậu [ 5 giờ

 30 phút ].

        Ngài Phối Sư Thượng Vinh Thanh chủ lễ vinh danh Đức Chí Tôn và

 chư Đấng Thiêng Liêng, lễ viên măn Ngài Thượng Vinh Thanh truyền giảng Pháp

 Giới Quán: " - Đại Đạo khởi thủy sinh Pháp, Pháp hóa sinh vạn vật muôn loài

 đến với hiện hữu và có trước mặt nhờ cảm nhận của bản thể nhất tâm, từ đó mà

 hóa động sinh cả thảy, Đạo dưỡng tâm dung ḥa với vạn vật mới sinh thành bốn

 giới Pháp :

 

        1 - Sự Pháp. Tân Luật, Pháp Chánh Truyền ấn định thực hiện oai

 nghi quyền Đạo của Chức Sắc và Tín đồ, Kinh kệ, thi văn dạy Đạo ấn định xuất

 thế và nhập thế .

 

        2 - Sự sự vô ngoại Pháp. Pháp Đạo nói về ngoại tại liên hệ

 với Tín đồ hằng ngày gồm có gói, lửa, đất, nước và nội tại có vui, buồn,

 sướng, khổ .

 

        3 - Lư Pháp. Tân Luật định phương châm hành nguyên lư Pháp.

 Pháp cương, tục lệ, Thánh danh, Đạo hiệu, pháp hội, tư tưởng lư pháp và hàng

 động lư pháp cho ḥa hợp, lấy pháp làm y dược để trị liệu .

 

        4 - Lư sự vô ngoại Pháp. Truyền giảng pháp mở tâm để Tín đồ

 hiểu Đạo đến chỗ thông suốt nhứt và t́m hiểu sự sống của vạn vật như Thiên

 Nhă thấy tất cả thế gian và quan sát nhận xét chân lư pháp, nhơn sanh nhận

 tiếp pháp luyện tâm tánh đó là ân hưởng muôn đức của Tín đồ Cao Đài vậy " .

 

        Lễ viên măn Ngài Phối Sư Thượng Vinh Thanh chúc sức khỏe Chức Sắc

 và Tín đồ toàn Đạo Thánh Thất Trấn Đạo Kim Biên, Hội Thánh Ngoại Giáo thăng

 hoa, tương ái, Ngài xin tạm biệt về Ṭa Thánh .

 

         Cao Triều Phát và Ngài Phối Sư Vinh về văn pḥng Hộ Pháp để

 vấn an Đức Hộ Pháp, Ngài Hồ Bảo Đạo và Chức Sắc, Chức Việc, đặc biệt Ngài

 Vinh rất ưu ái ông Cao Triều Phát trên t́nh đồng Đạo và chia tay để về Ṭa

 Thánh .

        7 giờ 30 phút. Nhân dịp Trai Đường mở ra một khoản đăi chúc

 mừng t́nh hữu tương duyên, ông Phát chúc Ngài Phối Sư Thượng Vinh Thanh

 thượng lộ b́nh an .

        Đức Hộ Pháp, Ngài Hồ Bảo Đạo, ông Phát và toàn Đạo tiển chân Ngài

 Vinh ra xe hơi trước cửa cổng Thánh Thất và đồng vẫy tay chào tạm biệt .

 

        Cao Triều Phát về pḥng riêng chuẩn bị tập trung vào tịnh

 luyện và xem lại chương tŕnh sinh hoạt của Đức Hộ Pháp có ghi rơ :

 

        " 1 - Hiền Huynh Phát hăy tự lực tịnh luyện, từ đây đến ngày về

 Hà Nội, nếu khoảng nào khó th́ dụng lại tha lực sẽ thành công .

 

          2 - Khi nào đến thời Trai mới xuất tịnh " .

         Lúc nầy ông Cao Triều Phát cảm thấy cô đơn không c̣n ai để dẫn

 giải phương pháp tịnh luyện v́ Phối Sư Thượng Vinh Thanh kính mến đă xa

 thẳm về miền Thánh Vức, Người đến rồi đi trải rộng t́nh Đạo bao dung và

 không hẹn ngày mai tái ngộ .

