Lam Thư Đạo Cao Đài

[ Đạo Cao Đài đướng trước một Hiến Chương  Đinh Sử do chế độ Công Sản thực hiện tiêu diệt tín ngưỡng ]

Biên tập Huỳnh Tâm

Lời Tŕnh Dâng

 

 Đạo đă bao đời đồng vọng từ phương cao Bắc Khuyết, do Đấng háo

 sanh gửi đến nhân gian những pháp trị liệu dục giới và Đấng truyền loan tin

 mừng lập Phương Đông Á một chân lư quyền sống Công B́nh. Đấng nguyên tự lực

 phụng sự tha nhân và tha thiết mời gọi nhân sanh từ bỏ những cản trở yêu

 thương và giải tiêu nhịp mạch khô khan đă chết trong Thể Phách [ Lương tri ]

 hầu đem lại bản tâm vốn tinh khiết .

        Lời truyền loan của Đấng Cao Đài đă định, con đường đi đến phía

 trước là chân lư thiện, cũng là con đường chông gai thử thách theo pháp trừ

 ác, từ đấy nhơn sanh có một tự lực để nhận diện và tránh thời đại bất hạnh

 do những bàn môn tả đạo và thế quyền bày ra .

 

        Đạo của Thượng Đế là gịng huyết mạch hóa sinh, là nôi mọi sự

 sống, đến với nhân loại bằng một sức chuyển truyền thanh khí, thắp sáng

 ngọn đèn Thái Cực cho muôn đời và hướng dẫn nhơn sanh ḥa vào môi trường

 sống thiên nhiên. Tuy hôm nay có những hệ lụy cơi đời và toàn Đạo đang đứng

 trước những cơn điên loạn của quyền lực mà không phải sợ hải, v́ mọi sự ác

 không thể nào trường tồn lâu dài, một khi đau khổ đă đến lúc cạn kiệt th́

 sẽ có một sức mạnh phi thường xuất hiện tạo nên tương lai mới .

        Và chính hôm nay toàn Đạo là những trang sử nghi ḷng, chứng

 nhân của đời nầy đang trải qua chinh nghiêng và có những bất khuất chưa bao

 giờ nao núng trước kẻ vô thần và chưa bao giờ làm tôi tớ cho bất cứ bàn môn

 tả đạo nào, mỗi thời đại chinh nghiêng Đạo ta vẫn sáng hơn như ngọc, như ngà

 và cao như Bắc Khuyết, người Tín đồ Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh cũng chưa bao

 giờ thần phục dưới kẻ phản Đạo, đó là chất liệu nguyên lực sinh khí Cao Đài

 được nung đúc trong mỗi tín đồ .

        Hôm nay bạn đọc có dịp cận kề t́m hiểu những chân dung Cao Đài

 tay trắng nhưng lại có một Thiên quyền phán xét chế độ, qua bản Hiến Chương

 Đinh Sửu [ 1998 ] do nhà nước Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tạo ra thống khổ

 trên đất nước Việt Nam và người tín đồ Cao Đài gọi nhà nước đương trị hăy

 nhận mặt thực ḷng đừng chạy trốn, bởi có lẽ hư th́ nhận phán xét ắt sẽ nên

 và khi biết nhận th́ ḷng bao dung cũng không nỡ nào, đă làm người hăy suy

 nghĩ tận cùng v́ một kiếp sinh khó thành và ta sống có bao lâu mà phải hủy

 diệt nhau, ta hăy thương nhau cho tận ư không nên sát phạt, nhưng đảng Cộng

 Sản cứ măi gây ra tù hận ! để cho khổ mọi người phải nhọc nhằn gơ cửa kêu

 cứu mọi nơi, tại sao đảng Cộng Sản không lấy lương tri để ḷng soi sáng ?

 mà vẫn mịt mù từng ấy then cài chốt khóa hồn linh, như một bản Chương Chương

 Đinh Sửu [ 1998 ] đang gây ra mọi thảm thương, họ đă bắc buộc tín đồ Cao Đài

 gục đầu lạy họ, v́ vậy tận tâm hương người tín đồ không hề nao núng trước

 cảnh tục bi thương và chắc chắn không thể để cho phong ba thách thức măi, Đạo

 Cao Đài đă báo hiệu thời điểm vô thần chuẩn bị hết số, chỉ cần lời dơng dạc

 kêu gọi những ai v́ dân tộc Việt Nam hăy đứng lên canh tân xứ sở và người

 tín đồ Cao Đài sẽ là sức mạnh chung sống hạnh phúc trong ḷng dân tộc Việt

 Nam. Trong thời gian qua tín đồ Cao Đài dơng dạc tinh thần tín ngưỡng th́

 vô thần đă hèn mạc t́m mọi mưu kế đặng vùi dập Đức tin kính trọng của nhân

 loại, đó là điểm yếu của kẻ bị suy biến. Cộng Sản quên rằng người tín đồ Cao

 Đài thời nào cũng thế, vẫn sống trên niềm tin Thượng Đế và không bao giờ chết

 trước bạo lực .

 

        Đạo đă truyền. Dân tộc Việt Nam không v́ tự nhiên mà Đức Cao

 Đài xuất hiện, nay Đạo lưu truyền khắp mọi nơi v́ tính vi diệu của tín

 ngưỡng Việt Nam, ai biết Đạo là sự lành sẽ đến, ai bồi đắp Đạo sẽ là bàn

 tay làm đẹp Việt Nam và cả thế giới, ngày nào vô thần chặn bước truyền giáo

 của Đạo đó chính là ngày bàn môn tả đạo cáo chung. Vô thần và bàn môn tả đạo

 ra tay vùi dập Đạo nhưng Đạo vẫn sáng, và truyền giáo mỗi lúc gia tăng đó là

 huyền diệu Đạo Cao Đài có mặt khắp mọi nơi năm châu bốn bể thế giới, đó là

 Đạo lực phi thường mà người Cộng Sản không thể nào ngăn cản nổi v́ Thượng Đế

 thực hiện sức chuyển của Đạo. Chúng tôi có mấy lời nhắc nhở đảng Cộng Sản

 hăy bừng tĩnh: " Khi mở mắt thấy ḿnh tay không, tham vọng cho nhiều cùng

 về cơi chết "

 

        Đạo lưu truyền nhờ có đấng cứu rỗi và nhơn sanh phúc lạc nhờ

 thương yêu, bởi thế Đạo chỉ duy bao dung và phụng sự tha nhân, không thù

 hờn, v́ vậy đảng nhà nước Cộng Sản nên tiếp nhận một giây phút tĩnh linh th́

 sẽ rơ, đất nước Việt Nam không bao giờ chấp nhận sự ngự trị bền lâu của vô

 thần, đây là điều cần hiểu nhau để tạm biệt và hăy về sống ung dung trong

 căn nhà Việt Nam phúc lạc .

        Riêng hôm nay có vấn đề Hiến Chương Đinh Sửu [ 1998 ] do nhà

 nước Cộng Sản bức hiếp Đạo Cao Đài cho nên tín đồ phải lên tiếng, mà 24 năm

 trôi qua dưới chế độ, người tín đồ Cao Đài luôn luôn thầm lặng, nhưng đến

 lúc gió bắc buộc cây lay cành có thể sẽ là hồng thủy, v́ nhà nước Cộng Sản

 muốn gây khổ đủ điều cho Đạo Cao Đài, như Hiến Chương Đinh Sửu [ 1998 ] nay

 đă trở thành một vang vọng thê lương cần chấm dứt và đây sẽ là một tập hợp

 nước mắt của thế gian, để t́m phương thức thẳng thắn hay một thử thách mới

 trên đối thoại có bao dung và tha thứ cho nhau, hay toàn Đạo tiếp tục ngửi

 mùi thuốc súng từ tay Cộng Sản nhả ra, cho nên chúng tôi biên tập thành một

 cuốn sách tựa đề [ Hiến Chương Thê Lương ] nhằm trực tiếp gửi đến nhà nước

 Cộng Sản Việt Nam, 378 đảng phái thế giới, 720 tổ chức phi chính phủ thế

 giới, 198 Quốc gia, cùng tổ chức Liên Hiệp Quốc và 42 Tôn Giáo nguyên thủy

 thế giới .

         Lời đồng vọng nầy không tuyệt vọng và đây là điểm báo thức cuối

 cùng, toàn Đạo đặt niềm tin vào động lực lương tâm của nhân loại, để thấu

 hiểu t́nh huấn đau khổ của dân tộc Việt Nam và người Đạo Cao Đài hiện nay .

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

Xuân Paris 01/01/1999

Viết lời nầy từ quê hương Nhân Quyền

Huỳnh Tâm

 

 

Gịng Sử Đạo Hôm Nay

        Gịng lịch sử và văn hiến hiền ḥa của Tổ Tiên Lạc Việt đă

 hơn năm ngàn năm lập quốc, để rồi ngày nay sau 24 năm ( 1975-1999 ) đất

 nước chạm phải cảnh bần cùng nghèo khó, do lớp người cộng sản sinh ra chế độ

 da bọc xương khô, nhưng chưa phải đến nỗi kinh hoàng bằng và đáng sợ v́ trên

 thế giới c̣n hai dân tộc nghèo hơn xă hội chủ nghĩa Việt Nam, bởi vậy người

 cộng sản tự hào và hứa hẹn trong tương lai sẽ đưa Việt Nam đến tận cửa ngự

 trị nghèo cùng trái đất, một khi đảng cộng sản đạt mục đích nghèo cùng th́

 quốc gia Việt Nam cũng biến theo v́ sự tan ră đạo đức và ḷng tin không c̣n

 biên giới .

        Kẻ cai trị dân bằng vũ khí cộng sản với biệt tài tẩy sạch trí tuệ,

 bởi vậy họ muốn trên đất nước nầy chỉ duy c̣n giữ lại yêu riêng đảng, một

 khi vô thần tạo ra sản phẩm máu trùng loài đỉa đói th́ dân phải lụy theo đảng

 cộng sản, như kẻ lụy thuốc phiện vậy và đời sống xă hội cộng sản không c̣n

 tính người, mất khả năng tự vấn lương tâm, suy nghĩ nhân bản và đạo đức .

        Đă hơn 60 năm cộng sản Việt Nam chưa bao giờ biết nói tiếng yêu

 thương hay nhân nghĩa, họ thẳng trị và từ chối mọi đối thoại với toàn dân,

 họ không biết lắng nghe những vang vọng thê lương của tổ tiên dân tộc Việt

 Nam và họ phớt lờ trước sự khổ đau, rên siết qua sáu thập niên của toàn dân,

 v́ đảng cộng sản chỉ duy ca tụng liên ban chủ nghĩa vô thần .

        Để rồi nay quê cha đất tổ liên ban vô thần của họ chối bỏ mộng

 ảo đế quốc, đă vẫy tay chào lũ con điên cuồng chủ nghĩa xă hội Việt Nam, từ

 ấy đảng cộng sản Việt Nam cho ra đời những nghị quyết bất b́nh thường mang

 vết mưu chước quỷ ma khôn, để : " Mượn màu son phấn đánh lừa con đen "

 [ Nguyễn Du ] hầu duy tŕ vị trí chế độ duy quyền lợi, bỏ mặc đất nước Việt

 Nam đến ngày có thể diệt vong vô tổ quốc, nào họ có thương dân tộc Việt và

 cộng sản đă quyết định bán trống sản nghiệp Tổ-Tiên Việt .

        Nay nhân loại đă nhận diện trung thực bản thân mưu ma của đảng

 cộng sản cuồng chính và thù hờn mọi giai cấp, họ chỉ duy thực hiện mục đích

 chôn cây cong ṿng cộng sản vào trí tuệ người dân Việt Nam để cai trị bằng

 khuôn đúc Nghị Quyết vô thần. Nay lịch sử Việt Nam cũng đang ghi trang chủ

 nghĩa sáng chói ăn ṃn ḷng dân để nuôi chế độ cộng sản .

 

        Và nay sức chịu đựng đă cạn kiệt của người dân có Đạo Cao Đài,

 trên nỗi thống khổ trầm kha nhứt của đất nước Việt Nam, cùng tột đă đến lúc

 trong bữa cơm ăn không đủ no và thiếu dinh dưỡng, không áo mặc phơi xác trơ

 xương, Tín ngưỡng Việt Nam thuần túy nay nhà nước cấm đoán để thế vào đó

 bằng một h́nh thức tín cộng .

        Nay đă 24 năm Ṭa Thánh Tây Ninh phải sống trong t́nh trạng bi

 đát nhứt và chưa hề có trong lịch sử tín ngưỡng cổ kim của nhân loại, đảng

 Cộng Sản đă dùng thế tục để bức hiếp và thu hẹp Đạo Cao Đài cùng lúc dùng

 quyền lực ép thúc toàn dân Việt Nam phải chấp nhận thứ tín điều Cộng Sản làm

 tân tôn giáo, đây là một Việt Nam tơi tả, không c̣n giá trị nhân bản và đạo

 đức, người dân hết sinh lực, đă bị hóa thân phơi xương cốt trong 10 cửa đọa

 đày của Cộng Sản, thân phận làm người Việt Nam quả là bi ai cũng đến lúc hết

 chịu nỗi, bởi đă vượt ngoài biên giới cần sống, đây cũng là một tệ tập làm

 đổ vỡ tinh thần bao dung, vốn tính tha thứ nay không c̣n ḷng nào để toàn

 dân tha thứ cho Cộng sản, nay người Cộng Sản chỉ c̣n một lối đi cuối cùng là

 về cội sinh thiện mỹ, để tiếp nhận phán xét từ lương tâm nhân loại đồng

 quyền Thượng Để .

        Lịch sử Đạo-đời nay đă nằm ḷng nhơn sanh và đến muôn đời sau

 vẫn nhớ Cộng sản bức hại đức tin và quyền sống con người, đến nay thời thế

 cũng đổi thay v́ thế kỷ 21 đang chuyển vào hành tŕnh mọi mặc tiến bộ không

 c̣n cho phép bất cứ ai bày ra và tiếp nhập cảnh thê lương, cùng lúc khác

 vọng đạo đức của mọi người cũng đang kêu gọi chung sống trên chân lư Công

 B́nh .

        24 năm im ĺm của người tín đồ Cao Đài là một giai đoạn thử

 nghiệm khác vọng và nay những thầm lặng đă vững tâm linh, cũng đến lúc thắng

 được khổ và chỉ mong sao đất nước có một hơi thở trong lành để nhơn sanh

 hướng về miền Đức tin rộng lớn và quyền sống tự do trong phúc lạc, mà không

 cần phải đấu tranh bằng vũ lực .

         Những khác vọng nầy đă vang động chân thành, và không thất vọng

 bởi ḷng người đă quyết định giá trị sống, nay chỉ c̣n thời gian thực hiện,

 như toàn Đạo của Ṭa Thánh Tây Ninh đă phản đối một Hiến Chương Đinh Sửu số

 10 QĐ/TGCP do nhà nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành tại Hà

 Nội ngày 09 tháng 05 năm 1997 .

        Toàn Đạo xem Hiến Chương Đinh Sửu như một ác mộng, bởi nhà Cộng

 sản cho ra đời một quyết định sóng mái để bức tử Đạo Cao Đài. Thực tế đảng

 Cộng sản Việt Nam đă thách thức Ṭa Thánh Tây Ninh trên 59 năm và đảng Cộng

 sản đă xây dượng được 42 cơ sở bàn môn tả đạo qua mô h́nh cướp Đạo, và ngày

 nay Đạo Cao Đài đă như một lao tù t́n ngưỡng do bàn môn tả đạo cai trị dưới

 h́nh thức nhà nước Cộng sản, đây mới gọi là những khủng khiếp và đáng sợ

 nhứt từ cổ kim trên đất nước nghèo mọi thứ, chính Hiến Chương Đinh Sửu đă

 sinh ra những hệ quả khắc bạc, thê lương cho Đạo Cao Đài vốn chân lư Từ Bi,

 Bác Ái, Công B́nh, quyền sống phúc lạc và tự do dân chủ nay gặp phải cảnh bị

 bất hạnh .

 

        Ngày lịch sử 18/10/1926 Khai Đạo Cao Đài đă trở thành Hiên Chương

 Tôn Giạo hiện hữu, đến khi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ khánh thành Ṭa Thánh Tây

 Ninh, ngày 29 tháng 01 năm 1955 dưới thời Thủ Tướng Ngô Đ́nh Diệm, như một

 xác định truyền giáo đă thành tựu trên nhiều phương diện, đến thời đệ nhị

 Cộng Ḥa ngày 12 tháng 07 năm 1965 ( Giáp Th́n ) một lần nữa nền đệ nhị Cộng

 Ḥa Việt Nam, công nhận Pháp Nhân và Hiến Chương theo Sắc Luật số 003/65, đó

 chỉ là một dữ kiện bổ túc cho sứ mệnh Đạo Cao Đài phụng sự tha nhân rộng răi

 và chính thức Hiến Chương số 003/65 được công bố trước Công Pháp Quốc Tế, mà

 thời Pháp thuộc Đạo Cao Đài chưa thực hiện được .

        Ngày nay ( 09/05/1997 ) Nhà nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt

 Nam thay v́ bổ túc cho Hiến Chương số 003/65, để chứng minh một khởi sắc mới

 từ chính sách thương dân để hơn hẳn các chánh quyền trước đây, nhưng Nhà nước

 tính sờm sỡ không thực hiện được sự tín nhiệm của toàn dân, bởi những điều

 hay đẹp của các chính quyền trước để lại. Nhà nước tự san bằng một dân tộc

 hiếu ḥa thành b́nh địa như thời thượng cổ và nay thua cả miền sơn cước .

        Việt Nam nay vẫn c̣n trào lưu đập phá, v́ thế dân tộc nầy đă hơn

 năm ngàn năm văn hiến không để lại một chứng tích sơ đồ lịch sử nào đáng kể

 cho hậu thế soi chung .

 

        Đất nước Việt Nam thống nhứt 1975 nhưng ḷng dân không thống

 nhứt, cho nên những đối khán đang âm ỷ thành h́nh. Đất nước vẫn tiếp tục

 ngũ trong lớp điêu tàn của tro bụi và nay cộng thêm một t́nh cảnh trớ trêu

 mới do bản Hiến Chương Đinh Sửu theo luật sơn lâm, cấp phát cho Đại Đạo Tam

 Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh và lập thành Hội Đồng Chưởng Quản một danh hiệu

 thương mại tồi tệ .

        Người Tín đồ Cao Đài tự đặt thành vấn đề, Hiến Chương Đinh Sửu

 [ 1997 ] sao mang mặt sởn sơ biệt dị khác thường, từ chữ đầu trang cho đến

 các khoản, chương, điều, mục, thấy khó ḷng nên chúng tôi tạm gọi đây là bản

 Hiến Chương Trâu Ḅ [ Đinh-Sửu ] .

 

        Giá trị Hiến Chương Đinh Sửu tự nó là bánh lái theo ư đảng, hầu

 độc quyền điều hướng khái niệm đức tín mơ hồ và tạo ra môi trường bất đồng

 Tín ngưỡng, nhằm xiết chặt Tôn giáo vào Mặt Trận Tổ Quốc [ Tổ chức ngoại vi

 của đảng Cộng Sản Việt Nam ], phân tán khu vực địa dư truyền giáo và cắt đứt

 mọi liên giao Đạo sự .

        Hiến Chương Đinh Sửu cho ta nhận diện được khối óc suy nghĩ

 hạng hẹp của nhà nước cộng sản, v́ họ muốn cản trở sứ mệnh thương yêu

 truyền giảng Đức tin Cao Đài phụng sự tha nhân .

        Hiến Chương Đinh Sửu tự nó nói lên tính thô bạo thiếu bao dung,

 bởi nhà nước cưu mang bệnh tưởng chiếm đoạt linh hồn nắm gọn lănh đạo Đức

 tin Cao Đài để sung dụng công quả nhơn sanh vào túi đảng phi đạo .

 

         Về tầm xa của Hiến Chương Đinh Sửu sẽ là một hệ lụy không lường

 trước được với sức công phá mănh liệt ảnh hưởng đến thê lương của đồng sinh,

 sự tổng thương nầy sẽ đến làm băng hoại trầm trọng cho đất nước Việt Nam, bởi

 đảng và nhà nước Việt Nam cố ư tạo ra một phương thức tự sát giữa người với

 người, họ tạo ra sự chết mà không tái tạo được sự sống, nói cho cùng Hiến

 Chương Đinh Sửu là thành tựu của đảng Cộng Sản đă kiểm soát được Đức tin Cao

 Đài, nhưng họ chưa nhận ra hậu quả phán xét vô h́nh, bởi chính trong Hiến

 Chương Đinh Sửu có một điều hệ trọng dành riêng cho hậu Cộng Sản, đó là cộng

 sản trừng phạt Cộng Sản và Cộng Sản không tha thứ cộng sản .

        Lúc ấy Tín hữu Cao Đài thực hiện ḷng bao dung sẵn có, và xây lại

 căn nhà Đạo-Đời từ hoan tàn đổ nát để chứng minh Đạo v́ chân lư tất cả đồng

 sinh trong t́nh Huynh-Đệ .

 

        Việt Nam đă 22 năm ḥa b́nh nhưng toàn dân và nhà nước không chung

 sống, điều nầy thể hiện qua Hiến Chương Đinh Sửu ( 1997 ), như một công phá

 chính thức được công bố và mọi bi ai cay đắng đang khởi đầu cháy ngầm ngấm

 thấu xương, nay Đảng và Nhà nước tự xem ḿnh chiến thắng dân tộc Việt Nam

 để tạo ra một mô h́nh độc trị xă hội nghèo khó, bất công, tham nhủng, duy

 quyền, duy lợi và buôn lậu tài sản quốc gia .

        Đảng cộng sản tuy chiến thắng nhưng bỏ lỡ nhiều cơ may t́nh tự

 dân tộc và phát triển đất nước, v́ tính ngạo mạng say đắm kỹ thuật hành hạ

 giai cấp, họ cai trị bằng bạo lực chưa bao giờ biết ray rức trước một đất

 nước hoàn toàn thiếu sinh lực, họ xây dựng một xă hội nhiều mâu thuẫn để sát

 phạt lẫn nhau và họ tự hào đây là t́nh cao thượng, thực ra đây là một Đảng

 và Nhà nước lừng danh dục quyền .

        Hiến Chương Đinh Sửu là một thứ bệnh lợm giọng kiểm soát Đức

 tin, nào họ có hay đó chỉ là phần ngoài vỏ tạm của Đạo Cao Đài, cái đích

 thực vị trí của Đại Đạo là bức tường linh hồn im lặng vẫn âm ỷ phát sinh

 Ngôi Tối Thượng trong ḷng nhân loại .

 

         Nhân đây chúng tôi xin truyền loan tín hiệu :

         Đảng cộng sản chuẩn bị hóa kiếp quy ma, lịch sử Việt Nam đang

 dành riêng một nghĩa trang phán xét rất trịnh trọng cho triều đại dũ dân,

 và xin người có trách nhiệm quyền hành Hiến Chương Đinh Sửu hăy dừng lại mọi

 sát phạt đừng để trang sử Đạo và người đời quyền rủa .

        Hởi lương tâm hăy lắng nghe ḍng âm vang thê lương của Tín hữu

 Cao Đài và cả dân tộc Việt Nam ṛng ră 22 năm kêu thấu trời xanh nay đang

 báo ứng .

 

         Hiến Chương Đinh Sửu tàn bạo nhưng chưa phải là một sức mạnh

 để khai tử Đạo Cao Đài và dân tộc Việt Nam, bởi ngoài đời sống b́nh thường

 c̣n có sự trường tồn, độc tài hay đảng trị chỉ là chế độ của thời gian, rồi

 những bạo lực cũng đến ngày nhường bước cho loài người đi lên .

        Đạo ta đă dạy " Đạo Hư Vô miên trường, mọi mặt sống sinh hóa

 b́nh thường, chế độ nay c̣n mai mất, Đạo vẫn chân lư ấy thứ tha và bao

 dung " .

        Tín hữu Cao Đài xin gửi đến những ai có trách nhiệm làm băng hoại

 Đức tin, hăy nhận nơi đây đôi điều suy nghĩ cho đời bớt thê lương .

 

        Và để nhớ lại ngày 18/10/1926 Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ công bố khai

 Đạo, lập Thánh Địa, Ṭa Thánh tại tỉnh Tây Ninh dưới thời Pháp thuộc .

         Nhà nước đương thời suy tưởng và sợ hải rằng đây là một tổ chức

 chính trị cản trở sự đô hộ của họ, nên Pháp thuộc không ngần ngại ra sức

 bôi tro trét trấu và sáng tạo mộc gông để xiềng xích Đạo Cao Đài, đến 1954

 thời Pháp thuộc đă thoáng qua giấc ác mộng và Đại Đạo vẫn tiếp tục sứ mạng

 truyền giáo vào lộ tŕnh của 700.000 năm lẻ  .

         Đại Đạo tự nhiên thành từ ḷng dân tộc Việt Nam vẫn phát triển và

 lịch sử Đạo-Đời đă trải qua 72 năm, với bao nhiêu biến đổi thăng trầm của

 đất nước quá nhiều chế độ không thương dân và ngày nay có thêm chế độ Cộng

 Sản tái diễn sự hành hạ người dân Việt Nam khốc liệt hơn các chế độ trước .

 

 

                        Cơ Đạo Thử Thánh

 

Nhà nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chủ trị phá hoại

 tư tưởng và quyền sống con người, hạ nhục dân để phục tùng nhà nước. 22 năm

 [ 1975-1997 ] dưới chế độ toàn trị bằng những trị số dân không quyền và luật

 pháp, như Pháp Nhân số 10/TGCP và Hiến Chương Đinh Sửu [ 1997 ] cấp phát cho

 Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh, ấn kư tại Hà Nội ngày 09 tháng 05

 năm 1997 là một điển h́nh .

 

        Từ trang khởi đầu cho Hiến Chương như một mệnh lệnh [ Ban Tôn

 Giáo Chính Phủ số 10 QĐ/TGCP ]. Để họ khẩn định quyền lực và đánh gía trị

 người dân quá thấp, nếu không nói là thất học hay dưới tŕnh độ hiểu biết,

 bởi Nhà nước thật sự cai trị với chính sách chà xát, ghét bỏ dân và quét sạch

 quyền sống con người, trong đó có quyền Tín ngưỡng không bằng một Ban Tôn

 Giáo Chánh Phủ, bởi thế Thủ Tướng Chánh Phủ không bận ḷng ấn kư vào văn bản

 giao ước giữa chế độ với toàn dân .

 

        Nhà nước không ấn định mẫu mực đối sử dân trên tinh thần nhân đức,

 họ không thiết tha xây dượng đất nước bằng văn kiện hay lời hứa chân thật và

 nếu có chăn đó chỉ là lời ru em bởi nhà nước xem những giao ước với dân là

 điều không giá trị .

         Việt Nam có quốc hội cũng như không v́ toàn dân chưa bao giờ được

 hưởng quyền công dân, sự có mặt của quốc hội chỉ để làm tây cảnh vườn đảng,

 quốc hội trên giấy chưa làm ra một luật nào để dân nhờ và thủ tướng chính phủ

 cũng chưa bao giờ xét nét điều hay lẽ phải và ích nước lợi dân từ quốc hội

 chuyển san. Thủ tướng với chức năng ấn kư ban hành mọi sắc luật và trách

 nhiệm bảo đảm tiến tŕnh luật pháp đến dân an, nhứt là ban hành Hiến Chương

 Tôn Giáo có sự trịnh trọng và ưu ái của Thủ Thướng Chính Phủ, để thể hiện

 t́nh dân và đảng, thủ tướng phải thân chinh trao cho dân một Hiến chương giá

 trị truyền thống huyền linh của dân tộc, để chứng tỏ chế độ và dân là những

 thành tố đồng thuận xây dựng nhân sinh, mỗi dấn thân của Thủ tướng tác động

 đến sư thịnh trị .

        Hiến Chương Đinh Sửu đủ để toàn dân hiểu ư, thựa tâm chính phủ

 đương quyền có lối chơi riêng là biến Tôn giáo Cao Đài thành ngoại vi chính

 trị và vô trách nhiệm với dân v́ ban hành Hiến Chương không công báo, niêm

 yết và lưu trử tư liệu vào văn khố quốc gia .

 

        Hiến Chương 97 trở thành mệnh lệnh của [ Ban Tôn Giáo ] đây là

 mục tiêu xuất chiêu số rất hiểm độc của đảng, tương đương trao quyền cho

 thuộc cấp nhằm lập công xây sự nghiệp cho chế độ .

        Nhà nước hiểu rất tường tận nội vụ Hiến Chương 97, bởi mỗi tuần

 lễ đều có họp giao ban các cấp chính quyền nhằm trao đổi, tham khảo và báo

 cao t́nh h́nh hành động từng giờ của đảng tại địa phương, như vậy Hiến Chương

 hiện mệnh lệnh của gỉa tâm, thiếu chân thực và khinh miệt người dân như những

 tiếng loa rao mơ gơ thớt " Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc " nay thành đất nước tối

 như mực và lời đảng chỉ c̣n để đùa với dân, đảng không c̣n ǵ để gọi là thực

 từ năm 1945 đến nay [ 1997 ] khổ cho đất nước nầy đă bị hành hạ và sát phạt

 gần một thập niên, Đạo Cao Đài ngày nay vẫn c̣n chảy máu suốt từ Nam ra Bắc

 và trong kư ức c̣n âm ỷ đè ép và nghẹn ngào .

         Sau 52 năm người cộng sản bạo lực đă thành tựu sách lược vùi

 dập con dân, họ sống kinh nghiệm rành rọt phương châm lừa dối để thắng, thực

 hiện ngoạn mục những nghệ thuật và phương pháp tinh vi làm tê liệc trí tuệ và

 suy nhược thể xác không c̣n so sánh vươn lên, xác hồn người dân thành con múa

 rối để đảng và nhà nước kêu đâu dạ đó .

        Hoàn cảnh nầy bắt buộc lương tri người dân phải cất tiếng tự tồn

 và tự đặt ra những vấn đề cần yếu cho ngày mai, người Tín hữu Cao Đài cũng

 sống v́ mục đích yêu Đạo thương Đời mà đốt lên ánh sáng trí tuệ trong b́nh

 tĩnh để lựa chọn con đường đi đến hành động thiết thực, lấy qui luật lịch sử

 dân tộc làm qui luật đấu tranh thời đại, bạo lực đảng cộng sản sẽ cáo chung

 một khi toàn dân đồng nhứt vùng dậy và không cản trở nào ngăn nổi ḷng uất

 hận tràn bề .

         Bất bạo động sẽ là phương thức đấu tranh, cơn gió lóc nầy sẽ thổi

 chế độ cộng sản vào quá khứ, bất bạo động là một vũ khí siêu nhiên đă có sẵn

 trên tay của mọi người dân .

        Chúng ta đă biết bước khởi đầu đấu tranh nào cũng lắm gay go, như

 Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh trước kia, đă để lại cho hôm nay một

 lịch sử thành đạt nhờ tinh thần dân chủ Đức tin, dám đứng trước áp bức của

 Pháp thuộc, lấy ngày lịch sử khai Đạo 18 tháng 10 năm 1926 [ Bính Dần ] tại

 Chùa Từ Lâm Tự, G̣ Kén tỉnh Tây Ninh, để công bố Đạo truyền loan chân lư Từ

 Bi, Bác Ái, Công B́nh và tin mừng cứu rỗi đem phúc lạc đến Nhơn sanh, đó là

 ngày bất bạo động lịch sử Đức tin Cao Đài sáng chói đời đời .

        Đến nay thuyền Đạo-Đời đang trôi vào ḍng chảy chinh nghiêng,

 Đạo-Đời bị bạo lực Nghị quyết, Hiến Chương của Ban Tôn Giáo, theo mệnh lệnh

 của đảng và nhà nước về việc công nhận tư cách pháp nhân cho tổ chức [ Hội

 Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tây Ninh ] .

        Ban Tôn Giáo Chánh Phủ đă quyết định loại trừ và đóng cửa Đại

 Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh. Từ nay nhà nước tổ chức phương thức

 cai trị mới trong Đạo Cao Đài và biến đổi thành chi phái Cao Đài Tây Ninh do

 các ông từ-làng cai quản, được đảng chỉ bảo làm nội ứng trong Đạo và Mặt Trận

 Tổ Quốc Đỏ hướng dẫn thành lập tổ chức [ Hội Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tây

 Ninh làm ngoại vi chính trị do đảng cộng sản lănh đạo .

         Đảng và nhà nước Việt Nam quyết định chà xát Đạo Cao Đài theo

 đề xuất bản báo cáo chính trị của Bí Thư Tỉnh Ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Rốp

 [ N.V.Rốp nguyên là Tín đồ Chi phái Cao Đài Tiên Thiên ], Đạo Cao Đài Tây

 Ninh vài thập niên nữa sẽ tan ră. Bản báo cáo nầy được Trung Ương Đảng hài

 ḷng và kể từ nay Đảng Cộng Sản Việt Nam chiếm đoạt Ṭa Thánh Tây Ninh tự do

 hành động bóp méo vo tṛn, cùng lúc đảng chủ mưu tiêu diệt Đạo Cao Đài qua

 nhiều h́nh thức và tránh né mọi trách nhiệm trước ṭa án lương tâm hay h́nh

 sự quốc tế .

 

        700.000 năm tới của Đạo Cao Đài đó là tương lai và hôm nay Đạo

 đang nhận thách đố đă vài thập niên, Đạo sẽ tơi tả dưới báo cáo chính trị của

 Nguyễn Văn Rốp, tuy những vấn đề thách đố có làm Đạo đau đớn nhưng không làm

 ḷng Đạo nao núng, dù có ra sức triệt tiêu Đức tin đến đâu nữa th́ chước ma

 khôn vẫn không thành công, bày ra thủ đoạn cho lắm cũng không thể nào duy tŕ

 địa vị của đảng cộng sản trong Đức tin Cao Đài được, v́ ma không ở cảnh vi

 diệu, làm khổ Đạo cho lắm cũng bằng thừa .

        Đảng cộng sản đă có ma Cao Đài Hiệp Nhứt và Tổng Hội Cao Đài do

 Cao Triều Phát lănh đạo, để phản THẦY bán Huynh, Tỷ, Đệ, Muội cho đảng cộng

 sản Việt Nam, cuối cùng Cao Triều Phát chẳn nên thân, được đảng cộng sản

 yêu thương tặng cho ông một lọ thuốc độc tự quyên sinh  [ 2 ] .

 

        [ 2 ] ông Nguyễn Văn Rốp muốn biết tư liệu nầy hăy liên lạc với

 Ban Đạo Sử Cao Đài Âu Châu, để biết rơ mọi chi tiết các văn kiện và lối chết

 của Cao Triều Phát ] .

 

         Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh xưa nay không tham

 gia vào những tổ chức của Cao Triều Phát và các Chi Phái v́ để bảo thủ Tân

 Kinh Thiên Đạo & Thế Đạo, Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và Đạo Luật đúng với

 truyền thống Đức Cao Đài hằng truyền răn, do đó ngày nay họ có dịp ra sức

 truy bức, tẩy xóa Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh và họ tiếp theo

 chân Cao Triều Phát cho ra một dạng Hội Đồng Chưởng Quản kiểm soát Ṭa Thánh

 Tây Ninh, đây là chiến lược của đảng Cộng Sản đang thực hiện, họ sử dụng

 nhóm HĐCQCĐTN để làm nơi trú ẩn cho ngày họa biến của hậu Cộng Sản, họ tưởng

 tượng nơi nầy sẽ là một mật khu tránh chết khi công lư gọi mời .

 

        Nỗi bi ai lớn nhứt hiện nay, mỗi Tín hữu hăy đốt lên ánh sáng trí

 tuệ để đứng trước t́nh h́nh mới, nếu v́ lo sợ sự bài tiết mồ hôi lạnh để

 chạy trốn hay chối Đạo điều đó không nên trong lúc nầy, dù rằng nhà nước

 cộng sản công bố Hiến Chương Đinh Sửu [ 1997 ] để róc hết nạc vạt đến xương

 và cắt ống tủy, nhưng Đạo của Đức Chí Tôn vẫn trên miên trường, chỉ cần mở

 tâm hương để đón ánh sáng cứu độ đến với mọi Tín đồ và không v́ tiết rẽ một

 kiếp sinh để rồi chào thua cuộc khảo thí nầy, Đạo ta xưa nay chủ yếu bao

 dung, họ lại thù hờn đó là điều thường t́nh của cảnh trầm luân, Đạo thắng

 khổ bởi trong cơn thử thách khúc khuỷu mà thành .

         Từ khi Nhứt Kỳ Phổ Độ đến Nhị Kỳ Phổ Độ và ngày nay Tam Kỳ Phổ

 Độ vẫn ở trên khảo thí đó và Đạo ta đă biết bàn môn tả đạo nào có thương Đại

 Đạo bao giờ, nay chúng ta hăy xem những nghị định lẩm cẩm dưới đây, tự nó đă

 mang tính lư luận bừa băi không gía trị, kẻ thiếu khôn ngoan mới chủ trương

 suy tôn bất hạnh những nghị quyết và nghị định như sau :

         1 - Số 69/HĐBT ngày 21 tháng 03 năm 1991 .

         2 - Số 37/CP ngày 04 tháng 06 năm 1993 .

         3 - Số 80/72 HĐCQ-VT ngày 08 tháng 04 năm 1997 .

         4 - Số 64/CV-UB ngày 22 tháng 04 năm 1997 .

         5 - Số 68/NC ngày 30 tháng 3 năm 1996 ".

 

         Đó là những bóng ma phá sản nghiệp và linh hồ

n Đạo. Nội dung

 những nghị định chứa mệnh lệnh cấm chế mọi mặt sống của toàn dân, cho ta

 nhận diện rơ đáy ḷng của họ muốn nâng cao những Nghị quyết thành tuyên cáo,

 Việt Nam khánh tận. " Sau những cánh cửa mở, một không khí đàn áp bên

 trong " [ 1992-1997 ] .

        " Derrière les portes ouvertes du Vietnam, un climat de

 répression interne " .

 

        Để so sánh chiều sâu bản Hiến Chương Đinh Sửu từ luận ngữ dạy đời,

 và cũng là dịp mở rộng trang sử của bản Hiến Chương 003/65 ban hành ngày

 12/07/1965 dưới thời Đệ nhị Công Ḥa Việt Nam. Nhằm tham khảo những biệt dị

 về quyền công dân và luật pháp hiện hành hầu t́m đích thực dấu ấn giá trị

 Đạo-Đời ngày xưa và hôm nay .

 

        Dưới thời Chủ Tịch Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia công nhận Pháp

 Nhân Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh và cả một Thánh Địa rộng 40

 cây số, chiếu theo những căn bản qui định luật pháp như sau :

 

        1 - Ước pháp ngày 19 tháng 06 năm 1965 .

        2 - Số 03-QLVNCH/QĐ ngày 14 tháng 6 năm 1965 .

        3 - Số 001 CT/LĐQG/SL ngày 19 tháng 6 năm 1965 .

        4 - Dụ số 6 ngày 03 tháng 4 năm 1965 .

        5 - Biểu quyết của Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia .

 

        Bản Hiến Chương 003/65 cho ta thấy Đạo-Đời cùng chăm sóc giá trị

 quyền sống con người dưới chế độ dân chủ .

        Bản Hiến Chương 97 th́ hiện rơ sự cai trị của chế độ và những qui

 định thi hành luật pháp, tuy có một Hội Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tây Ninh,

 nhưng bên trong bàn tay của đảng và nhà nước xuyên suốt nắm tất cả để biến

 tướng Đạo Cao Đài thành tổ chức kéo màng cho đảng độc trị hát .

 

         Cũng ở hai bản Hiến Chương nầy chúng ta mở ra tầm chiêm nghiệm

 Đạo trong Đời dưới hai chế độ một dân chủ hợp hiến và một cường quyền vi

 hiến :

 

        A - Chính thể Cộng Ḥa Việt Nam, ban Pháp-nhân cho Đại Đạo Tam Kỳ

 Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh số 003/65 ngày 12/07/1965 trong qui định luật

 pháp tín ngưỡng hợp hiến, bởi trước khi ban hành Pháp nhân cho dân, chính

 quyền phải tôn trọng tiếng nói và nguyện vọng thiết thực của dân, từ đó tính

 quảng uyên mọi liên hệ mở ra các cuộc đại hội, điều trần, hội thảo, tham khảo,

 tiếp xúc v.v...

 

        Như chúng tôi đă biết :

        Lưỡng Viện Quốc Hội thay mặt toàn dân làm dự thảo Ước-Pháp với chính

 quyền, đến khi hoàn chỉnh Ước Pháp, Chính phủ mở đại hội mời toàn dân tham

 khảo Ứơc pháp .

        Lưỡng Viện Quốc Hội và Hành Pháp biểu quyết sắc luật, từ đó chiếu

 theo các khoản luật pháp ấn định ban hành .

         Tổng Thống cầm quyền phủ quyết để sửa đổi Ứơc Pháp cho phù hợp

 nguyện vọng của dân và ấn kư ban hành Pháp Nhân, xem như Ước Pháp hợp hiến có

 luật pháp bảo đảm giá trị vĩnh viễn .

 

        Ứơc Pháp thành h́nh từ những văn kiện căn bản v́ mục đích Đạo Cao

 Đài trên Đạo sự theo khuôn phép Tân Kinh Thiên Đạo & Thế Đạo, Tân Luật, Pháp

 Chánh Truyền, Đạo Luật. Pháp Nhân Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh là

 sự cần thiết cho công cuộc Phổ độ và thời gian lịch sử cơ Đạo cho phép hoàn

 thành sứ mạng của ḿnh. Cuộc vận động toàn nhơn sanh khởi phát v́ trách nhiệm

 phổ độ liên đới pháp định của Đạo-Đời, Đạo vận dụng nguyên tắc dân chủ lập

 những văn kiện từ Đại Hội Hội Thánh, Thượng Hội, Hội Nhơn Sanh, Trấn Đạo,

 Châu Đạo, Tộc Đạo, Hương Đạo, điều trần, tham luận, hội thảo, tham khảo và

 tiếp xúc toàn nhơn sanh Đạo-Đời, đó là Hiến Chương giá Trị thuyệt đối của

 003/65 cấp ngày 12/07/1965 .

 

        [ Các văn kiện trên nay vẫn c̣n lưu trữ tại Ban Đạo Sử Cao Đài Âu

 Châu như :

        - Đại Hội Hội Thánh, Đại Hội Thượng Hội, Đại Hội Nhơn

 Sanh, tham khảo cấp Trấn, Châu, Tộc, Hương Đạo .

        - Thượng Nghị Sĩ Hồng Sơn Đông điều trần trước Thượng Viện .

        - Phối Sư Thượng Vinh Thanh điều trần trước Quốc Hội và

 thay mặt Đạo tham khảo Ứơc pháp trước Ủy Ban Hành Pháp Quốc Gia .

        - Cựu Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu và Phối Sư Thượng Vinh Thanh

 thay mặt Toàn Đạo hội kiến Chủ Tịch Hành Pháp Trung Ương .

        - Luật Sư Đoàn, Giáo sư Đại Học, hội thảo, tham luận, truyết tŕnh

 và truyền thông .

        - Đại hội Đạo-Đời trước khi ban hành Pháp Nhân .

        - Ngày tiếp nhận Pháp-Nhân, Chủ Tịch Hành Pháp Quốc Gia [ Tổng

 Thống ] thay mặt Chính phủ và các bộ phủ, Thượng Viện và Quốc hội, trân trọng

 kư vào 24 chính bản Pháp Nhân và Hiến Chương tại Cung Đạo, Ṭa Thánh Tây

 Ninh. Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh lưu 12 bản và Chính phủ Cộng

 Ḥa Việt Nam lưu 12 bản cùng lúc Đạo và Chính phủ thông tri, công báo, niêm

 yết cho các cơ quan Đạo-Đời toàn quốc đồng biết sự kiện Ước Pháp, lưu trử

 Hiến Chương vào văn khố quốc gia và trách nhiệm chính phủ công bố Hiến Chương

 003/65 cho cả thới giới ghi nhận vào Công Pháp Quốc Tế .

 

 

        B - Chính quyền Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, ngày nay ban

 Hiến Chương Đinh Sửu như một tự sinh ác nghiệp, bởi Chính quyền tự thân biến

 khẩu ra ư ban Pháp Nhân cho một tổ chức [ Cao Đài Tây Ninh ], không thông qua

 luật pháp Nhà nước đă qui định .

        Tại sao Đảng và Nhà nước phải hành động qua mặt Đạo-Đời ?, không

 cần phán quyết của luật pháp và ai cũng nhận diện Hiến Chương Đinh Sửu

 1997, là kế hoạch chím đoạt Ṭa Thánh Tây Ninh, Hiến Chương nầy dành riêng

 cho một nhóm người Cao Đài Tây Ninh. Chứng tỏ một điên rồ, cuồng bạo thành

 h́nh trong Đạo Cao Đài đang chập chờn tham vọng hốt lấy tâm linh .

 

        Pháp nhân Đinh Sửu [ 1997 ] mang khí cốt gian đảng, hợp mưu chím

 đoạt quyền sở hữu tinh thần của Đạo-Đời, bởi họ chưa nhận luật tự nhiên cảnh

 cáo, từ đời nầy có vay nợ th́ cũng phải chấp nhận trả nợ, ngày đó cộng sản sẽ

 cáo chung, Pháp Nhân Đinh Sửu [ 1997 ] cũng không c̣n giá trị v́ qui luật là

 thế, tờ khế ước lậu như Hiến Chương Đinh Sửu [ 1997 ] màu mè gian lận sẽ bị

 sa thải, và đại ác nào cũng bị lịch sử quyền rủa .

 

        Riêng Hiến Chương 003/65 ngày 12/07/1965 th́ sao ?, dĩ nhiên là

 không có một biểu quyết nào để sửa đổi các khoản và điều lệ trong thời gian

 nầy [ 1997 ]. Đảng và nhà nước đang làm khổ Đạo và kế ly gián Đạo-Đời, nhưng

 không dám công bố hủy bỏ Hiến Chương 003/65, dầu có gan góc lừa đảo như Hội

 Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tây Ninh cũng không dám công bố đụng vào Hiến Chương

 003/65, v́ đây là vùng [ Công Pháp Quốc Tế ] họ phải tránh. Về phần Đạo đây

 là điểm đứng bền vững của toàn thể Nhơn sanh, nhưng mỗi Tín hữu phải biết đặt

 ḿnh trên Hiến Chương 003/65 và mục đích chung của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa

 Thánh Tây Ninh .

         Hiến Chương 003/65 vẫn tự tồn và giá trị đời-đời, mai nầy đảng và

 nhà nước cộng sản không c̣n, th́ Hiến Chương Đinh Sửu 1997 cũng phải theo cha

 mẹ đẻ, để nhường không gian cho Hiến Chương 003/65 tiếp tục thực hiện t́nh

 sống thương yêu và bao dung, đó mới chính thực Đạo quảng uyên và trường tồn .

 

        Trong Hiến Chương Đinh Sửu có 3 Nghị định của đảng nhà nước, và

 2 của mặt trận tổ quốc, ban tôn giáo chánh phủ là những đồng mưu lập cỗ bày

 tiệc cho HĐCQ Cao Đài Tây Ninh để bức hiếp Đạo, những nội dung các nghị định

 và nghị quyết trong Hiến Chương Đinh Sửu không có điều khoản đất sống nào

 dành riêng cho người dân được một phân đất tự do quyền phát biểu và bày tỏ

 nguyện vọng, Hiến Chương Đinh Sửu soạn thảo từ ṇng thuốc súng, từ tiếng rú

 tiện nghi lao-cải bắt ma phải dạ, để khuất phục tín hữu Cao Đài thuần khiết

 không bao giờ khiếp nhược .

        Tín hữu Cao Đài sợ chi cái mảnh vụn cơi đời nầy, im lặng không phải

 là thua cuộc, im lặng để tổng kết sự thành tựu truyền thống dân chủ đă hằng

 bừng sáng trong lịch sử Đạo Cao Đài, Đạo sẽ cùng Việt Tộc vào thời điểm không

 hẹn trước và sự hiên ngang đứng thẳng để trả lời với độc trị .

 

      Những nghị định trong Hiến Chương Đinh Sửu đă tỏ bày hết tự ḷng

 của bản thân ác đảng vi hiến luật đời, tính đảng và nhà nước xưa nay vẫn thế

 không thay đổi, nếu có thay đổi đó chỉ là chiếc áo mới và lời nói trên môi

 để che lấp những sự kiện chứa đựng lừa đảo, c̣n chính thực ḷng tim gan đảng

 cộng sản vẫn nguyên trạng, họ chưa bao giờ có lời ước-pháp nào đối với dân và

 họ luôn luôn coi toàn dân như con tôi tớ không công .

        Việt Nam hăy c̣n lâu mới có phương pháp trị liệu tim gan cộng

 sản, nếu người dân Việt Nam sớm thức tĩnh chó thể đem lại cho đất nước nầy

 khả quan hơn, bằng không cảnh bi ai, lầm than và cùng kiệt sẽ diễn ra khốc

 liệt, v́ cuộc chạy đua kinh tế sẽ nghiền nát dân tộc nào chậm tiến, người

 dân Việt Nam hăy chính ḿnh sống c̣n để soi rọi cho đất nước bừng sáng, chớ

 đừng mong nhờ và hy vọng đảng và nhà nước đem lại hạnh phúc cho dân .

        Tham vọng của đảng cộng sản là cầm tù dân tộc Việt Nam để cai

 trị đời đời, bắt Tôn giáo làm con tin để cầm chân nhuệ khí tinh thần và bôi

 tro trét trấu nhục mạ Tôn giáo để đánh lừa dân xa lánh môi trường phúc lạc,

 họ xiết chặt dân không chổ tựa lưng lịch sử, tức nhiên là không nổi dậy để

 chống đảng cộng sản, nếu có một nhóm nhỏ nổi dậy họ ra tay đối phó không khó

 v́ người dân đă hết sinh lực, nhuệ khí và không có một tổ chức chính trị nào

 để đảng cộng sản đáng gờm, đă bao lâu họ thẳng thắng khinh miệt nhân dân Việt

 Nam, đó là điều đáng đặt thành vấn đề, để chứng minh những điều đảng và nhà

 nước mạt sát lịch sử dân tộc và tôn giáo là hai nơi người dân gần gủi nhứt :

 

        Đảng cộng sản bắt Đạo Cao Đài phải đổi tên cải họ, từ một Tôn

 giáo uy tín Phương Đông có Ṭa Thánh đặt tại tỉnh Tây Ninh [ Ṭa Thánh Tây

 Ninh ], nay đổi thành tổ chức Hội Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tây Ninh [ Quyết

 định số 10-QĐ/TGCP ngày 09/05/1997 ], như vậy cụm từ ngữ " tổ chức Giáo Hội "

 với hàm ư đảng cộng sản lănh đạo trên nhiều tổ chức Giáo hội khác, trược

 thuộc một Giáo hội Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính

 Phủ, những thành viên trong tổ chức Giáo Hội là con chiên của đảng cộng sản,

 đảng cộng sản sẽ thay Trời độ Thế. Quả là một bất hạnh cho Đạo Cao Đài và dân

 tộc Việt Nam gặp phải thời cuộc đảo điên của chế độ .

 

        Những điều quyết định trong Hiến Chương Đinh Sửu lộ tính kẻ

 hung người ác bất thường. Thông qua 4 điều trói buộc, ở điều 1 trói buộc tổ

 chức Giáo Hội Cao Đài Tây Ninh phải là con chiên của đảng, trung kiên bám trụ

 ăn ṃn Đạo đức, đảng qui định khuôn khổ và giới hạnh tầm hoạt động của HĐCQ

 như một ban thường trực dưới sự chỉ bảo của nhà nước .

        Đảng Cộng Sản trở thành quyền lực tuyệt đối đứng trên tổ chức Giáo

 Hội Cao Đài Tây Ninh gọi là Hội Thánh. Hội Thánh nầy làm ra những quyền định

 và luật công cử là một điển h́nh, để đảng viên nhóm đạo vô thần của Cao Triều

 Phát, Nguyễn Văn Rốp xuất hiện trong nền Đại Đạo qua cửa ngơ cầu phong, cầu

 thăng bởi đay là thiên đường đảng trị Cao Đài. Điều lệ cầu phong, cầu thăng,

 công cử đó chỉ là một h́nh thức láo lếu che mắt thế gian. Đảng không bao giờ

 chấp nhận đơn công cử, cầu phong, cầu thăng bởi Tín đồ Cao Đài thuần khiết.

 Đảng cũng là vỏ áo bọc thây HĐCQ, và trao quyền khai trừ những Tín Hữu v́

 Đạo .

 

        Đảng cộng sản khôi hài chơi bài 3 lá, mánh lới kẻ gian khi được

 ăn ván lập ra chiến lược khoanh vùng tín ngưỡng, xóa Cơ Bút trừ trắng Đạo Cao

 Đài " Đến một lúc nào đó sẽ tiêu vong ", theo lời của Nguyễn Văn Rốp báo cáo

 trước trung ương đảng ngày 27/05/1996. Đảng cộng sản chính thức công bố sống

 ngoài t́nh đồng sinh và không v́ dân tộc Việt Nam, đảng phải sống nhờ chơi

 tráo trở, ấn loát ra 3 bản Hiến Chương Đinh Sửu [ 1997 ] với nội dung biệt

 dị khác thường .

 

         Bản Thứ Nhứt: Là một dự thảo Hiến Chương, nhưng chính nó là một

 công phá Đạo Cao Đài, gồm 9 chương, 36 điều, đính kèm điều lệ cầu phong cầu

 thăng do đảng lập ra để quản lư Đạo Cao Đài, ngoài ra c̣n có một bản kế hoạch

 hành động của đảng và nhà nước, bản nầy tối mật hiện lưu hành trên tay nhà

 nước và Hội Đồng Chưởng Quản chỉ là nhằm bảo sai thực hiện những mật kết tiêu

 diệt Đạo Cao Đài, gọi là bản mật Hiến Chương hành động của quyền lực Hội Đồng

 Chưởng Quản, bản thứ nhứt là mật lệnh của cấp trung ương .

 

        Bản Thứ Hai: Cũng như bản thứ nhứt nhưng không đính kèm bản kế

 hoạch hành động của đảng và nhà nước, do Vũ Gia Tham kư tên, đây là bản Hiến

 Chương qui định quyền hạng của Mặt Trận Tổ Quốc và Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh

 trong Hội Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tây Ninh .

        Bản Hiến Chương nầy cho phép Mặt Trận Tổ Quốc, Ban Tôn Giái và

 Hội Đồng Chưởng Quản lập thành mối liên kết để ăn ṃn Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

 Ṭa Thánh Tây Ninh, trên tay họ có kế hoạch đoạn tiêu và diệt trừ Tín hữu Cao

 Đài thuần khiết, để đảng và nhà nước được quyền sinh xôi nẩy nở trong Đạo Cao

 Đài .

        Đảng và nhà nước tạo ra một mô h́nh ḥa b́nh quái lạ, mở để

 phát triển đất nước lại đóng gọng kềm xiết chặt tư duy, diệt trừ măt sống

 trước khi phát triển kinh tế, như Hiến Chương Đinh Sửu mở cửa cướp đạo là một

 ngạo nghễ nh́n dân không đối thoại và ăn thua đủ để dập tắt mặt sống của dân

 không c̣n hồi sinh .

 

        Bản Thứ Ba: Hiến Chương Đinh Sửu 1997 cũng có 12 chương và 27

 điều, ấn loát theo nội dung bản Hiến Chương 003/65 dưới thời Đệ nhị Cộng Ḥa

 Việt Nam, để đánh lừa Tín đồ Cao Đài và quốc tế .

         Từ h́nh thức tŕnh bày và nội dung như na ná đây là một lối chơi

 độc chước để làm ǵ ?, tại sao phải hành động như vậy ?, đảng và nhà nước

 chiến thắng nhân dân mà tráo trở như thế ư !, không khác nào kẻ ăn cướp la

 lớn tôi đang hành đạo. Chế độ thường quản cáo nay mở mai đóng để làm ǵ ?,

 ban hành Hiến Chương gỉa cho dân phải chăng cũng chỉ là tính gian phi để khoe

 khoang lừa đảo thế giới, hầu biết đảng anh hùng cai trị con dân phục tùng

 nhứt thế giới nhờ vũ khí như Hiến Chương Đinh Sửu .

 

        Hiến Chương Đinh Sửu và hậu quả những quyết định, Điều 1: Đảng

 cộng sản mưu ma chước khôn, nhưng không loạt khỏi lưới Trời, v́ trong điều

 1 chính là mă tấu phơ đầu kẻ chủ mưu Hiến Chương Đinh Sửu [ 1997 ] .

        " Trong khuôn khổ pháp luật của nhà nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa

 Việt Nam " có những ǵ ?, thực ra pháp luật hiện thời không có gía trị, chính

 đảng đă xác nhận luật pháp như thối ră trước khi ban hành cho dân hưởng .

        Riêng ngày 05/04/1997 Đảng và Nhà nước thông qua Hiến Chương và

 điều lệ cầu phong, cầu thăng. Ngày nầy nhà nước công bố Mặt Trận Tổ Quốc

 chiến thắng, tiệc khao được tổ chức tại Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh vào

 lúc 20 giờ, trong đêm khao mừng chiến thắng, có sự hiện diện Hồ Ngọc Thơ và

 Nguyễn Thành Tám cùng nâng ly .

        Trong điều 1 nầy cho biết kiến trúc pháp luật bông lung, không

 thiết thực xây dựng Đạo-Đời, v́ nó là bản thể của thao túng và phù phiếm, ở

 điều nầy tuy Đạo khổ nhưng có lưới Trời che chở Đạo vẫn không chết, nhưng Đời

 tơi tả theo từng lúc hành động của đảng và nhà nước .

 

         Xin quư Ngài hăy thấy nước mắt của Đạo-Đời đang chảy và những

 ai c̣n lương thiện có trách nhiệm Hiến Chương 1997, trong quyết định của

 điều 1, đừng để giờ phán xét sẽ đến, hồi tâm đă muộn, lầm lỡ một kiếp sinh .

         Trước cảnh sinh linh tan tác, Đạo khổ, chắc chắng ngày cộng sản

 tha hóa cũng không xa, hỡi Chức sắc theo cộng sản c̣n lương tâm hay các Chi

 phái từng qua cầu nhân nghĩa tự động cởi áo măo hay đứng về Chánh Đạo và t́m

 sức sống cho quyền Đạo, tin tưởng vào sự thư thái ban dung của Chức sắc đă

 từng bị án thủ của HĐCQ khai trừ trước và sau, cùng Chức sắc bảo thủ Chơn

 Truyền đồng tâm dắt d́u Tín hữu chuẩn bị thủ quyền Đạo .

 

        Tham khảo trên giá trị của Hiến Chương 003/65 ở điều 1 như sau :

        " Sắc Luật :

        Điều thứ nhứt :- Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được phép hoạt động

 trên toàn lănh thổ Việt Nam " .

 

        Điều nầy cho phép mở ra môi trường qui nhứt Đại Đạo, Hiến

 Chương ban hành không phân biệt Ṭa Thánh Tây Ninh và Chi phái, mở đầu điều

 khoản không ấn định biên giới địa danh và lănh thổ, mọi giao lưu của Đại

 Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đặt trên giá trị lịch sử tín ngưỡng và phổ độ nhân loại .

        Hiến Chương 003/65 cũng tạo ra không gian rộng lớn cho mỗi Chi

 phái Cao Đài đồng quyền truyền giáo trên toàn lănh thổ Việt Nam và ḥa nhập

 vào cộng đồng nhân loại .

 

        Năm 1975 đất nước Việt Nam đă thống nhứt, toàn dân Nam-Bắc có

 dịp so sánh sự cai trị của hai chế độ trước và sau, để nhận diện cho đúng

 đắng và vô tư, chúng ta mượn hai bản Hiến  

Chương 003/65 Cao Đài Ṭa Thánh Tây

 Ninh và Hiến Chương Đinh Sửu 10/97 của HĐCQ Cao Đài Tây Ninh, làm một h́nh

 dung cho những khác biệt trên b́nh diện quyền lực cai trị và trật tự xă hội,

 cũng như giá trị phổ cặp về tự do dân chủ, nhân quyền. Có so sánh mới t́m

 nguyên gốc thủ phạm Hiến Chương Đinh Sửu làm đất nước suy đồi Đạo đức và tác

 động xă hội điêu linh .

 

         Theo Hiến Chương Đinh Sửu. nghị quyết điều 2: Nhà nước chấp nhận

 cho 52 thành viên của đảng, đối tượng và cảm t́nh đảng thành lập cơ quan

 thường trực [ gọi là Hội Đồng Chưởng Quản ], trên thực tế đây là 52 cai ngục

 giữ trên 3.000.000 tù nhân Tôn giáo, lao tù không vách tường và bản án cũng

 không danh tên, đảng và nhà nước đă điểm được danh bộ tù nhân, bởi trên trán

 của mỗi Tín hữu Cao Đài đều bị áp chế của HĐCQ làm dấu thánh điểm mặt, chỉ

 cần gọi tù nhân ban cho một Đạo Lịnh là rơi vào lao tù hay mất mạng sống .

        Tại sau có 52 thành viên mà không hơn con số ấn định ?, bởi để

 dễ điền vào chỗ trống, mỗi khi có thành viên tuổi gần đất xa trời hay khuất

 bóng và nếu có người không yêu đảng th́ khai trừ, đó là kế hoạch nhổ từng

 nhịp cầu có tính toán, về phần nhân sự bổ sung đă có một danh sách trong túi

 dết của ông mật vụ Nguyễn Văn Rốp, sự kỳ lạ trong danh sách nầy lại có tên

 10 người đội lớp Đạo đang hoạt động ở hải ngoại với danh nghĩa Cơ Quan Phổ

 Thông Giáo Lư, họ thường về Việt Nam tham dự Đại Hội Cao Đài do Phổ Thông

 Giáo Lư tổ chức, và họ báo cáo những sinh hoạt Cao Đài hải ngoại .

 

         Chúng ta muốn biết họ là ai hăy đọc chiều sâu phương thức viết

 bài có chỉ dẫn, trên các mặt báo của Phổ Thông Giáo Lư và những Chi phái

 thường đề cập đến Cao Triều Phát, Nguyễn Phan Long do nhốm Tôn giáo Mặt Trận

 Tổ Quốc và Ban Tôn Giáo hải ngoại lănh đạo, cũng trong tài liệu mật của

 Nguyễn Văn Rốp đề nghị đảng cộng sản cử chi phái Tiên Thiên cầm chầu chạy

 hiệu Cao Đài Tây Ninh, như vậy Tín hữu Cao Đài thuần khiết Ṭa Thánh Tây Ninh

 bị loại ra khỏi Cao Đài Tây Ninh một ngày không xa .

        Đảng cộng sản đang lập kế mưu cho Hội Đồng Cưởng Quản bán thẻ bài

 Lễ Sanh và Hiền Tài với gía trên 4.000.000 đồng, ưu tiên cho các chi phái và

 sau đó đảng viên nào muốn chuyển cơ quan. Vô thần không sợ hậu quả của ngày

 cáo chung, cho nên Hội Đồng Chưởng Quản tự do như một tạp hóa mua bán và sang

 nhượng áo măo, tạo thành biển hiệu bàn môn tả đạo cùng bè .

        Hậu quả vô lường mai nầy sẽ đến với Hội Đồng Chưởng Quản và 36 chi

 phái lớn nhỏ theo gánh hàng rông về chiều trôi qua khe nước, họ để lại cho

 Đạo những tha hóa rác rưởi và lại một lần nữa Tín hữu tâm hương v́ Đạo tiếp

 tụp khử trược bóng ma ác đảng để Thánh địa và Ṭa Thánh đón khối Đức tin khẩn

 cấp Đại Hội Nhơn Sanh giữ ǵn giềng mối đạo bền vững .

 

        Tham khảo và trích điều thứ 2. Của bản Hiến Chương 003/65,

 để đối chiếu với điều 2 của bản Hiến Chương Đinh Sửu 97 như sau :

        " Hiến Chương 003/65 và Sắc luật :

        Điều thứ 2 : Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có tư cách pháp-nhân được

 quyền sở hữu, thủ đắc, tạo măi hoặc chuyển nhượng những động sản và bất động

 sản cần thiết đễ đoạt mục đích của Giáo Hội .

        Những bất động sản đó gồm có Ṭa Thánh và những Thánh Thất,

 Tịnh Thất, trụ sở và các cơ sở hoạt động văn hóa xă hội ".

 

        Như vậy điều thứ 2, của Hiến Chương 003/65 cung cấp cho Đạo Cao

 Đài một tầm thước rộng lớn về mặt quản trị tư hữu, văn hóa, xă hội, tài chánh

 và tự do phát triển toàn diện .

 

        Từ đó lấy mực thước của các khoản, điều trong Hiến Chương Đinh

 Sửu để so sánh đạo đức chế độ và hành động quyền lực cộng sản, để điểm qua

 phương thức vận dụng cai trị ta hiểu được tập đoàn tham vọng không v́ phụng

 sự dân tộc. Chúng ta v́ chân thực lương tâm đặt trước vấn đề hoàn cảnh đất

 nước bi đát như hôm nay, để hiểu những luận ngữ của quyết định điều 2 trong

 Hiến Chương 97 làm điển h́nh rút ra từ lời để nhận diện hành động của đảng

 cộng sản Việt Nam .

          Đảng và nhà nước cộng sản âm mưu bung xung lợi dụng Đạo-Đời

 để che đậy những kế hoạch tiêu diệt trí tuệ và sức sống toàn dân, tập đoàn

 đảng cộng sản tham vọng sở hữu chủ đời sống lẫn tâm hồn của dân, họ thi hành

 chính sách cá nhân của đảng để áp đặt trên đất nước Việt Nam, họ tiêu diệt

 mọi giai cấp và đập phá lịch sử xă hội không cộng sản, họ chiến thắng để

 cướp quyền con người, như chúng ta đă sống 22 năm dưới chế độ diêm vương

 tuyệt mệnh [ 1975-1997 ] .

 

         Trái lại chế độ Đệ nhị Cộng Ḥa Việt Nam, [ 1955-1975 ]

 người dân được thỏa mái trên nhiều mặt sống, truyền thống đạo đức có khuyến

 khích như tự do tín ngưỡng, về xă hội tương đối dân chủ như đi lại, phát biểu

 ư kiến và nguyện vọng đời sống kinh tế, chính trị, giáo dục, lập hội, đảng

 phái v.v...

        Chế độ Cộng Ḥa Việt Nam với chính sách dân chủ và pháp luật

 làm nền tảng thực hiện quyền sống của dân có rơ ràng, tạo ra mối liên quan

 giữa chính quyền và dân, mọi nỗ lực thực sự đặt ḿnh vào công cuộc xây dựng

 đất nước, ngoài ra chính quyền c̣n tạo ra mọi giao lưu để toàn dân tiếp cận

 thế giới bên ngoài .

        Dưới chế độ Cộng Ḥa Việt Nam tuy chưa phải tự do toàn diện,

 nhưng ít nhứt nó có mối liên quan đời sống chân thành với dân, hơn hẳn chế độ

 cộng sản rất nhiều mặt, sau 1975 người dân mới biết ĐCSVN là gian đảng như :

 

        Quyết định, điều 3 của Hiến Chương 97 :

        Nhà nước đẻ ra điều 3 để kiểm soát toàn diện Đạo Cao Đài dưới

 dạng chi phái Hội Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tây Ninh và đẩy Đạo Cao Đài Ṭa

 Thánh Tây Ninh hiện nay ra khỏi không gian truyền thống, ở điều 3 cho phép

 nội bộ đảng hiểu theo nghĩa ngầm, từ đây Đạo Cao Đài do đảng quản lư toàn bộ

 và Hội Đồng Chưởng Quản đương thời chỉ là tay chân thừa hành, đặt dưới quyền

 địa phương của MTTQ, BTG và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh .

        Như vậy từ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh đến tận Đạo

 địa phương đă được quyết định điều 3 chính thứt tuyên bố kiểm soát tất cả

 mọi mặt Đạo Cao Đài, không một miến đậu hủ nào loạt khoải lưới cộng sản và

 nhà nước khởi đầu cho cuộc tung hoành cướp Đạo, tạo tan hoang cho Đời .

        Quyết định, điều 3 đă xác nhận quyền đảng cộng sản, bắt dân phải

 thích nghi những ǵ đảng cộng sản suy nghĩ và làm, đảng chôn vùi mọi nguyện

 vọng và đạp toàn dân ngă xuống, đảng quay lưng t́nh người để ngăn chặn sự

 tiến hóa v́ đảng nhân cách của kẻ thủ thuật độc quyền cai trị .

        Quyền đảng trên hết không thỏa thuận bất cứ ai và họ cũng chưa

 bao giờ lập khế ước nào với dân trên tinh thần chân thực, bởi đảng ràng buộc

 người dân hóa thành con đảng và không c̣n tính con dân của một đất nước Việt

 Nam .

        Quyết định, điều 3 tự nó là cường quyền như diều hâu muốn hù gà và

 Hội Đồng Chưởng Quản cũng không hổ thẹn làm bầy tôi. Chánh quyền th́ như động

 chứa, HĐCQ th́ làm kẻ sở khanh tất cả cùng đồng lứa rủ nhau phá thuần phong

 mỹ tục Đạo-Đời, nếu Tín hữu Cao Đài lên tiếng th́ đảng mê sản không phân biệt

 được chính tà, cho nên trước nhứt là dập chết bỏ rồi tính sau, bởi thế lương

 dân mới chết trước nỗi oan uổng và không pháp luật nào che chở .

        Quyết định, điều 3 cho phép cường hào ác đảng thay ma lộng hành,

 độc đoán sử lư tự do để đạt lợi cho cá nhân của đảng viên, quyết định, điều

 3 chưa ráo mực tức th́ đă có hằng bao nhân mạng phải vào tù, bỏ xác và rất

 nhiều nội vụ đă gây ra tội lỗi ở địa phương .

        Ai là người có trách nhiệm trong giai đoạn lịch sử nầy ?, và hằng

 hà kháng nghị gửi đến đảng cộng sản nhưng không bao giờ được trả lời .

        Đảng cộng sản mạnh thực đứng trước t́nh thế xă hội điêu linh

 đạo đức suy đồi và kinh tế nghèo khó, thế mà đảng vẫn c̣n tự hào, để ra nghị

 định 31/CP và 52/CP chụp đầu dân. Quyết nghị nầy thách thức ḷng dân, bởi

 đảng cắm chắt trên tay có công an, lao tù và kế hoạch ṃ tôm. Hai nghị định

 trên trả lời thẳng với dân và theo lời tham khảo quyết định từ trong đảng ông

 Vơ Văn kiệt nói rằng: " Dân có cái đếch ǵ mà đ̣i hỏi dân chủ, áo không có

 để mặt, cơm không có để ăn, tất đất không có để ở mà cày, nhà máy cũng không

 nốt. Đảng đă bán tài sản ông cha của dân cho ngoại quốc hết rồi, từ đây dân

 phải sống để lấy thân khô cày trả nợ cho đảng, v́ đảng cách mạng đă giải

 phóng cả đất nước nầy, đó là điều dân được may mắn hạnh phúc, từ đây dân hăy

 nghe đảng loan truyền quyết định để thực hiện những điều ǵ đảng muốn, tốt

 nhứt dân phải câm mồm để coi đảng thiêng liêng như Thượng đế, Chúa hay Phật

 cũng được, và nhớ đừng để đảng lôi đ́nh th́ cả nước như lũ ra thây khôn mồ ".

         Đảng cộng sản đứng trên lưng dân và coi trời đất Việt Nam không

 linh thiên chi cả, kẻ bướng bỉnh chưa hết số cho nên kêu ngạo được ngày nào

 vui ngày đó để mai nầy hậu cộng sản không kêu ngạo được .

 

 

        Quyết định, điều 4 của Hiến Chương 97 :

        " Quyết định nầy có hiệu lực kể từ ngày kư ".

        Tất cả văn bản nào cũng có câu nầy đó là qui luật b́nh thường

 trên văn kiện của những quốc gia tự do, dân chủ, nhưng đối với đảng và nhà

 nước VN th́ lại có một ngụ ư trái ngược lối suy nghĩ của người chân thực, nếu

 rộng suy cho cùng mới nhận diện trong quyết định của điều 4 là như thế nầy :

 " Quyết định giải tán Đạo Cao Đài kể từ ngày Hiến Chương 97 có hiệu lực " .

 

        Có rất nhiều người tâm lương thiện, kể cả trí thức và những quốc

 gia tự do cũng phải lầm lớn, mỗi khi đảng và nhà nước đướng trước sự kiện

 thối nát thường chạy bỏ trách nhiệm đổ tội cho thuộc cấp để cứu chúa và đối

 mặt với dân, cùng lúc ấy đảng và nhà nước hứa với dân qua lời xuôi, sau đó

 đảng hành động ngược chiều ngoạn mục hơn để tiêu diệt và áp đảo sự đối mặt

 vừa qua, đó là chiến thuật bảo vệ đảng cộng sản xưa nay vẫn sử dụng lối chơi

 tráo trở trước những sự kiện đă đặt rồi .

        Đảng và nhà nước ra quyết định điều 4 là cho ra đời một mô h́nh

 đảng sống trong Đạo và siết chặt Chơn Giáo mở rộng Phàm giáo .

        Nếu như Tín hữu Cao Đài ngây ngất xuôi theo lời hứa " quyết định

 nầy có hiệu lực kể từ ngày kư " đó là một trận cướp Đạo thành công, nếu như

 Tín hữu Cao Đài phản kháng th́ sẽ mất hồn linh trước khi nhắm mắt !.

 

        Trong quyết định điều 4 mỗi Tín hữu Cao Đài chúng ta phải tự

 sáng để giải toả và mong thuyền Đạo bớt thê thảm, tuy sóng gió bảo táp vô

 lường mà biết chèo và lái th́ thuyền Đạo không đến nỗi bị đấm giữa biển khơi .

 

        Quyết định, điều 4 rất ngồ ngộ, nhà nước ban cho nhân dân một

 Hiến Chương quan trọng mà không ghi chú luật căn bản hành chánh, như vậy tự

 bản Hiến Chương Đinh Sửu 97 hiện ra bóng ma dật dờ, Nhà nước phơi bày quyền

 ác đảng hù người Đạo. Bản Hiến Chương Đinh Sửu 97 của nhà nước rừng rú, cũng

 không có thị thực nhân chứng, các điều khoản nầy không có trong luật dân sự

 Việt Nam, đó là tự ư nhà nước quyết định thay quyền vũ khí, như vậy đảng cộng

 sản chà đạp đất nước Việt Nam và phỉ bán coi thường Đạo Cao Đài .

 

        Đảng và nhà nước tự bày cái không linh hồn trong Pháp Nhân cho Hội

 Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tây Ninh, nay như đă ngả men chua không c̣n hiệu

 lực, Hiến Chương Đinh Sửu 97, được xem như bản trát lao tù, nói cho cùng nó

 giá trị với ai trên tay có thuốc súng bảo sao dân phải làm vậy mới sống .

 

        Hiến Chương nầy do : " Q.Trưởng Ban Vũ Gia Tham, kư tên và

 đóng dấu " .

        Người dân hiền như đất vẫn không chịu nổi lối chơi trịch

 thượng của đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước không công nhận quyền Tín

 ngưỡng của dân nên mới để cho một quyền hạng rất nhỏ như Vũ Gia Tham kư

 tên, đảng xem dân theo Đạo Cao Đài không đáng mặt cho Thủ Thướng chánh

 phủ trịnh trọng kư tên và đóng dấu, quả là sự hành hạ và bắt buộc con dân

 phải cuối mặt xuống vũng bùn đen, họ coi thường sinh hoạt tinh thần của dân

 đến độ thảm thương nầy sao ? .

 

        Thực chất bản Hiến Chương 97 là xác chết hồn ma của Đạo lịnh số

 01, Thông báo 34-TB/IW, nghị định 96, vào bản báo cáo chính trị của Nguyễn

 Văn Rốp, nay có 4 quyết định trong Hiến Chương Đinh Sửu làm mặt vật sống cản

 trở công tŕnh phổ độ của Đạo Cao Đài và họ cho ra Hiến Chương 97 như một

 vùng cắm địa không một ai vượt qua được, nếu phải va chạm thuốc súng sẽ nổ,

 ổ khóa lao tù vướng vào thân và ṿng số tám điệu vào cải tạo tận miền đất

 mới .