         9 giờ ông khởi động tịnh từ điểm đầu nhập Pháp Đạo và tiếp tục

 vận thanh khí đến Pháp Chủng, trong 3 giờ tịnh ông mở được cửa tiền kiếp

 nhưng không về được, bởi Pháp Chủng chưa thông suốt .

 

        Tiếng chuông Thời Ngọ đổ hiệp đầu rồi hiệp ba chấm dứt, ông vẫn ở

 trong trạng thái tịnh, nhờ tiếng chuông kéo ông ra khỏi Pháp Chủng và xả

 tịnh, nghĩ được 15 phút ông vào lại tịnh và đọc Kinh Tứ Thời, Kinh và thanh

 khí chuyển vào ồ ạt như nước lũ muốn phá bề vỡ thân xác ra thành nhiều mănh,

 có tiếng gọi từ cửa Hộ Pháp bảo: " - Hăy dụng tịnh theo ư kinh và chú niệm

 thật đúng sẽ hồi lại ". Ông sực tĩnh hồi tịnh về ư kinh và chú niệm, nước

 lũ không c̣n ồ ạt và xác, hồn, phách trong suốt như Trời vừng đông, lúc nầy

 ông vào Pháp Chủng b́nh thường không c̣n khó nữa và biết được nhiều tiền

 kiếp như đă :

          - Con nhà ăn ở hiếu nghĩa .

          - Kẻ trộm bỏ nghiệp đi tu .

          - Tu từ nhỏ sau thành Tổ thứ 20 của Lâm Tự .

 

        Ông vui mừng đă biết tiền kiếp và hiểu rơ từng hoàn cảnh của

 ḿnh, rồi ông về lại với kiếp hiện tại để xét nghiệm luân hồi và xả tịnh .

        Tiếng hồi nhứt của khánh Trai Đường, gọi mời Tín đồ nhận Trai,

 ông ra khỏi pḥng mang theo niềm vui mừng trong buổi tịnh vi diệu thanh

 thoát, như đă tháo gỡ xác lo âu và tâm hồn hết khắc khỏi mà đă bao lâu kéo

 tŕ trong cảm giác bị hụp lặn biển đời khó ra ngoài không gian .

 

        Ông dùng Trai vừa đủ để có dịp đến từng bàng trai chào thăm, chúc

 sức khỏe từng Tín đồ một, hôm nay ông hân hoan khác thường để lộ chân khí và

 đức hạnh của người tu đến bậc hoàn toàn .

        Toàn Đạo cảm nhận trước đây mấy ngày ông C.T.Phát vào Thánh Thất

 thân c̣n nặng trĩu xác phàm, nhưng nay đức độ ông tương đương bậc ngũ

 phẩm Cửu Trùng Đài [ Giáo Sư ] Tín đồ cũng đáp lễ chúc mừng ông .

 

        Ông về pḥng gặp Tín đồ nam đang lău bàng và để lời: " - Cảm ơn

 ông Đạo tí hoan yêu thương của tôi, từ hôm nay về sau tất cả mọi việc trong

 pḥng nầy luân cả châm trà, để tôi lo lấy " .

        Tín đồ nam tiếp lời : " - Thưa Ngài. Tiểu Đệ đang công quả ở

 pḥng nầy là sự vinh hạnh chứ nào phải thầm thường, nếu Ngài không chấp nhận

 Tiểu Đệ tiếp tục công quả th́ cảm thấy ḿnh xấu mặt quá, hay Ngài chê ông

 Đạo tí hoan thiếu kiến thức luận đạo ? " .

 

        Cao Triều Phát tự xét ḿnh và nghĩ thầm, quả đây là nhân tài

 đến trước tuổi và ôn tồn : " - Tôi đây nào nghĩ vậy, đôi khi chân thực ḷng

 cũng bị kẻ khác hiểu lầm, đó là việc b́nh thường. Thôi được muốn làm công

 quả ở đây th́ xin Hiền Đệ tiếp nhận vài câu hỏi của tôi, nếu trả lời được

 tiếp tục c̣n không xin tạm biệt chờ kiếp sau gặp lại " .

 

        Tín đồ nam thưa: " - Thưa Ngài. Ngài cho phép th́ Tiểu Đệ đem

 hết khả năng để đón tiếp những điều kiện của Ngài, nhưng nếu khó quá th́ cho

 phép Tiểu Đệ thưa lại với Đức Hộ Pháp, c̣n nếu trả lời được th́ Tiểu Đệ xin

 Ngài hăy bỏ hẹn kiết sau, dù rằng c̣n hai tháng nữa cũng vẫn xem Ngài hiện

 hữu trong Tiểu Đệ " .

 

        Cao Triều Phát lại tự xét ḷng ḿnh đáng trách, bởi ông

 nhỏ lỏi đời đă biết tất cả riêng tư của Đạo, cái miệng nầy nếu dại dột để

 lộ ra th́ hỏng nhiều kiếp sống và liên hệ đến gia đ́nh. Ông tiếp lời :

 " - Làm sau Hiền Đệ biết tôi c̣n hai tháng nữa tạm biệt cơi đồi ? " .

        Tín đồ nam: " - Thưa Ngài. Tiểu Đệ thấy hơi thở uất ẩn của

 Ngài xuất ra từ khi mới đến đây, trong những lúc dùng trai và mỗi khi Ngài

 về với những lo âu cuộc đời " .

        Cao Triều Phát tiếp lời: " - Quả đúng sự thật tâm trạng của

 tôi là thế, nhưng không tin Hiền Đệ có tŕnh độ và khả năng đón biết được

 tâm trạnh của người khác " .

        Tín đồ nam: " - Thưa Ngài. Sự biết nầy đâu khó, chỉ đôi ngày

 nữa Ngài sẽ biết về tâm trạnh của người khác, một khi tịnh hoàn toàn sáng

 suốt và không c̣n chỗ để bợn nhơ ẩn cư trong nhục thân, từ đó mới có ẩn diệu

 được bày ra những kín đáo và khó hiểu. Thưa Ngài, Tiểu Đệ vẫn c̣n vinh hạnh

 tiếp tục công quả ở pḥng nầy được không ? " .

        Cao Triều Phát: " - Hiền Đệ cho tôi xin hoà và hăy quên

 đặt vấn đề t́nh cảm hiểu lầm nhau, thực tế ư tôi khi đă tu th́ muốn tự ḿnh

 phục vụ lấy, như Đức Hộ Pháp vậy " .

        Tín đồ nam: " - Thưa Ngài, khi nào đạt đến khả năng vi diệu

 như Đức Hộ Pháp th́ c̣n rất xa, vă lại Ngài chẳng c̣n ở đây bao lâu và Tiểu

 đệ phục vụ v́ quí nhân ở có hậu, chứ không phải kẻ sai " .

        Ông Cao Triều Phát: " - Từ hôm nay t́nh cảm riêng tư được

 xem như đă giải bày cảm thông rồi, chỉ c̣n trao đổi Đạo học là chính .

        Xin Hiền Đệ đáp cho biết. Trong Đạo ta khi tịnh có quán như Phật

 Giáo không ? " .

        Tín đồ nam: " - Thưa Ngài. Đạo ta có quán chứ, quán có nhiều

 danh từ tùy theo cách gọi của mỗi Tôn giáo. Đạo ta có Pháp thực ư quán để về

 chổ trước cái không biết, khi tịnh trống không muốn quán th́ dụng đến pháp

 sẽ cho chúng ta t́m toàn thể của chân không mà Đạo thường gọi là về cơi ở

 Thiên linh. Thưa Ngài, cho Tiểu Đệ lui chân, chiều nay sẽ trở lại " .