 

        Ngày nay đảng cộng sản đă lái thuyền Đạo Cao Đài đi ngược ḍng

 nhân loại và họ là kẻ thắng nói ǵ cũng đúng, nếu một mặt Đạo phát biểu bảo

 họ làm sai và đ̣i hỏi nguyện vọng quyền được sống tự do tín ngưỡng th́ đảng

 cộng sản mở nhà tù, lao cải sẽ nghiền nát tươm từng thớ thịt và thuốc súng

 tẩm thành thây ma .

        Ông Vũ Gia Tham kư tên đóng dấu Hiến Chương vô chủ, đứng trên

 hành chánh và luật pháp, để suy nghĩ b́nh thường cũng nhận diện được Hiến

 Chương nầy hoàn toàn vô giá trị, v́ tự nó đă là chứng bệnh mất hồn linh, cho

 nên Hiến Chương không niêm yết theo luật hành chánh, cuối Hiến Chương không

 ghi chú người gửi th́ cũng không nơi nhận hầu để lưu trữ hồ sơ Cao Đài, v́

 chính nó làm ra mới sợ hậu ác khi cộng sản cáo chung .

        Hiến Chương không ánh sáng cho nên nó rộng tay xác phạt Tín đồ

 Cao Đài, trong sự đần độn ấy nó lại ra khôn, bởi học được nhiều kiểu cách

 hóa độ người dân lương thiện thành xác chết không mồ .

        Những khoản điều c̣n lại đảng cộng sản cố t́nh sao y bổn cũ

 [ Hiến Chương 003/65 ] nhằm để mị dân, che lấp mục đích tham vọng quyền lợi

 của đảng, đảng không bao giờ chấp nhận Tín đồ Đạo Cao Đài thực hiện các

 điều khoản trong Hiến Chương, nếu không phải thông qua 4 nghị quyết trên .

        Trái tim của đảng cộng sản nằm dài trong 4 nghị quyết của Hiến

 Chương Cao Đài, tự nó thành bệnh chướng khí độc, ung thư xă hội Việt Nam, ai

 là khoa học gia hăy giải phẩu trái tim trong thối thây, giúp nhân dân Việt

 có tia sáng hy vọng và tiếng nói thều thào yếu sức nhưng c̣n tồn tại được ! .

 

         Riêng những khoản và điều trong Hiến Chương 97, chúng tôi xin

 nhường lời phát biểu và phán xét trung thực vô tư nhứt của toàn Đạo trong

 nước và Tín hữu Cao Đài khắp thế giới, cũng dịp nầy để nhân loại nhận diện sự

 thực Đức tin Cao Đài Phương Đông đang đứng trước áp bứt bởi chế độ cộng sản

 Việt Nam .

 

 

                      Chiến Lực Quản Lư Tâm Linh

 

         Hội Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tây Ninh thi hành mệnh lệnh bức

 hiếp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh, trước và sau Hiến Chương Đinh

 Sửu [ 1997 ]

 

        Đảng nhà nước cộng sản phát động chiến dịch yêu nước vô thần

 theo mẫu xác ma Cao Triều Phát, như Cao Đài Đại Đạo Liên Đoàn 1936, Liên Ḥa

 Tổng Hội 1937, Cơ Quan Cao Đài Hiệp Nhứt 1945, Cơ Quan Cao Đài Quy Nhứt 1952

 và Cơ Quan Cao Đài Thống Nhứt 1953 đây là những tổ chức Cao Đài ngoại vi của

 Việt Minh và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam .

 

        - Nguyễn Văn Rốp cũng ở trong những tổ chức trên, nguyên là tín

 đồ Cao Đài chi phái Tiên Thiên [ Việt Minh ] cùng thời dưới trướng Cao Triều

 Phát, nay là Bí Thư Tỉnh Ủy Tây Ninh, đảng Cộng Sản đưa ông về tỉnh Tây Ninh

 để thực hiện những ǵ đảng muốn và ông là người của đảng hài ḷng như sau :

        1 - Bản báo cáo số 01-KH/TU ngày 27/05/1996 .

        2 - Kế hoạch diệt Đạo Cao Đài báo cáo trước đại hội đảng cộng

 sản trung ương 1997 .

        Nay Nguyễn Văn Rốp nguyên là Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ, hứa trước

 đảng thực hiện nốt phần cuối của kế hoạch, ông nhờ vận dụng ma chước tiêu

 diệt Đạo Cao Đài, lập kế mưu để đảng cộng sản chiếm đoạt Ṭa Thánh Tây Ninh

 và quản lư tâm linh tín đồ, từ bản thân ông đă tích lũy tính vô thần và có

 công diệt Đạo nên ông ngoi lên Bộ Nội Vụ thỏa mái .

        Đảng cộng sản khuyến khích những ai muốn thành đạt phải yêu

 Hồng bỏ Đức, giết người để lên loan đó là bản năng của duy quyền mà Nguyễn

 Văn Rốp đă lẽo đẽo vào mục tiêu .

 

        10/12/1996 Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam ra thông báo số 414/TB-TGCP

 chỉ đạo cho Ban Tôn Giáo trên 26 tỉnh-thành triệu tập Tín hữu Cao Đài và

 chọn lọc danh sách thành phần nhân sự để thực hiện thông báo, chỉ tiêu Đại

 Hội Tín Đồ Cao Đài cấp cơ sở 400 người cho mỗi tỉnh, mỗi Thánh Thất địa

 phương tuyển chọn 15 đến 25 đại biểu tham dự, Ban Tôn Giáo các tỉnh yểm trợ

 vật chất và di chuyển mỗi đại biểu cùng nhận một khoản sinh hoạt phí 100

 ngàn đồng, Đại Hội qui định không được phát biểu và trả lời v́ đă có tiền

 nhét cứng miệng, trong Đại Hội không được tham khảo Hiến Chương và đặt vấn đề

 nguyện vọng hay ư kiến, cuối tháng 3 năm 1997 tổng kết Đai Hội Tín Đồ Cao Đài

 cấp cơ sở, báo cáo cho Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam để chuẩn bị Đại Hội Cao Đài

 cấp Trung Ương .

 

        Tại Ṭa Thánh Tây Ninh, Phối Sư Thượng Thơ Thanh và Giáo Sư

 Thượng Tám Thanh nỗ lực vận động phá đạo để thành lập Hội Đồng Chưởng Quản

 Cao Đài Tây Ninh danh sách 30 vị, đệ tŕnh lên Trưởng Ban Tôn Giáo Trung

 Ương xin hợp thức hóa, và hứa thực hiện những ǵ đảng muốn !, ông Vũ Gia

 Tham kư tờ chấp thuận cho phép HĐCQ theo kế sách mưu toan, chia ra làm 4 Giáo

 đoàn đi xuống 26 tỉnh thành của 2 miền Trung và Nam thuyết phục Tín đồ hợp

 thức hóa quyền hành Đạo của Hội Đồng Chưởng Quản Phàm Giáo như sau :

 

        1 - Giáo đoàn HĐCQCĐTN đến miền Tây ngày 07/03/1997: Do Giáo Sư

 Thái Y Thanh làm Trưởng đoàn, Giáo Hữu Ngọc Có Thanh Phó đoàn, Lễ Sanh Ngọc

 Quế Thanh Thư kư đoàn cùng các C/B Đảng tháp tùng chỉ đạo .

        Khởi đầu lộ tŕnh Giáo đoàn đến Châu Đạo Long An đă bị một thách

 thức lớn v́ Giáo đoàn quá trang bị nặng nề lối cư sử bề trên cường điệu quyền

 thế không xem Nhơn sanh ra ǵ, tạo ra những phẩn nội trong buổi Đại Hội vốn

 Nhơn sanh đă không đồng thuận trên mọi vấn đề hành Đạo của Hội Đồng Chưởng

 Quản Cao Đài Tây Ninh

        Giáo đoàn đến Tiền Giang tạo ra một bước phẩn uất mới, Châu Đạo

 Tiền Giang không tiếp đón và Nhơn sanh tẩy chay cuộc Đại Hội, nội vụ đều do

 thái độ khiêu khích của Lễ Sanh Ngọc Quế Thanh .

        Giáo đoàn đến các tỉnh c̣n lại cũng không đem rề cho Hội Đồng

 Chưởng Quản Cao Đài Tây Ninh một thành tựu nào đánh nghi vào lịch sử truyền

 giáo ở thời kỳ huy hoàng quyền đạo vô thần .

 

        2 - Giáo đoàn HĐCQCĐTN đến miền Đông ngày 07/03/1997: Do Giáo Sư

 Ngọc Tấn Thanh làm Trưởng đoàn và kiêm Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh cùng

 các C/B Đảng tháp tùng chỉ đạo .

        Lộ tŕnh rêu rao của ông ở các tỉnh miền Đông cũng không sáng sủa

 ǵ, bị Nhơn sanh phản đối lối hành Đạo của Hội Đồng Chưởng Quản trong các

 buổi Đại Hội cấp cơ sở, khi ông đến Châu Đạo Đồng Nai, Nhơn sanh từ chối

 không tiếp đón và tẩy chay Đại Hội dù cho chánh quyền tỉnh Đồng Nai ra sức

 bứt bách Nhơn sanh, tại tỉnh Đồng Nai ông để lộ h́nh tà thuật lấy Đạo tạo

 duy quyền .

 

        3 - Giáo đoàn HĐCQCĐTN đến miền Trung ngày 10/03/1997: Do Cải

 Trạng Lê Minh Khuyên làm Trưởng đoàn, Giáo Hữu Thái Vân Thanh Phó đoàn, Đầu

 Pḥng Văn Nguyễn Tu Thư kư đoàn và các cấp C/B Đảng tháp tùng liên lạc địa

 phương và chỉ đạo .

        Theo kế sách Giáo đoàn lấy chặn B́nh Định làm quà dâng Đảng,

 trên hành tŕnh Giáo đoàn rất phấn kích, nhưng khi đến Châu Đạo B́nh Định

 th́ gặp phải một hoàn cảnh trái ngược ư Đảng và suy nghĩ trong hành động

 của HĐCQCĐTN .

        Nhơn sanh ở đây không công nhận Giáo đoàn và tư cách Đảng trong

 Đạo, thế là Giáo đoàn không được tiếp đành phải trôi theo chợ đời ngủ trên

 xe thay v́ Châu Đạo, Giáo đoàn cũng được dịp thưởng ngoạn phong cảnh ḍng

 sông lịch sử Lệ Gian [ Trà Khúc ] một thời Tín Đồ Cao Đài bất khuất, một bài

 học giáo đầu tuồng hát bội và bài cḥi miền Truảng làm lễ chào biệt Giáo

 đoàn .

        Giáo đoàn lên đường ra Đà Nẳng cũng bị Châu Đạo từ chối không

 công nhận và Nhơn sanh ở đây cực độ phẩn uất phản đối Giáo đoàn ma, Giáo

 đoàn liền ra đoăn đao khỉ hù cọp, nhờ C/b đảng liên lạc Mặt Trận Tổ Quốc và

 Ban Tôn Giáo Đà Nẳng làm áp lực triệu tập Tín Đồ Cao Đài tham dự Đại Hội cấp

 cơ sở, để các ông rao bán sản phẩm Hiến Chương .

        Cuộc Đại Hội mở đầu bằng thuốc súng thay cho tiếng chào cao hơn

 mâm cổ, lần nầy Giáo đoàn thành công rực rỡ, nhưng không được Châu Đạo Đà

 Nẵng tiếp đón ăn ở v.v...

        Giáo đoàn tiếp tục lộ tŕnh ra B́nh Trị Thiên, khi Giáo đoàn đến

 Huế cũng gặp hoàn cảnh như B́nh Định và Đà Nẳng, nhưng khá hơn v́ lấy kinh

 nghiệm Đà Nẳng áp dụng cho Huế .

 

        4 - Giáo đoàn Sài G̣n Chợ Lớn và Gia Định họp ngày 05/03/1997:

 Cũng do Giáo Sư Thái Y Thanh cầm sổ chọn người hung kẻ ác để tham dự Đại

 Hội cấp cơ sở và họp bất thường tại văn pḥng Mặt Trận Tổ Quốc 55 Mạc Đỉnh

 Chi Quận I. T/P Hồ Chí Minh .

        Giáo đoàn nầy tạo ra chỉ số bất thường ḷng phẩn nộ ai oán, như

 Lễ Sanh Ngọc Quế Thanh sẽ được Mặt Trận Tổ Quốc ân ban chứng chỉ có công với

 Đảng .

        Phiên họp bất thường ngày 14/01/1997 phân định Đạo đời sôi nổi,

 có 24 Thánh Thất và 60 Chức sắc, Chức việc tham dự. ông Đổ Quốc Dân nguyên

 Phó Ban Tôn Giáo T/P. HCM, nhận thống báo của HĐCQ yêu cầu phổ biến việc "

 cấm xử dụng Cơ Bút, Hiến Chương sẽ được Đảng và Nhà nước sẽ cấp trong nay mai

 nhưng chỉ c̣n 2 cấp, với danh xưng mới là Hội Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tây

 Ninh " .

        Nhân dịp nầy ông Đổ Quốc Dân tuyên bố : " Một ngày gần đây sẽ

 đề nghị cho Thừa Sử Lê Quang Tấn rời khỏi Thánh Thất Sài G̣n, để trở về quận

 10 và ông cũng cho biết Thừa Sử Lê Quang Tấn không đủ tiêu chuẩn đề cử tham

 dự Đại Hội Hội Thánh Tây Ninh, cũng như Thừa Sử Lê Quang Tấn có tội nặng là

 tự làm huy hiệu cố Hộ Pháp trong ngày lễ kỷ niệm Hoằng Khai Đại Đạo năm thứ

 71 và tiếp khách ngoại quốc đưa về viến thăm Đền Thánh Ṭa Thánh Tây Ninh,

 nhứt là tiếp phái đoàn Nhật Bổn Giáo [ Omoto ] mà không tŕnh báo với Chánh

 quyền " .

 

        Hành động tuyển chọn trên hoàn toàn không hợp lệ đối với Đạo Cao

 Đài bởi không mang tính dân chủ do Tín đồ bầu cử theo thông lệ của chánh

 trị Đạo .

        Đạo sự nội bộ của Cao Đài chánh quyền cố xía vào phá thối, như

 nội vụ của Ngài Thừa Sử Lê Quang Tấn không sai pháp luật, thế mà Nhà nước

 và Đảng vẫn xeo nạy ra để hài như bị phạm tội, nếu bức hiếp qui tội như trên

 th́ người dân không thể nào sống nổi !  .

        Nếu Đảng Nhà nước có hay th́ nên xeo nạy Trung Quốc trước Liên

 Hiệp Quốc về vụ dời cột móc lấy đất biên giới Việt Nam, vùng đảo Hoàng Sa và

 Trường Sa thế mới gọi Đảng hay, c̣n hải cảng Cam Ranh cho không Liên Sô sao

 không xeo nạy để lấy lại, Đảng tự do liên lạc người ngoại quốc bán đất, bán

 rừng, bán dân làm nô lệ cho nước ngoài lại cho là Đảng ưu tú .

        Toàn dân tuy không nói ra được lời nhưng đă biết Đảng và Nhà

 nước ta tài ba xuất chúng hành hạ và bứt bách người dân, khi Đảng và Nhà

 nước có dịp gặp ông lỗ mũi cao là cong lưng vái lạy xối xả không c̣n giữ

 được tư cách người Việt Nam, nếu như mai nầy nhân loại có phán xét th́ nhớ

 ngợi khen Ngài Thừa Sử Lê Quang Tấn thực tâm v́ Đạo và quyền rủa Đảng Nhà

 nước với đảy ma .

 

 

        28/02/97 [ Đinh Sửu ] Tại hội trường Thống Nhứt, Nội Ô Ṭa

 Thánh. Nhà nước và Hội Đồng Chưởng Quản soạn thảo một hợp đồng xóa Đạo xây

 Đời thê lương. Mở ra Đại Hội Đại Biểu Cao Đài Tây Ninh, đảng Cộng Sản làm

 chủ nhân ông kiêm tài xế, ông Phối Sư Thượng Thơ Thanh và Giáo Sư Thượng Tám

 Thanh là kẻ lê xe có nhiệm vụ tải sản phẩm vô thần vào Ṭa Thánh và kiểm

 soát Tín đồ Cao Đài như sau :

 

        7 giờ 15 phút. Ban tổ chức 30 vị tiếp rước ĐCS và HĐCQ

 vào hội trường .

        8 giờ Ban Tổ Chức giới thiệu những tư liệu bức bách Đạo Cao Đài

 và Chức sắc hôm nay chuẩn bị tiếp nhận những sản phẩm độc dược như :

 

        - 01/03/1979 [ Kỷ Mùi ] Đạo Lịnh số 01/ĐL. Nhà nước VN .

 

        - 11/11/1987 Nghị quyết 277/HĐBT. Nhà nước VN .

 

        - 14/11/1992 Thông báo 34-TB/TW [ BBT ]. Ban Bí Thư Trung Ương

 Đảng ban hành mệnh lệnh xét hồ sơ Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh để qui định

 thành chi phái và quản lư Ṭa Thánh Tây Ninh .

 

        - 15/02/1996 Công văn 66-DV/TW. Dân Vận Trung Ương .

 

        - 27/05/1996 số 01/KH/TU. Kế hoạch Tỉnh Ủy Tây Ninh Nguyễn Văn

 Rốp, đề ra phương thức thực hiện mệnh lệnh triệt hạ Đạo Cao Đài Ṭa

 Thánh Tây Ninh .

 

        - 29/05/1997 số 42-QĐ/TU. Quyết định Tỉnh Ủy Tây Ninh, thành lập

 ban chỉ đạo thực hiện Thông Báo 34-TB/TW của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng và

 kế hoạch 01/KH/TU của Nguyễn Văn Rốp .

 

        - 01/04/1997 Công văn số 103/CP. Ban Tôn giáo .

 

        - 06/04/1997 Ấn định ngày công bố Hiến Chương [ Mặt Trận Tổ

 Quốc và Hội Đồng Chưởng Quản soạn thảo theo kế hoạch của Nguyễn Văn Rốp dự

 trù năm 2000 Đạo-gốc sẽ thành Đạo-ngọn .

 

         12/04/1994 Hội Đồng Chưởng Quản gửi cho Nhà nước bản dự thảo

 hợp đồng thi thố tài năng diệt Đạo theo văn thư số 01/72HĐCQ .

 

        26/11/1996 Hội Đồng Chưởng Quản gửi tặng Ủy Ban Mặt Trận

 Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh một danh sách 30 lê xe, nhằm thực hiện dự thảo Hiến

 Chương .

 

        14/12/1996 Ban Tôn Giáo Chánh Phủ ra thông báo số 412/TB-BTGCH

 chấp thuận cho tổ chức Đại Hội Đại Biểu Cao Đài Tây Ninh .

        Chỉ thị HĐCQCĐTN gồm 30 người phải chung cật thực hiện và

 báo cáo công tác cho Ban Tôn Giáo Chánh Phủ theo từng ngày .

 

        05/02/1997 Hội Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tây Ninh ra văn thư

 số: 37/72-HĐCQ-TT, để thực hiện mệnh lệnh thông báo số: 412/TB và lập chương

 tŕnh hành động dưới sự chỉ bảo của MTTQ, BTG và BDV tỉnh Tây Ninh .

        Tỉnh-thành chuẩn bị mở Đại Hội Cao Đài cấp cơ sở để truyền đạt

 ư Đảng qua 3 văn kiện bắt buộc kư tên dâng Đảng .

 

  [ Đính kèm mật thư thi hành :

  1/ Hiến Chương .

  2/ Điều lệ cầu phong và cầu thăng theo luật công cử .

  3/ Phương hướng dức điểm HĐCQ Cao Đài Tây Ninh vào năm 2.000 và

  chỉ bảo cách làm việc bầu cử đại biểu cho Đại Hội Cao Đài Cấp

  Cao Trung Ương .

        Chú ư: 3 văn kiện nầy đưa ra dự thảo rộng răi nhưng chỉ là

 h́nh thức ] .

 

        26/12/1996 Đảng Cộng Sản gửi HĐCQ văn kiện hướng dẫn bầu cử

 đại biểu tham dự Đại Hội Cao Đài cấp trung ương .

 

        28/12/1996 Ban tổ chức Đại Hội báo cáo lên Nhà nước chương tŕnh

 hoạt động và biểu quyết khẩn trương, ban tổ chức chia ra 4 cụm khởi hành

 rêu rao sản phẩm tăng Ma trừ Chánh .

 

        Tổ chức Đại Hội giới thiệu thành phần chủ lực trên 42 thành viên

 của Trung Ương Đảng và các cấp Nhà nước, tiếp theo giới thiệu 17 Châu Đạo

 toàn quốc .

        Cuối cùng giới thiệu thành phần chủ tọa đoàn và thư kư .

        Nội dung Đại Hội, đảng Cộng Sản chỉ bảo Hội Đồng Chưởng Quản

 Cao Đài Tây Ninh tường tận nhằm đề cao Đảng thật, Đạo giả .

         Ông Phối Sư Thượng Thơ Thanh trịnh trọng ca ngợi lời

         đảng ngọt ngào :

         " Đất nước Việt Nam đă trải qua bao nhiêu khó khăn nhọc

 nhằn, dưới sự lănh đạo của Đảng và Nhà nước " .

        " V́ sự ấm no hạnh phúc của toàn dân, đă hy sinh để dành lại

 sự thanh b́nh hôm nay, để đất nước tiến lên công cuộc hiện đại hóa phúc

 dân, để đưa sự giàu mạnh của đất nước trong ngang hàng với các nước tiên

 tiến trên thế giới " .

        " Đạo Cao Đài được sự đồng ư của Đảng nhằm lập lại cấu trúc mới

 chặc chẻ gọn nhẹ, phù hợp với t́nh h́nh đất nước ngày nay " .

 

        Ông Thượng Thơ Thanh đề cao qúa tŕnh tiêu diệt Đạo ngày

 01/03/1979 của Nhà nước, nay là mục tiêu đại hội để bước vào Hiến Chương .

        Ông tuyên bố " Hội Thánh Lưỡng Đài nay là một hội thánh duy

 nhứt lănh đạo với hệ thống 2 cấp tại Ṭa Thánh là giáo quyền trung ương,

 nơi địa phương Thánh Thất, Điện Thơ là giáo phận cơ sở .

        Hội Thánh nay được Tỉnh Tây Ninh công nhận, do vậy theo pháp

 luật chỉ được hoạt động trong Tỉnh Tây Ninh, nhằm tọa điều kiện cho Giáo Hội

 Cao Đài Tây Ninh có đủ tư cách pháp nhân hành đạo, từ nay Giáo Hội theo pháp

 luật của Nhà nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam " .

 

        Tiến tŕnh đổi thay danh xưng nay là Cao Đài Tây Ninh dưới chế

 độ Nhà nước Cộng Sản từ ngày 30/04/1975 đến 11/12/1997, tạo ra những mâu

 thuẩn, sàng sảy, đổi ngôi, hoán vị trong Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh, đă

 trải qua 4 khóa như sau :

 

        - Khoá 1 nhiệm kỳ 1979 đến 1983 .

        Danh xưng Giáo Hội Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh .

        Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa, quyền Hội Trưởng .

        Ngài Đầu Sư Ngọc Nhượng Thanh, Phó Hội Trưởng .

        Cùng 10 thành viên từ phẩm Giáo Sư tương đương trở lên .

 

        - Khóa 2 nhiệm kỳ 1984 đến 1987 .

        Ngày 20/02/1984 thay tên đổi họ lần thứ nhứt với danh xưng là

 Hội Đồng Quản Lư .

        Ngài Chánh Phối Sư Thái Hiểu Thanh, quyền Hội Trưởng .

        Ngài Phối Sư Thượng Phát Thanh, Phó Hội Trưởng .

        Ngài Cải Trạng Lê Minh Khuyên, Phó Hội Trưởng .

        Cùng 10 thành viên từ phẩm Giáo Hữu tương đương trở lên .

 

        - Khóa 3 nhiệm kỳ 1989 đến 1993 .

        Ngày 25/05/1989 [ Qúy Tỵ ] thay tên đổi họ lần thứ hai

 với danh xưng là Hội Đồng Chưởng Quản .

        Phối Sư Thượng Thơ Thanh, quyền Hội Trưởng .

        ........ Thượng Phát Thanh, Phó Hội Trưởng .

        ........ Phạm Hương Ngộ, đặc trách Nữ phái .

        Giáo Sư Thượng Tám Thanh, Từ Hàn [ Tổng thư kư ]

        Hội Đồng Chưởng Quản gồm 8 thành viên chính thức và 4 thành

 viên dư khuyết .

 

        - Khóa 4 nhiệm kỳ 1993 đến 1997 .

        Trở thành tiền lệ cha truyền con nối .

        Phối Sư Thượng Thơ Thanh, quyền Hội Trưởng .

        ....... Phạm Hương Ngộ, Phó Hội Trưởng .

        Cải Trạng Lê Minh Khuyên, Phó Hội Trưởng .

        Giáo Sư Thượng Tám Thanh, Phó Hội Trưởng .

        Giáo Sư Thái Y Thanh, Từ Hàn .

        Ngày 16/04 Giáp Tuất HĐCQ đệ tŕnh lên Nhà nước danh sách

 32 thành viên .

 

        Rương hồm hậu trường 4 khóa của Hội Đồng Chưởng Quản, với

 những diễn biến thuyền Đạo trôi lơ lửng tận biển khơi không hướng cặp bề,

 Tín đồ mất ḷng tin đối với các Hội Đồng và chính Hội đồng cũng tự thành

 đạo ma h́nh nộm do pháp sư phù thủy búng quay .

        Qua Báo cáo của ông Giáo Sư Thượng Tám Thanh mẫu mực xưng ḿnh

 nằm trong ảng Đảng danh ta lừng lẫy, ông nhận định thành phần khóa I không

 thi hành đúng mệnh lệnh của đảng nghiêm chỉnh, ông lên tiếng chỉ trích gay

 gắt thành phần khóa II, diễn ra nhiều việc không êm với đảng. Ông sỉ vả Chánh

 Phối Sư Thái Hiểu Thanh từ nhiện chức vụ Hội Trưởng ngày 02/02/1987, v́ không

 thực hiện các chủ trương chính sách của đảng và Nhà nước .

         Ông ca ngợi đề cao khóa III và khóa 4 thần kh́ suy nhược như sau :

         " Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Tây Ninh đặt văn pḥng cho HĐCQ tại

 Đầu Sư Đường ngày 04/12/1991, từ đó cơ sở nầy đi vào nền nếp .

         Bổ nhiệm các ban cai quản T/T và Đ/T hợp thức hóa 167 ban cai

 quản trong và ngoài tỉnh 53 tổ nghi lễ, 510 giấy chứng nhận cho Chức

 việc để tham gia trong việc Đạo và xă hội, Hội Đồng Chưởng Quản khóa III

 đă chuyển biến tổng thể việc hành Đạo và nay triển khai bản dự thảo Hiến

 Chương .

         Về nhân sự HĐCQ khóa IV phân bổ các hội viên vào các nhiệm sở

 nội ô được 73 vị, hợp thức hóa 83 ban cai quản T/T và Đ/T gồm có 1010

 người, công nhận và cấp chứng nhận hành Đạo cho 647 vị Chức việc, phục chức

 1 Lễ sanh [ Thái Côn Thanh ], cấp sớ cầu đạo cho 98.592 vị, số Chức sắc

 hiện nay [ 30/04/ Bính Tư ] c̣n 3.365 vị, trong số đó có 2.345 vị ẩn dật và

 1.020 vị hàm phong .

        Những Thánh Thất địa phương nay khởi sắc và nhiều Thánh Thất,

 Điện Thờ được khích lệ xây dựng mới hoặc trùng tu sửa chửa hoàn chỉnh,

 các nghi thức Tôn giáo cho người Đạo ngày được đầy đủ hơn .

        Tuy nhiều Thánh Thất chưa hợp thức hóa với Hội Đồng v́ nhiều

 lư do khác nhau v́ nhiều sự cục bộ địa phương làm cho bế tắc .

        HĐCQ sác định tham gia kết hợp vào khối đoàn kết Đạo-Đời

 để cảm ơn các cấp chính quyền đă tạo điều kiện cho Tôn giáo Cao Đài Tây

 Ninh " .

 

        Như những lời phát biểu trên của Hội Đồng Chưởng Quản, ông Phối

 Sư Thượng Thơ Thanh và Giáo Sư Thượng Tám Thanh đă làm cho Tín đồ tăng tốc

 uất ngẹn không thành lời và quá đổi đau ḷng chua xót, bởi lời phát biểu

 ngoài nhịp tim hành động, tiếng nói của kẻ lẫy lừng khen Đảng, Đạo chê, lời

 nói của họ từ lâu nguyên ẩn ư lấy Chỉ hóa Vàng gỉa, do Đảng Nhà nước chỉ

 bảo HĐCQ cúi luồn .

        Chúng tôi sẽ tŕnh ra ánh sáng những chi tiết Đạo-Đời uẩn

 khúc ở phần dưới. Để đồng Đạo, con cái Đức Chí Tôn và Phật Mẫu cùng cầu

 nguyện cho mai nầy sự thực hăy trả về sự thực không thể tối măi dưới lớp

 vị diệu Mặt Trời .

 

        Ngày 28/12/1996 Đảng Cộng Sản Việt Nam mở cuộc dẫn độ Chức sắc,

 Chức việc và Tín Đồ truyền thống Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh ở

 khắp nước về Nội ô Ṭa Thánh Tây Ninh để bức hiếp ngồi vào bàn đại biểu Cao

 Đài cấp cao .

        Chúng tôi xin giới thiệu danh sách cán bộ và đảng viên Cộng Sản

 bày sự lộ trần mưu ma độc chướng, bao biện đại hội. Toàn Đạo trong và ngoài

 nước hăy nhận tâm thức để thấy rơ t́nh h́nh Đạo đang quằn quại trên tay vô

 thần .

 

        Đảng viên với chức vụ phục trách dẫn độ Chức sắc, Chức việc

 và Tín đồ Cao Đài cả nước Việt Nam về Ṭa Thánh Tây Ninh như sau :

 

         A / Đảng viên Trung Ương gồm có :

 

         1 - Lê Chuyền: Ủy viên thường trực, Chủ tịch ủy ban trung

 ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam .

         2 - Trịnh Xuân Giới: Phó ủy ban Dân Vận trung ương .

         3 - Trần Xuân Phong: Phó ủy ban Dân Vận trung ương .

         4 - Lê Quang Vịnh: Phó trưởng ban Tôn giáo trung ương .

         5 - Nguyễn Văn Thiên: Phó vụ trưởng ban Tôn giáo chính phủ .

         6 - Đặng Văn Ninh: Phó C/tịch Tây Ninh .

         7 - Nguyễn Văn Thống: C/tịch Mặt Trận Tổ Quốc Tây Ninh .

         8 - Huỳnh Trung Chính: Trưởng ban Dân Vận Tây Ninh .

         9 - Phan Thanh Hiền: Trưởng ban Tôn giáo Tây Ninh .

        10 - Huỳnh Văn Hẹp: C/tịch MTTQ, Ḥa Thành Tây Ninh .

        11 - Lê Hoàng Châu: Phó C/tịch thường trực HĐND Tây Ninh .

        12 - Trương Hồng Loan: Trưởng ban Tôn giáo HĐ Tây Ninh .

 

        12 đảng viên trên có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo công tác Đảng

 trong Đạo Cao Đài và trông nôm quản lư Hội Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tây

 Ninh, thuộc quyền gồm có :

        - Phối Sư Thượng Thơ Thanh, Hội Trưởng .

        - ....... Phạm Hương Ngộ, Phó Hội Trưởng .

        - Cải Trạng Lê Minh Khuyên,...............

        - Giáo sư Thượng Tám Thanh,...............

        - Giáo Sư Thái Y Thanh, Từ Hàn .

        Cùng 32 thành viên HĐCQ chạy cờ hô hiệu .

 

        B / Đảng viên các tỉnh-thành dẫn độ Chức sắc, Chức việc và

 Tín đồ về Ṭa Thánh Tây Ninh để dự Đại Hội Tôn Giáo Đảng gồm có :

 

        1 - Nguyễn Khắc Nghiệp: Phó chủ tịch MTTQVN tỉnh Bến Tre,

                                           dẫn độ 04 Chức sắc .

 

        2 - Lê Văn Ca: Phó ban Dân Vận Đồng Tháp, dẫn độ 55 Chức sắc .

 

        3 - Nguyễn Văn Trỏn: Chuyên viên ban Tôn giáo Thừa Thiên, dẫn

                                                độ 2 Chức sắc .

 

        4 - Nguyễn Khải Hoàn: Phó C/tịch MTTQ B́nh Dương, dẫn độ

                                                6 Chức sắc .

 

        5 - Lê Văn Chiếu: Chuyên viên Ban Tôn giáo Long An, dẫn độ

                                                73 Chức sắc .

 

        6 - Nguyễn Phan Tam: C/tịch MTTQ Kiên Giang, dẫn độ 40

                                                     Chức sắc .

 

        7 - Trần Nay: Ban Dân Vận và Nguyễn Trung Trinh: Phó C/tịch MTTQ

                                 Lâm Đồng, dẫn độ 13 Chức sắc .

 

        8 - Nguyễn Khương Chiếu: Phó C/tịch thường trực MTTQ Đồng

                                         Nai, dẫn độ 29 Chức sắc .

 

        9 - Vơ Thanh Xuân: Ủy viên MTTQ Sóc Trăng, dẫn độ 11 Chức sắc .

 

        10 - Trần Thanh Liêm: Ủy viên MTTQ Cà Mau, dẫn độ 18 Chức sắc .

 

        11 - Nguyễn Văn Hưng: Ủy viên MTTQ Vỉnh Long, dẫn độ 26

                                                        Chức sắc .

 

        12 - Nguyễn Đồng Đặng: Phó C/tịch MTTQ Dak Lak, Kom Tum, dẫn độ

                                                   08 Chức sắc .

 

        13 - Nguyễn Văn Thiện: C/tịch MTTQ Trà Vinh, dẫn độ 26 Chức sắc .

 

        14 - Nguyễn Hùng Thư: C/tịch MTTQ Bạc Liêu, dẫn độ 14 Chức

                                                        sắc .

 

        15 - Thái Cần Thanh: Chuyên viên Tôn giáo B́nh Định, dẫn

                                        độ 10 Chức sắc .

 

        16 - Hồ Vỉnh Minh: Trưởng ban Tôn giáo Phú Yên, dẫn độ 06

                                                Chức sắc .

 

        17 - Lê Thủy: Phó C/tịch MTTQ An Giang, dẫn độ 73 Chức

                                                việc, Tín đồ .

 

        18 - Bùi Hửu Đồng: Phó ban Tôn giáo Khánh Ḥa, Ninh Thuận,

                                B́nh Thuận, dẫn độ 35 Chức sắc .

 

        19 - Nguyễn Xuân Hiếu: Phó ban Tôn giáo Thành Phố Hà Nội,

                                                dẫn độ 2 Chức sắc .

 

        20 - Huỳnh Kiến Trung: Phó C/tịch MTTQ Tiền Giang, dẫn độ

                                                40 Chức sắc .

 

        21 - Phạm Xuân Lộc: Chuyên viên Tôn giáo Bà Rịa Vũng Tàu,

                                        dẫn độ 10 Chức sắc .

 

        22 - Hồ Quốc Dân: Phó trưởng ban Tôn giáo và Nguyễn Đỉnh Đạt:

        Chuyên viên Tôn giáo T/p Hồ Chí Minh, dẫn độ 61 Chức sắc .

 

        23 - Nguyễn Phương : Ban Tôn giáo Quảng Ngải, dẫn độ 04 Chức sắc .

 

        24 - Trịnh Bi: Ban Tôn giáo Đà Nẳng, dẫn độ 2 Chức sắc .

 

        25 - Trần văn vịnh: C/tịch ban Tôn giáo Cần Thơ, dẫn độ 34

                                                        Chức sắc .

 

        26 - Nguyễn Văn Ngọc: Phó C/tịch MTTQ Phước B́nh, dẫn độ

                                                15 Chức sắc .

 

        Đảng Nhà nước Cộng Sản tổ chức 26 đoàn, để dẫn độ 677 Chức sắc của

 30 Châu Đạo [ 30 tỉnh ] về Ṭa Thánh Tây Ninh mở Đại Hội Đại Biểu Cao Đài

 Cấp Cao .

         Hiện diện có 2 chi phái ruột cật máu huyết Cao Triều Phát.

 [ Cao Đài Thiên Thiên Bến Tre và Cao Đài Minh Chơn Đạo ] trược thuộc sở hữu

 chủ đảng Cộng Sản, tham dự 10 người với tư cách thành phần dự khuyết Hội

 Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tây Ninh .

        Ngoài ra c̣n có 8 vị tham dự tư cách đại biểu cho 04 chi phái

 thân thiết Tiên Thiên và Minh Chơn Đạo như: Chiếu Minh, Cầu Kho, Truyền Giáo

 Miền Trung, Chỉnh Đạo Bến Tre và 4 Đại Biểu của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư

 Cống Quỳnh .

 

       [ Tín Hữu Cao Đài chú ư đừng để những con chiên của 6 Chi Phái

 và 1 Cơ Quan trên ǵm Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh xuống vực

 thẩm, họ là thành viên trung kiên của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Ban Tôn

 Giáo và Ban Dân Vận lâu đời ] .

        [ Ban Đạo Sử Cao Đài Âu Châu chuẩn bị xuất bản cuốn sách [ Cơ

 Quan Phổ Thông Giáo Lư Hồn Đảng ] của Biên Khảo Huỳnh Tâm và Tiến Sĩ Giáo

 Sư Dân Tộc Học Voshito ] .

 

 

        09/9/1996 Báo Nhân Dân cơ quan trung ương của đảng Cộng Sản Việt

 Nam, tiếng nói của đảng và nhà nước. Đăng tải bài tham luận Ngô Tâm Đạo ca

 tụng Cao Triều Phát và các tổ chức đạo Cao Đài chi phái theo đảng Cộng Sản,

 được Hồ Chí Minh tặng chiếc áo lụa và đề cao chi phái Cao Đài Minh Chơn Đạo

 Hậu Giang theo chân Hồ Chí Minh diệt Đạo tạo Đời bất lương .

 

        12/9/1996 Báo Nhân Dân đăng tải lại những tư liệu yêu Hồng bỏ Đức

 của hung thủ Cao Triều Phát, ông có công tiêu diệt Tín đồ Cao Đài Sài G̣n,

 Chợ Lớn và Lục tỉnh, được Hồ Chí Minh gửi thư khuyến khích tiêu diệt tất cả

 tín đồ Cao Đài hữu thần yêu Đạo thương Đời .