        Ông Phát trầm tư và gật đầu đồng ư lời thông thái của Tín đồ

 Nam. Lúc nầy ông tự lực chuyển pháp, cho thanh khí vào dương hóa âm vận

 hành các mạch cho cơ thể ấm áp, bởi nguyên tắc của Đại Đạo trước khi tịnh

 phải vận chuyển thanh khí để chống khí ác và sa thải những khí chướng u mê

 ám .

        Ông b́nh thản vào tịnh theo lời kinh câu kệ với thanh khí tự nhiên,

 dẫn vào miền tinh nguyên hằng hữu, vận hóa khí đă thuần chính không c̣n trở

 ngại, năng khí muốn hóa ở nơi nào cũng được, nhờ vậy tự trị liệu được sốt

 rét, mỏi lưng và đau đầu do đeo kính không đúng độ .

        Nay cơ thể đă sạch, tâm tính đă trong, hết vướng bận cuộc đời,

 mỗi khi vào tịnh như du hành khắp chốn, không c̣n nghĩ ngày về cơi tạm, đôi

 khi muốn về cũng ngập ngừng v́ xác tục lắm mưu ru ngủ chân tâm .

        Hôn nay thử đi một chuyến xa và hẹn xác ba ngày nữa sẽ trở lại .

        28/05/1956 Chuẩn bị vào Thời Tư, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc mời

 hồn phách ông Cao Triều Phát về dự dâng lễ Đức Chí Tôn, ông Phát đă ba ngày

 trong lăng du vào miền viễn đại, nay được tin gọi về tuy ngập ngừng nữa muốn

 đi luân, nhưng phải về cơi tục để dâng lễ Đức Chí Tôn và nhận lời khuyên nhủ

 của Đức Hộ Pháp .

        Trên đường về cơi đời ông C.T.Phát nhận được 6 nguyên lư sự thật:

 Địa, thủy, hỏa, phong, hư không, thúc .

        Tiếng chuông Thời Tư, điểm hồi thứ nhất. Ông tĩnh lại và chuẩn bị

 làm sạch thể xác cùng thay bạch y để đến Điện thờ dâng lễ Đức Chí Tôn .

        Ông cảm thấy thể lực phấn chấn hơn xưa và toàn Đạo tại Thánh

 Thất Kim Biên vẫn thế, cũng những niền hân hoan Đạo tuyệt diệu ấy, ông vào

 Điện gần đến thời lễ chào Đức Hộ Pháp, Ngài Hồ Bảo Đạo, Chức Sắc, Chức Việc

 và toàn Đạo nam-nữ bằng một ư nghĩ tôn kính .

        Dâng lễ viên măn Đức Hộ Pháp mời ông C.T.Phát về văn pḥng luận

 Đạo, ông rất vui mừng như ḷng mở hội và thưa : " - Thưa Thầy, hôm nay Đệ

 Tử cảm ơn Thầy đă v́ thương mà lượng trên soi xét " .

        Về đến văn pḥng Tín đồ nam mời Đức Hộ Pháp và ông C.T.Phát

 dùng trà ướp hoa sen Bảo Lộc .

        Đức Hộ Pháp truyền dạy: " - Nay Hiền Huynh phải trải qua một

 chân tịnh mới, bởi chuyển Pháp cuộc đời vào sự yên lặng nhằm huân tập hoàn

 toàn, sửa ḿnh như thế may ra thân vuông vắn, tṛn trịa, ḷng người vào

 thánh bậc, hành động tịnh luyện phân minh về một hướng, mở rộng sinh duyên

 Cao Đài cho hoàn chỉnh. Nay Bần Đạo truyền Pháp định thần để giữ nguyên yên

 tĩnh và không sợ động ứng hay hoảng hốt, Pháp nầy từ đây về sau phải hoàn

 toàn tịnh trai để xác tục không đau đớn trong lúc hồn phách thực sự chia

 ĺa .

        " - Hăy niệm chú của THẦY liên tục và mở cửa Hộ Pháp ra, chuyển

 động hai thanh khí như thường lệ, khi thanh khí chuyển vào đầy thông tám

 mạch th́ cho thoát thanh khí ra ngoài cùng lúc .

        Lần thứ hai cũng cho thanh khí vào đầy thông tám mạch, rồi hồi

 thanh khí ra tất cả ngơ chân long .

        Lần thư ba cho thanh khí thoát ra ngơ chân long, lúc nầy sẽ thấy

 như một thỏi sắt đang nung đỏ, được nhúng vào nước lạnh, rồi lấy ra sẽ thấy

 như một quyện khói bốt lên từ thỏi sắt vậy, đó là thành công " .

        Hiền Huynh tịnh luyện Pháp nầy cho đủ một ngày, sáng mai theo

 chương tŕnh tịnh luyện như lâu nay. Thôi tạm biệt chúc Hiền Huynh thành

 công mỹ măn " .

        Cao Tiều Phát về pḥng riêng và gặp Tín đồ nam vừa bước ra

 cửa, ông chào thân mật mời Tín đồ nam cùng dùng trà luận đạo : " - Hiền Đệ

 nầy từ lúc ở đây, tôi chưa hề biết họ tên danh tánh của Hiền Đệ, như vậy

 t́nh thân thiện mới có tướng mà vô danh tánh, nhân đây tôi muốn để cả tướng

 và danh tánh của Hiền Đệ vào tim tôi, nếu thấy không ǵ phương hạy " .

        Tín đồ nam: " - Thưa Ngài. Tiện Đệ họ Huỳnh tên Kỷ Can, thích im

 lặng, đọc sách, lănh hội và bắt chước việc làm của người lớn, không ưa những

 cá tính ồn ào trên nhiều lănh vực " .

        Cao Triều Phát: " - Họ tên danh tánh tôi th́ Hiền Đệ đă biết

 rồi không cần phải giới thiệu. Tính tôi từ xưa đến nay chỉ cho nhị vị sinh

 thành và gia đ́nh ngự trị trong tim, ngoài ra tất cả đều là cuộc sống thân

 giao nay c̣n mai mất, vật chất chỉ c̣n là của rơi không tha thiết, lấy đấu

 tranh tạo ra danh vọng đó cũng là một kiểu cách ồn ào mà Hiền Đệ không ưa .

        Nay th́ tâm cảnh đă đổi thay một kiếp người, từ đó trong tim tôi

 có Đức Hộ Pháp, Ngài Hồ Bảo Đạo, Ngài Phối Sư Vinh, Hiền Đệ và tất cả Huynh

 Đệ ở Thánh Thất nầy .

        T́nh đồng sinh, đồng Đạo hóa cảm, mỗi lúc lớn ra và chính nó cho

 Tiểu đệ biết yêu hạnh phúc nhiều hơn. Mà trước đây tôi chưa hề cầm được

 hạnh phúc trong tâm hồn, bởi người đời cho hạnh phúc nhứt chỉ có trong vật

 chất và danh vọng, quả là người đời ca tụng dị dạng hạnh phúc. Riêng Hiền Đệ

 với tuổi như măng non chẳn hay thế nào gọi là hạnh phúc ? " .

        Tín đồ nam: " - Thưa Ngài. Tiện Đệ tiếp nhận được hạnh phúc từ khi

 thấy người khác hành Đạo viên măn như: Tịnh luyện Đạo thành công, dùng trai

 giới luôn nhớ ơn kẻ cho ḿnh sống, Tín đồ Cao Đài hiểu kinh lẫn ư từng câu

 kệ, biết thương yêu đồng sinh. Cuối cùng Tiện Đệ lấy những điều hạnh phúc đó

 tổng hợp lại thành một hạnh phúc chính ḿnh .

         Trường đời Tiện đệ c̣n non trẻ, cho nên chưa gặp thử thách

 và chưa thực hiện được hạnh phúc, nếu mai sau ra cảnh ba ch́m đắm bảy nổi

 lềnh bềnh th́ mới thấy giá trị hạnh phúc và hôm nay có dịp được Ngài tiếp

 cũng là một hạnh phúc Đạo đức hữu ích " .