 

        10/02/1997 Báo Nhân Dân số 15205 do Nguyễn Đ́nh Kháng thực

 hiện thiên phóng sự, phỏng vấn hai ông Hội Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tây Ninh

 [ Phối Sư Thượng Thơ Thanh và Giáo Sư Thượng Tám Thanh ] tại Giáo Tông Đường

 nội ô Ṭa Thánh như sau :

        Nguyễn Đ́nh Kháng hỏi :

        " - Thưa ông, gần đây, từ nước ngoài có luộn điệu cho rằng

 Nhà nước Việt Nam ngăn cấm, cản trở hoạt động của Đạo Cao Đài. Xin ông cho

 biết ư kiến về vấn đề nầy ? ". Ông Thượng Thơ Thanh trả lời :

        " - Nếu nói rằng CĐTN bị nhà nước ngăn cấm và cản trở hoạt động,

 th́ nền đạo đâu c̣n được như ngày nay. Cần nói thẳng, dư luận bên ngoài như

 vậy là không đúng. Tôi xin khẩn định: Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện

 thuận lợi cho CĐTN phát biểu. Bằng chứng là không một Thánh Thất nào, điện

 thờ nào bị đóng cửa, mà ngược lại, được sửa chữa ngày một cao đẹp, khang

 trang hơn. Không chỉ riêng ở Tây Ninh mà ở nhiều tỉnh khác, nơi có cơ sở thờ

 tự của CĐTN, cũng được duy tŕ, sinh hoạt đạo sự b́nh thường ".

 

        Hỏi : " - Hoạt động của CĐTN gần đây có ǵ mới thưa ông ? ".

        Trả lời :

        " - Gần đây, thể theo nguyện vọng của phần đông chức sắc, tín

 đồ, Hội Đồng Chưởng Quản đă kiến nghị và được nhà nước công nhận một Ban

 tổ chức đại hội đại biểu CĐTN. Ban tổ chức nầy sẽ dự thảo Hiến Chương và điều

 lệ công cử, lấy ư kiến đóng góp của bà con tín đồ và chức sắc ở mọi nơi, sau

 đó sẽ tŕnh lên các cấp chính quyền xin phê chuẩn. Hiến Chương sẽ xác lập

 đường hướng hành đạo theo phương châm " xấu đạo đẹp đời " lâu dài cho CĐTN .

        Về lễ hội th́ mọi người đă rơ, những ngày lễ lớn như Lễ Vía Đức

 Chí Tôn [ 9-1 âm lịch ], lễ hội Yến Diêu Tŕ Cung [ 15-8 âm lịch ], tín đồ

 các nơi đổ về đông tới trăm ngàn người, bà con về dự lễ đều thỏa măn và sung

 sướng lắm, Nhà nước cũng cho phép in kinh sách, Thánh tượng theo nhu cầu " .

 

        Hỏi : " - Thưa ông Hội Trưởng đời sống bà con Đạo Cao Đài

 hiện nay ra sao ? " .

        Trả lời :

        " - Các vị cứ nh́n vào huyện Ḥa Thành đây th́ đủ biết. Là

 huyện đông Chức sắc tín đồ Cao Đài nhất [ 98% số dân theo đạo ], Ḥa Thành

 cũng là nơi có nhiều cái nhất : Chợ Long Hoa to nhứt tỉnh, đường sa được mở

 mang nhiều nhất và nâng cấp

  thường xuyên, bệnh viện trường học lớn vào loại

 nhất tỉnh, Trường PTTH Lư Thường Kiệt tại huyện hằng năm có tỷ lệ học sinh

 đậu đại học cao nhất tỉnh. Vùng kinh tế mới ư ?, Bà con tín đồ đi lập nghiệp

 đều có đất sản xuất, trồng hàng trăm ha mía, ḿ, cao su ... đời sống khá dần

 lơn. Tất nhiên, cũng có một số nơi xa xôi, hẻo lánh bà con tín đồ c̣n nghèo,

 c̣n ở mái lá nhà tranh, nhưng với chương tŕnh xóa đạo giảm nghèo của Nhà

 nước, với sự hổ trợ " lá lành đùm lá rách " của bà con, th́

 những nơi ấy nhất định sẽ mau chóng khá lên thôi " .

        P.V : Xin cảm ơn ông " .

 

 

        16/10/1997 Tại Giáo Tông Đường, Hội Đồng Chưởng Quản mở phiên

 hợp mưu, nhằm đối xử khắc bạc t́nh đồng Đạo và lập phương thức hành động

 cùng quẫn để củng cố duy quyền trường tồn trong cửa Đạo Cao Đài, bất chấp

 nhận mọi khuyên can tế nhị của Nhơn sanh, v́ HĐCQ phàm tục đă chịu vươn tay

 mời đảng và nhà nước cứu rỗi cho duy ngă lộng pháp Đạo, xem cửa Đạo như cửa

 quyền thách thức Nhơn sanh, nếu ai lỡ duyên không cùng HĐCQ sẽ có công an hù

 phát trát phanh thây không mồ thừa nhận, để chứng minh cái trác thức của HĐCQ

 và ông Giáo sư Thượng Tám Thanh phó hội trưởng thường trực phát biểu cùng

 hành động trong phiên hợp mưu như sau :

 

        Giáo sự Thượng Tám Thanh [ Nguyễn Thành Tám ] với lời răn :

        " - Đối với 14 vị Chức sắc Hiệp Thiên Đài kư tên vào Bản

 Giác Thư sẽ chờ quyết định của chính quyền tỉnh Tây Ninh " .

        Lời răn trên chứng tỏ quyền lực công an trong tay đă đủ bảo đảm

 cho tiếng nói và sinh lực mạnh của HĐCQ, đây là lời khuyến cáo của cán bộ

 Nguyễn Thành Tám chỉ về phía trước có nhà tù đang mở cửa .

 

        HĐCQ và tay chân phiên hợp mưu, đồng t́nh phát biểu quyết đạp

 bẹp Nhơn sanh để tiến về chân trời đất hứa của đảng cộng sản cha ông, HĐCQ

 cho lư tưởng cộng sản là đấng thực thà, đă được đảng vinh tặng hiến chương

 vô thần làm cứu cánh, nên mới có những tư ư mạt sát đồng Đạo đồng Môn và từ

 chối Đức tin Cao Đài, hành động của HĐCQ đă không c̣n những căn bản của duy

 thức mà loài người hằng trọng kính. HĐCQ sẵn ḷng trong tư thế hục hặc và đạp

 bẹp cho đến lúc không c̣n một mặt Đạo nào dám và đứng lên khuyên can những

 lối hành sử của họ, đó mới gọi là xây dựng sự nghiệp dâng cho đảng một thành

 tựu của chỉ tiêu đảng toàn thắng .

        Mỗi khi Nhơn sanh thuần khiết v́ Đức tin Cao Đài muốn khuyên can

 và trao đổi sự thực, th́ HĐCQ lại chạy mời công an như quư ông Chức sắc mất

 hồn linh nhân nghĩa :

        Phối sư Thượng Thơ Thanh .

        Giáo sư Thượng Tám Thanh, Ngọc Tấn Thanh, Thái Y Thanh, Hương Nh́n .

        Giáo hữu Ngọc Hương Thanh, Thượng Truyện Thanh, Thượng Nguyên

 Thanh, Thượng Lư Thanh, Thượng Tánh Thanh, Ngọc Xă Thanh, Ngọc Thưởng Thanh,

 Thái Cá Thanh, Thượng Bảy Thanh, Thượng Tư Thanh, Thái Vân Thanh và Phan

 Hương Hân. Giáo thiện Vơ Thị Hoành, Lănh nhạc Huỳnh Minh Mẫn .

         Truyền trạng Lê Minh Thơ, Dương Liên Thanh .

         Chơn nhơn Nguyễn Thị Khéo, Chí thiện Trần Văn Tược .

 

        Những Chức sắc trên đồng hành động đập phá tan hoan Thánh Thể Cao

 Đài, hợp mưu biểu quyết giải thể Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh, sử lư

 ngưng quyền trục xuất Chức Sắc, Chức việc, Tín đồ và HĐCQ lộng pháp Đạo tạo

 pháp đời độ ma vô thần mua bán tự do phàm phong Chức sắc, Chức việc .

        Một điển h́nh kẻ ác cường đảng như giáo sư Ngọc Tấn Thanh, giáo sư

 Hương Nh́n, Truyền trạng Dương Liên Thanh và giáo hữu Thượng Tánh Thanh tuân

 lời ma bảo không sợ hồn linh rừng Thiên Nhiên che khuất .

 

        Chúng tôi thấy các ông HĐCQ vang danh Chức sắc mà gờm với Tín đồ

 chân chất v́ Đạo ư ?, cái duy danh hay duy lợi đó để làm chi ?, mà các ông

 phải ra sức vươn gân chống chỏi với Đạo Trời, nếu v́ duy lợi miến ăn manh áo

 mà đem thân bán rẽ cho bàn môn tả đạo để được gọi là khôn ranh mănh ư ! .

        Thưa quư ngài nếu có khôn th́ đă thể hiện ở trong sự thương yêu

 hiền ḥa, hiểu Đạo, biết Đời, giữ lề truyền thống và am tường kỷ cương khắc

 nhớ Hồng Thệ, chớ đâu phát biểu như kẻ cướp dùng vơ thắng đức, HĐCQ đâu phải

 là ổ bạo lực thuốc súng, công an, lao tù bắt nạt Nhơn sanh phải lạy ông Thơ

 ông Tám, bà Hương Nh́n v.v...

        Một nắm HĐCQ mà không hiểu mỗi chữ Đạo làm người, Đạo từ tâm

 hương, t́nh nhân nghĩa đă học ở ngôi Hạnh Đường đất Thánh đâu rồi sao không

 đem ra sử dụng để Nhơn sanh nhờ ân đức ấy hay là đă gửi xuống mười điện phong

 đô rồi chăn ? .

        Sử Đạo của thời gian Hộ Pháp Thượng Tôn Quản Thế vẫn là vi diệu

 không một ai trong HĐCQ nhận được Duy Thức Pháp ư, bởi đă là ma th́ làm sao

 thấu triệt huyền pháp Cao Đài .

 

        Thưa quư Ngài hăy sáng suốt nhận diện bàn môn tả đạo và vô

 thần, nhằm để bảo thủ Đại Đạo và dân tộc trường tồn .

        Không thể sống như vô thần chưa bao giờ biết nói tiếng Đạo và

 xa lạ lương tâm làm người, bởi vậy vô thần có mục đích sống riêng không đồng

 đức tin với hữu thần, một khi đă là vô thần th́ không bao giờ cùng chung

 sống với hữu thần, nếu như ai tự gọi ḿnh là hữu thần mà ăn ở với vô thần đó

 chỉ là loài bàn môn tả đạo, đội lớp dă thú để chờ mưu đập phá hữu thần, như

 đă thấy trên quê hương Đạo Cao Đài đang bị vô thần bức hiếp và chiếm phá tan

 hoang Đức tin, như bản Hiến Chương Đinh Sửu 1997 là một nhân chứng lịch sử .

 

       Nhân đây chúng tôi xin đi ngược với thời gian để t́m hiểu một

 bí ẩn : Đảng cộng sản Việt Nam nhờ Liên Sô đào tạo cán bộ chỉ huy kỹ thuật

 nằm vùng, len loải và gửi đến Việt Nam những chuyên viên xâm nhập quốc tế

 để phá hoại. Đảng cộng sản mở ra chiến thuật [ Đất Nam ] rất bí mật để cho

 những thành phần cán bộ trên chui vào cơ quan hành chánh quốc gia miền Nam,

 các tổ chức đảng phái quốc gia và kể cả Tôn giáo, riêng Đạo Cao Đài được đảng

 cộng sản chú ư trước nhứt, trung ương đảng cộng sản ra chỉ thị cho cán bộ xâm

 nhập vào Đạo Cao Đài, cho phép cán bộ tạo nghiệp trong các Chi phái Cao Đài

 nhằm mục đích tác động duy danh, bôi bẩn Đạo và phối hợp chi phái thành một

 lực lượng để phá nát Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh, đến 1975 những ông đạo

 len loải nằm vùng đă xuất hiện hơn phân nữa [ 2/4 ] .

 

        [ Tài liệu nầy có kèm danh sách chi phái và các nhân vật, hiện

 nay lưu trữ tại trung ương đảng Hà Nội, Ban Đạo Sử Cao Đài Âu Châu có được

 là nhờ trong đám vô thần cung cấp vào năm 1990, Ngài Meillon xuất chi với giá

 20.000 Frs ] .

 

        Những thành phần hai mặt tín ngưỡng [ Hữu thần và Vô thần ]

 xuất hiện từ trước chín năm kháng chiến cho đến nay hơn 55 năm [ 1998 ].

         Khởi đầu chiến thuật họ gọt vỏ, chùi mài, hoán dịch và biến đổi

 Đạo Cao Đài qua những duy danh bàn môn tả đạo, kết hợp thành một lực lượng

 phục vụ cho chiêu bài Việt Minh, và chiêu bài yêu nước cứu Đạo. Họ bốc thơm

 các ông đạo và dụng ḷng trổi dậy duy danh để làm bước tiến cướp Đạo về sau,

 mặc khác đảng cộng sản nhờ bàn môn tả đạo ra tay bôi tro trét trấu Đại Đạo

 Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh nhưng không thành công .

        Đến ngày 30 tháng 04 năm 1975 đảng cộng sản cướp Đạo thành công

 bởi nhờ chế độ miền Nam thất thủ, thế là một dịp vào tay quấy nát tan hoang

 Ṭa Thánh Tây Ninh để trả thù, và nay đảng cộng sản nắm Quyền Hội Thánh thay

 mặt Bát Quái Đài, Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài cai trị tín hữu Cao Đài

 bằng linh hồn chủ thuyết vô thần, c̣n về Hội Đồng Chưởng Quản là những cán bộ

 duy danh, duy quyền vô thực. Họ là những ông Đạo thuộc cấp chịu trách nhiệm

 sai bảo và thi hành nghị quyết .

         Chính ông Hồ Chí Minh hướng dẫn. " Nguyên tắc cướp Đạo phá tan

 hoang tín ngưỡng Việt Nam ". Tài liệu Tư Tưởng Hồ Chí Minh c̣n ghi chú " Bạo

 lực tối đa và triệt để không chấp nhận mọi giới hạn ", nói chung bạo lực bất

 tùng tâm. Đó là dấu chân chủ thuyết Mác Lênin nhập cảng vào Việt Nam để thực

 hiện chiến lược tiêu diệt mọi truyền thống văn hóa, mọi tín ngưỡng, và không

 dung thứ loài người sống ngoài đảng cộng sản. Đảng cộng sản Việt Nam đă chiến

 thắng lớn Tây cút, Mỹ chạy, Ngụy nhào, Đồng Bào nô lệ v́ đảng vinh quang và

 kết qủa khả quan hơn chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc Việt Nam là ngày

 nay con người thay trâu ḅ cày bừa ruộng thấp ruộng cao .

        Đất nước Việt Nam sau 1975 như thế ấy, đồng bào chưa bao giờ

 thấy vinh mà chỉ biết điêu linh, khốn cùng, nay đảng thêm bền vững cũng nhờ

 tạo ra cái cảnh người người nghờ vực với nhay và tẩy năo cướp phá tư duy ḷng

 trong sáng của đồng bào .

 

        Đảng cộng sản trị v́ đất nước đă 23 năm, nhờ những chiến thuật

 lừa đảo toàn dân ngoạn mục, trung ương đảng cai trị đất nước bằng lời thiếu

 khả năng hành động, tham ô măi chúng chỉ biết tuối tiềng no đầy bỏ mặt giai

 cấp công nhân, đảng viên địa phương tung hoành như bạo chúa đứng trước chỗ

 không người, tha hồ ra nghị quyết hạch sách con dân lương thiện .

        Ngày hôm kia đảng gọi toàn dân liên minh, nhưng cán bộ th́ học

 tập : " thà giết lầm c̣n hơn tha lầm ", thế là có trên 10.000 Tín đồ Cao Đài

 bị đảng phanh thây trên ḍng sông Trà Khúc, sau đó ḍng song nầy mang tên Lệ

 Gian, trang lịch sử nầy đảng c̣n ghi đó, và c̣n đó trên 20.000 nấm mồ của Tín

 hữu Cao Đài miền Nam do Cao Triều Triều Phát vân lịnh Đảng ra tay hạ thủ .

 

        Ngày hôm qua đảng gọi: " Một cây kim sợi chỉ mượn của dân phải

 trả cho dân ", nhưng cán bộ th́ học tập theo lời đảng hứa " Mai sau đảng

 cướp được chánh quyền Mỹ Ngụy th́ tha hồ hành động như ư muốn ", bởi thế sau

 ngày 30/04/1975 đảng bỏ kim chỉ lại cho bưng biền, rừng sâu, v́ những thứ ấy

 nay không c̣n giá trị. Bấy giờ đảng chỉ cần thâu đại lợi mượn vĩnh viễn của

 dân bằng vàng, tiêu hủy tất cả văn hóa, vét tuối dân khô cạn, bài trừ tư sản

 mại bản kinh tế miền Nam trống không .

 

        Ngày hôm nay đảng gọi đổi mới cởi mở, nhưng cán bộ th́ học tập thực

 hiện chính sách thù hờn, bức hiếp dân. Như nghị quyết 31, Nghị quyết báo chí

 và gần đây nhứt là Bản Hiến Chương Đinh Sửu 1997, mục đích cướp phá và tiêu

 diệt Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh .

 

        Ngày mai đảng gọi toàn dân trong và ngoài xây dựng đất nước, nhưng

 cán bộ th́ học tập chính sách cơ hộp vê vét. Khóa cửa đốt ngân hàng, tẩu tán

 tài sản quốc gia, thu tiền mạng của người dân lương thiện trong và ngoài

 nước, bán xác dân cho thế giới, bỏ mặt dân lầm thanh, đảng biết sống không

 cần thương lai kẻ khác, ai phản đối nhà tù lao cải gọi mời .

 

        Ngày mốt đảng gọi từ đây Đạo sáng Đời trong. Nhưng cán bộ th́

 học tập phương thức cướp phá và tiêu diệt linh hồn như nghị quyết của tỉnh

 ủy Nguyễn Văn Rốp báo cáo trước đại hội trung ương đảng cộng sản và sau đó

 Hiến Chương Đinh Sửu 1997 ra đời .

 

         Đảng đề ra nội dung chính sách như kẻ hiền lương, nhưng ḷng móng

 vuốt sát nhân, chính sách thay đổi lung tung nhiều mặt, đảng viên thuộc hạ

 tự do thi hành không đầu đuôi để thể hiện chiều sâu tinh thần hiếp dân có

 sẵn trong đảng .

        Chúng ta hăy lấy nội dung chết của Bản Hiến Chương Đinh Sửu mà

 nhận diện đảng cộng sản, nay đă rơ mặt đảng trong Hiến Chương hiện h́nh cướp

 Đạo Cao Đài, từ ngày 30/04/1975 đến nay Việt Nam như chẽ xác, nhân dân bị vồ

 măi sinh ra khiếp sợ, tuy có sợ nhưng đây chỉ là bóng ma của ban đêm không

 thể nào khớp miệng và sức dân bằng súng xe tăng hay lao tù măi được .

 

        Và ngày cuối cùng xă hội bất ổn sẽ cấp biến và hứa hẹn không v́

 đảng trị độc tôn muôn đời, dù đảng có đầu cơ quyền lực mạnh như Liên Sô hay

 những chế độ bán khai dă thú cũng phải nhường bước tiến để nhân loại xây

 dựng lại quê hương xứ sở .

 

                Đạo Sinh Tâm Hương Bất Khuất

 

        Đức tin Cao Đài đứng trước xă hội đất nước Việt Nam bi thảm, bởi

 tập đoàn Đảng Nhà nước và Hội Đồng Chưởng Quản CĐTN rêu rao đạo đức giáo

 điều chiến thắng ngạo nghễ, bách hại Đức tin Cao Đài. Nhà nước ban hành các

 quyết nghị dọn đường, làm sạch Đạo, tạo điều kiện cho Hiến Chương Đinh Sửu

 97 ra mắt Hội Đồng Chưởng Quản thực thi hành động mục đích Đảng .

        Khởi đầu tay hành động Nhà nước đàn áp bắt giam trước khoảng 400

 vị Chức sắc tinh thần quan trọng của Ṭa Thánh Tây Ninh .

        Đảng cho ra Nghị Quyết mật số 06/VPTU ngày 04 thánh 02 năm 1979

 áp dụng chiến dịch đàn áp Đạo Cao Đài, phương thức khủng bố và trù dập những

 lănh đạo thuần khiết Đạo Cao Đài, đồng thời thành lập một cơ chế lănh đạo của

 đảng trong Đạo Cao Đài, đặt Đạo Cao Đài dưới sự điều động của Mặt Trận Tổ

 Quốc, xóa bỏ Nhị Hữu H́nh Đài 5 cấp, cấm Cơ bút, siết bóp lại thành 2 cấp

 dưới quyền Đảng [ cấp 1 Đảng lănh đạo, cấp 2 Mặt Trận Tổ Quốc chỉ huy ], tham

 vọng Đảng sẽ thành h́nh sớm một Hội Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tây Ninh mang

 tính ma toàn diện .

 

        Đảng Cộng Sản và Hội Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tây Ninh quản cáo

 rầm rộ kế hoạch rút thịt phơi xương Tín đồ Cao Đài trong Hiến Chương Đinh

 Sửu, nên Đạo lâm vào cảnh trầm uất quá đổi thê lương tại Ṭa Thánh Tây Ninh

 và trên toàn cơi Việt Nam .

        Nay chúng tôi xin loan tải những văn kiện trung thực dưới đây,

 do toàn Đạo gửi ủy nhiệm Ban Đạo Sử Cao Đài Âu Châu phổ biến và lưu trữ nhằm

 lưu truyền dấu ấn Đạo của thời cai trị Nhà nước Cộng Sản, Ban Đạo Sử xin

 tŕnh bày và cùng hầu chia xẻ nỗi niềm phẫn uất ai bi mà thuyền Đạo gặp phải

 chông chênh băo táp phong ba Đạo-Đời thê thảm, để toàn Đạo nhận diện và cảm

 thân đau ḷng từ Thánh Địa, Trấn, Châu, Tộc và Hương Đạo nay đă thấm nhuần

 Đạo sinh tâm hương bất khuất và hăy cùng t́m phương trợ lực phổ độ thắng khổ,

 đă phát ra đồng khởi Đại Đạo trường tồn từ ḷng Thánh Địa cất lên nguyện vọng

 Tự Do, Tín Ngưỡng .

 

 

        02/02/1995 Ban Đạo Sử Cao Đài Âu Châu tiếp nhận bức tâm thư của

 Đạo Tâm thay mặt một số Tín Đồ Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh gửi từ Thánh Địa

 Tây Ninh như sau :

        " Bức Tâm Thư Của Một Số T́n Đồ Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh .

        Trân trọng kính tŕnh lên quư Ngài :

        - Ngài Đỗ Mười Tổng Bi Thư .

        - Ngài Lê Đức Anh Chủ Tịch Nước .

        - Ngài Nông Đức Mạnh .

        - Ngài Vơ Văn Kiệt Thủ Tướng Chính Phủ .

        Kính thưa Quư Ngài :

        Tôi là Đạo Tâm và một số Tín đồ là công dân Nước Cộng Ḥa

 Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam .

        Đạo Tâm là Tín đồ Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh. Đạo Cao Đài Ṭa

 Thánh Tây Ninh là một Tôn Giáo được Thế giới và Nhà nước Xă Hội Chủ Nghĩa

 Việt Nam công nhận là một Tôn Giáo .

         Một Tôn Giáo nhờ quyền năng Thiêng Liêng giáng cơ Khai Đạo.

 Khai Đạo trên đất nước Việt Nam. Đạo Tâm là công dân Việt Nam hănh diện nhập

 môn theo Đạo Cao Đài .

        Sau ngày giải phóng, Nhà nước dưới mọi h́nh thức giải thể nền hành

 chánh Đạo, Thành lập Hội Đồng Chưởng Quản. Hội Đồng đại diện cho Đạo Cao Đài

 để tiếp xúc với chinh quyền trung ương .

        * Văn bản họp ngày 20/02.1992 do đồng chí Đỗ Quốc Dân, Phó Ban

 Tôn Giáo Trung Ương chủ tŕ cuộc họp cùng 28 Phận Đạo trực thuộc Ṭa Thánh

 Tây Ninh [ họp tại T/P. Hồ Chí Minh ] .

        * Văn bản họp ngày 15/05/1994 do Phó Viện Trưởng Lê Trung Vũ chủ

 tọa tại Ṭa Thánh Tây Ninh .

        * Cuộc viếng thăm của phái đoàn Hội Đồng Chưởng Quản Ṭa Thánh

 Tây Ninh tháng 4 năm Giáp Tuất [ 1994 ] tại Hà Nội .

        * Phái đoàn Hội Đồng Chưởng Quản tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Cách

 Mạng tháng tám và Quốc Khánh 2/9 năm 1995 tại thủ đô Hà Nội .

        * Cuộc thăm viếng Ṭa Thánh Tây Ninh của Ngài Tổng Bí Thư Đỗ

 Mười và Ủy Viên BCC Đào Duy Tùng ngày 15/08/1993 [ có kư lưu niệm sổ vàng

 tại Ṭa Thánh Tây Ninh ] .

        Gần đây hai bài báo nói về Nhà nước đă trao pháp nhân cho Chi

 Phái Tiên Thiên Bến Tre tháng 08/1995 .

        Chi Phái Tiên Thiên do một Giáo Hữu của Ṭa Thánh Tây Ninh là

 Ngọc Chính Thanh [ Nguyễn Văn Chính ] lập nên. Lúc đầu Thánh Thất lấy tên

 Thiên Thai đặt tại làng Phước Mỹ Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho [ Định

 Tường ] về sau phái Tiên Thiên đặt Ṭa Thánh Trung Ương tại Châu Minh, huyện

 Châu Thành, tỉnh Bến Tre [ Kiến Ḥa ] cách tỉnh lỵ 30 Km .

        Đạo Tâm nghĩ việc cấp Pháp Nhân cho Chi Phái Tiên Thiên là Nhà

 Nước Việt Nam .

        - Muốn tạo sự chia rẽ nghi ngờ trong Đạo Cao Đài .

        - Muốn các Chi Phái Đạo Cao Đài lúc nào cũng đặt ḿnh ngờ vực

 lẫn nhau .

        Đạo Tâm nghĩ và tin rằng Nhà Nước Việt Nam phải cấp pháp nhân

 cho Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh qua các văn kiện lịch sử ghi trên .

        Đă một lần Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh có Pháp nhân. Rồi giờ

 đây lại chờ Nhà nước cấp Pháp nhân .

        Pháp nhân tùy thời tùy lúc, Đạo Cao Đài có Tôn chỉ của Đạo, có

 Chơn Truyền bất di bất dịch .

        Đạo tâm nghĩ cái ǵ cũng mất theo thời gian năm tháng, Nhân loại

 c̣n, Đạo Trời vẫn trường tồn " .

 

        Bản Trích Giải :

        Đạo Tâm gửi. Hội Thánh Ṭa Thánh Tây Ninh bản trích giải chiến

 lược của BCT [ Chánh sách Nhà nước và đảng lănh đạo Đạo Cao Đài ] ngày

 27/03/1997 .

 

        " 72 năm Tín đồ Cao Đài trải qua những trường thi Phong Kiến,

 Thực dân, Phát xít, Tư bản, Đế quốc, hiện tại trường thi Nhà nước CHXHCNVN

 cực kỳ gay gắt, ngày 20-9-1989 một bản án dành cho Đạo Cao Đài phản quốc,

 phản dân, Nhà nước mạt sát Chức sắc Thiên phong quá thậm tệ ...... " .

         72 năm Tín đồ Cao Đài trải qua 6 trường thi, sau một trường

 thi cử, rồi đến thời kỳ phải dọn dẹp cho trường thi khác đợi chờ .... Rồi

 trường thi phải được lập lại .

        Kính thưa quí vị :

        Ngày 20 tháng 02 năm 1992. Ông Đỗ Quốc Dân Phó Ban Tôn Giáo t/p

 Hồ Chí Minh trong một phiên họp ngày 18/24 tại Thánh Thất đô thành Ṭa Thánh

 Tây Ninh t/p Hồ Chí Minh và các vùng ven đô, ông Đỗ Quốc Dân thành khẩn công

 khai nói trước Chức sắc, Chúc việc :

        " Sau ngày giải phóng, chánh quyền Nhà nước CHXHXNVN thực hiện

 chiến lược của BCT, diệt Đạo Cao Đài cho bằng được dưới bất cứ h́nh thức nào,

 miễn đạt được yêu cầu .

        - Phân tán toàn bộ Chức sắc của Hội Thánh Ṭa Thánh Tây

 Ninh .

        - Giải thể Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh, đưa Chức sắc

 về tư gia và quản lư Chức sắc Địa Phương, dành một lốt thoát cho Chức sắc

 chịu tu theo đường lối Quốc doanh và chấp hành làm công cụ cho Đảng .

        - Cắt đứt mọi liên hệ giữa Ṭa Thánh và các Thánh Thất địa

 phương Trấn, Châu, Tộc và Hương Đạo " .

        Chiến lược 2 của Đảng xóa trắng Đạo Cao Đài :

        " Đảng đưa ra chỉ tiêu tạo ra 50 vụ án giả để đổ vào Đạo

 Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh, chán quyền dùng thủ đoạn bao vây trong ngoài

 Thánh Địa và chụp mũ phản động, tử h́nh, cải tạo, lao cải chung thân " .

        Trong thời gian nầy Tín đồ rất cẩn thận vẫn an tâm lo hành Đạo

 sự, để tránh khi kẻ thắng muốn hành động vu cáo không hứa hẹn .

        " Những âm vang như vụ : " Văn Ḥa Vui, Lâm Thế Thanh, Đỗ

        Hoàng ả0n v́

 Giảm 1993, v́ đứng ra đ̣i hỏi xin Nhà nước trả lại tài sản của

 Đạo. Hoặc các em Lương, Liêm, Khoa bị tù không bản án từ năm

 1993-1996 ".

        Sau 21 năm Đảng hoàn chỉnh kế hoạch [ Nhóm Cao Đài Tây Ninh ]

 đào tạo được một số Chức sắc, Chức việc với một tâm nguyện v́ duy danh, duy

 lợi, như Giáo Hữu Thượng Tám Thanh, Cải Trạng Trương Ngọc Anh để thự hiện

 mục đích :

        1 / Để Thế giới biết Nhân quyền Việt Nam, như cấp Pháp nhân

 Đạo Cao Đài cho [ Nhóm Cao Đài Tây Ninh ] .

        a ] Pháp nhân có ghi lập Hội Thánh Trung Ương mà không có nhân

 sự Chức sắc, nên ưu tiên cho Đảng CSVN. Trung Ương đảng lănh và chỉ đạo .

        b ] Hội Đồng Chưởng Quản, là chức sắc Quốc doanh, khi kư tên

 đón nhận Hiến Chương là tự ḿnh lột " Áo Măo " .

        c ] Ban Cai Quản từ trung ương và địa phương là bầy tôi lũ Đảng

 ngợm lười ươi, su thời theo thế. Nơi nào có Ban Cai Quản sẽ thấy rơ hành

 động Ma Giáo .

        2 / Mục đích thành đạt kế hoạch 2 của Đảng là công bố Đạo Cao

 Đài tự do ?. Sáng lập theo " Lời nói đầu của Bản Hiến Chương " Hủy bỏ Cơ Bút.

 Thống nhứt hủy bỏ Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo Nghị Định và Kinh Lễ .

        3 / Hệ phái Cao Đài thứ 6 chuẩn bị ra đời, đó là trường phái

 [ Tổng Họp ] linh hồn Cao Đài Quốc Doanh. Nay là phái Cao Đài Yêu Nước, khai

 sanh năm 1992 và cũng khai tử trong năm đó, do Thừa Sử Lê Quang Tấn làm Thủ

 Trưởng .

        Trường phái nầy hốt hết Cán Bộ Hưu Trí có dính liếu đến các Chi

 Phái Cao Đài. Nay hệ phái nầy được trao cho Cải Trạng Trương Ngọc Anh phối

 hợp với đàn em .

        Bước Thứ Ban : Con đẻ Cao Đài Quốc Doanh hưởng ứng chính sách

 của Đảng CSVN [ Đoàn kết ]. Máu và nước mắt của Tín Đồ Cao Đài đổ xuống.

 Bước ngoặc của lịch sử Đạo đời hai ngă .

        Sự kiện trên Tín Đồ Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh ai ai cũng

 biết !. Mấu người Tín đồ Đạo Cao Đài đổ xuống. Trường thi được dọn dẹp. Lập

 Trường thi khác .

       - Một Tần Thủy Hoàng đốt sách, chông học tṛ, diệt các Đạo Giáo .

       - Một Minh Mạng, Thiệu Trị ra Đạo lịnh cấm truyền bá và

 theo Đạo Gia Tô thời điểm đó .

        - Một Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đàn áp Phật Giáo, Cao Đài Giáo

 thời điểm đó .

        Để rồi lịch sử Đạo đời phê phán. Một ngày trường thi dọn dẹp.

 Những môn đệ của THẦY, những con cái của Đức Chí Tôn ǵn giữ Chơn Truyền

 được Đạo Sử ghi danh và Đạo Sử cũng không quên ghi tên đồ đệ của Kim Quan

 Sứ .

        Đạo Tâm cũng như Chức sắc Thiên Phong, Chức việc và Đạo hữu Nam

 Nữ trong và ngoài nước thuộc Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh hăy sát cánh

 ǵn giữ Chơn Truyền của nền Đại Đạo. Nhơn loại c̣n Đạo Trời c̣n, CHƠN TRUYỀN

 nền Đại Đạo bất di bất dịch .

        [ Nhóm Cao Đài Tây Ninh ] và số Chức sắc, Chức việc Quốc Doanh:

 v́ danh, v́ lợi, v́ trách nhiệm đội lớp tu hành c̣n thời gian suy nghĩ trong

 kiếp sinh qua lời MINH TH .

        Đạo Tâm mong Quư vị " Sống với luập Pháp, chết với Đạo Pháp "

 sự thật thắng gian tà .

        Kể từ ngày Hội Đồng Chưởng Quản và Ban Cai Quản nhận HIẾN CHƯƠNG,

 là HĐCQ và BCQ nhận súng và c̣ng số 8, một bài học cho Tín đồ Đạo Cao

 Đài " .

 

 

        26/11/1995 Một mặt Đạo thông giáo Pháp và lịch sử như Thông Sự

 Lê Văn Thảo, viết lời trích điển gửi đến Ban Dân Vận Trung Ương Cục miền Nam,

 để phân biệt Chánh Giáo, Ma Giáo, cũng là dịp để phán giáo nghĩa trên những

 biệt dị của cán bộ Nhà nước đương quyền, bởi lê thứ muốn tỏ tường trước

 quang minh chính đại trong Thông Điệp như sau :

 

         " Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

               Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc

               Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 26 thánh 11 năm 1996

               Trích Điển Về Bài Viết Của Cán Bộ Trần Quang Lê :

        " Vài kỷ niệm về vị Chủ Tịch Mặt Trận Liên Việt Nam "

        Cố t́nh xuyên tạc bôi lọ cố Hộ Pháp PHM CÔNG TẮC, Giáo chủ Đạo

 Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh đăng trên tuần báo Sài G̣n Giải Phóng thứ bảy số

 302 ngày 23/11/1996 .

        Kính gởi: Cán Bộ Trần Quang Lê .

        Nguyên Phó Ban Dân Vận Trung Ương Cục miền Nam .

        Kính ông C/B Trần Quang Lê .

        Cả Chức sắc và Bổn Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh rất ngạc

 nhiên khi độc bài viết: " Vài kỷ niệm về vị Chủ Tịch Mặt Trận Liên Việt

 Nam Bộ " của C/B Trần Quang Lê đă gây nhiều bất mảng, phẩn nộ của Bốn Triệu

 [ 4.000.000 ] Tín hữu Cao Đài trên toàn quốc và ở hải ngoại bởi ông C/B Lê

 đă tự giới thiệu là Nguyên Phó Ban Dân Vận Trung Ương Cục miền Nam, mà lại

 quên phứt đi lời phán dạy của cụ Đỗ Mười Tổng Bí Thư ĐCSVN: " Hăy khép kín

 những ǵ quá khứ mà phải nh́n vào tương lai của Tổ Quốc ". Làm mất t́nh đoàn

 kết dân tộc do ông Lê có tầm nh́n quá ư cục bộ với Quân đội Cao Đài để đề

 cao tôn vinh Cao Triều Phát mà xúc phạm xuyên tạc bôi lọ cố Hộ Pháp PHM

 CÔNG TẮC. Giáo chủ Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh là bậc vĩ nhân ở thế kỷ 20

 và là khách quư của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng

 [ Nếu cần chúng tôi sẵn sàng cùng CB Trần Quang Lê được độc những tư liệu

 chứng cứ ĐỨC HỘ PHÁP là khách quí của cố nhị vị Chủ tịch nước CHXHCNVN ] .

 

        Thiết tưởng với những thành quả thắng lợi lớn lao của Đảng và

 Nhà nước Việt Nam đă làm chấn động các cường quốc trên thế giới đều tôn kính

 khăm phục chánh sách đổi mới của Chánh Phủ Việt Nam mà chẳng rơ do động cơ

 nào tuần báo Giải Phóng thứ bảy lại do ông C/B Lê công khai mạ lỵ cố Hộ Pháp

 chúng tôi quá nặng nề [ Một vĩ nhân đă mất vào năm 1959 mà vẫn c̣n bị ông CB

 Lê moi móc, phỉ báng thậm tệ .

        Kính ông CB Trần Quang Lê .

        Là một cán bộ đă từng cộng tác bên cạnh cụ Cao Triều Phát với

 trọng trách phó ban Dân Vận Trung Ương Cục miền Nam. Ông CB Lê có trọng quyền

 tự do nhắc nhở cùng suy tôn người thủ trưởng của ḿnh là cụ Cao Triều Phát mà

 lại hạ thấp thanh danh cố Hộ Pháp PHM CÔNG TẮC của Hội Thánh Cao Đài Tây

 Ninh bằng những lời bịa đặt vu khống NGƯỜI đă chết trên 33 năm, tức là ông CB

 Lê đă bẻ cong ng̣i bút của người viết hồi kư chân thành .