        Ông Cao Triều Phát: " - Tôi rất cảm ơn Tiểu Đệ, tuy c̣n trẻ

 nhưng tinh tế cuộc đời không phải nhỏ, tôi rất hạnh phúc khi nghe tự ḷng

 tuổi trẻ nói lên thế hệ mai sau, nếu như căn bảo Đạo học phát triển và nghĩ

 rằng tương lai Đạo ta rất sung măn nhờ có lớp người trẻ đức năng toàn diện,

 chúng tôi rất hănh diện người nay v́ Đạo ngày mai " .

        Tín đồ nam: " - Thưa Ngài, Tiện Đệ rất cảm ơn, Ngài v́ thương đặt

 hết niềm tin và hy vọng nơi tuổi trẻ sẽ nhận truyền thừa nầy. Thư Ngài thời

 tịnh đă đến, Tiện đệ xin tạm biệt " .

        Cao Triều Phát : " - Lấy cuốn Phương Tu Đại Đạo, Sấm Pháp

 Truyền Giang và Thuyết Đạo để đọc trước khi vào tịnh, ông vừa đọc Phương Tu

 Đại Đạo cùng lúc chuyển thanh khí theo Pháp định Thần, chỉ một khoảnh khắc

 sau Phương Tu Đại Đạo, Sầm Pháp Truyền Giang và Thuyết Đạo đă nằm ḷng .

        Ông xả tịnh trở lại Pháp định Thần để theo dơi thanh khí bốc ra

 luồn khói mỏng, thân ông tự hóa công Pháp tịnh, đây là một đoạn đường tịnh

 thành công trong đời và ông tiếp tục vận chuyển thanh khí như trút đổ vào măi

 cho thật đầy không gian theo suy nghĩ của ông, nhưng thanh khí nầy chỉ là một

 nội lực sơ đẳng không thể vận dụng khả năng lấp cả vô tận .

        Bấy giờ ông tự ư thức trở về cái có hiện hữu của ḿnh rồi theo

 sát na đó mà đi lên cái đẹp của vô tận. Đức Hộ Pháp nhắc nhở: " - Hởi Đệ tử

 hăy về thực tại để gặp Ta ban ân tứ mới ". Thời gian tịnh trôi qua 48 giờ

 huyền diệu .

        30/06/1956 Đêm nay Thời Tư mát mẻ, tiếng chuông vi diệu báo dục

 ông C.T.Phát về dâng lễ Đức Chí Tôn, ông chấp ấn Tư tạ ơn Đấng Chân Như, nay

 đệ tử vui mừng hữu huệ duyên xin Thầy ân tứ .

        Thời Tư viên măn Đức Hộ Pháp truyền dạy: " - Sáng mai Hiền Huynh

 Cao Triều Phát về Hà Nội, xem ra thấm thoắt trôi qua đă 09 hôm gần gũi Trấn

 Đạo Cao Miên, thời gian cư ngụ ở đây t́nh thương yêu toàn Đạo đối với Hiền

 Huynh thật là sâu sắc trên cả kính ái, nghĩa nhân. Nhưng sự vận cuộc đời nầy

 không ǵ tồn tại cho phép chúng ta gần nhau măi măi, phải có một tạm biệt nào

 đó để kư ức ghi nhận kỷ niệm cuộc đời và trang kư ức nhân loại được sánh như

 lịch sử ghi chép những ǵ hữu ích cho đời sau soi rọi .

        Về kiếp sống phải thương yêu thật nhiều cùng trợ lực đời sống cho

 nhau và tha thiết nhớ nhau, nhưng đừng buồn chán tiếc rẻ nếu mai nầy hóa ra

 cát bụi. Về vật chất cũng thế ta có tạo ra th́ ắt cũng có ngày tiêu hủy, như

 Trấn Đạo chúng ta hôm nay nguy nga lộng lẫy, rồi ắt cũng phải trả lại trống

 trải cho không gian v́ cơi tạm không có ǵ bền vững lâu cả. Duy chí Đạo đức

 mới gọi là bền vững nhưng nó phải duyên được trần gian chấp nhận sự truyền

 thừa di sản phúc lạc nầy cho người sau " .

        Vậy sau thời Dậu sáng nay Bần Đạo đề nghị Trấn Đạo và Hội Thánh

 Ngoại Giáo mở một khoản đăi tiển chân Hiền Huynh về Hà Nội " .

 

        Cao Triều Phát : " - Thưa Thầy cùng Chư Chức Sắc, Chức Việc

 và toàn Đạo nam nữ. Tiện Đệ rất cảm động lời răn của Đức Ngài và hiện diện

 toàn Đạo đă cho Tiện Đệ một vinh dự ưu ái vô đối, duyên lành nầy cho phép

 Tiện Đệ mang theo để chuẩn bị cả kiếp đời sau an lạc .

        Liền lúc ấy ông Cao Triều Phát qú xuống cúi lạy rồi đứng lên,

 Thưa Thầy cùng Chức Sắc, Chức Việc và toàn Đạo nam nữ cho phép Tiện Đệ tỏ

 bày chân thành nầy mong ngày sau nếu hiểu ra điều ǵ đời Tiện Đệ xin hăy thứ

 tha " .

        Tất cả toàn Đạo hôm nay đồng cảnh bùi ngùi thương có thương và

 tiếc cũng không nhỏ v́ t́nh đồng Đạo quá ngắn ngủi, để rồi tạm biệt không

 ngày hứa hẹn gặp nhau, tuy biết rằng tu là vứt bỏ những lâm lụy tầm thường

 của trần tục, nhưng vẫn có người c̣n đâu đây chưa ra khỏi vơ tạm để tiếp

 nhận phúc lạc của người trước đă ngộ Đạo .

        Cao Triều Phát tiếp nhận những nỗi ḷng bao dung đă cho nhau

 thật nhiệt t́nh và cũng hôm nay ông độc được trong t́nh cảm của Tín đồ nam

 đă dành cho ông một gần gũi ngoại hạng, Tín đồ nam đang rưng rưng nước mắt

 nhưng không dám để lộ ḍng bạch thủy chảy ra ngoài v́ sợ không làm trọn Đức

 tin và lời răn của Đức Hộ Pháp vừa truyền giảng. Ông cảm phục đức hạnh của Tín đồ nam, ông đặt niềm tin và hy vọng Đạo ta sẽ có lớp người trẻ kỳ diệu .

        Cao Triều Phát về pḥng riêng tự hồi nhớ viết ra tập hồi kư [ Những Ngày Cuối Cùng ] để tặng cho Tín đồ nam .

        Ông vào tịnh viết hồi kư như ḍng chảy liên tục, đến lúc có tiếng chuông mời dâng lễ Thời Dậu th́ xả tịnh, tập hồi kư cũng vừa hoàn hảo, ông chuẩn bị đến Điện thờ dâng lễ và mang theo tập hồi kư .

        Lễ Thời Dậu viên măn toàn Đạo cùng nhau về Trai Đường để dự khoản đăi ông Cao Triều Phát, một không gian mới trong ḷng toàn Đạo chúc nhau vạn sự như ư, tinh thần mẫn đạt .

        Cao Triều Phát : " - Thưa Thầy và toàn Đạo, trong 09 hôm là thời gian của một kiếp hóa sinh được gần Đức Hộ Pháp, Ngài Hồ Bảo Đạo và 2 ngày tham khảo luận Đạo với Ngài Vinh, đă tiếp nhận Đạo trên sự thực của b́nh thường và nhận ra mối tuyệt đối của Đức Hộ Pháp chịu nhận mệnh Trời để chăn nuôi nhơn sanh. Người là Đấng Đạo chân như của 700.000 năm không thay đổi. Người là nhứt tâm duy thể của Đại Đạo, bởi tất cả thế giới rồi ngày vạn hữu đều thâu về một mối ". Ông nói tiếp :