 

        Niềm vinh hạnh vô biên của Bổn Đạo Cao Đài chúng tôi được

 biết thêm là ông CB Lê đă nhiệt t́nh quảng bá cho đồng bào độc giả tuần báo

 Sài G̣n Giải Phóng thứ bảy rơ thêm là ông từng cộng tác suốt 9 năm kháng

 chiến chống Pháp bên cạnh cụ Cao Triều Phát để rồi hôm nay lợi dụng chức

 quyền là Nguyên Phó Chủ Tịch MTLVNB để tung hô cố thủ trưởng của ḿnh mà

 không ngần ngại triệt hạ thanh thế cố Hộ Pháp Phạm Công Tắc với ư đồ ?...

 

        Người Tín hữu Cao Đài c̣n nhớ rơ lời phán dạy của cố Hộ

 Pháp " Hồ Chủ Tịch đánh, Bần Đạo Đ̣i, nhứt định nước Việt Nam sẽ độc lập

 tự do " .

        Suốt 21 năm qua ông CB Lê sống trên phần đất Nam Bộ giải phóng,

 chắc ông thừa biết Đạo Cao Đài là một nền Tôn giáo được khai sáng trên đất

 nước Việt Nam vào năm 1926 trong thời kỳ Pháp thuộc mà dân tộc Việt Nam làm

 chủ mối Đạo nhà, không phải Tôn giáo du nhập ?. Ông CB Lê lại lên án Đức

 Ngài Phạm Công Tắc lạm dụng Thần quyền ?... Một nhân định quá sai lệch ? .

        Nếu Đức Hộ Pháp chúng tôi lạm dụng thần quyền nhứt định Tôn giáo

 Cao Đài không thể tồn tại từ năm 1926 cho đến nay được 72 năm và có trên 4

 triệu Tín hữu Cao Đài ở Quốc Nội và Hải Ngoại, Phi Luật Tân, Nhật Bổn, Úc

 Đại Lợi, Pháp, Đan Mạch, Anh Quốc, Đức, Congo, Mỹ, Trung Hoa, Thái Lan, Cao

 Miên, Lào, Canada, Thụy Sĩ, Phần Lan .

        Ông CB Trần Quang Lê đề cao cụ Cao Triều Phát mà cố t́nh hạ thấp

 cùng bôi bát cố Hộ Pháp của chúng tôi nên buộc ḷng tôi phải hướng dẫn cho

 ông CB Nguyên Phó Ban DVTƯ Cục miền Nam nắm bắt đúng đắn để khỏi xâm phạm sự

 tự do tín ngưỡng của người khác, nhứt là cố Hộ Pháp PHM CÔNG TẮC của chúng

 tôi với cụ Hồ Chí Minh và cụ Tôn Đức Thắng có nhiều trao đổi gắn bó từ lâu.

 Vào năm 1958 cụ Tôn Đức Thắng có văn thư chính thức gởi đến Phnon Penh mời

 Đức Hộ Pháp ra Hà Nội trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 1958 và đến ngày

 17/05/1959 th́ Đức Hộ Pháp quy thiên, ngày 17/05/1959 tại Phnon Penh với lời

 di chúc độc nhứt vô nhị : " Tạm gởi

    thể xác Bần Đạo nơi nước Cao Miên, không

 gấp ǵ đưa thể xác Bần Đạo về Ṭa Thánh Tây Ninh, Bần Đạo cùng chung chịu

 cảnh chia đôi của đồng bào hai miền Nam-Bắc. Ngày nào Tổ Quốc Việt Nam thân

 yêu của chúng tôi độc lập thống nhứt mục phiêu đời sống của Bổn Đạo. Hội

 Thánh và Bổn Đạo sẽ rước Liên Đài của Bần Đạo về Ṭa Thánh Tây Ninh an

 tán " .

        Kính ông C/b Trần Quang Lê .

        Với tư cách là Nguyên Phó Ban DVTƯ Cục miền Nam mà đến giờ phút

 nầy ông vẫn c̣n nói chưa đúng về Quân Đội Cao Đài :

        Xin thưa: - Tuyệt đối trong Quân Đội Miền Nam [ Chế độ cũ ]

 không có Tuyên Úy Cao Đài mà chỉ có Tuyên Úy Phật Giáo, Tuyên Úy Công Giáo

 và Tuyên Úy Tin Lành mà thôi .

        [ Tại trại tù K2 Thanh Phong tỉnh Thanh Hóa miền Bắc, giam các

 Tuyên Úy trên, từ năm 1975 đến ngày 10/11/1987 mới chuyển về khám Chí Ḥa để

 làm thủ tục phóng thích, chúng tôi biết tin nầy bởi cựu Giám đốc Nha Tuyên

 Úy Phật Giáo Ngài Thích Thanh Long và trong tư liệu của Nhà nước đảng Cộng

 Sản không có danh sách nào nói đến Tuyên Úy Cao Đài ] .

        - Đức Hộ Pháp PHM CÔNG TẮC và 5 vị Chức sắc cao cấp đă bị

 chánh quyền thực dân Pháp bắt dày qua Phi Châu MADAGASCAR năm 1941 .

        C̣n Quân Đội Cao Đài do ông Đại Biểu Trần Quang Vinh [ Giáo Sư

 Thượng Vinh Thanh ] thành lập năm 1943. Hiệp tác với quân đội Nhựt Bổn để

 đảo chánh thực dân Pháp ngày 09/03/1945 .

        - Măi đến ngày 23/08/1946 Đức Hộ Pháp mới được rời khỏi

 MADAGASCAR [ trở về Ṭa Thánh Tây Ninh th́ đă sẳn có Quân Đội Cao Đài tham

 dự vào Mặt trận Việt Minh ]. Cùng về một chiếc tàu ILEDE với ông Lê Giảng

 [ Nguyên Giám đốc Công An Hà Nội. Chánh phủ Hồ Chí Minh đầu tiên năm 1945 ]

 do đại biểu Giáo sư Trần Quang Vinh là Tổng Tư Lệnh .

        Quân Đội Cao Đài do GS Trần Quang Vinh thành lập năm 1943 sau khi

 Đức Hộ Pháp và 5 vị Chức sắc bị thực dân Pháp bắt đày qua Phi Châu MADAGASCAR

 với chủ trương Bảo Sanh Nhân Nghĩa Đại Đồng .

        Xin hỏi: - Căn cứ vào đâu mà ông cán bộ Trần Quang Lê đề án

 Quân Đội Cao Đài cướp của giết người ?. Cướp của ai ?, Ai là nạn nhân đă bị

 Quân Đội Cao Đài giết ?, Bị Quân Đội Cao Đài giết tại đâu ?, Ngày Nào ?,

 Năm Nào ? .

        Là một CB có tầm cở, ông CB Trần Quang Lê không thể vu khống bôi

 lọ một cách trắng trợn công khai trên tuần báo Sài G̣n Giải Phóng thứ bảy

 như thế được, bởi CBDVTƯ mà c̣n mưu đồ chụp mũ người đă chết trên 30 năm qua

 làm tổn thương đi ngược và phá hóa chánh sách đổi mới của Đảng Nhà nước .

        Có phải chăng ông CB Trần Quang Lê mưu đồ tung bốc cụ Cao Triều

 Phát để khoe ḿnh cùng dài công kháng chiến 9 năm chống Pháp như cụ Cao

 Triều Phát vậy ! Với thâm ư độc hại đă phá bôi lọ thanh danh cố Hộ Pháp PHM

 CÔNG TẮC hết sức máy móc .

        Tôi xin được đối thoại với ông Trần Quang Lê Nguyên Phó Ban Dân

 Vận Trung Ương Cục miền Nam trong một ngày gần nhứt và bất luận nơi nào

 thuận tiện cho ông CB Lê .

        Rất mong đợi ông CB Lê chỉ quy định ngày gặp gỡ .

                            Kính Thư

                        TS. Lê Văn Thảo

 

         714, Bến Nguyễn Duy P.12 - Q.8.TPHCM .

 

 

        02-03/04/1997 Ban Đạo Sử Cao Đài Âu Châu nhận được thư và Bản

 Tin của Người Áo Trắng gửi từ Thánh Địa. Tiên Sinh là một Tín đồ Cao Đài

 thuần khiết xưa nay không màng danh lợi, kiếp sinh đă 84 tuổi đời, nay xuất

 hiện một đời c̣n lại Người Áo Trắng vô danh hành Đạo .

        Một nhân vật trong 9 vị ít ai biết, từng lưu vong hải ngoại trên

 20 năm để xây sự nghiệp Đạo. Tiên Sinh đă trăi qua từng chặng đường lao tù

 của nhiều chế độ, sau 1975 Tiên Sinh được Nhà nước Cộng Sản ưu ái mời vào

 nhà lao Phan Đăng Lưu Sài G̣n mấy năm .

        Nhà nước Cộng Sản cuồn điên, Hội Đồng Chưởng Quản [ Thơ-Tám ]

 phát lạnh cũng bởi Người Áo Trắng nguyên là chứng nhân lịch sử Đạo .

        Đó là những nguyên nhân mà Ban Đạo Sử Cao Đài Âu Châu không giới

 thiệu danh tánh Tiên Sinh ở trong tập tài liệu nầy, cũng như Bản Tin Đại Đạo

 số 17 tháng 05/1997 phát hành tại Hoa Thịnh Đốn Hoa Kỳ, có đăng tải tư liệu

 nầy nhưng không biết Người Áo Trắng từ đâu đến, xin Bạn độc cảm thông [1] .

 

        " Tâm Thư Khẩn Cầu Kháng Nghị .

        Kính gửi : Quí Ngài Chức sắc Thiên phong Hiệp Thiên, Cửu Trùng,

 Phước Thiện, cùng toàn thể quí vị Chức việc, đồng Đạo nam-nữ tha hương ở hải

 ngoại .

 

        Thưa quí Ngài cùng quí vị .

        Vào ngày 14/12/1996 Đảng và Nhà nước qua Ban Tôn Giáo Trung

 Ương đă ra Thông Cáo số 412-TB/BTGCP, ra lịnh cho Hội Đồng Chưởng Quản thành

 lập Ban Tổ Chức chuẩn bị Đại Hội Đại Biểu Cao Đài Tây Ninh. Được Đảng và Nhà

 nước dẫn dắt từ bước, Ban nầy đă soạn thảo và thông qua một Bản Dự Thảo Hiến

 Chương ĐĐTKPĐ Cao Đài Tây Ninh vào ngày Mùng 10 tháng Giêng Đinh Sửu [ DL

 16/2/1997 ], sau đó đi khắp các tỉnh-thành toàn quốc tổ chức đại hội đại biểu

 cấp cơ sở để chọn người về tham dự Đại Hội Đại Biểu trong Nội Ô Ṭa Thánh .

 

        Với chủ tâm chỉ chọn mời các Chức sắc, Chức việc và Tín đồ nào

 nhứt nhứt chỉ biết tuân thủ theo luật lệ mới canh cải gần đây của HĐCQ, từ

 Đạo Lịnh 01/HT-ĐL vào năm 1979 cho đến giờ, Đảng và Nhà nước qua b́nh phong

 HĐCQ và ban tổ chức Đại Hội đă loại bỏ khỏi Đại Hội những Chức sắc, Chức việc

 và Tín đồ nào trung kiên cùng luật pháp chơn truyền của Đức Chí Tôn và Đức

 Ngự Mă Thiên Quân giáo huấn từ thử. Điển h́nh như H-H Thừa Sử Lê Quang Tấn,

 tuy mang phẩm tước trong hàng Thánh thể, nhưng vẫn không được về tham dự Đại

 Hội. Với kế hoạch tạo bè cánh để lấy thịt đè người như vậy, chắc chắn đến

 ngày Đại Hội, những vị Thiên Phong khả kính khác cũng sẽ không tham gia Đại

 Hội để giữ cho một phần Thánh Thể khỏi cúi ḷn dưới quyền tà mị .

 

        Quí Ngài và quí vị hẳn cũng đă biết, việc tổ chức Đại Hội lần nầy

 sở dỉ có là do bản kế hoạch của Đảng và Nhà nước đề ra, qua chữ kư ban hành

 của Bí Thư Tỉnh Ủy vào tháng 5 năm 1996. Do công lao mà tên Bí Thư Nguyễn Văn

 Rốp mới được đưa về Nội Các ở Hà Nội làm Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ. Cũng do chủ

 tâm đó mà hiện nay trong không khí gần kề Đại Hội [ sẽ tổ chức vào ngày 28

 tháng 2 Đinh Sửu, DL 05/04/1997 ], công an ch́m nổi đă lảng vảng khắp nơi

 trong Nội Ô Ṭa Thánh .

 

        Nguyện vọng muốn nh́n thấy Quyền Đạo được phục hồi nguyên vẹn

 của Hội Thánh, của toàn Đạo đă bị Đảng và Nhà nước trấn áp công khai dưới

 bóng dáng của Bộ Nội Vụ và dưới họng súng và c̣ng sắt của công an đúng như

 bản kế hoạch đề ra .

 

        Độc kỷ cái gọi là " Hiến Chương ĐĐTKPĐ Cao Đài Tây Ninh ", quí

 Ngài và quí vị sẽ thấy nó chỉ là một văn kiện triển khai Bản Kế Hoạch của

 Nguyễn văn Rốp, nó sẽ làm hại Đạo một cách khắc nghiệt gấp trăm lần Đạo Lịnh

 01/HT-ĐL do tên giáo gian Trương Ngọc Anh đẻ ra vào năm 1979 .

 

        Hiến Chương này chẳng những đă sản xuất ra một Hội Đồng đứng trên

 quyền Chưởng Quản Bát Quái Đài của Đức Chí Tôn, quyền Chưởng Quản Cửu Trùng

 Đài của Đức Giáo Tông, quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài của Đức Hộ Pháp,

 Quyền Hội Thánh và Quyền Nhơn Sanh. Đó là Hội Đồng Chưởng Quản. Hiến Chương

 này lại c̣n mở cho tà thần tinh quái chun vào nắm quyền Hội Đồng ấy để dể bề

 hại Đạo .

        Hiến Chương ấy, trong Chương III về Hệ Thống Tổ Chức, có nhắc đến

 Bát Quái Đài trong một đoạn nhỏ ở điều 12 nhưng lại qui định Bát Quái Đài

 chỉ là " Ngôi thờ Đức Thượng Đế tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha

 Tát và các Đấng Giáo Chủ Tam Giáo cùng các Đấng Thiêng Liêng trong Ngũ Chi

 Đại Đạo ", nhưng không nhắc đến quyền Phong Thánh của Bát Quái Đài th́ đương

 nhiên xóa bỏ Cơ Bút. Hiến Chương không gọi Chư Thánh trong hàng Thánh Thể là

 Chức sắc Thiên phong nữa. V́ quyền Phong Thánh do đảng, Nhà nước xét lư lịch

 phê chuẩn và HĐCQ thực hiện .

 

        Quyền xử đoán của Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài bị Đảng, Nhà

 nước và HĐCQ tước đoạt do Hiến Chương, trọn Chương IV qui định như sau :

 

        Điều 31: - Chức sắc, Chức việc và Tín đồ có công đức với Đạo

 Pháp, và có thành tích tham gia vào các việc ích nước, lợi dân, thực hiện tốt

 nghĩa vụ công dân góp phần củng cố mối quan hệ Đạo-Đời tương đắc th́ sẽ được

 HĐCQ tuyên dương theo luật Đạo .

 

        Chức sắc, Chức việc và Tín đồ nào có phạm luật Đạo, làm thương

 tổn đến thanh danh của Đạo th́ sẽ bị xử nghiêm minh theo luật Đạo .

        Chức sắc, Chức việc và Tín đồ nào có hoạt động vi phạm luật nước,

 làm phương hại đến khối đại đoàn kết dân tộc, đến ḥa b́nh, độc lập, thống

 nhứt của Tổ Quốc VNXHCN, sau khi Nhà nước xử phạt theo luật Pháp th́ HĐCQ sẽ

 xử lư nghiêm minh theo luật Đạo .

        HĐCQ cũng khoan hồng cho những ai biết ăn năn tĩnh ngộ,

 lập công đức để chuộc tội với Đạo chuộc tội với Đời .

 

        Điều 32: - Chức sắc, Chức việc nào bị mất quyền công dân th́

 đương nhiên mất tư cách Chức sắc, Chức việc. Khi nào được phục hồi quyền

 công dân th́ sẽ được HĐCQ xét cho phục quyền Chức sắc, Chức việc, nếu có

 yêu cầu .

        Quyền Thế Thiên Hành Đạo của Đức Giáo Tông cũng bị Hiến Chương

 tước đoạt giao cho HĐCQ. Hiến Chương gỉa vờ nh́n nhận có 1 phẩm Giáo Tông

 là Anh Cả, lănh đạo chung nền Đạo, nhưng lại qui định nơi trang III, Điều 16

 rắng HĐCQ mới là cơ quan " quản lư nền Đạo về mặt tín ngưỡng từ Ṭa Thánh đến

 các Thánh Thất, Tịnh Thất, Điện Thờ Phật Mẫu địa phương chăm lo sự nghiệp tu

 hành cho Chức sắc, Chức việc và toàn Đạo, xây dựng Thánh Thể hữu h́nh của Đức

 Chí Tôn đời nầy qua đời khác ". [ Xây dựng Thánh Thể = Phong Thánh ] .

 

        Chức sắc Thiên phong thay mặt cho Đức Giáo Tông ở các Trấn Đạo.

 Châu Đạo, Tộc Đạo không c̣n nữa, nay chỉ c̣n là những đại diện của HĐCQ do

 HĐCQ chọn và phải được Nhà nước chấp nhận .

 

        Từ Đức Giáo Tông, Đức Hộ Pháp dỉ chí toàn thể Chức sắc Thiên

 phong không c̣n dấu ấn riêng để ban hành các Thánh thư, Đạo thơ, chỉ có

 HĐCQ và Ban Cai Quản Họ Đạo mới có khuôn dấu nắm giữ trọng quyền Đạo sự .

 

        Do Hiến Chương mới qui định ở Điều 17 và 18 của Chương III th́

 HĐCQ tuy là do Đại Hội Hội Thánh bầu ra, thành viên được chọn trong hàng

 Chức sắc từ phẩm Giáo Hữu trở lên, nhưng sau đó hội nghị toàn thể thành viên

 HĐCQ mới họp riêng để bầu ra Hội Trưởng, Hội Phó ... Vả lại Đại Hội Hội

 Thánh cũng do Hội Trưởng HĐCQ triệu tập, Đại Hội Nhơn Sanh cũng do Hội Trưởng

 HĐCQ triệu tập, th́ làm sao nhơn sanh tránh khỏi nạn độc tài, khỏi chịu ḷn

 cúi dưới một tay phàm thể .

 

        Trường hợp tà quyền muốn thao túng hại Đạo, chỉ cần cử một tên

 công an nằm vùng nào đó qua được hàng Giáo Hữu, lư lịch ưu tiên lọt vào HĐCQ

 gồm 72 người, khi nó vào hội nghị với 71 người nữa, tuy cao ốm mập lùn tuổi

 tác có khác, nhưng cùng là những người đă được đảng và Nhà nước duyệt xét lư

 lịch và phê chuẩn, th́ sự thống chế áp đảo cho nó nắm quyền Hội Trưởng dể như

 trở bàn tay. Đạo Lịnh 01/HT-ĐL qui định phải từ phẩm Chánh Phối Sư trở lên

 mới được cử làm Hội Trưởng, đó là Trương Ngọc Anh c̣n ngu, chứ Hiến Chương

 th́ quỉ quyệt hơn, chỉ yêu cầu miễn từ Giáo Hữu là được .

 

        Chúng tôi cùng quí Ngài và quí vị chỉ mới biết có các ông Hồ Ngọc

 Thơ, Nguyễn Thành Tám, Trương Ngọc Anh, Dương văn Trị, Huỳnh Minh Mẫn ...

 và chỉ đôi ba người nữa là cùng, trong hoàn cảnh thiếu cặp nhăn lực Thiêng

 Liêng của Thầy, của Đức Giáo Tông, của Đức Hộ Pháp th́ làm sau biết cho hết

 được, c̣n hằng hà sa số người đang lăm le cho cuộc cầu phong, cầu thăng sắp

 xảy ra nữa .

 

        Trật tự trong Đạo đă đảo lộn ! Quyền Đạo đă bị chặt ĺa, trên

 không c̣n Thượng Hội, dưới không c̣n Ban Trị Sự Hội Thánh Em, ở giữa th́

 Thiên phong đă biến thành quỉ phong ! .

 

        Tà quyền đă thâm nhập vào tận cùng quyền hành tối thượng của nền

 Chơn Giáo. ĐĐTKPĐ [ Ṭa Thánh Tây Ninh ] đă bị đổi tên thành ĐĐTKPĐ [ Cao

 Đài Tây Ninh ] sinh hoạt b́nh đẳng với các chi phái, tất cả đều ḷn cúi dưới

 sự điều hành của Qủi Vương .

 

        Chúng tôi nơi quốc nội uất khí dẫy tràn mà lực bất ṭng tâm, đă

 liều tấm thân năm lần bảy lượt t́m cách dóng lên tiếng hạc kêu bầy mong được

 bậc đàn anh nghe ngóng, nhưng Thánh Bất Khả Tri, trù hạp đàn em đến đổi lớp

 bị lao tù, lớp bị quản chế chặt chẻ, không c̣n cách ǵ kéo lại con thuyền

 Đạo đang lao vào cơn nước xoáy .

 

        Nếu quí Ngài và quí vị có nh́n thấy những bậc Thiên Phong khả

 kính trong nước đứng trước người đồng phẩm, máu đào theo nước mắt chảy tràn

 mà vẫn không lay chuyển được cơn mê mới thấu hiểu tại sao chúng tôi đành

 phải nói lên nhiều tiếng bức xúc mạnh mẻ với đàn anh và nhiều lần phải cầu

 cứu đến quí Ngài và quí vị làm ơn cực lực kháng nghị, từ quốc nội, chúng

 tôi có nghe quí Ngài và quí vị khuyên, nhắc đến phải b́nh tĩnh dù trước cảnh

 thuyền Đạo tan tành trong băo dữ. Tự vấn, nếu ở hoàn cảnh của Đức Chí Tôn th́

 Ngài phải làm sao ? .

         Thánh Ngôn diễn tả :

        Hoàn cảnh : " Chẳng mất một con, nghiệt cả bầy " .

        Thái Độ : " Biết phận ǵa không chờ chống gậy " .

 

        Khi bầy con hư chúng ta lâm nạn, Đức Chí Tôn th́ quăng gậy chạy

 lúp xúp cứu con, c̣n bây giờ Đạo lâm nạn, chúng ta vẫn c̣n muốn giữ nét tôn

 nghiêm chểm chệ ? .

 

        Tiếng đă khàn, hơi đă ṃn, chút âm ba kiệt quệ xin thiết tha lần

 cuối. Thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ư, cầu nguyện ơn trên ban phước lành

 đến quí Ngài quí vị. Xin đón nhận t́nh thương rất nhiều của chúng tôi từ

 quốc nội .

 

        Thánh Địa, đêm 25 & 26 tháng 02 Đinh Sửu

               [ DL 02 & 03/04/1997

 

                  Người Áo Trắng

        Kính bút trong tiếng niệm danh THẦY đêm từng đêm khoắc khoải .

 

         [1] Ban Đạo Sử Cao Đài Âu Châu sẽ xuấn bản Tiểu Sử Người Áo Trắng

 sau năm 2.000 .

 

 

        10/05/1997 Thông Điệp Ngài Thừa Sử Lê Quang Tấn và Hiền Tài

 Hồ Văn Nhường gửi Toàn Đạo :

        " Kính gửi: Quư Chức Sắc, Chức Việc và Bổn Đạo nam-nữ ở

 Quốc Nội và Hải Ngoại .

        Trích yếu: Về việc làm thất nhân tâm của Hội Đồng Chưởng Quản .

 [ Tự xưng và tự diễn bất chấp Luật Pháp Chơn Truyền Đại Đạo ]

        Kính thưa Hiền Huynh, Hiền Tỷ, Hiền Hữu và Hiền Muội .

        Đây là tờ Tuyên Cáo cuối cùng về hành động phi pháp do nhà cầm

 quyền tỉnh Tây Ninh dàng dựng lên cái gọi là Hội Đồng Chưởng Quản từ năm

 1994 cho đến nay để làm nha trảo phục dịch việc trị an trong tỉnh Tây Ninh

 và đă được ông Vũ Gia Tham, Trưởng Ban Tôn Giáo Chánh Phủ Hà Nội lên tiếng

 tiếp sức để công khai ra mắt Hội Đồng Chưởng Quản mới trong 28 Tỉnh Thành

 bằng phù phép trấn áp của Mặt Trận Tổ Quốc, Ban Tốn Giáo và Công An trực

 thuộc 28 Tỉnh Thành sản xuất ra cái gọi là Đại Hội Đại Biểu Cao Đài cấp cơ

 sở tỉnh trong tuần tháng 03 năm 1997, và tiếp theo là Đại Hội Đại Biểu Cao

 Đài Cấp Trung Ương tại Ṭa Thánh Tây Ninh ngày 05/04/1997 một cách khoa học

 và kỹ thuật " Tuyệt đối không một ai được phát biểu cảm tưởng trong 2 buổi

 Đại Hội Đại Cấp Cơ Sở và Đại Hội Đại Biểu Cấp Trung Ương chỉ có những bài

 tham luận được ban tổ chức viết sẳn đưa cho đại biểu đọc trước Đại Hội mà

 thôi, [ Đại Biểu thuộc phe ta được chỉ định ]. Nhưng trước một sự bất b́nh

 b́nh thiếu dân chủ trong buổi họp [ tại Hội Trường Thống Nhứt thuộc Nôi Ô

 Ṭa Thánh Tây Ninh ] Đại Hội Đại Biểu Cấp Cơ Sở tỉnh Tây Ninh, có vị Giáo

 Hữu Thái Ṿn Thanh đơn phương đưa tay phủ nhận buổi đại hội thiếu dân chủ

 nên bị Chủ tọa đoàn Giáo Sư Ngọc Tấn Thanh kiểm điểm lớn tiếng và nặng lời

 kết tội Hiền Huynh Giáo Hữu khiến cho anh Năm Thống Chủ Tịch UBMTTQ tỉnh

 Tây Ninh bất b́nh tháo gỡ bầu không khí buổi đại hội qúa ư căng thẳng mà Giáo

 Sư Ngọc Tấn Thanh kết tội Hiền Huynh Giáo Hữu, được anh Năm Thống Chủ tịch

 UBMTTQ Tỉnh Tây Ninh đứng lên ḥa giải đổ lỗi cho Hiền Huynh Giáo Hữu v́ lớn

 tuổi, ngồi xa không rơ nên mới đưa tay như thế !, hầu xoa dịu bầu không khí

 căng thẳng .

        Với manh nha toa rập lợi dụng chức quyền, cùng nương tựa thế

 lực của nhà cầm quyền ở các địa phương để bày tṛ mặc nhiên áp dụng các

 phương thức nhằm đạt mục đích đề ra không căn cứ trên quan điểm phù hợp chơn

 lư Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay không, để tổ chức bằng được Đại Hội Đại Biểu cấp

 cơ sở thuộc Tỉnh Thành trong tuồn tháng 03 năm 1997. Nên không có Ban Tôn

 Giáo, UBMTTQ và Công An tiếp sức, thử hỏi Hội Đồng Chưởng Quản có tḥ tay

 xuống tận các tỉnh để thành lập Ban Cai Quản ở tỉnh thành không ?. Chắc chắn

 là không ?. Suốt bao năm qua, HĐCQ chỉ có trách nhiệm nội trong Tỉnh Tây

 Ninh. Hôm nay HĐCQ nhận sự biểu đồng hành của ông Vũ Gia Tham Trưởng Ban Tôn

 Giáo Chánh phủ Hà Nội, mở ṿng tay đón tiếp HĐCQ có ảnh hưởng đến các Tỉnh

 Thành để rồi hứa hẹn ban Pháp Nhân trong một ngày gần đây .

        HĐCQ c̣n chưa trả lời xong câu hỏi của Chức sắc và Bổn Đạo kia

 mà ?, Nghị định hay sắc luật nào nghiêm cắm Đạo Cao Đài không được sử dụng

 Cơ Bút và c̣n 2 cấp HĐCQ lại c̣ kỳ vọng tiếp đón Pháp nhân vào một ngày gần

 đây, theo lời được hứa hẹn .

        HĐCQ tuân theo sắc luật hoặn Nghị định nào ? do ai kư ? ban hành

 ngày nào ? mà HĐCQ lại đồng hóa Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh trở

 thành một chi phái Cao Đài [ Tự vỗ ngực xưng ḿnh là Giáo Hội Cao Đài Tây

 Ninh ], tự chấp nhận không sử dụng Cơ bút và nhận c̣n 2 cấp .

        HĐCQ không biết phận ḿnh, quá chú trọng vị trí chức vụ Đạo

 đang có, dù Tân Kinh, Pháp Chánh Truyền không quan tâm đến những bản văn :

 Văn thơ, Kiến nghị, Thỉnh nguyện thơ, Kháng luận cả ! Ra Công an Nhân Dân

 tỉnh Tây Ninh dùng phương thức không cần thiết đối với Chức sắc và Bổn

 Đạo .

        HĐCQ có nghĩ tới hành động bất luận đạo nghiêm tố cáo con em

 Đạo để Công An tỉnh Tây Ninh bắt bớ, giam cầm con em Đạo như các vị Chánh

 Trị Sự Huỳnh Văn Thắng [ Chợ Lạch ] bị Công An huyện Ḥa Thành bắt đánh đến

 hôn mê bất tỉnh từ ngày 12/12/1995 cho đến nay, Ṭa án Tây Ninh cũng chưa

 xét xử nội vụ, c̣n Liêm, Hoa, Lương cả 3 anh em bị Công An tỉnh Tây Ninh

 bắt giam từ 26/06/1996 cho đến nay cũng chưa được Ṭa Án xét xử .

        HĐCQ biết quyền hạn của ḿnh, chỉ lợi dụng chức quyền nương tựa

 vào uy quyền của Ban Lănh Đạo Tỉnh Tây Ninh để chỉ tăng thêm nhiều điều không

 đúng luật pháp Chơn Truyền và không c̣n xứng đáng là Chức sắc Hội Thánh Cao

 Đài Ṭa Thánh Tây Ninh .

        HĐCQ tuân lịnh ban lănh đạo tỉnh Tây Ninh hay tuân hành sắc

 luật nào ?, Nghị định nào của Thủ Tướng hay Chủ tịch Nước CHXHCNVN Ấn kư mà

 thi hành không dùng Cơ Bút ?, Hạn chế c̣n 2 cấp và trở thành một Chi phái Cao

 Đài Tây Ninh ? .

        Tin tưởng rằng Nhà cầm quyền Trung ương đă biết rơ những biện

 pháp, mặc nhiên của cơ sở tạo dựng trong các buổi họp về Ṭa Thánh Tây Ninh

 trong 2 kỳ Đại Hội cấp cơ sở và Đại Hội Đại Biểu cấp Trung ương. Nhất định đă

 thấy rơ [ Hiến Chương Ngụy Tạo ] chỉ do một ít người sáng tác ra cùng qua mặt

 Nhà Cầm Quyền Trung Ương một cách hết sức tinh vi máy móc, để Trung Ương chấp

 nhận, hầu lừa gạt cấp trên ban hành Pháp Nhân cho Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh

 gây thêm nỗi uất hận của 4 triệu Tính Hữu Cao Đài ở Quốc Nội và ở Hải Ngoại

 có cơ hội lên tiếng là chà đạp nhân quyền cùng thiếu dân chủ .

        Chắc HĐCQ c̣n nhớ rơ dư âm cua Hiến Chương Vũng Tàu của Thủ Tướng

 Nguyễn Khánh trước kia đă bị Phật Giáo xuống đường đốt chát từ trong trứng

 nước vào năm 1964 ?, và hôm nay [ Hiến Chương ma giáo ] của ông Thơ Tám âm

 thầm soạn thảo đă bị Chức sắc và Bổn Đạo góp ư nặng nề, không thể qua mặt

 được Nhà cầm quyền trung ương Hà Nội ?, Bởi vào năm 1954, nguyên thủ Tướng

 Phạm Văn Đồng, Chánh phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa đă long trọng tiếp đón

 phái đoàn Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh tại Trụ Sở VERSOIX [ Hotel Le

 Cèdre vào năm 1954 mà Chánh phủ Thụy Sĩ dành riêng cho Phái Đoàn Chánh phủ

 Hà Nội dự Hội Nghị Généve ] th́ với tư cách Cố Vấn Ban Chấp Hành Trung Ương

 Đảng CSVN mà cụ nguyên Thủ Tướng Phạm Văn Đồng lại nở ḷng nào để cho đoàn

 em của cụ đồng hóa Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh trở thành một chi

 phái Cao Đài, cấm sử dụng Cơ Bút và chỉ c̣n 2 cấp, cũng như cả Chức sắc và

 Bổn Đạo tin tưởng rằng ngày giờ nào cụ Đỗ Mười c̣n nắm quyền Tổng Bí Thư

 ĐCSVN th́ không một ai có thẩm quyền qui định Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh

 Tây Ninh phải đồng hóa thành một chi phái Cao Đài, bởi những lời phán dạy

 nhắc nhở cụ Đỗ Mườivẫn c̣n văng vẵng bên tai Bốn Triệu Tín Hữu Cao Đài :

 " Hăy khép kín những ǵ là qúa khứ mà phải nh́n thẳng vào tương lai Tổ Quốc

 Việt Nam " làm mất đi t́nh đại đoàn kết dân tộc .

        HĐCQ cần sớm thức tỉnh nhớ lại lời minh thệ của ḿnh kẻo uổng một

 kiếp sanh may duyên gặp Đạo mà lại phản bội lời phán dạy của các bậc Chức

 sắc đàn Anh khi c̣n sanh tiền: " Ngày giờ nào tiếp rước Liên Đài cố HỘ PHÁP

 th́ mới mở cửa Chánh Môn để tiếp rước Ngài " mà nghe đâu HĐCQ lại nghe lời

 tấu của bọn nha trảo để lấy điểm với Ban Lănh Đạo Tỉnh Tây Ninh, là tự

 nguyện của HĐCQ định mở cửa Chánh Môn tiếp rước Pháp Nhân chi đó mà HĐCQ quên

 nghĩ rằng vào năm 1965 Đức Thượng Sanh, Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài, c̣n đủ

 Chức sắc Thập Nhị Thời Quân Hiệp Thiên Đài và 3 Đại Huynh Đầu Sư: Thái Bộ

 Thanh, Thượng Sáng Thanh và Ngọc Nhượn Thanh đồng quyết định: " Ngày giờ nào

 Hội Thánh tiếp rước Liên Đài cố HỘ PHÁP MỚi mở cửa Chánh Môn ". Nên ngày

 17/07/1965 Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh tiếp nhận Pháp Nhân 003/65

 của Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu ban hành ngày 12/07/1965 với tư cách là Chủ

 Tịch Ủy Ban Hành Pháp Lănh Đạo Quốc Gia ấn kư vẫn tiếp đón Phái đoàn chánh

 phủ từ cửa Ḥa Viện đến Đền Thánh rồi ra Đại Đồng Xă tham dự buổi lễ mà

 thôi .

        Xin có lời khuyến cáo HĐCQ nên nhận định trách nhiệm hiện tại

 của ḿnh kẻo gánh lấy tội lỗi đối với các Chức sắc tiền bối rồi lại đổ trúc

 không ai nhắc nhở, tức là HĐCQ nên cân nhắc mọi hành động của ḿnh cho đúng

 ước nguyện của Bổn Đạo Ṭa Thánh Tây Ninh .

 

 

        04/04/1997 Thông Điệp Ngài Phối Sư Thái Thế Thanh Chức sắc

 Trung Ương Ṭa Thánh Tây Ninh .

 

        Kính gửi: Thủ Tướng Chánh Phủ nước CHXHCNVN. Hà Nội .

        Kính thưa Ngài. Bản văn kính hậu tŕnh lên Ngài xem, về việc

 Hội Đồng Chưởng Quản của Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh .

        Do Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh chỉ

 định trong nhiệm kỳ III vào năm 1991, đến năm 1995 cho lưu nhiệm thêm kỳ

 VI [ bốn ]. Như vậy có nghĩa là Hội Đồng Chưởng Quản hiện hữu là của Mặt

 Trận Tổ Quốc Tây Ninh cử đặt, chứ nào phải của Tôn Giáo Cao Đài Tây Ninh

 của chÚng tôi .

        Trân trọng kính xin Ngài Thủ Tướng hoan hỷ cho biết, hiện nay

 Chính Phủ Trung Ương Nước CHXHCNVN. C̣n tôn trọng Tự-do Tín-ngưỡng hay

 không ?. Mông ơn Ngài vui ḷng giải đáp trên báo chí, hoặc Đài

 Truyền-tin, để cho tín đồ có Đạo Cao Đài hiểu biết rộng răi ./.

 

 

        05/04/1997 Đạo Thư Ngài Phối Sư Thái Thế Thanh gửi tường tŕnh,

 sự thực bỉ phu đang diễn ra trong Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và Hội Đồng

 Chưởng Quản .

 

                  Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

                 [ Thất thập nhị niên ]

                   Ṭa Thánh Tây Ninh

        Trích yếu: V/v. Tôn Giáo Cao Đài Đức Chí Tôn Khai Sáng Kỳ

 Ba Đến Thất Ức Niên Dư .

        Kính gởi: Quư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội trong Hội Đồng Chưởng Quản .

        Kính Hiền Huynh Hội Trưởng [ Thượng Thơ Thanh ] .

        Tôi Phối Sư Thái Thế Thanh xin nhắc Hội Đồng về Chơn Truyền Luật

 Phát CỦa Đại Đạo cuối Hạ Nguơn Mạc Pháp, ĐỨC CHÍ TÔN dụng Quyền Linh CƠ BÚT

 giáng trần khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Qui Tam Giáo, Hiệp Ngũ Chi do ĐỨC CHÍ

 TÔN vi chủ, v́ lẻ CHÍ TÔN khai Đạo kỳ ba không giao cho tay phàm nửa, v́ sợ

 Thánh Giáo bị qui phàm .