        " - Và hôm nay tôi đă viết ra một tập hồi kư lưu niệm xin tặng Hiền đệ Huỳnh Can, những ǵ tôi học được nơi Đức Hộ Pháp đều viết hết ra đây, trong hồi kư nầy diễn tả và tŕnh bày rất chính xác những phương thức tu học của Đạo Cao Đài, không thêm một chữ cũng không bớt điều nào, nếu biết cách vận dụng vi diệu sẽ đến thành công .  Sáng nay tôi đă tŕnh dâng lên Đức Hộ Pháp xem qua và có phê rằng: " Những ǵ trong hồi kư nầy rất hữu ích nhưng chỉ mới đạt một thức ư Đạo, như vậy c̣n muôn vạn thức Đạo cần phải trải qua nhiều thời gian " .

        Huỳnh Can : " - Thưa Đức Thầy, Đức Hồ Bảo Đạo, Thưa Ngài cùng Chức Sắc Thiên Phong, Chức Việc và toàn thể Hiền Huynh Tỷ, Đệ Muội và Hiền Hữu, duyên lành Tiện Đệ nhận nhưng tuổi nhỏ chưa lo nỗi việc xuất thế, nên Tiện Đệ xin gửi tập hồi kư nầy nhờ Đức Hộ Pháp bảo lưu, nếu như duyên ai được ân ban pháp quí th́ truyền về sau, bởi đây thuộc về Pháp Đạo và lịch sử của

 Đạo, Tiện đệ rất cảm ơn Đức Hộ Pháp, Ngào Hồ Bảo Đạo và Ngài Phát đă cho một vinh dự rất lớn " .

         [ Những Ngày Cuối Cùng ]. Hồi Kư Cao Triều Phát nay vẫn c̣n lưu trữ .

        10 giờ Đức Hộ Pháp, Ngài Hồ Bảo Đạo và ông Cao Triều Pháp gặp nhau

 lần cúi cùng. Ngài Hồ Bảo Đạo gửi ông Phát một số kinh điển của Đạo để đem về

 Hà Nội và tŕnh ra một gói độc dược nhưng Ngài Hồ Bảo Đạo dạy rằng: " - Hiền

 Huynh Phát không cần phải mang gói độc dược nầy về, mỗi khi họ muốn giết ai th́ có nhiều cách để thực hiện, mang độc dược về Hà Nội chỉ là một cớ để nói lên sự đổi mạng sống, sau khi Hiền Huynh về đến Hà Nội nếu có điều ǵ mới về tâm linh th́ viết thư gửi cho Huỳnh Can, chuyến bay của Hiền Huynh sẽ cất cánh vào lúc 11 giờ 30 phút " .

        Cao Triều Phát : " - Thưa Thầy và Ngài Hồ Bảo Đạo, bây giờ Tiện Đệ mới cảm nhận được hết ư nghĩ chuyến về Hà Nội, bởi số 09, quả thực tuyệt diệu mà kẻ trần tục không thể nào hiểu thấu. Có phải đây là con số của những Tín đồ trực thuộc Cửu Trùng Đài ?. Nay Đệ tử, xin gửi phụ bản thư Sứ Quán Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa hầu để lưu trữ cho mai sau " . Ngài Hồ Bảo Đạo: " - Hiền Huynh đă vận được cảm tính trong các

 Pháp rồi đó chúc Hiền Huynh an Lạc " .

        Đức Hộ Pháp bắt tay tạm biệt và hẹn " - Bần Đạo và Hiền Huynh sẽ gặp lại nơi an lạc Bạch  Ngọc Kinh ". Tín đồ nam: " - Thưa Ngài đây là hành lư và Tiểu Đệ sẽ hướng dẫn Ngài đến Phi Trường ". Ông Cao Triều Phát: "- Nhờ Đệ gửi thư nầy theo đường bưu điện Phnom Penh cho Sứ Quán Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa, Tiện Huynh tạm biệt Đệ " .