        Nhưng v́ trở cảnh, cơ Đời biến chuyển sự thử thách khảo dượt

 quá nặng, nên cơ Đạo phải tam ngưng công quả, Hội Thánh cũng đ́nh chỉ việc

 Phổ Độ, để chuẩn bị chuyển sang giai đoạn mới. Đến năm 1978 Hội Thánh Đại

 Hội Lưỡng Đài chọn bổ Hiền Huynh Thái Hiểu Thanh Đại Diện Hội Thánh Cao Đài

 Tây Ninh tham gia vào Mặt Trận Tổ Quốc Trung Ương của chánh phủ. Đồng thời

 Hội Thánh bổ nhiệm tôi trách vụ TQ Thái Chánh Phối Sư thay cho Hiền Huynh

 Thái Hiểu Thanh trong khi công tác việc của Nhà nước th́ thời gian nầy

 Trương Ngọc Anh Phó Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh buộc HỘI THÁNH cải tổ

 chương tŕnh hành Đạo theo trào lưu tiến hóa của dân tộc .

        Nghĩ v́ Đạo phải tùy thời hầu có đủ phương châm lo cho con

 cái của Đức Chí Tôn. Nên Ngài Bảo Đạo, Ngài Đầu Sư thảo luận rồi quyết

 định giao cho Ngài Đầu Sư triệu tập phiên họp tối cao để lập chương tŕnh

 hành Đạo mới cho hợp thời .

        Nên Ngài Đầu Sư triệu tập phiên họp, 3 Chánh Phối Sư điều khiển

 Tam Viện và Chánh, phó Chưởng Quản Hội Thánh Phước Thiện mỗi ngày hội hai

 buổiliên tục để nghiên cứu lập chương tŕnh hành Đạo đến mỗi chiều đệ qua

 Ngài Bảo Đạo kiểm duyệt, Hội đến 7 ngày chương tŕnh sắp chấp dứt th́ bất

 ngờ phải đ́nh chỉ là Năm Anh, Hiền Huynh Thái Hiểu Thanh dự đại hội Mặt Trận

 Trung Ương về đến. Năm Anh đến văn pḥng Phái Thái hỏi tôi chương tŕnh Hành

 Đạo xong chưa, tôi cho biết ở văn pḥng Ngài Đầu Sư, Năm Anh đến đây cho

 biết hồ sơ nơi văn pḥng Ngài Bảo Đạo th́ Nam Anh được Ngài Bảo Đạo cho xem,

 lại đem về nhà luôn rồi hiệp rồi hiệp với Hiền Huynh Thái Hiểu Thanh soạn

 thảo Đạo Lịnh số 01/ĐL ngày 04 tháng 02 năm

   Kỷ Mùi [ DL 01/03/1979 ], ấp đảo

 Hội Thánh phải kư tên ban hành giải thể cơ cấu Hành Chánh Đạo. Hội Thánh HTĐ,

 Hội Thánh CTĐ sát nhập lại thành Hội Thánh duy nhứt và lập Hội Đồng Chưởng

 Quản đễ điều hành các việc Đạo [ bắng chứng Đạo Lịnh số 01/ĐL ra đời ] .

        Hội Đồng Chưởng Quản tiến hành nhiệm kỳ I từ năm 1979 đến năm

 1982 th́ Ngài Bảo Đạo bị quản chế tại gia, c̣n Ngài Đầu Sư bị khủng bố tinh

 thần đành phải nghỉ việc giao Hội Đồng cho Hiền Huynh Thái Hiểu Thanh quản

 lư. Đến năm 1984 măn nhiệm bầu lại Hội Đồng nhiệm kỳ II Hiền Huynh Thái Hiểu

 Thanh đắc cử tiếp tục công việc của Đạođến năm 1988 Đại Hội, Hội Thánh để

 lược qua các việc của Hội Đồng th́ có 5 vị Chức sắc đệ bản van lên Hội Thánh

 bất tín nhiệm Hội Đồng gặp t́nh trạng bất khả kháng nên Hiền Huynh Thái Hiểu

 Thanh gởi Công văn đến Tỉnh xin nghỉ giao lại cho Hiền Huynh Phối Sư Thượng

 Phép Thanh và Cải Trạng Lê Minh Khuyên điều hành .

        Nghỉ v́ Hiền Huynh Thái Hiểu Thanh cầm quyền lảnh Đạo mà xin

 phép với Chánh Quyền tự ư bỏ về Thành Phố Hồ Chí Minh [ Sài G̣n ] như vậy

 chúng ta nghỉ sao ?, bỏ dở cơ Đạo tồn vong không cần biết. Ở đây 5 vị Chức

 sắc bị anh Bảy Đạo phó chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh lên án phản động,

 chống đối Nhà nước chúng tôi phát giác kịp thời nhờ Mười Tôn đến cậy ông Bí

 Thư Tỉnh Ủy Trịnh Văn Lâu chấp thuận nên chỉ đạo cho Bảy Đạo hiệp với Hội

 Đồng thành lập ban Kiểm Tra xem xét mọi việc rồi sẽ giúp chỉnh đốn cơ Đạo .

        Bam Kiểm Tra thành lập vào năm 1990 do Hiền Huynh Phối Sư

 Thượng Nhă Thanh làm đầu tiến hành kiểm tra cả hai tuần lễ lại cậy Hội Đồng

 mời tôi, khi tôi đến th́ Anh Em trong Ban Kiểm Tra bầu tôi lảnh Trưởng Ban

 liền đó lập ra 3 Tiểu Ban, Hiền Huynh là một chia ra 3 điểm để kiểm tra, bắt

 đầu hành sự gần 1 tháng th́ anh Bảy Đạo đưa Hội Đồng và Quản Lư Nội Ô đến

 bao vây, khống chế Ban Kiểm Tra bắt buộc phải đọc biên bản kiểm tra trước,

 toàn ban đồng ư với tôi không đọc như vậy cuộc khống chế kéo dài suốt buổi

 đến 11 giờ mới chấm dứt, nhưng Bảy Đạo c̣n mời tôi và 3 vị Trưởng Tiểu Ban

 đến 2 giờ chiều dự phiên họp tại Mặt Tận Tổ Quốc Huyện [ gọi là tọa đàm thân

 mật ] cuộc họp đến 5 giờ mới chấm dứt, trong buổi chiều Bảy Đạo áp đảo, hăm

 dọa tôi đủ mọi cách lại c̣n buộc Ban Kiểm Tra nên chấm dứt sự việc diển biến

 như thế chắc Hiền Huynh c̣n nhớ chứ. Tại sao Kiểm Tra hành động của Hội Đồng

 bị [ Tố Cáo ], Bảy Đạo cưỡng bức bằng nhiều cách lại c̣n hăm dọa, việc nầy

 để cho Chức sắc Nam-Nữ của Ban Kiểm Tra nhận thức [ có mờ ám ] .

        Xét v́ trong việc Kiểm Tra Hội Đồng có nhiều sai trái như là :

        1 - Tài sản của Đạo bị tẩu tán một số qúa nhiều .

        2 - Tài sản bất minh, thu, chi thiếu toa vế ....

        3 - Tự ư mở tủ Hành Hương, mang tiền về đếm giờ nào cũng không

            được ai chứng minh .

        4 - Có lần mở tủ Hành Hương, có sợi dây chuyền vàng của khách

 hỉ cúng, lại đem về nhà sai con gái đi thử rồi tráo vàng gỉa [ vụ nầy t́nh

 ngay ư gian ] .

 

        Trong thời gian Kiểm Tra xét thấy có nhiều hổn tạp và nguy hiểm

 tôi mới đề nghị trong ban chúng ta nên tạm ngừng lập hồ sơ đem ra Đại Hội

 Hội Thánh xét định lẻ nào rồi chúng ta sẽ tiếp tục kiểm tra được sự đồng ư

 của Anh-Em .

        Hội Đồng Hội Thánh được triệu tập, kho ra Hội nghị được bầu Chủ

 Tọa đoàn 5 vị, nhưng chương tŕnh nghị sự do Mặt Trận Tỉnh và Hội Đồng

 quyết định để bắt buộc Chủ Tọa thi hành thật sự là bị cưởng bách, qua 3

 ngày tôi với Hiền Huynh Tiếp Dẫn Đạo Nhơn bị khống chế, cầm chân mỗi buổi

 đều bị trở giờ làm việc, sự áp đảo qúa nặng, qua ngày thứ 4 cuộc Hội Nghị

 bị đổ vỡ giải tán ra về .

        Nhưng có bản Kiến Nghị của Hiền Huynh Tiếp Dẫn Đạo Nhơn gởi

 liền đến Tỉnh Ủy tŕnh bày cuộc Hội Nghị thuộc nội bộ của Đạo lư do Hội Đồng

 nhiều sai trái, nhưng chúng tôi lại bị chánh quyền Mặt Trận khống chế được

 ông Tỉnh Ủy phê vào kiến nghị .

        " Giao cho Ban Tôn Giáo và đại diện Sở Công An Tỉnh triệu tập

 phiên họp, Chánh Quyền Mặt Trận Tỉnh, Huyện và 5 vị Chức sắc với tôi ngồi

 lại trao đổi, đôi bên Chức sắc cũng như Cán Bộ nêu ra mạnh dạng nh́n nhận

 những khuyết điểm của ḿnh để dung ḥa cuộc họp một buổi giữa Cán Bộ và Chức

 Sắc trao đổi thông cảm nhau, điều tra tốt đẹp bắt tay thân mật " .

        T́nh trạng nêu trên vừa rồi tôi định tŕnh qua, ư tôi để

 anh-em chúng ta họp bàn để tiếp tục kiểm tra tiếp, nhưng lại cận Tết đến

 vào ngày mùng 1 năm 1991 Mười Tôn đến thăm và nói: " - Ông Tỉnh Ủy bảo tôi

 đến nói với chú, Tỉnh Ủy giao trọn quyền cho chú triệu tập Hội Thánh bầu

 lại Hội Đồng mới giải thể Hội Đồng nầy v́ Biên Bản Kiểm Tra ông nắm vững ".

 Khi ấy có mặt Sĩ Tải Phan, Hiền tài, Chức việc, Đạo hữu đến thăm tôi đều

 nghe, nhưng tôi nhờ Mười Tôn chuyển lời cảm ơn Tỉnh Ủy, c̣n Hội hay không

 tôi chưa hứa. Đến sáng ngày mùng 2 Mười Tôn đến nói rằng: " - Ông Tỉnh Ủy

 bảo tôi đến nhắc chú ". Khi đó có mặt anh Hai Kiên là Cu Quân Nhân Quân Đội

 Cao Đài. Tôi cũng nhờ Mười Tôn chuyển lời cảm ơn Tỉnh Ủy có thiện ư giúp

 chúng tôi xây dựng nghiệp Đạo, c̣n vấn đề nội bộ của Đạo th́ chúng tôi lo

 liệu khỏi bận tâm đến Tỉnh Ủy .

        Như vậy bất ngờ nội bộ xẫy ra sự việc không hay, là cuộc tổ chức

 để thao túng cơ Đạo bằng chứng là Hiền Huynh Thượng Phép Thanh triệu tập Đại

 Hội Hội Thánh [ Bầu cử Hội Đồng nhiệm kỳ III ] gọi là Hội Thánh trá h́nh để

 nhờ anh Năm Thống, Bảy Đạo, Bảy Phú cấu kết dựng Hiền Huynh lên lập Hội Đồng

 ít lâu c̣n ban thêm trách vụ Phó Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh có đúng

 không ? .

        Nghĩ v́ ông Tỉnh Ủy Tây Ninh muốn giúp cho Hội Thánh xây dựng

 lại cho hợp với tinh thần của Tôn giáo bất ngờ Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh dựng

 Hiền Huynh lên lập Hội Đồng nên Ông Tỉnh Ủy chào thua đành trở về Cửu Long .

         Xét qua hành động của Hiền Hunyh từ ngày được lập Hội Đồng

 trong việc hành quyền có lắm việc sai phạm nên anh-em bổn Đạo viết thư trích

 điểm, phê b́nh nhưng Hiền Huynh bất chấp này càng đi sâu vào lổi lầm bằng

 chứng như là :

        Dám lạm dụng quyền Chí Tôn tại thế phong thưởng :

        1 - Lễ Sanh .

        2 - Hiền Tài .

        3 - Phó Tổng Giáo .

 

        Suốt 5 năm của nhiệm kỳ III đến cuối năm Ất Hợi tôi tiếp được

 thư Hiền Hunyh mời tôi 8 giờ ngày 16 tháng 10 năm Ất Hợi [ 1995 ] đến tại

 Giáo Tông Đường dự Đại Hội Hội Thánh bầu cử Hội Đồng nhiệm kỳ IV. Nhưng

 thư mời 3 cấp: Phối Sư, Giáo Sư, Giáo Hữu, chia ra 3 giờ mời khác nhau, thử

 hỏi Đại Hội ǵ ?, quá trái với qui tắc của Đại Hội, nhưng sự thật tôi không

 lầm phiên họp nầy mời 3 lượt để nhờ anh Năm Thống hợp thức hóa cho Hiền

 Huynh lưu nhiệm với thành phần Hội Đồng là 12 vị hôm nay bổ xung 36 vị. Từ

 khi được lập Hội Đồng năm 1991 đến năm 1995 được lưu nhiệm với 2 nhiệm kỳ,

 Hiền Huynh vi phạm luật pháp quá nặng càng ngày càng đi sâu thêm .

        Xét v́ Đại nghiệp của Đạo không thể để Hiền Huynh tự thao túng

 nên đa số Chức sắc, Chức việc, Đạo hữu từ Thánh Địa đến địa phương dâng

 kiến nghị đ̣i triệu tập Hội Nhơn Sanh, Hội Thánh, nhiều khi cả đoàn người

 ngồi chờ dài lệnh Hiền Huynh không tiếp lại chuyển tố đến Công An Tỉnh đa số

 quá bực tức, về hành động của Hiền Huynh nên tăng thêm nào là Tâm Thư, Bạch

 Thư, Trích Điểm lăng mạ quá nặng có phải tại Thượng bất chánh, hạ tắc loạn

 không ? .

        Như vậy mà Hiền Huynh không tự hối vơi câu: " Luật là Thương yêu,

 Quyền là dạy dổ " .

        Thêm câu Tứ Đại Điều Qui: " Trên dạy dưới lấy lễ, dưới

 giáng trên đừng thất khiêm cung " .

        Măi một mực cậy quyền để sát phạt con cái ĐỨC CHÍ TÔN, thậm chí

 như tôi đến ngồi hầu một buổi nhờ Bảo Thể báo tin 3 lượt Hiền Huynh cũng

 không tiếp là cố t́nh hạ nhục Thánh Thể. C̣n bao nhiêu Tâm Thư, Bạch Thư

 đều chuyển tố đến Sở Công An Tỉnh, xét thấy hành động như vậy có xứng đáng

 đàn anh lảnh Đạo không ? .

        Hành động của Hiền Huynh qua nhiều năm không đáng kể, duy

 có hai điều hệ trọng :

        1 - Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ bị giải thể .

        2 - Thánh Giáo bị Qui phàm .

        Lư do ngày 10 tháng 01 năm Đinh Sửu [ DL: 16/02/1997 ] Hiền

 Huynh chỉ đạo cho thuộc cấp Hội Đồng lập Hiến Chương .

        1 - Giải Tán Hội Thánh .

        2 - Xóa Bỏ Cơ Bút .

        Để xin chánh phủ cấp Pháp Nhân lại c̣n 4 phái đoàn đến mỗi địa

 phương từ Nam ra Trung để làm ǵ ?. Có phải để vận động đặng đem Tôn giáo

 của ĐỨC CHÍ TÔN đổi lấy Hội Đồng 2 cấp không ? .

        Hành động như thế ấy thử hỏi công hay tội ?.

        Chẳng hạn như lạm dụng quyền CHÍ TÔN tại thế để phong

 thưởng .

        Giải thể Hội Thánh, xóa bỏ Cơ Bút thuộc về tội ǵ ?, H́nh

 luật nào ? .

        Tôi không dám b́nh luận yêu cầu Hội Thánh HIP THIÊN ĐÀI

 xét đoán .

        Kính Hiền Huynh qua lời Thánh Giáo CHÍ TÔN dạy : " Đạo phải

 trong sạch, các con cũng phải trong sạch, Trong-Sạch ấy bất cứ giá nào cũng

 không đổi " .

        Thêm câu của Thánh nhân : " Trí Dă Tự Sử " .

        Những điều trên đây tôi xin nhắc lại để Hiền Huynh suy

 nghiệm .

        Cũng như hai nhiệm kỳ Hội Đồng III và IV Hiền Huynh đang hành

 quyền hơn 6 năm nay có phải của Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh chỉ định

 và cho lưu nhiệm hay là Hội Đồng do Hội Thánh bầu cử ?. Nếu Hội

 Thánh bầu cử, ai bầu cửhồi nào ?, tại đâu ? .

        Thân ái kính chào Hiền Huynh ./.

 

        Ṭa Thánh. Ngày 28 tháng 02 năm Đinh Sửu

                  [ DL: 05/04/1997 ]

                  Thái Thế Thanh

 

      Đồng kính gởi tường :

 - Hội Thánh HTĐ

 - Hội Thánh CTĐ

 - Hội Thánh Phước Thiện

 - Ban Thế Đạo

 - Chủ Tịch Nước CHXHCHVN

 - Thủ Tướng Chánh Phủ

 - Ban Tôn GiÁo Trung Ương

 - UB, MTTQ Trung Ương

 - UBND Tỉnh Tây Ninh

 - Ban Tôn Giáo Tỉnh Tây Ninh

 - UB, MTTQ Tỉnh Tây Ninh

 - Hồ sơ lưu " .

 

 

        04/05/1997 Bản Tường Tŕnh & Khiếu Nại .

 

                Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                    Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc

                    _______________________

 

                   Bản Tường Tŕnh & Khiếu Nai

        V/V Xóa Bỏ Hiến Chương và Xin Phục Quyền Hội Thánh

                        [ Tôn Giáo Cao Đài ]

 

        Kính Gởi: Cụ Lê Đức Anh Chủ Tịch Nước CHXHCN Việt Nam .

                Cụ Nông Đức Mạnh Chủ Tịch Quốc Hội CHXHCN Việt Nam .

                Cụ Vơ Văn Kiệt Thủ Tướng Chính PHủ CHXHCN Việt Nam .

        Kính Thưa quư Cụ :

        Chúng tôi là Chức sắc Thiên Phong [ Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng

 Đài và Phước Thiện cùng chư Chức việc thuộc Tôn Giáo Cao Đài Ṭa Thánh Tây

 Ninh ]. Kính dâng bản tường tŕnh này cầu xin Quư Cụ nghiệm xét và Ban Lịnh

 xóa bỏ [ Hiến Chương ] do Hội Đồng Chưởng Quản thành lập và Phục hồi quyền

 Hội Thánh cho Tôn Giáo chúng tôi v́ lư do sau :

        Căn cứ theo lời Đức Chí Tôn [ Ngọc Hoàng Thượng Đế ] giáng cơ

 dạy Đạo, có dạy rằng: " Kỳ nầy Thầy đến lập Đạo dùng Huyền diệu cơ bút không

 giao cho tay phàm nữa ". Thầy lại phân ra hai quyền là : " Giáo Tông coi về

 phần xác d́u dẫn con cái Thầy, Hộ Pháp coi về phần hồn nắm Luật Thiên Điều,

 hầu có tránh nạn độc tài mà sát phạt con cái của Thầy. Hai quyến ấy hiệp lại

 là quyền Chí Tôn tại thế, dưới quyền Giáo Tông và Hộ Pháp có Hội Thánh Anh

 là Chư Chức sắc Thiên Phong và Hội Thánh em là Chư Chức việc thay mặt cho

 Thầy d́u dẫn lương sanh cứu vớt quần sanh " .

        Chiếu theo Tân Luật và Pháp Chánh Truyền, không có Hội Đồng

 Chưởng Quản .

        Hôm nay HĐCQ do chánh quyền Tây Ninh đề cử, chớ không phải Hội

 Thánh chúng tôi bầu cử, việc làm của HĐCQ danh bất chánh, ngôn bất thuận th́

 làm sao mà làm gương trong sáng cho nhơn sanh noi theo để lănh đạo Tôn Giáo .

 

        I - Bằng chứng là HĐCQ thị dỉ cường quyền sửa cải Chơn Truyền

 luật pháp, nên năm 1995-1996 đến nay. Nhơn sanh thấy điều sai trái, mới có

 kiến nghị, tâm thư, bạch thư, gởi về yêu cầu HĐCQ xin phép chánh phủ mời Đại

 Hội Hội Thánh hoặc Đại Hội Nhơn Sanh để chỉnh đốn góp phần xây dựng nghiệp

 Đạo. Thế mà HĐCQ không đáp ứng lại gởi Kiến Nghị ấy nhờ Chính Quyền Công An

 Tỉnh trấn áp lại c̣n tổ chức đánh nhơn sanh, người găy răn, kẻ ở tù thật là

 một hành động bi đát làm cho nhơn sanh buồn than bất măng .

 

        II - Hôm nay do Quyết Định số 42/QĐ ngày 29 tháng 05 năm 1996 của

 Tỉnh Ủy Tây Ninh chỉ đạo bảo HĐCQ lập Hiến Chương để xin Pháp Nhân mà Hiến

 Chương là ǵ ?, Là giải bày " Mục đích, Tôn chỉ về Giáo lư " Trước đây các

 bậc Tiền bối và HỘI THÁNH chúng tôi đă lập sẳn trong Hiến Chương đoạn chót

 có dạy " Hiến Chương nầy có thể sửa đổi do Hội Thánh lập Hiến Chương bằng đa

 số 2/3 tổng số Chức sắc và sau khi được CHÍ TÔN phê chuẩn .

        Giờ đây HĐCQ không thực hành theo lời dạy dụng quyền độc tài tự

 lập Hiến Chương mới, sửa cải Luật Pháp Chơn Truyền, không cho Hội Thánh

 chúng tôi hay biết để góp ư thậm chí trong Đạo c̣n hai vị Phối Sư xử lư

 Quyền Thái Chánh Phối Sư Thái Thế Thanh và Q. Thượng Chánh Phối Sư Thượng

 Nhă Thanh cũng không mời để dự thảo. Chức sắc trong Thánh Thể từ Giáo Hữu

 và các cấp tương đương trở lên trên 200 vị [ không kể Lễ Sanh ] cũng không

 được mời dự thảo vậy có đúng luật không ? .

        Hơn nữa, Hội Đồng Chưởng Quản không đủ chức năng lập Hiến Chương .

        C̣n Nhơn sanh th́ làm sao thấu triệt hết " Mục Đích Tôn Chỉ và

 Giáo Lư Đạo mà tham khảo, Chức sắc trong hàn Thánh Thể nghe lập Hiến Chương

 đến hỏi xem góp ư th́ HĐCQ trả lời không được chờ chừng nào có Pháp Nhân mới

 được xem .

        Ấy vậy việc lập Hiến Chương phải do Đại Hội Hội Thánh .

 

        III - Nối về cuộc hội, chiếu theo luật Đại Hội, tiểu số phải phục

 tùng đa số, thế mà Chức sắc trong Thánh Thể trên 200 vị mà ngày 05/04/1997

 mở hội chỉ có 71 vị luôn cả HĐCQ vẫn mở hội có đúng luật pháp không ?, mà

 HĐCQ cũng không ra thơ mời, Chức sắc làm việc cho HĐCQ qúa trớ trêu, lừa đảo

 Hội Thánh, dối gạt Nhơn sanh .

 

        IV - Tổ chức Đại Hội ở địa phương để tham khảo ư kiến nhơn sanh

 mà số người dự hội phải là bè phái của HĐCQ, không hiểu Đạo Pháp là ǵ !. Nhờ

 Chánh Quyền chọnlựa gọi là Đại Biểu đề cử mới được nhập hội, c̣n số Nhơn sanh

 thông Đạo thạo Đời hiểu biết Chơn Truyền Luật Pháp không theo HĐCQ th́ bỏ ra

 không được dự hội. Đây là việc làm của HĐCQ dụng thế cái cày đi trước con

 trâu, khi lén lút lập Hiến Chương rồi lập 4 phái đoàn đi các tỉnh nói tham

 khảo ư kiến nhơn sanh mà thật ra là kiếm chữ kư của Nhơn sanh để bảo vệ HĐCQ,

 khi nhập hội cấm Nhơn sanh không được phát biểu chỉ có quyền nghe mà thôi

 thật quá độc quyền .

 

        V - Ngày 05/04/1997 nói Đại Hội treo biểu ngữ cũng nói Đại Hội

 mà không biết Đại Hội ǵ ?, khi vào bên trong Hội Trường th́ thấy nào Đại

 Biểu Chánh Quyền. Đại Biểu các Tôn Giáo bạn và một phần Đại Biểu Nhơn sanh

 do Chánh quyền chọn lọc. Số Chức sắc ngoài HĐCQ chỉ có 19 vị, như vậy sao

 gọi là Đại Hội mà là cuộc lễ trá h́nh để :

        a ] Thông qua Hiến Chương [ cắm không cho phát biểu ư kiến ngoài

 ư của HĐCQ ] .

        b ] Ra mắt HĐDCQ 52 vị củ và mới do chánh quyền chọn lọc đề cử .

        c ] Thông qua điều lệ Cầu phong, Cầu thăng [ bắt thăm ] hồ sơ khai

 công nghiệp và lư lịch cho chánh quyền chứng, không có quyền Vạn Linh hiệp

 với Chí Linh, c̣n Hiến Chương tung ra mà không người kư chịu trách nhiệm .

 

        VI - Cứu xét cho bản Hiến Chương nầy th́ nói có Hội Thánh mà hữu

 danh vô danh vị, dưới th́ toàn quyền của HĐCQ quyết định, 5 năm mới có Đại

 Hội Hội Thánh 1 lần cũng do HĐCQ triệu tập, c̣n Chức sắc Chánh-phó và Thông

 Sự không đặt trách nhiệm quyền hạnh .

        a ] Giáo quyền của Đạo c̣n 2 cấp khác nào bàn tay 5 ngón chặt 3

 c̣n 2 biến thành phế nhân ngồi một chổ mà chớ .

        b ] Không sử dụng Cơ Bút Cầu phong, Cầu thăng th́ sao gọi là Chức

 sắc Thiên phong cho đặng .

        Sở hành của HĐCQ đă đi ngoài Chơn Truyền luật pháp của Đạo thế

 ấy nên Chức sắc và toàn Đạo chúng tôi không nh́n nhận Hiến Chương do HĐCQ đă

 thành lập vừa kể trên .

 

        VII - Chiếu sắc lịnh về Tôn giáo đề ngày 14/05/1955 của Hồ

 Chủ Tịch nước và Chủ Tịch Quốc Hội Phạm Văn Đồng ấn kư ở Chương 1 Điều 1 :

 Chánh phủ đăm bảo tự do Tín Ngưỡng và tự do thờ tư, không ai có quyền xâm

 phạm tự do nầy, Chương IV Điều XIII chánh quyền, dân sự không ai có quyền

 xâm phạm tự do nầy và Điều XV sự tự do Tín ngưỡng và tự do Thờ Tự là quyền

 của nhân dân, chánh phủ cương quyết tôn trọng các quyền nầy và giúp đở nhân

 dân thực thi quyền đó .

        Vậy sắc lịnh nầy hiện nay chánh phủ c̣n xử dụngkhông ? c̣n hiệu

 lực không ? .

        Kính thưa Quư Cụ :

        " Có Chánh Nghĩa mới b́nh được thiên hạ ,

        Có Chơn Đạo mới ḥa đặng ḷng dân " .

        Đất nước Việt Nam may duyên được Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng

 cơ lập Đạo, Qui Tam Giáo, Hiệp Ngũ Chi. Giáo hóa Nhơn sanh làm lành lánh dữ

 hầu có lập đời Thượng nguơn Thánh Đức đưa Nhơn loại đến chổ Đại Đồng huynh

 đệ cầu mong sao được quư cụ giúp sức cùng Đạo chúng tôi nâng cao nền Đại Đạo

 trong nước nhà, để làm ngọn cờ cứu khổcho nhơn loại noi theo mà nhưởng điều

 hạnh phúc .

        Ngược lại chánh quyền tỉnh, huyện xen vào nội bộ Tôn Giáo hổ trợ

 HĐCQ thay đổi Hiến Chương, tổ chức Đại Hội để chuyển hóa nền Chánh Giáo

 thành phàm giáo, như vậy có chánh nghĩa không ? và có vị phạm vào Sắc Lịnh

 của Bác vừa nêu trên không ? .

        Vậy việc làm của HĐCQ có Chơn Đạo không ? .

         Đứng trước cảnh âu lo sự tồn vong của nền Đạo nên dâng bản

 tường tŕnh nầy xin quư cụ là bậc anh minh tối cao đang lănh đạo của Tổ quốc

 mỡ ngọn đèn Trời soi vào chậu úp tối tăm để phân biệt chơn gỉa và ban hành

 Sắc Lịnh .

        A ] Xóa bỏ Hiến Chương do HĐCQ đă thành lập .

        b ] Trao trả lại quyền Hội Thánh cho Tôn giáo Cao Đài hầu giúp

 chúng tôi được làm tṛn sứ mạng Thể Thiên Hành Hóa, để góp sức cùng chánh phủ

 vun bồi xă tắc Đạo-Đời tương đắc, để tạo thời cải thế, đưa đất nước đến bến

 vinh Quang tốt đẹp cho rạng mặt Con Lạc, Cháu Hồng trên bốn ngàn năm Văn

 Hiến .

        Cầu chúc quư Cụ Vạn Hạnh, Vạn Hạnh ...

        Thành khẩn kính dâng .

 

                Ṭa Thánh Tây Ninh ngày 28 thánh 3 năm Đinh Sửu .

                             [ DL 04/05/1997 ]

                Chức sắc và đồng Đạo chúng tôi đồng kư tên

                           Phối Sư Thái Thế Thanh

                           Giáo Sư Thái Long Thanh

                           Giáo Sư Ngọc Truất Thanh

                           Giáo Sư Ngọc Hiểu Thanh

 

        Đính hậu danh sách Chức sắc, Chức việc, Tín đồ đồng kư tên.

        V/v: Xóa bỏ Hiến Chương và xin phục hồi Hội Thánh .

 

         - Giáo Hữu : Ngọc Tuyên Thanh, Thái Bảy Thanh, Thượng Đinh Thanh,

 Thượng Giới Thanh, Thái Bọc Thanh, Ngọc Tốt Thanh, Thượng Bảo Thanh, Thượng

 Sanh Thanh .

        - Lễ Sanh : Ngọc Cốc Thanh, Ngọc Khai Thanh, Thái Thành Thanh,

 Ngọc Lâm Thanh, Thượng Phùng Thanh, Thượng Tường Thanh, Thái Châu Thanh,

 Thái Ảnh Thanh, Thượng Ta Thanh,

        - Chánh Trị Sự : Phạm Phú Nữa, Đỗ Minh Tâm, Huỳnh Văn Mấn,

 Lê Minh Thông, Nguyễn Đức, Nguyễn Tấn Mồn, Hà Đứt Hợt, Nguyễn Văn Phê, Hà

 Thế, Nguyễn Thị Mai, Lê Văn Dủ, Phạm Ngọc Cầm, Đỗ Công B́nh .

        - Phó Trị Sự : Nguyễn Ngọc Nhàn, Lê Thức, Nguyễn Quảng Văn,

 Lê Nhân Đức .

        - Đạo Hữu : Đinh Văn Cư, Phạm Đạo, Trần Quư, Nguyễn Văn Hữu .

        - Hành Thiện : Nguyễn Thị Thơ, Lê Thái Bảo, Lê Văn Tánh, Nguyễn

 Văn Đĩnh .

        - Đạo Sĩ: Nguyễn Hữu Phước, Trần Minh Quang .

        - Chơn Nhơn : Nguyễn Trọng Dỏ, Phạm Duy Hoai .

        - Lễ Sĩ : Lô Quần .

        - Chủ Sở : Huỳnh Công Phùng .

        - Tu Chơn : Lê Ngọc Lượn, Phan Thành Phước, Nguyễn Văn Phái, Trần

 Công Miêng, Nguyễn Văn khôi, Phạm Thi Xuyến, Phạm Văn Đê, Nguyễn Văn

 Chương " .

 

         Đảng Nhà nước Cộng Sản nay chính thức chưởng quản phát điên

 những quyết định quan trọng của nội bộ Cao Đài, là do hạt giống ung thối

 [ Chi Phái ] tạo ra môi trường để Cộng Sản thay quyền duy nhứt cầm ch́a mở

 khóa Đức tin .

        Cũng ở môi trường nầy Đạo sản sinh hằng hà tâm hương ḷng thuần

 khiết, giáp bào bạch y tự ư thức để nhận vai Đạo sĩ hiên ngan bất khuất

 hướng về phía trước gánh y thắng khổ, nếu có gian nan cũng không hèn danh

 hổ Đạo-Đời .

 

 

        26/06/1997 Quư Hiền Huynh Lê Văn Đắc, Phan Ngọc Truất, Nguyễn

 Túi, Nguyễn Khải, Trương Văn Tư, nguyễn Chí Hạnh thay mặt Châu Đạo Phan

 Rang, tỉnh Ninh Thuận .

 

       " Gửi : Kính Bạch Hội Thánh

        - Ngài Hội Trưởng Phối Sư Thượng Thơ Thanh Chức sắc HĐCQ .

        - Cụ Hội Phó Giáo Sư Thượng Tam Thanh Chức sắc HĐCQ .

        - Trưởng Huynh Trưởng Ban Quan sát Đạo Sử Truyền Trạng

        Trần Anh Dũng .

 

        Phản chiếu mặt trái cuộc phỏng vấn và Đại Hội Nô ô Ṭa

 Thánh .

        Nhật báo Nhân Dân số 15205. Đăng tải nội dung lời tuyên bố của

 ông Phối Sư Thượng Thơ Thanh HĐXQCĐTN :

        " Tôi xin khẩn định: Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện

 thuận lợi cho CĐTN phát triển. Bằng chứng là không một Thánh Thất, Điện

 Thờ nào bị đóng cửa, mà ngược lại được sửa chữa ngày một cao đẹp, khang

 trang hơn không chỉ riêng ở Tây Ninh mà ở nhiều nơi khác, nơi có cơ sở thờ

 tự của CĐTN, cũng được duy tŕ sinh hoạt đạo sự b́nh thường " .

         Vẫn lời người Nhà nước trong hành động trái ngược để

 chứng minh :

         Thánh Thất Mỹ An, Phan Rang tỉnh Thuận Hải bị chính quyền tịch

 thu, nay vẫn chưa trả lại cho Tín đồ, dù Tín đồ đă tốn hao rất nhiều giấy

 mực nhưng không thể nào xoay xuyển được sự quyết định của chính quyền .

       Tín đồ Mỹ Hải xin lại Thánh Thất Mỹ An đính kèm hơn 20 văn kiện

 đă gửi đến chính quyền và ngày tháng mỏi ṃn chờ nguyện vọng, đến nay chỉ

 nhận được sự bạt đăi và khinh miệt của Nhà nước .

        Tại miền Trung cũng đồng hoàn cảnh như trên gồm có Thánh Thất Lâm

 Đồng thị xă Đà Lạc, Thánh Thất An Khê thị xă An Khê B́nh Bịnh v.v... "

 

         Nhà nước tay dài bóp méo Tôn giáo, áp dụng Đạo lịnh 01 và

 Nghị định số 124 của Huyện Ḥa Thành tỉnh Tây Ninh, để tịch thu các Thánh

 Thất miền Nam và miền Trung và Hiến Chương Đinh Sửu lại là một hành động bức

 bách tiêu diệt Đạo Cao Đài, như sa thải Chức sắc Thánh Thể Ân Phong của Đức

 Chí Tôn, Hội Đồng Chưởng Quản tự do bán Chức sắc, Hiền tài cho những ai yêu

 duy quyền, duy lợi .

 

 

        11/08/1997 Đạo Lịnh số 02/72-HĐCQ-ĐL. Gửi cho Châu Đạo Kiên Giang .

        Đến tháng 09/97, Ban Đạo Sử Cao Đài Âu Châu nhận những tài liệu

 nầy từ Thánh Thất Rạch Gía miền Nam Việt Nam gửi ra Hải ngoại .

        Đây là một tư liệu điển h́nh mang đặt thù quyền lực của Hội

 Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tây Ninh, qua Hiến Chương số 10 QĐ/TGCP cấp ngày

 05/04/1997, Đảng Nhà nước xây dựng thành một sự cớ để HĐCQ thi hành mệnh

 lệnh và thực hiện chỉ tiêu khai trừ Chức sắc, Chức việc, Tín đồ hiếu Đạo ra

 khải cội Đạo Ṭa Thánh Tây Ninh .

 

        Tiến tŕnh đầu tiên HĐCQ lập một tờ khai sinh cho một nhóm con

 chiên Cộng Sản, để giả làm Tín đồ Cao Đài và lập danh sách Chức việc Ban Cai

 Quản Thánh Thất Vĩnh Lạc giả của thị xă Rạch Giá .

         Trên thực thế tại Thị xă Rạch Giá không có bộ Đạo Thánh Thất

 Vĩnh Lạc, nay HĐCQ

CĐTN dở hơi chơi tṛ lừa đảo để thông qua pháp lư giải thể,

 nhằm xuống cấp Thánh Thất Thị xă Rạch Giá ra Thánh Thất Phường Vĩnh Lạc .

         HĐCQ ra mệnh lệnh cho nhóm người trên tiến chiếm hữu Thánh Thất

 Rạch Giá và chính quyền Tỉnh làm hậu thuẩn .

        Tiếp theo HĐCQ cho ra Đạo Lịnh 03/72-HĐCQ6ĐL ngày 21/08/1997 để

 khai tử bất cứ Tín Đồ nào phản đối hành động của HĐCQ. Ngài Thừa Sử Lê Quang

 Tấn, Thánh Thất Đô Thành Sài G̣n và Hiền Tài Hồ Văn Nhường nhận Đạo Lịnh 03/

 72HĐCQ-ĐL đồng bi kịch như Giáo Hữu Ngọc Á Thanh, Thánh Thất Rạch Giá như

 sau :

 

        " Đạo Lịnh số: 02/72-HĐCQ-ĐL .

        - Chiếu y Tân Luật và Pháp Chánh Truyền .

        - Căn cứ Nghị Định số: 69/HĐBT ngày 21/3/1991 của Hội Đồng Bộ

 Trưởng [ nay là Chính Phủ ] qui định các hoạt động Tôn giáo .

        - Căn cứ Quyết định số: 10-QĐ/TGCP ngày 09/05/1997 của Ban Tôn

 giáo Chính Phủ thừa ủy quyền của Thủ Tướng Chính Phủ công nhận Hiến Chương

 Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh có tư cách Pháp Nhân .

        - Căn cứ Hiến Chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh năm

 Đinh Sửu [ 1997 ] qui định chức năng và nhiệm vụ của Hội Đồng Chưởng Quản .

        - Căn cứ Huấn Lịnh số: 27/HĐCQ-HL ngày 22/08 Tân Dậu [ DL

 19/09/1981 ] của Hội Đồng Chưởng Quản chuyễn nhiệm Giáo Hữu Ngọc Á Thanh

 [ Nguyễn Văn Á ] đảm trách cai quản Thánh Thất Vĩnh Lạc, thị xă Rạch Giá,

 Tỉnh Kiên Giang .

        - Căn cứ Chỉ Thị số: 56/72-HĐCQ-VT ngày 01/03/1997 của Hội Đồng

 Chưởng Quản mời vị Giáo Hữu Ngọc Á Thanh về dải lịnh Hội Đồng Chưởng Quản

 v́ đă hết thời nhiệm Cai Quản Thánh Thất theo tinh thần Đạo Lịnh số: 01/HT-ĐL

 ngày 04/02 Kỷ Mùi [ DL 01/03/1979 ], của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ .

        - Căn cứ Huấn Linh số: 20/72-HĐCQ-HL ngày 02/03 Đinh Sửu

 [ DL:08/04/1997 ], của Hội Đồng Chưởng Quản công nhận Ban Cai Quản Thánh Thất

 phường Vĩnh Lạc do đồng Đạo công cử g̣m 05 vị Chức việc và Ủy Ban Nhân Dân

 Phường Vĩnh Lạc cấp Quyết Định số: 11/UB-QĐ-97 ngày 12/03/1997 công nhận

 thành phần nhân sự Ban Cai Quản nầy .

        - Căn cứ tinh thần nội dung phúc tŕnh ngày 10-03-Đinh Sửu

 [ DL:15/04/1997 ] của Ban Cai Quản Thánh Thất Vĩnh Lạc, Kiên Giang về việc

 Giáo Hữu Ngọc Á Thanh không chấp hành Huấn lịnh số: 20/72 HĐCQ-HL và văn bản

 của Hội Đồng Chưởng Quản nêu trên, không chịu bàn giao trách nhiệm cho Ban

 Cai Quản mới vừa được công cử hợp pháp, bao che cho thuộc hạ chống đối HĐCQ,

 mạ lỵ Tín đồ và viên chức chánh quyền cơ sở. Nội dung trên có sự xác nhận là

 dúng sự thật của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thị xă Rạch Giá đề ngày

 15/04/1997 .

        - Căn cứ văn thư số: 99/72-HĐCQ-VT ngày 13/05 Đinh Sửu

 [ DL:17/06/1997 ] Hội Đồng Chưởng Quản gửi cho Giáo Hữu Ngọc Á Thanh ban ân

 gia hạn cho đương sự thực hiện việc ban giao trách nhiệm Cai Quản Thánh Thất

 Phường Vĩnh Lạc cho Ban Cai Quản mới, hạn trong ṿng 10 ngày, phải về tŕnh

 diện tại V/p-HĐCQ. Nhưng đương sựvẫn không chấp hành .

        Căn cứ tinh thần biên bản số: 11/72-HĐCQ-BB ngày 05/07 Đinh Sửu

 [ DL:07/08/1997 ] phiên họp lănh đạo thường trực Hội Đồng Chưởng Quản tại

 văn pḥng HĐCQ, sau khi xem xét các t́nh huấng và sự vụ của Giáo Hữu Ngọc Á

 Thanh, đă nhát trí nhận định: " Giáo Hữu Ngọc Á Thanh có hành vi vô lễ,

 nghịch mạng, không tuân thủ Huấn lịnh của HĐCQ là cơ quan Thường Trực của

 Hội Thánh. Chiếu Thập H́nh của Đức Lư Giáo Tông ở khung " Đệ nhứt h́nh "

 về tội nghịch mạng th́ phải bị trục xuất khỏi cửa Đạo. Nhưng để cho đương sự

 có cơ hội ăn năng tỉnh ngộ lập công đức để chuộc tội. Nên:

 

                Đạo Lịnh 02/72-HĐCQ-ĐL

        Điều Thứ Nhứt : - Ngưng quyền Chức sắc Giáo Hữu Ngọc Á Thanh

 [ Nguyễn Văn Á ] sanh năm 1930 tại Thanh Phước Tây Ninh chờ ngày đưa nội vụ

 ra Hội Chôn Đồng xét xữ đúng theo luật Đạo .

        Buộc Giáo Hữu Ngọc Á Thanh phải bàn giao tất cả tài sản và văn

 kiện của Đạo lưu trữ tại Thánh Thất Rạch Giá [ Nay là Thánh Thất Phường Vĩnh

 Lạc ] cho Ban Cai Quản mới đă được Hội Đồng Chưởng Quản hợp thức hóa công

 nhận tại Huấn Lịnh số: 20/72-HĐCQ-HL ngày 02/03 Đinh Sửu [ DL: 08/04/1997 ]

 quản lư .

        Nếu Giáo Hữu Ngọc Á Thanh không ban giao hoặc tự ư vắng mặt th́

 Ban Cai Quản Thánh Thất mới do Phó Trị Sự Vơ Văn Huân làm Cai Quản vẫn tiến

 hành lập Biên bản tiếp quản toàn bộ tài sản và văn kiện của Đạo tại Thánh

 Thất Phường Vĩnh Lạc để đồng Đạo đến cúng lễ và làm phương tiện hành Đạo, với

 sự chứng kiến của chính quyền và Mặt Trận Tổ Quốc địa phương .

        Điều Thứ Nh́ : - Trục ngoại Giáo Hữu Ngọc Á Thanh [ Nguyễn Văn

 Á ] không được cư ngụ tại Thánh Thất Phường Vĩnh Lạc, [ Thánh Thất Rạch

 Giá cũ ] v́ đă không c̣n trách nhiệm, đồng thời các văn bản liên quan đến

 việc hành Đạo của đương sự tại địa phương trái với Đạo Lịnh nầy

 đ27u không c̣n hiệu lực .

        Điều Thứ Ba: - Từ Hàn HĐCQ, Giáo Hữu Ngọc Á Thanh, Ban Cai Quản

 mới Thánh Thất Phường Vĩnh Lạc Thị Xă Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang có trách

 nhiệm lănh ban hành và thi hành Đạo Lịnh nầy .

        Đạo Lịnh nầy có hiệu lực kễ từ ngày kư .

 

        Ṭa Thánh ngày 9 tháng 7 năm Đinh Sửu

                [ DL: 11/08/1997 ]

                Hội Đồng Chưởng Quản

                Hội Trưởng

                Phối Sư Thượng Thơ Thanh

 

 Phó Hội Trưởng         Phó Hội Trưởng          Phó Hội Trưởng

 Đặc Trách Nữ Phái      Đặc Trách Luật Pháp     Thường Trực

 P.Sư Hương Ngộ      C.Trạng Lê Minh Khuyên   G.Sư Thượng Tám Thanh

 

        Vân lịnh ban hành

        Văn pḥng, ngày 10 Tháng 7 năm Đinh Sửu

        [ DL:12/8/1997 ]

        Từ Hàn HĐCQ

        Giáo Sư Thái Y Thanh

 

        Bản Sao Kính Gởi :

        V/p Thủ Tướng Chính Phủ

        Ban Dân Vận Trung Ương

        Ban Tôn Giáo Chính Phủ

        Đoàn Chủ Tịch Trung Ương

                Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

        " Để KÍnh Tường "

        UBND Tỉng Kiên Giang

        Ban Dân Vận ........

        Ban Tôn Giáo .......

        UBMTTQVN ...........

 

        Xin tạo điều kiện giúp đỡ

        Cho Ban Cai Quảnmới thực hiện .

 

        Nơi nhận :

        Như điều thứ ba .

        Hồ Sơ cá nhân đương sự .

        LƯU .

 

        Mục đích Đạo ta xưa nay Từ Bi Bác Ái và Công B́nh với tính năng

 Bao Dung, phụng sự tha nhân phúc lạc. Những chân lư mênh mông nầy đem đến

 cho Nhơn sanh niềm tin đáng yêu cuộc đời .

        Nhưng v́ trần tục cố t́nh làm sai lạc Đạo cùng chân lư trên và

 nay Đạo ta gặp phải ở nơi đây một nhiệp đời tơi tả đáng trác HĐCQ trong

 nội vụ :

         Tín đồ Châu Đạo Kiên Giang phẩn uất phương thức hành Đạo ăn thua

 đủ của Đạo-Đời phát nguyên từ HĐCQ và Tỉnh Ủy Kiên Giang mới có Kiến-Tŕnh

 lên Thủ Tướng Chánh Phủ cầu mong mở rộng gông cùm, cho Đạo Cao Đài đang thoi

 thóp trong t́nh trạng bị Hội Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tây Ninh, Mặt Trận Tổ

 Quốc Việt Nam, Ban Tôn Gián Chính Phủ và Ban Dân Vận Trung Ương đang trên đà

 thực hiện Hiến Chương Đinh Sửu [ 1997 ] hoành hành bất công và xiết chặt dân

 chủ :

 

        Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

        [ Thất Thập Nhị Niên ]

        Ṭa Thánh Tây Ninh

 

        Cửu Trùng Đài

        Tỉnh Đạo Kiên Giang

        Thánh Thất Rạch Giá

        245, Nguyễn Trung Trực

        Kiên Giang

        ĐT: 077.861220

 

                        Kiến Tŕnh

        Của môn đệ Cao Đài chân chính. V́ Đại nghiệp

        Đạo. V́ cơ phổ độ Nhơn sanh qui thiện lương.

        Ǵn luật lệ Cao Đài. Ṭa Thánh Tây Ninh .

 

        Trân trọng kính đệ tŕnh :

        Ông Vơ Văn Kiệt, Thủ Tướng Chánh Phủ Nước Cộng Ḥa Xă Hội

 Chủ Nghĩa Việt Nam. Thủ Đô Hà Nội

 

        Trích yếu: V/v Viên chức các cơ quan chức năng, Chính quyền

 ép chế người Tín Hữu Cao Đài phải tuân theo việc làm sai phạm

 luật pháp của HĐCQ Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh .

 

        Tham Chiếu: Đạo Lịnh số: 02/72.HĐCQ.ĐL ngày 09/07 Đinh Sửu

 [ DL: 11/08/1997 ] của HĐCQ Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh .

        Kính thưa :

        Chúng tôi đồng đứng tên dưới đây là những Tín Hữu Cao Đài Ṭa

 Thánh Tây Ninh chân chính. Cư ngụ trong phạm vi Thị xă Rạch Giá Kiên Giang.

 Địa chỉ tuyển định Thánh Thất Rạch Giá số 245 đường Nguyễn Trung Trực, Thị

 xă Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang .

        Chúng tôi trân trọng kính đệ tŕnh lên Thủ Tướng Chính Phủ Nước

 Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Cùng quư vị lănh đạo các cơ quan chức

 năng, lănh vực Tôn Giáo Trung Ương. Chúng tôi Phản Kháng một sự việc. Kính

 xin lược dẫn như sau :

 

        1/ - Kháng Nghị ngày 18/05 Đinh Sửu [ DL: 22/06/1997 ]

        2/ - Kháng Tŕnh ngày 08/07 Đinh Sửu [ DL: 10/08/1997 ]

 

        Tại hai văn bản nêu trên của những người Tín Hữu Cao Đài Ṭa

 Thánh Tây Ninh tại Rạch Giá [ Kiên Giang ] đă dẫn tŕnh những sự việc đột

 biến xăy ra trong phạm vi Thánh Thất Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. Chúng tôi đă

 đệ tŕnh đến quư vị lănh đạo các cơ quan chức năng để Cáo Tri sự việc. Người

 Tín Hữu Cao Đài chúng tôi đang mong chờ sự công bằng, trong sáng của Pháp

 Luật, Đạo Lư xem xét giăi quyết sự việc .

        ... Hội Đồng Chưởng Quản [ HĐCQ ] cử các Hội Viên và nhân viên

 HĐCQ đến Kiên Giang triệu thỉnh quư viên chức các cơ quan chức năng và Chính

 Quyền Tỉnh, Thị Xă, Phường kết hợp với phe nhóm Ban Cai Quản Thánh Thất Vĩnh

 Lạc do HĐCQ đẻ ra ngoài Pháp luật Đạo-Đờimà người Tín Hữu Cao Đài đă Khánh

 Nghị, Kháng Tŕnh đến quư vị lănh đạo các cơ quan chức năng .

 

        - Lúc 15.30 giờ ngày 12/07 Đinh Sửu [ DL: 14/08/1997 ] tựu

 họp tại Thiên Phong Đường Thánh Thất Rạch Giá, mở một phiên họp dùng quyền

 lực áp chế người Tín Hữu Cao Đài chân chính bảo tồn luật pháp Đạo-Đời phải

 cúi đầu chấp hành những việc làm sai phạm luật pháp của HĐCQ .

 

        Thành phần HĐCQ cử đến Rạch Giá, Kiên Giang :

        1 - Hồ Văn Tấn [ Giáo Sư Ngọc Tấn Thanh ]

        2 - Dương Liên Thanh [ Truyền Trạng Hiệp Thiên Đài ]

        3 - Bùi Văn Côn [ Lễ Sanh Thái Côn Thanh ]

 

         Thành phần viên chức cơ quan chức năng Chánh quyền Khu

 phố III, Phường Vĩnh Lạc, Thị xă Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang :

        1 - Trần Duy Chương, Phó BDV Tỉnh Ủy Kiên Giang .

        2 - Nguyễn Đức Tuyên, Phó BTG Tỉnh Kiên Giang .

        3 - Lư Hải Sơn, Ủ/v thường trực BTG Tỉnh Kiên Giang .

        4 - Nguyễn Phong Tam, C/t MTTQ Tỉnh Kiên Giang .

        5 - Ngô Văn Dựa, Phó C/t MTTQ Tỉnh Kiên Giang .

        6 - Dương Văn Năm, Phó C/t UBND Rạch Giá, Kiên Giang .

        7 - Nguyễn Văn Hộ, C/t MTTQ Rạch Giá, Kiên Giang .

        8 - Nguyễn Xuân Tồng, Phó C/t MTTQ Rạch Giá, Kiên Giang .

        9 - Nguyễn Văn Lư, Phó C/t UBND. Phường Vĩnh Lạc, Rạch Giá .

        10 - Vũ Duy Trinh, Phó C/t MTTQ. Phường Vĩnh Lạc, Rạch Giá .

        11 - Điền Kim Phụng, Tổ Trưởng khu vực Thánh Thất Rạch Giá .

        12 - Mười Mít, Tổ Phó khu vực Thánh Thất Rạch Giá .

 

         Ngoài các viên chức có tên nêu trên họp tại Thiên Phong Đường

 Thánh Thất Rạch Giá, C̣n một lực lượng an ninh nổi và ch́m bao quanh dầy

 đặc .... Người Tín Hữu Cao Đài chúng tôi thấy mà nổi ốc da .

        - Nội dung phiên họp ... Đại diện HĐCQ [ ông Hồ Văn Tấn ]

 triển khai Đạo Lịnh số 02/72.HĐCQ-ĐL ngày 08/07 Đinh Sửu [ DL:11/08/1997 ]

 của HĐCQ Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh. Hồ Văn Tấn ỷ vào viên chức các cơ quan

 chức năng chính quyền và lực lượng an ninh nổi ch́m hiện diện, nên tỏ ra thái

 độ ta đây là đại biểu Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh, vô cùng hống hách,

 huyênh hoang, hách dịch, khoác lác, bắt nạt v.v...

        Lời ông Hồ Văn Tấn :

        " Chư vị hiện diện trong phiên họp chỉ nghe, hiểu, thi hành,

 không phát biểu, muốn phát biểu phải viết văn bản lên đây ".

        Ngoài Hồ Văn Tấn đến Bùi Văn Côn ... th́ lên giọng bưng bít, a

 dua, khoác lác, ba hoa, lư giăi bao che cho những hành vi sai phạm luật

 pháp, khinh thường luật pháp Đạo-Đời của HĐCQ, bắt người Tín Hữu Cao Đài

 phải tuân hành lịnh .

 

        * 14.00 giờ ngày 13/07 Đinh Sửu [ DL: 15/08/1997 ] thành phần

 Ban Cai Quản Thánh Thất ma Vĩnh Lạc kéo nhau đến tự kê biên tài vật của

 Thánh Thất Rạch Giá [ Kiên Giang ]. Ban Cai Quản tự ư niêm phong các pḥng

 ốc, tủ, bàn viết [ Bureau ] và cũng không ngần ngại đóng khoa của ra vào

 Ngôi Chánh Điện [ Thánh Thất Rạch Giá ] để những Chức sắc, Chức việc, Tín đồ

 không vào cúng Tứ-Thời [ Dậu Thời ngày hôm ấy ] .

        Khi nầy có lực lượng an ninh nổi ch́m bao quanh Thánh Thất thi

 chứng cho Ban Cai Quản tự tiện ... có mặt ông Nguyễn Phong Tam và Nguyễn

 Xuân Tồng ...

 

        * 14.00 giờ ngày 16/07 Đinh Sửu [ DL: 18/08/1997 ] Ủy Ban Nhân

 Dân Phường Vĩnh Lạc ra giấy mời Cô Thông Sự Trương Lệ Hương người có trách

 nhiệm quản xuyến phần hành Lương Vụ và Cô Phó Trị Sự Lê Kim Biên người đảm

 trách việc Hộ Vụ [ giử tiền ] Thánh Thất Rạch Giá đến văn pḥng UBND Phường

 Vĩnh Lạc làm việc. Giấy mời do Chủ Tịch Phường Bùi Hoàng Tuấn kư .

        - Thành phần viên chức làm việc gồm có :

        1 - Nguyễn Văn Lư, Phó C/t UBND Phường Vĩnh Lạc, Rạch Giá, KG .

        2 - Nguyễn Hoàng Phương, Phó Công An Phường Vĩnh Lạc, Rạch Giá, KG .

        3 - .......... Lương, Pḥng PA.16 Công An Tỉnh Kiên Giang .

        4 Người lập biên bản buổi làm việc ... ông chánh văn pḥng UBDN

 Phường Vĩnh Lạc, Thị xă Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang .

        * Tinh thần buổi làm việc không ngoài mục đích lá bắt buộc những

 người đă và đang đăm trách công việc của Thánh Thất Rạch Giá từ trước đến

 giờ phải bàn giao tất cả công việc đă quản nhiệm cho Ban Cai Quản mới bầu

 của Thánh Thất ma Vĩnh Lạc .

 

        * 9.00 giờ ngày 17/07 Đinh Sửu [ DL: 19/08/1997 ] các viên chức

 cơ quan chức năng, chính quyền có tên sau đây đến Thiên Phong Đường Thánh

 Thất Rạch Giá để thị chứng việc các nhân sự trong Ban Trị Sự sở tại của

 Thánh Thất Rạch Giá [ đưa Lại ] những ǵ ḿnh đă đăm trách trong thời gian

 từ trước đến nay ...

        Ban Trị Sự sở tại Thánh Thất Rạch Giá :

        1 - Chánh Trị Sự Trương Văn Đường .

        2 - Phó Trị Sự Nguyễn Kim Quang .

        3 - Phó Trị Sự Lê Kim Biên .

        4 - Thông Sự Trương Lệ Hương .

        Thành phần viên chức cơ quan chức năng Chánh quyền Khu

 phố III, Phường Vĩnh Lạc, Thị xă Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang :

        1- Vũ Duy Trịnh, Phó C/t MTTQ Phường Vĩnh Lạc .

        2 - Trịnh Minh Hồng, Trưởng khu phố III, Phường Vĩnh Lạc .

        3 - Chín Nghiêm, MTTQ Khu phố III, Phường Vĩnh Lạc .

        4 - Điền Kim Phụng, Tổ Trưởng Khu vực Thánh Thất Rạch Giá .

        Ngoài thành phần nêu trên c̣n một lực lượng an ninh nổi

 ch́m bao quanh .

 

        * 14.00 giờ ngày 19/07 Đinh Sửu [ DL: 21/08/1997 ] Ban Tôn Giáo

 Tỉnh Kiên Giang mời vị Giáo Hữu Ngọc Á Thanh [ Nguyễn Văn Á ] nguyên Khâm

 Châu Đạo Kiên Giang đến làm việc tại văn pḥng Ban Tôn Giáo Tỉnh Kiên Giang .

        Thành phần cơ quan chức năng Chánh quyền Tỉnh Kiên Giang :

        1 - Ngô Thu Hồng, Ban Dân Vận Tỉnh Ủy Kiên Giang .

        2 - Huỳnh Vĩnh Ái, Phó C/t UBND Tỉnh Kiên Giang .

        3 - Ngô Văn Dựa, Phó C/t MTTQ Tỉnh Kiên Giang .

        4 - Trần Duy Chương, Phó BDV Tỉnh Ủy Kiên Giang .

        5 - Nguyễn Đức Tuyên, Phó BTG Tỉnh Kiên Giang .

        6 - Lư Hải Sơn, Ủy viên thường trực BTG Tỉnh Kiên Giang .

        Nội dung buổi làm việc ... Theo tinh thần Đạo Lịnh số:

 02/72.HĐCQ-DL ... bắt buộc vị Giáo Hữu Ngọc Á Thanh ra khỏi Thánh Thất

 Rạch Giá Tỉnh Kiên Giang .

 

        * 14.00 giờ ngày 04/08 Đinh Sửu [ DL:05/09/1997 ] Ủy Ban Nhân

 Dân Phường Vĩnh Lạc, Thị xă Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, mời ông Giáo Hữu Ngọc

 Á Thanh đến văn pḥng phường làm việc ...

        Thành phần viên chức cơ quan chức năng chánh quyền :

        1 - Bùi Hoàng Tuấn, C/t UBND P. Vĩnh Lạc .

        2 - .......... Đệ, Trưởng Công An Phường Vĩnh Lạc .

        3 - Phạm Thị Của, C/t MTTQ Phường Vĩnh Lạc .

        4 - ....... B́nh, Pḥng PA.16 Công An Tỉnh Kiên Giang .

        5 - ....... Việt, Pḥng PA.16 Công An Tỉnh Kiên Giang .

        Nội dung buổi làm việc... căn cứ Đạo lịnh số: 02/72-HĐCQ-DL

 yêu cầu vị Giáo Hữu Á ra khỏi Thánh Thất Rạch Giá .

 

        9.00 giờ ngày 07/08 Đinh Sửu [ DL: 08/09/1997 ] Ủy Ban Nhân

 Dân Phường Vĩnh Lạc, Thị xă Rạch Giá mời ông Chánh Trị Sự Trương

 Văn Đường đến văn pḥng UBND Phường Vĩnh Lạc làm việc .

        Thành phần viên chức cơ quan chức năng chánh quyền :

        1 - Nguyễn Hoàng Phương, Phó Công An Phường Vĩnh Lạc,RG,KG .

        2 - ...... B́nh, Pḥng PA.16 Công An Tỉnh Kiên Giang .

        Tinh thần làm việc ... Chiếu theo đơn yêu cầu của Ban Cai Quản

 Thánh Thất ma Vĩnh Lạc ... xét minh lư lịch ông Chánh Trị Sự Đường ...

 trục xuất ông ra khỏi Thánh Thất Rạch Giá .

 

        Kính Thưa :

        Qua sự việc diển tiến xăy ra tại Thánh Thất Rạch Giá, Tỉnh Đạo

 Kiên Giang. Người Tín Hữu Cao Đài [ Chức sắc, Chức việc và Tín đồ ] cũng

 như người bàn quan [ ngoại Đạo ] nghe nh́n vào thấy rơ Tính nghiêm minh, vô

 tư, trong sáng luật pháp không có. Chỉ có áp lực, quyền thế, mạnh được yếu

 thua, lấy thịt đè người .

        Sự việc làm mất quan điểm trầm trọng, sự tin tưởng vào luật pháp

 Đạo-Đời đă thành văn bị mất hẳn trong ḷng người Tín Hữu Cao Đài Ṭa Thánh

 Tây Ninh .

        Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh sau ngày Hội Thánh bị giăi thể

 th́ trong cửa Đạo gặp phải cảnh lẩn lộn chơn giă. Có lắm người Tín Hữu Cao

 Đài mang danh Đạo tạo danh Đời, v́ quyền lợi riêng tư, danh vọng cá nhân,

 khiến cho nền Chánh Giáo của Đức Chí Tôn [ Trời ] gặp phải nghiệt ngă chồng

 chềnh ... Làm cho người Tín Hữu Cao Đài chân chính mang nhiều tủi nhục với

 tiền nhân đă dầy công gầy dựng cơ Đạo và các giới, các cấp từ trước đến giờ

 một ḷng v́ Đạo, v́ Thầy, v́ cơ Phổ độ Nhơn sanh qui thiện lương .

        Hội Đồng Chưởng Quản đang ở vị trí chốp bưu của Đạo đă đánh mất

 thiên trách Đạo Pháp. Đă và đang chạy theo phàm tâm là ngôi vị, chỉ thấy

 trước mắt quyền cao tước ộng, lợi nhuận cho bản thân, đi cậy thân cậy thế

 quay lại trấn áp người bạn Đạo đồng môn chân chính v́ Đạo Pháp trên mọi

 phương diện để cũng cố ngôi vị, ghế ngồi, Bản thân từng vị một đă phạm quá

 nhiều luật pháp Đạo, thoái hóa trầm trọng, Cơ quan luật pháp Đạo bị khống

 chế, vô hiệu hóa .

        Chúng tôi dám phê phán nói thẳng, nói thật những sự việc của

 HĐCQ hành quyền sai nguyên tắc, sai pháp luật Đạo chẳng khác nào lấy trứng

 chọi vào đá ... " Trứng bể đá vẫn nguyên " .

        Bằng chứng hiển nhiên là những người Tín Hữu Cao Đài nào thẳng

 thắn phê phán những sai phạm của HĐCQ th́ đă bị HĐCQ dùng quyền lực có trong

 tay kư Đạo lịnh trục xuất .... Căn cứ vào Luật Pháp Đạo Lư th́ những mănh

 giấy gọi là Đạo lịnh, Huấn lịnh do HĐCQ ban hành xem như một mănh giấy

 lôn ... Tại phiên họp lúc 15.30 giờ ngày 12/07 Đinh Sửu [ DL: 14/08/1997 ]

 một vị Tín Hữu Cao Đài có mặt trong phiên họp dám thẳng thắn tuyên bố...

 " Tôi là một Tín Hữu Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh giữ câu minh thệ.... ǵn

 luật lệ Cao Đài, tùnhg thị Pháp Điều Tam Kỳ Phổ Độ " Xé Huấn lịnh số:

 20/72-HĐCQ-HL ngày 02/03 Đinh Sửu [ DL: 08/04/1997 ] của HĐCQ Đạo Cao Đài

 Ṭa Thánh Tây Ninh. Huấn lịnh đẻ ra ngoài luật pháp Đạo-Đời đă vi phạm

 Hiến Chương ngày 05/04/1997 [ ÂL: 28/02/ Đinh Sửu ] quăn vào mặt Hồ Văn Tấn

 đại diện HĐCQ .

        - Căn cứ vào Tân Pháp, Đạo Lư, Luật Pháp Đạo th́ vị Tín Hữu ấy

 hoàn toàn trong sáng, đáng biểu dương. Nhưng xét theo HĐCQ th́ vị Tín Hữu

 Cao Đài kia sẽ bi HĐCQ kư Đạo Lịnh trục xuất .

 

        Lư do đơn giản của mặt nổi ... chống lịnh Chức sắc bề trên, Nhưng

 kỳ thật bên trong là triệt hạ bằng được những người dám phơi bày những tṛ

 bịp bợm, lừa đảo, dối gạt, chỉ thẳng vào chổ HĐCQ làm sai phạm luật pháp Đạo

 cho khắp đồng đạo nơi nơi hay biết, HĐCQ ưu tiên tiêu diệt, trừ khử để không

 c̣n ai dám nói .

        Điển h́nh như Hồ Ngọc Thơ Hội Trưởng HĐCQ, Nguyễn Thành Tám Hội

 Phó HĐCQ trả lời với phóng viên Nguyễn Đ́nh Kháng nhật báo Nhân Dân ra ngày

 12/06/1997 .

        " Bằng chứng là không một Thánh Thất, Điện Thờ nào bị

 đóng cửa " .

        Sự thật tính đến ngày nay [ 9/1997 ] số Thánh Thất, Điện Thờ Phật

 Mẫu thuộc của Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh c̣n mấy chục ngôi bị Chánh

 quyền địa phương đang quản lư, xử dụng .

        Như thế thử hỏi HĐCQ có dối gạt, bịp bợm hay không ? .

        Hồ Ngọc Thơ Hội Trưởng HĐCQ c̣n tệ hai hơn nửa kia ...

        Đối với Đạo việc tế lễ, cúng kiến là tối quan trọng cho

 " Tâm Linh " . Hồ Ngọc Thơ c̣n phỉnh gạt đến Thượng Đế, Chư Thần, Thánh,

 Tiên, Phật ... Những ngày Só Vọng [ Mùng một và Rắm ] Hồ Ngọc Thơ nằm nhà

 ngủ thẳng cẳng. Lại dám để tên ... phẩm vị ḿnh vào ḷng sớ dâng lên các

 Đấng Thiêng Liêng ... Tại Đền Thánh Ṭa Thánh Tây Ninh .

        Đến với Đạo [ Tôn Giáo ] là do ḷng Tự Tôn, Tự Kính, Tự Tin, Tự

 Nguyện ... mà Hồ Ngọc Thơ c̣n dám phỉnh gạt đến Đấng Tối Linh ... Th́ ở

 trần gian nầy ai mà Hồ Ngọc Thơ chừa .

        Sự việc xăy ra trước hàng ngàn vị Tín Hữu Cao Đài. Nhưng có mấy

 ai dám nói lên, hay khuyên can... v́ nói rồi họ sẽ bị Đạo Lịnh của phe nhóm

 HĐCQ trục xuất khỏi của Đạo, hơn nữa cũng v́ sự an nguy của tánh mệnh hàng

 ngày của họ, bởi áp lực quákhủng khiếp .

        Luật pháp Đạo-Đời không c̣ hiệu lực đối với phe nhóm HĐCQ, Chỉ

 c̣n phe phái bao che, bênh vực cho nhau, áp lực để hổ trợ nhau, mạnh đặng

 yếu thua, dụng quyền lực lấy thịt đè người .

        Như thế th́ người Tín Hữu Cao Đài chân chính chúng tôi biết

 nương tựa vào đâu để đấu tranh làm trong sạch cặn bả trong cửa Đạo TRỜI .

        Người Tín Hữu Cao Đài chân chính chúng tôi hoàn toàn tin tưởng

 vào sự lănh đạo anh minh của Đảng, Chánh Phủ. Nên chúng tôi mạnh dạn đạo đạt

 những sự việc ... Lên Thủ Tướng Chính Phủ cùng ví vị lănh đạo Trung Ương

 nghiên cứu, xem xét có phương hướng ḥa giăi vấn đề Đạo Cao Đài tại lănh thổ

 Thị xă Rạch Giá đang bị mắc mứu .

                Trân trọng kính chào đoàn kết Đạo-Đời .

                Rạch Giá ngày 09 tháng 08 năm Đinh Sửu

                        [ DL: 10/09/1997 ]

               TM: Tín Hữu Cao Đài Tùng Thị Pháp Điều T.K.P.Đ

               Tiện Sỹ Đạo Nhơn môn sinh Cao Đài Hương Đạn Vĩnh Lạc, Họ

 Đạo Rạch Giá, Tỉnh Đạo Kiên Giang .

 

 Phó Trị Sự Lê Kim Biên, Chánh Trị Sự Trương Văn Đường, Giáo Hữu Ngọc Á

 Thanh, PTS Tăng Xiếu Ên, TĐ Trần Thị Ngọc Trinh, TĐ Đỗ Tăng Minh Quang,

 Thông sự Trương Lệ Hương, TĐ Thái Lê Anh Vũ, TĐ Nguyễn Thị Ngọc Thanh, TĐ

 Nguyễn Thị Ḥa, TĐ Trương Minh Phúc .

        [ Đính kèm danh sách 82 chữ kư của toàn Hương Đạo Phường

 Vĩnh Lạc và Tộc Đạo Rạch Giá ]

 

         Bản Sao Đồng Kính Gởi:

 - Quư Chức sắc, Chức việc, Tín đồ .

 - Quư vị Hiền Tài .

 

  Để Kính Tường Tri :

  - Ban Đạo Sử .

  - Lưu .

  Kính Đính Kèm 3 văn bản :

  1 - Kháng nghị ngày 18/05 Đinh Sửu .

  2 - Kháng Tŕnh ngày 08/07 Đinh Sửu .

  3 - Đạo Lịnh số: 02/72-HĐCQ-DL ngày 09/07/1997 .

 

        Trích Kháng Nghị ngày 18/05 Đinh Sửu :

       " Tín Hữu Cao Đài Rạch Giá một ḷng chân chính v́ THẦY, v́ Đạo,

 v́ Nhơn Sanh bám trụ giữ sản nghiệp Đạo ... Thánh Thất Điện Thờ Phật Mẫu

 các địa phương chỉ trong nhờ vào Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, Đạo Luật cũng

 như Kinh-Sách Đạo đă có sẳn " .

        " Xét từ Thông Tri số: 01/HT-TT, đến Đạo Lịnh số: 01/HT.DL nay

 đến Hiến Chương ngày 05/04/1997. Không có đoạn nào dạy Thánh Thất, Điện Thờ

 Phật Mẫu ở địa phương phải bầu Cai Quản ?, Chúng tôi đă trích dẫn những

 đoạn dạy trong bản văn Căn Bản tham chiếu để ông Hội Trưởng Hồ Ngọc Thơ đọc

 lại cho nhớ " .

        " Chúng Tôi tha thiết yêu cầu ông Hồ Ngọc Thơ HĐCQ hăy đem Luật

 Pháp Đạo ra áp dụng cho 33 tên đă kư vào biên bản số 03/71 HĐCQ.BB ngày

 24/10/Ất Hợi [ DL: 15/12/1995 ] và một số nhân vật chân rết đàn em ăn theo.

 Trừng trị đích đáng, lột áo măo máng ở rừng Thiên Nhiên, Nội Ô Ṭa Thánh Tây

 Ninh để làm gương cho người Tín Hữu Cao Đài hiện tại và mai sau " .

        " Thánh nhơn đă dạy " Tiên xét kỷ, hậu xét bỉ " .

        " Chúng tôi nhận thấy thời gian qua từ năm 1988 đến nay [ 1997 ]

 HĐCQ chỉ bao che cho nhau. Chúng tôi chưa thấy xét xử, trừng trị những nhân

 vật của HĐCQ đă vi phạm luật pháp Đạo. Điển h́nh như Nguyễn Thành Tám hiện

 là Phó Hội Trưởng. Hồ sơ minh tra rơ ràng c̣n bị ông HT Thơ HĐCQ lấy quyền

 Hội Trưởng khống chế luật pháp Đạo và ra lịnh thu hồi hồ sơ thủ tiêu " .

 

        Trích Kháng Tŕnh ngày 08/07 Đinh Sửu :

        " Những sự việc ǵ nẩy sinh do chủ mưu của ai trước ngày QĐ số

 10 ra đời kèm bản Hiến Chương dầu chỉ một ngày hoàn toàn không có giá trị

 pháp lư. Tuyệt Đối Phản Bác Không Chấp Hành " .

        " V́ danh thể của Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh đối với Tôn

 Giáo bạn, mọi ngành, mọi giới v.v... Chúng tôi cương quyết đấu tranh bảo vệ

 Luật Pháp Đạo đă được thành văn tự, đă được chánh phủ công nhận [ Theo Hiến

 Chương / chương 8 điều 34: Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Kinh Lễ ] .

        " Dầu cho c̣n một mặt Tín Đồ th́ Hội Thánh cũng giữ quyền Hội

 Thánh " .

 

        Sự mừng nào hơn Tín hữu Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh ngày nay kiến

 thức Đạo học đă uyên bác, cất lên lời cầu Kinh Đạo Lực vô biên, âm hưởng

 trải khắp cùng hoàn vũ, lời cầu kinh Cao Đài ở đất nước Phương Đông Á ngày

 nay đă vào truyền thông nhân loại một tần số cầu kinh vô hạng định của

 1.036.800 xác na liên hoàn .

        Hởi Nhà nước Cộng Sản phải vào nguồn yêu thương để cùng ḥa nhịp

 với Đạo Lực Cao Đài, ấy mới mong ra khỏi cơn gió lóc khủng khiếp chuẩn bị

 lôi cuốn diệt vong một dân tộc Việt Nam trong nay mai, dù cho Bốn Ngàn Năn

 Văn Hiến hay Năm Ngàn Năm chi nữa cũng phải cháy trong một xác na .

        Đức Cao Đài bao dung đang chờ đợi mọi người, dù cho người Cộng

 Sản tài ba học được ranh mănh đa mưu như Hiến Chương Đinh Sửu, dù cho đến

 bậc đại thừa của kẻ cướp phá Đức tin và hóa được con dân xác xơ cũng bị sự

 tự nhiên tiêu diệt. Hăy từ giả Hiến Chương trần tục để về với thương yêu và

 bao dung v́ đây là cửa sống của muôn đời và Đức Cao Đài vẫn luôn gơ cửa ḷng

 nhân loại để nhận mặt nhau .

 

 

        12/09/1997 [ Al: 11/08 Đinh Sửu ]  Người Áo Trắng từ Thánh Địa

 gửi bản [ Tâm  Thư Khẩn Cầu Kháng Nghị Số 2 ] :

 

         " Tâm Thư Khẩn Cầu Kháng Nghị Số 2 .

         Kính gửi quư Chức sắc Thiên Phong Hiệp Thiên Đài, Cửu

 Trùng Đài và Phước Thiện, cùng quư Chức việc Đạo hữu nam nữ tha phương .

        Quư Ngài và anh chị em trọng kính .

        Trong niềm đau cho Thánh Thể hôm nay, chúng tôi xin ghi ra một

 câu của Đức Ngự Mă Thiên Quân đă dạy : " Dầu cho c̣n một mặt Tín đồ th́ Hội

 Thánh cũng giữ quyền Hội Thánh " . Đau v́ Thánh huấn giải thích lật lọng, đau

 v́ quyền của Hội Thánh đă bị tiếm xưng qua tay Hội Đồng Chưởng Quản, đau v́

 quyền hạn Thiêng Liêng để phổ độc chúng sanh hoằng khai Đại Đạo của Thầy trao

 cho Hội Thánh, nay trở thành cái quyền sát phạt Thánh Thể và con cái Đức Chí

 Tôn để vừa ḷng chúa quỉ. Chúng tôi kính tŕnh quư Ngài và anh chị em những

 bằng cớ như sau :

        Ngày 13/08 Tân MùI [ DL: 20/09/1991 ] HĐCQ do ông Hội Trưởng [ Hồ

 Ngọc Thơ ] hiện tại cầm đầu, V́ quá nhức nhối bởi Ngài Giáo Đạo Trần Thanh

 Danh đă cáo tri tội trạnh của HĐCQ qua gần chục văn thơ gởi đến toàn thể Nhơn

 sanh, nên họp với nhau tại Hộ Pháp Đường, kư Thông tri số 4/66, trục xuất,

 không thừa nhận Ngài Giám Đạo Trần Thanh Danh là Tín đồ trong nền Đại Đạo Tam

 Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh nữa .

        Để làm ra những chuyện khuất lấp, định lấy vài bàn tay che ánh

 Thái Dương cho Nhơn loại tối mặt, HĐCQ lập lại Thánh huấn của Đức Ngự Mă

 trong thông tri phản bạn ấy rằng dầu cho c̣n một mặt Tín đồ th́ Hội Thánh

 cũng giữ quyền Hội Thánh .

        Thật đáng nỗi cơn phẩn nộ. Tự xưng là những nhơn viên Thường Trực

 của Hội Thánh lại trục xuất một Chức sắc Thiên phong củ Hội Thánh ra khỏi

 Đạo, không kể đến những lời lên án lộng quyền của toàn thể thành viên khác

 của Hội Thánh, mà dám nói làm thế đó là giữ quyền cho Hội Thánh .

        Lúc ấy trên Hội Thánh trách cứ dưới th́ Nhơn sanh ta thán tất cả

 đều để ư xem cha Hồ chú Nhẫn nào dính vào xúi dục HĐCQ, để lên tiếng trước

 công luận ThờI gian cứ trôi đi ... Trước mắt Hội Thánh và Nhơn sanh, phẩm

 tước của nhiều Lễ Sanh, Sĩ Tải, Giáo Thiện, Giáo Hữu ... lần lượt bị chúa quỉ

 tướt đi vô bằng vô cớ .

        Thói thầm lén ân lâu ngày cũng lộ, nay Ban Tôn Giáo tính chạy vô,

 ra lịnh HĐCQ phải xuống tay trấn áp Ngài Thừa Sử Lê Quang Tấn. Sợ cái chức

 Trưởng Ban Tôn Giáo Chính quyền tỉng của Cha Hồ chú Nhẫn hơn sợ Đức Cao Đài

 Ngọc Đế, ngày 16/7 Đinh Sửu [ DL: 18/8/1997 ] HĐCQ họp với nhau triễn khai

 thực hiện lịnh của quan thầy, đồng ḷng lấy chức Ngài Thừa Sử Lê Quang Tấn

 bằng Đạo Lịnh số 03/72 .

        Trời bất dung gian đảng, sợ đối phó không lại sự bặt thiệp khéo

 léo của Ngài Thừa Sử, HĐCQ chép nguyên công vănkhẩn số 54/CV-BTG của Chánh

 quyền trong Đạo lịnh lấy chức, cáo tỉnh mượn hơi hùm, định khóa miệng Ngài

 Thừa Sử bằng quyền lực Nhà nước. Cho nên cuối cùng rồi Nhơn sanh trong nầy

 chúng tôi mới có bằng cớ. Xin quư Ngài và anh chị em đọc kỷ Đạo lịnh số

 03/72-HĐCQ-ĐL sẽ thấy, rằng: HĐCQ xưa nay chỉ vâng lịnh một bề mà hành sự.

 Trong lá thư Quốc Nội, gởi đến quư Ngài và anh chi em trong năm 1995, chúng

 tôi có ám chỉ " nó " và " chúng nó ", nhưng lúc đó chưa bằng cớ, nay xin

 tách bạch : Nó là chúa quỉ, Chúng nó là công cụ của chúa quỉ đó vậy .

         Quí Ngài và anh chi em Đạo tâm nơi tha hương trọng kính .

         Nh́n Ngài Giám Đạo sau khi bị lấy chức liền bước vào ṿng lao

 lư, chúng tôi đau ḷng không tả. Đau ḷnh v́ biết rồi đây, ngày giờ nào nó

 và chúng nó c̣n ngự trị, th́ sẽ c̣n biết bao vị Thiên Phong khả kính khác sẽ

 bị sát phạt. Mỗi khi có dịp, chúng tôi đều không ngần ngại hiểm nguy, bảo

 nhau kẻ bắt người ch́ dóng lên cho đàn anh phân biệt nặng nhẹ, ước mong anh

 chị lớn ḿnh chợt vương vai đứng lên làm một cái ǵ đó cho " Nước vinh, Đạo

 sáng " thật sự, như Lễ Sanh Thượng Thiện Thanh [ cũng đă bị HĐCQ lấy chức

 rồi ] đă tuyên bố :

        " Tôi thương Đời như thương khối óc của tôi. Tôi trọng

 Đạo như trọng qủa tim của tôi. Tôi thương tôi trọng nồng nàn và

 chân thực chớ không bằng sáo ngữ .

        Bởi thương Đời và trọng Đạo, nên đă thề trước bàn Hộ Pháp giữ dạ

 vô tư. Không v́ thương Đời mà bỏ Đạo và cũng không v́ trọng Đạo mà xa Đời.

 Mục tiêu của tôi là " Nước vinh, Đạo sáng " thật sự chớ không phải vá víu

 gỉa tạm như trong lúv nầy. Ḷng chân thành muốn tới mục tiêu đă định, tôi tự

 khoát sự phiền nhiễu vào thân và vui vẻ tiếp nhận nó. Đây cũng là sự đóng góp

 một trong muôn ngàn công quả .

        Tôi viết lời nầy nạp tại sở Công an Tây Ninh. P.16 ngày 20/6/1995

 [ AL: ngày 23/05 Ất Hợi ] lúc 16 giờ để chứng minh trước công lư và công

 luận. Lễ Sanh Thượng Thiện Thanh [ Huỳnh Lượng Thiện ] Kư Tên .

        Nhưng đúng là căn nào th́ cốt nấy, HĐCQ không phải là Thượng Thiện

 Thanh, thường hứa với chúng ḿnh một đàng, chừng sau khi gặp người ta xong

 cứ giở cái chiêu đem em trấn nước. Rốt lại rồi, chỉ biết mở ḍng lệ nhỏ tràn

 sang quí Ngài cùng quí anh chi em đạo tâm tha hương nơi Hải ngoại. Tâm Thư

 Khẩn Cầu Kháng Nghị trước, chúng tôi xin quí Ngài và anh chi em lến tiếng về

 kết quả Đại Hội Đại Biểu Cao Đài Tây Ninh, để hậu thuẩn cho tiếng nói của các

 Ngài Phối Sư, Giáo Sư, Chơn Nhơn và Ngài Thừa Sử .

        Nay Ngài Thừa Sử hằng ngày được mời mọc lôi thôi không biết bị giam

 lúc nào, việc kháng nghị trong nước đă trở thành trực diện. Chúng tôi cũng

 vậy, và mạo muội kính mong quí Ngài và quí anh chi em tha hương cũng vậy,

 nên suy nghĩ về một lề lối tích cực tranh thủ phục quyền cho Hội Thánh hơn là

 tiếp tục can gián nhắc nhở một thiểu số đàng anh đă lừa Thầy phản bạn. Việc

 nội bộ trong Đạo sai trái, có Chức sắc HIệp Thiên Đài nắm quyền Tư Pháp của

 như Giám Đạo, Thừa Sử khuyên can gián nghị, HĐCQ lại lấy chức, trục xuất và

 c̣n yêu cầu Nhà nước bỏ tù họ nữa, thử hỏi Nhơn sanh chúng ta cóc̣n cách

 ǵ ?, Huống hồ việc làm tàn hại Thanh Thế nầy là thực hiện theo ư muốn của

 quỉ vương, thử hỏi anh chị em ḿnh có nên cam tâm cúi đầu chấp nhận hay

 không ?? .

        Từ trung tâm mà kế hoạch diệt Đạo của tà quyền nhắm vào, tha thiết

 khẩn cầu quí Ngài và anh chị em đồng Đạo tha hương hăy cung cấp một trợ lực

 cho ư chí quyật khởi của chúng tôi, bằng cách lến tiếng và tạo áp lực buộc

 HĐCQ phải thu hồi các văn kiện đă kư nhằm trục xuất, giáng cấp hoạc thu hồi

 phẩm tước các bậc Chức sắc Thiên phong từ trước đến nay. Nếu việc lên tiếng

 tập thể không thể thực hiện được th́ bất cứ cá nhân nào của HĐCQ cũng có thể

 lên tiếng như Ngài Chánh Phối Sư Thái Hiểu Thanh đă làm trong ư Niệm Thơ năm

 1988 của Ngài .

        Hăy kháng nghị thái độ lơ là của Thế giới trước tội diệt chủng và

 Tôn Giáo của Đảng và Nhà nước, qua bằng chứng ông Nguyễn Hộ đă tiết lộ, qua

 bằng chứng chiếm đóng Nội Ô Ṭa Thánh, qua bằng chứng Kế hoạch 01, qua bằng

 chứng ra Công Văn 54, đồng thời xin quí Ngài giúp cho chúng tôi biết các địa

 chỉ cần thiết hoặc trả lời trên làn sóng ngắn cho chúng tôi .

         7 triệu đồng Đạo trong nước sẵn sàng chờ đợi sự chiếu cố của

 quí đồng Đạo bên đó, trong tâm trạng đau buồn thống thiết của những người

 tâm khá bi mà lực bất khả toàn .

                                Người Áo Trắng .

 

 

 

        16/09/1997 Quư Chức sắc Hiệp Thiên Đài ra Giác Thư gửi đến Hội

 Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tây Ninh, là tiếng nói đồng trầm tĩnh của Nhơn

 sanh v́ Đạo không v́ đời, tiếng nói lương tâm chơn chất khuyên can đồng Đạo

 hăy v́ Nhơn sanh mà bỏ duy danh bóng ngă .

        Mượn một Giác Thư để gọi ḷng người đừng quên gốc Đạo, thay cho

 tiếng kêu toàn Đạo đang gặp cảnh trầm mai, từ khi Đạo bị đặt ḿnh vào trôi

 nổi cuống theo ḍng tha hóa cuộc thế t́nh đời .

        Nay thuyền Đạo đă bị đấm nước tràn vào xương khoang, nhưng chưa

 phải thuyền chiềm bởi toàn Đạo khắp nơi đều đồng thuận chèo và tác nước ra

 khỏi bến u ám, tỷ như có chiềm đi nữa cũng c̣n mảnh ván để gép bè Đạo vào bề

 ấy là Đạo của đời bền vững, Đạo không bao giờ chết v́ đó là cội sinh muôn

 loài, tuy tiếng Đạo đến với đời c̣n u ơ, nhưng đó là sức mạnh của Đạo ngày

 mai .

       Và chính những tiếng nói cho hôm nay c̣n trong u tịnh của 14

 Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, là mọi khởi đầu của u hiển và Đạo sẽ mở ra một đại

 lục mới. Từ Giác Thư thôi thúc Nhơn sanh đặt niền tin vào Luật, Pháp và Đạo.

 Nếu không xoay chuyển được lương tâm của Hội Đồng Chưởng Quản, th́ cũng ít

 nhứt là một dấu ấn lịch sử của Đạo do Hiệp Thiên Đài khẩn định niềm tin .

        14 vị Chức sắc Hiệp Thiên Đài nhận thân khổ để Đạo trường tồn

 không hề nao núng trước lời hứa bạo lực của Giáo Sư Thượng Tám Thanh, dù cho

 cầm vé đi xe công an, lao cải, nhà tù và cũng có thể đi tàu suốt cũng cam

 thụ, thà chết v́ Chơn Đạo c̣n hơn chết dưới tay bàn môn tả đạo .

 

                        Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

                        [ Thất thập nhị niên ]

                          Ṭa Thánh Tây Ninh

 

                              GIÁC THƯ

 

        Trích yếu : V/v Minh Định Một Số Việc Hoạt Động Của Hội Đồng

 Chưởng Quản Có Liên Quan Đến Pháp Luật Đại Đạo Qua Ba [ 3 ] Nhiệm Kỳ .

        Kính gởi: Hội Đồng Chưởng Quản của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ

 Độ Ṭa Thánh Tây Ninh .

        Chúng tôi là một số Chức sắc của Hiệp Thiên Đài Ṭa Thánh Tây Ninh

 trân trọng gởi Giác Thư đến quư Chức sắc đương quyền lănh đạo trong HĐCQ hiện

 nay trong tinh thần bảo vệ Luật Pháp Chơn Truyền của nền Đại Đạo .

        Kính quư Huynh Tỷ .

        Nh́n lại chặn đường dài lịch sử, nền Đại Đạo đă trải qua bao khúc

 quanh đầy khó khăn thử thách. Nhưng các bậc Đại Thiên Phong Tiền bối với sứ

 mạng Thiêng Liêng của Đức Chí Tôn giao phó vẫn một ḷng son sắt với lời thề

 trước mặt NGŨ LÔI vô vi Hộ Pháp luôn luôn giữ vững Đức tin với ĐI TỪ PHỤ

 và các Đấng vô h́nh, hiến dâng cuộc đời ḿnh để phụng sự cho Vạn Linh và Đạo

 Pháp, chấp nhận mọi gian lao khổ hạnh thay cho h́nh thể ĐỨC CHÍ TÔN tại thế

 cầm quyền Hội Thánh để lèo lái con thuyền Đại Đạo trong khuôn viên Luật Pháp

 Chơn Truyền phổ độ chúng sanh thoát ṿng khổ hải .

        Và chặn đường kế tiếp, kể từ ngày Đạo Lịnh số 01 đề ngày 04 tháng

 02 năm Kỷ Mùi [ DL: 01/03/1979 ] Hành chánh Đạo bị giải thể, nên Đại Đạo phải

 đi vào khúc quanh cực kỳ nghiêm trọng hơn, thay vào đó một tổ chức với danh

 xưng là HĐCQ xuất hiện ngoài Luật Pháp Chơn Truyền của Đạo được quyền đời

 công nhận và cho phép hoạt động Tôn giáo theo chủ trương chính sách nhà nhức

 mà HĐCQ đă và đang thực thi quyền hành .

        Đặc biệt là nhiệm kỳ 3,4 và 5 của HĐCQ quư Huynh, Tỷ rất may mắn

 được nhà nước ban cho Tư Cách Pháp Nhân từ Đạo Lịnh số 01 năm 1979 dẩn đến

 Hiến Chương ngày 05 tháng 04 năm 1997 do HĐCQ soạn thảo không thông qua quyền

 Vạn Linh và Hội Thánh .

        Qua các nhiệm kỳ HĐCQ là cơ quan thường trực của Hội Thánh chịu

 trách nhiệm trước Hội Thánh và toàn Đạo theo Đạo Lịnh 01 và điều 16 của Hiến

 Chương 1997 .

        Trái lại HĐCQ đă tự quyết định nhiều vấn đề Đạo Pháp rất quan

 trọng đi ngoài Luật Pháp Chơn Truyền mà không thông qua Hội Thánh cụ thể

 như :

        1 - Sửa đổi nghi tiết cúng lạy giữa hàn vong phàm với hàn Thần vị

 và các chi tiết khác trái với Châu Tri 61 và quyển Tang Lễ năm 1976 của Hội

 Thánh có sự phê chuẩn của Đức Hộ Pháp và Đức Lư Đại Tiên. Việc sửa đổi nầy đă

 tạo ra nên một xáo trộn từ trung ương đến địa phương rất đáng kể đến nay chưa

 được ổn định .

        2 - Đại Hội Đại Biểu cấp T.Ư ngày 05/04/1997 thuộc phạm vi Hội

 Thánh để lập Hiến Chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà không có mời Hội Thánh tham

 dự " Chiếu theo chương tŕnh Đại Hội ngày 05/04/1997 của ban tổ chức Đại Hội

 không có khoản nào tiếp rước Hội Thánh cả " .

        3 - Khánh thành cửa Chánh Môn và lập chương tŕnh tiếp

 rước Pháp Nhân của chánh phủ không thông qua Hội Thánh .

        4 - HĐCQ chiếm quyền Hội Thánh tự ư kư vào ban hành Đạo

 Lịnh như :

        a - Đạo Lịnh 01/72 ngày 22 tháng 06 Đinh Sửu [ DL: 26/07/1997 ]

 về việc phân nhiệm các thành viên HĐCQ và các ban trực thuộc Hội Thánh " Theo

 điều 15 Hiến Chương của HĐCQ " .

        b - Đạo Lịnh 02/72 ngày 09 tháng 07 Đinh Sửu [ DL: 11/08/1997 ]

 V/v ngưng quyền chức Giáo Hữu Ngọc Á Thanh .

        c - Đạo Lịnh 03/72 ngày 19 tháng 07 Đinh Sửu [ DL: 21/08/1997 ]

 ngưng chức Thừa Sử Lê Quang Tấn và thu hồi phẩm Hiền Tài của vị Hồ Văn

 Nhường .

        d - HĐCQ lập bản điều lệ cầu phong, cầu thăng và các Đạo Lịnh

 không có sự phê chuẩn của Hội Thánh, như vậy HĐCQ cướp quyền Hội Thánh tự

 chuyên lèo lái đi ngoài Chơn Truyền Luật Pháp .

        Chiếu y Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và Đạo Luật năm Mậu Dần th́

 Hội Đồng Chưởng Quản không có trong Luật Pháp của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

 Ṭa Thánh Tây Ninh .

        Chiếu Hiến Chương ngày 05/04:1997 HĐCQ là cơ quan thường

 trực của Hội Thánh, như vậy HĐCQ không đủ tư cách kư Đạo Lịnh để

 ban hành .

        Nghĩ v́: Đạo Lịnh là lịnh của Đạo hay của một Tôn giáo, chỉ có

 Hội Thánh mới có đủ thẩm quyền. Theo Tân Luật và Pháp Chánh Truyền th́ Hội

 Thánh là h́nh thể Đức CHÍ TÔN tại thế, tức là thay thân cho Đấng Giáo Chủ vô

 h́nh để độ rỗi chúng sanhvà theo điều 15 của Hiến Chương Hội Thánh Cao Đài

 Tây Ninh là cơ quan chủ quản những hoạt động Tín ngưỡng và Đạo Pháp, giới

 luật Lễ Nghi của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ .

        Việc của quư Chức sắc Thừa Sử Lê Quang Tấn, Giáo Hữu Ngọc Á Thanh,

 Hiền Tài Hồ Văn Nhươngnếu có vi phạm Pháp Luật Đạo theo nguyên tắc hành chánh

 th́ HĐCQ phải phúc tŕnh lên Hội Thánh quyết định mới đúng lẽ .

        Với các việc nêu trên, HĐCQ đă chiếm trọn quyền Hội Thánh. Như

 vậy HĐCQ đă vi phạm Pháp, Đệ Tứ H́nh là lấn quyền, giành quyền, tự chuyên sửa

 cải Chơn Truyền .

        Ngoài ra Đạo Huynh Hội Trưởng HĐCQ độc chiếm trọn quyền Hiệp Thiên

 Đài và Cửu Trùng Đài tức là phần Đạo lẫn phần Đời, đoạt quyền của Giáo Tông

 và Hộ Pháp tức là quyền Chí Tôn của Bát Quái Đài .

        Như vậy HĐCQ đă vi phạm trầm trọng Pháp Chánh Truyền,

 nguyên văn Pháp Chánh Truyền như sau :

        " Kẻ nào nắm trọn phần hữu h́nh và phần Thiêng Liêng, th́ là độc

 chiếm quyền chính trị và luật lệ vào tay, th́ nhơn sanh chẳng phương nào

 thoát khỏi ṿng áp chế .

        Như Thầy để cho Giáo Tông trọn quyền về phần xác và phần hồn [ nghĩa

 là Đạo với Đời ] th́ Hiệp Thiên Đài lập ra chẳng là vô ích lắm sao con ?, CTĐ

 là Đời, HTĐ là là Đạo, Đạo không đời không sắc, Đời không đạo không quyền,

 sắc quyền tương đắc mới mong tạo thời cải thế, ấy là phương hay cho các con

 liên hiệp cùng nhau chăm nom săn sóc lẩn nhau mà giữ vẹn Thánh Giáo của Thầy

 cho khỏi trở thành phàm giáo " .

        Kết luận : Theo xác định của chúng tôi với tư cách Chức sắc

 Hiệp Thiên Đài bảo thủ Luật Pháp Chơn Truyền của nền Đại Đạo như sau :

        - Chiếu y Tân Luật, Pháp Chánh Truyền không có khoản nào bao quyền

 cho HĐCQ mà chỉ có " ban quyền cho Thái, Thượng và Ngọc Chánh Phối Sư " th́

 HĐCQ không đủ tư cách ngưng quyền lấy chức bất cư một vị Chức sắc Thiên phong

 nào của Đức Chí Tôn .

        - Căn cứ Hiến Chương 97, điều 34 chương VIII, bản Tân Luật, Pháp

 Chánh Truyền và Đạo Luật, Kinh Lễ có tánh cách nội qui, nội luật để điều hành

 đạo sự của Tôn Giáo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh và Hội Thánh Cao Đài Tây

 Ninh .

        - Chúng tôi nhân danh Chức sắc Hiệp Thiên Đài đề nghị quư Huynh,

 Tỷ đang lănh đạo trong HĐCQ thực hiện đúng theo Tân Luật, Pháp Chánh Truyền,

 Đạo Luật và Bát Đạo Nghị Định của ĐĐTKPĐ .

        - Nếu ngược lại sẽ bị vi phạm vào Thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông

 về khoản phạm pháp Đệ Nhứt H́nh là không tuân Pháp Chánh Truyền và Bát Đạo

 nghị định .

        - Về phạm luật Đệ Nhứt H́nh không tuân Tân Luật và các

 Luật Lệ Hội Thánh .

        - Sau cùng chúng tôi cầu nguyện Đức Đại Từ Phụ, Đức Đại Từ Mẫu

 và các đấng Thiêng Liêng, Đức Lư Đại Tiên, Đức Hộ Pháp ban ân lành cho quư

 Huynh, Tỷ sức khẻo dồi dào, tinh thần minh mẫn để d́u dẩn nhân sanh đi đúng

 theo Chơn Truyền Luật Pháp, hầu tránh khỏi phạm lời Minh Thệ trước khi thoát

 xác về cùng Thầy .

        Nam mô Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn .

 

                           Nay Kính

                Ṭa Thánh ngày 15 tháng 08 Đinh Sửu

                    Chức Sắc Hiệp Thiên Đài

 

        Giáo Đạo Lê Thị Liêm, Truyền Trạng Trương Ngọc Nam, Truyền Trạng

 Nguyễn Cẫm Luân, Truyền Trạng Nguyễn Văn Mỏng, Sỉ Tải Hà Ngọc Voi, Sỉ Tải

 Phùng Văn Phan, Sỉ Tải Trần Tấn Gặp, Sỉ Tải Nguyễn Văn Thảo, Luật Sự Nguyễn

 Trí B́nh, Sỉ Tải Đỗ Văn Minh, Sỉ Tải Vơ Thị Lan, Luật Sự Nguyễn Hoàng Lâm,

 Sỉ Tải Nguyễn Công Thái, Luật Sự Nguyễn Hữu Phước .

 

        Kính Tường :

        - Hội Thánh ĐĐTKPĐ Ṭa Thánh Tây Ninh .

        - Hội Trưởng HĐCQ .

        - P. Hội Trưởng HĐCQ thường trực .

        - P. Hội Trưởng Đ/t nữ phái .

        - P. Hội Trưởng Đ/t pháp luật .

 

 

03/10/1997 [ 03/09 Đinh Sửu ] Tổ chức tọa đàm để hạ vị

 trí Đạo Cao Đài .

        Mặt Trận Tổ Quốc Trung Ương và ban nghiên cứu Tôn giáo Hà Nội đến

 tỉnh Tây Ninh, mời quư Chức sắc Thiên phong Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh để tọa

 đàm tại tư gia Ngài Phố Sư Thánh Thế Thanh theo văn thư mời của MTTQ tỉnh Tây

 Ninh  .

        Cuộc tọa đàm nầy theo kế mưu của đảng và nhà nước nhằm chuẩn bị

 lập chương tŕnh áp bức mới, thư mời được gửi đến quư Chức sắc và địa điểm

 tọa đàm đă là một dự liệu trước trong mục tiêu diệt Đạo Cao Đài .

        Nhà nước có cơ quan, Đạo có Ṭa Thánh, nhưng cả hai địa điểm nầy

 nằm ngoài tọa đàm, đảng và nhà nước chọn tư gia Ngài Phối Sư Thái Thế Thanh

 để tọa đàm và khẩn định vị trí Chức sắc Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh như một

 Hội Thánh lưu vong và tại sao đảng cộng sản không lấy địa điểm của cơ quan đề

 tọa đàm ?, phải chăn đây là lối hành động chạy trách nhiệm, bởi theo quy luật

 khi đảng và nhà nước hội hợp ngoài cơ quan không lập biên bản, chỉ ghi chép

 tay theo lối tham khảo, những h́nh thức tọa đàm nầy do quyết định của đảng và

 nhà nước v́ muốn đặt Đạo-Đời và hầm khuấy cho ra nước trôi theo ḍng sông .

        Vào lúc 13 giờ 30 phút ủy ban MTTQ tỉnh Tây Ninh giới thiệu .

 

        A / Đảng và nhà nước tham dự :

          - Chủ tịch đoàn kết Tôn giáo trung ương Hà nội .

          - Ủy ban dân tộc đoàn kết Tôn giáo trung ương .

          - Phó chủ tịch MTTQ tỉnh Tây Ninh .

 

        B - Chức sắc Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh tham dự :

          - Ngài Phối Sư Thái Thế Thanh .

          - Ngài Giáo Sư Thái Long Thanh .

          - Ngài Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt .

          - Lễ sanh Thượng Tịnh Thanh .

          - Lễ sanh Thượng Thiện Thanh .

          - Lễ sanh Ngọc Khuôn Thanh .

          - Sỉ Tải Hà Ngọc Voi .

          - Sỉ Tải Phùng Văn Phan .

          - CTS Phạm Phú Nữa .

          - CTS Trần Thới Xă .

          - CTS Nguyễn Văn Lai .

          - CTS Trần Hay Trường Thiện .

          - CTS Huỳnh Thị Tám .

          - TS Nguyễn Thu Thủy .

 

        Đảng và nhà nước phát biểu [ C/b Hoạt ] :

        " - Chúng tôi là phái đoàn MTTQ trung ương gồm 4 anh em, đến đây

 để nghe một số bà con giáo phẩm và một số vị Chức sắc phản ảnh cho đoàn anh

 em chúng tôi nghe để thực hiện chương tŕnh đại đoàn kết Tôn giáo .

        Sáng nay chúng tôi đă có tổ chức cuộc tọa đàm với Hội Đồng

 Chưởng Quản và chiều nay chúng tôi chờ anh em tỉnh Tây Ninh giới thiệu đến

 thăm gia đ́nh Cụ Phối Sư cũng như các cụ có mặt nơi đây, chúc các cụ và gia

 đ́nh .

        Đoàn anh em chúng tôi kính mời các cụ phản ảnh cho một số t́nh

 h́nh về việc chánh sách đoàn kết Tôn giáo của chúng ta có ǵ c̣n tồn tại và

 các cụ có những ư kiến để đạo đạt lên nhà nước cho chánh sách đại đoàn kết

 Tôn giáo tốt hơn và đây là mục đích của đoàn anh em chúng tôi, rất mong ư

 kiến của các cụ đây ".

 

        Chức sắc Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh .

        Ngài Phối Sư Thái Thế Thanh phát biểu :

        " - Kính quư phái đoàn, về chánh sách XHCN đối với Tôn giáo, th́ ở

 trên trung ương chánh phủ tôn trọng tự do, tín ngưỡng, mà ngược lại ở địa

 phương qua một thời gian sau cụ tổng bí thư Đỗ Mười đến viếng thăm Ṭa Thánh

 Tây Ninh có pháo đoàn giáo sư Nghiêm Xuân Vạn viện trưởng viện khoa học Hà

 Nội, đến nơi đay mời tôi ra ngoài tỉnh họp bàn với ông về việc của Đạo Cao

 Đài Ṭa Thánh Tây Ninh, th́ ông Vạn có hứa với tôi, sau khi đă nghiên cứu rồi

 th́ sẽ tŕnh lên chánh phủ trả quyền Hội Thánh Cao Đài lại cho chúng tôi .

        Hỏi : Quyền Hội Thánh Cao Đài của chúng tôi tại sao lại mất ?,

 Tôi trả lời : bởi chính quyền Tây Ninh áp đảo chúng tôi, nói rơ hơn là ông

 Trương Ngọc Anh lúc ấy là PCT. MTTQVN.TN lập ra Đạo lịnh số 01 giải thể Hội

 Thánh chúng tôi, từ đó tới bây giờ. Tôi vẫn biết rằng Đạo lịnh 01 chánh quyền

 tỉnh Tây Ninh công nhận chớ chánh quyền trung ương chưa thừa nhận .

        Với chủ trương chánh sách XHCN lúc nào chúng tôi cũng phải tuân

 hành theo pháp luật của nhà nước, bởi v́ một Tôn giáo trong đất nước phải

 dưới quyền của chánh phủ, nhờ chánh phủ che chở và giúp đỡ mọi mặt để cho

 nhân dân an phận tu hành, mà cháng phủ tỉnh Tây Ninh không nâng đỡ, thậm chí

 HĐCQ của Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh đương nhiên bây giờ qua hai

 nhiệm kỳlà do MTTQ tỉnh Tây Ninh dựng lên. Tôi có bảng văn tŕnh lên Chánh

 phủ, gởi cho MTTQ.TW và chánh quyền các cấp tỉnh Tây Ninh biết rơ nguyện vọng

 của bổn Đạo .

        Chúng tôi không mong ǵ hơn là yêu cầu chánh phủ tôn trọng tự

 do tín ngưỡng, trả quyền Hội Thánh lại cho chúng tôi, để chúng tôi hành Đạo

 dạy dân tu hành ở trong khuôn khổ an ninh trật tự, chớ HĐCQ hiện giờ không

 phù hợp với Tôn giáo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh .

        Tôi rất mong quư cán bộ đạo đạt nguyện vọng của chúng tôi lên chánh

 phủ " .

 

        Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt hỏi :

        " - Tôi xin bổ túc thêm những nguyện vọng của chúng tôi gởi lên chánh

 phủ để báo tŕnh th́ bị chánh phủ trả về địa phương để giải quyết. Chính tôi

 đây đă bị chánh quyền địa phương bắt bớ và áp đảo Đạo, mà bây giờ để cho

 chánh quyền địa phương này giải quyết th́ chẳng khác nào bị cáo mà xử lư tiên

 cáo, chẳng hợp lư chúc nào " .

 

        Chủ Tịch Đoàn Tôn Giáo Chánh Phủ [ Hoạt ] hỏi :

        " - Từ trước đến nay các cụ có văn kiện nào gửi chánh phủ không ?,

 Chẳng hạn như: xin lại, trả lại quyền tự do tín ngưỡng, xin các cụ cho biết

 nội dung thể ".

 

        Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt đáp lời :

        " - Tôi xin thưa rằng: Quư vị đến chúng tôi không biết cái đề tài

 ǵ quư vị cần, nên chúng tôi không có chuẩn bị, chúng tôi có gởi nhưng không

 nhớ rơ thời gian, chúng tôi chỉ nhớ nội dung chẳng hạn đ̣i tự do tín ngưỡng,

 đ̣i trả lại các cơ sở của Đạo bị nhà nước chiếm thu từ trước đến bây giờ và

 c̣n bắt bớ Chức sắc tra khảo đủ chuyện hết, bây giờ phải nhắc lại th́ không

 nhớ hết, nếu khi nào quư vị nhu cầu th́ chúng tôi cung cấp đầy đủ sau " .

 

        Lễ Sanh Thượng Thiện Thanh :

        " - Tôi xin tiếp lời. Kính thưa quư phái đoàn. Chúng tôi rất cảm ơn

 Đảng và Chánh phủ có cái nhận xét và đổi mới. V́ từ lâu rồi chúng tôi đă chịu

 nhiều cái mà bây giờ chúng tôi không thể nói ra hết được. Tôi xin nói vắn tắt

 là Bổn Đạo chúng tôi chịu rất nhiều đau đớn, khổ tâm .

        Cụ thể là Đạo lịnh sộ 01 đă giải thể hành chánh Đạo mà hôm nay

 chúng tôi mới thấy được đổi mới đối với Tôn giáo, chúng tôi sẵn sàng đón nhận

 với tất cả tinh thần nhưng chúng tôi chờ đợi cũng không thấy cán bộ phụ trách

 triển khai ǵ hết .

        Cho nên 1995 chúng tôi có gởi kiến nghị lên HĐCQ đề nghị HĐCQ xin

 phép chánh phủ mở đại hội Nhơn Sanh, hoặc đại hội Hội Thánh mở rộng để Chức

 sắc về tu tại gia có dịp về dự hội có sự bảo hộ của nhà nước và có ǵ gút mắc

 qua lại trao đổi với nhau để HĐCQ tiếp thu và chúng tôi giao văn thư đó cho

 ông Giáo sư Tám, ông là PHT.HĐCQ. Ông chưa biết tôi nói ǵ, ông liền đem

 Công an ra dọa tôi, thấy anh lớn ḿnh như vậy nên tôi gửi bức thư nơi văn

 pḥng tôi ra về, về rồi th́ Công An mời tôi làm việc [ thẩm vấn ] 5-6 lần.

 Việc đầu tiên là công an biểu tôi thu hồi văn bản ấy lại, tại sao tôi gởi cho

 HĐCQ chớ tôi đâu có gởi Công An, tôi cố làm thinh, do đó Công An mời làm việc

 hoài. Tôi nói thật máu tôi có hơi nóng, cho nên đúng một tháng sau tôi tiếp

 tục gởi lên HĐCQ một văn thư nữa .

        Thưa quư vị, HĐCQ cũng không trả lời, Công An lại mời tôi làm việc

 [ lấy khẩu cung ] với tôi mạnh hơn nữa, có thể nói lúc đó lúc đó Công an quần

 tôi muốn khùng luôn và sau cùng tôi cũng có giải đáp nơi đó, tôi xin khỏi kể

 lại nơi đây v́ tôi đă làm việc với Công an lúc ấy .

        Sao đó quư anh Công an hoàn trả lại hồ sơ của tôi cho HĐCQ và HĐCQ

 dùng quyền lực ra Huấn Lịnh ngưng quyền chức của tôi, đó là quyền độc đoán.

 Sau đó Nhơn sanh nghe như vậy họ ào ào về V/p HĐCQ dâng Kiến nghị việc nầy

 MTTQ tỉnh th́ la có nghe rơ biết hết, đây là chuyện không đáng, HĐCQ kêu tôi

 vô giải thích : " Thôi em để HĐCQ làm thủ tục xin phép Chánh phủ, Mặt Trận Tổ

 Quốc Việt Nam, và Ban Tôn Giáo Chánh Phủ th́ tôi về, mọi việc yên ổn có ǵ

 đâu " .

        Từ đó bắt đầu mới có việc lớn và như thế nhơn sanh các tỉnh về

 dâng Kiến Nghị và ngồi lại V/p HĐCQ. Thưa quư vị, nếu Ban Tôn Giáo tỉnh Tây

 Ninh đến làm việc [ Trao đổi ] với chúng tôi và HĐCQ làm việc tay ba với nhau

 th́ đâu có ǵ đáng nói đâu, c̣n ông Công An tôi đâu có nói động ǵ tới Công

 An mà Công An mời tôi làm việc [ Thẩm vấn ] hoài, sau nầy tôi mới hiểu rơ

 HĐCQ yêu cầu quư cán bộ Công An mời tôi ra làm việc [ lấy khẩu cung ], nếu kể

 hết th́ quá dài ḍng .

        Chúng tôi có Kiến Nghị yêu cầu lên cơ quan nhà nước, trong số

 đó có MTTQ, Ban Dân Vận, Ban tôn Giáo xin phục quyền cho Hội Thánh và chúng

 tôi cũng biết tùy thời v́ chánh phủ muốn giải quyết nguyện vọng của người dân

 phải có thời gian và chúng tôi cứ chờ măi chờ hoài cho đến ngày hôm nay. Thưa

 quư vị, nội việc đề nghị xin mở Đại Hội Hội Thánh thôi, th́ nó nảy sanh ra

 nhiều việc .

        Đạo lịnh 01 chỉ được chánh quyền tỉnh Tây Ninh công nhận, chớ chánh

 phủ TW chưa nh́n nhận HĐCQ là cơ quan thường trực của Hội Thánh, ví dụ:

        Hội Thánh cũng như ông chủ của xí nghiệp c̣n HĐCQ là ông giám đốc

 mà thôi, chớ không phải ông giám đốc là ông chủ. Như quư cán bộ thừa biết

 Nước th́ có Hiến Pháp, Hiến Pháp là xương sống, là luật lệ trong khuôn viên

 dó th́ mới có trật tự an ninh .

        C̣n Đạo của chúng tôi th́ có Đạo Pháp, Đạo Pháp cũng rất quan

 trọng cho giới tu hành. Bản Hiến Pháp được chánh phủ phổ biến cho cả nước

 hiểu biết để tham khảo ư kiến mọi tầng lớp nhân dân rồi đem về cho Quốc Hội

 để Quốc Hội biểu quyết, chớ không phải một cá nhân nào, Quư vị quá ràng về

 việc lập bản Hiến Pháp và đó là quyền tự do dân chủ của nhà nước .

        C̣n ở đây, bản Hiến Chương của một Tôn giáo Cao Đài cũng chẳng khác

 ǵ bản Hiến Pháp của Nước, mà ở đây HĐCQ soạn thảo Hiến Chương mà không cần

 cho ai biết. Hiện tại bây giờ trong Tôn giáo của chúng tôn có bốn vị Phối Sư.

 Ngài Phối Sư đây là một [ Phối Sư Thái Thế Thanh ], thứ hai là Phối Sư Thượng

 Nhă Thanh, mà HĐCQ soạn thảo bản Hiến Chương không ai biết cả, cũng không có

 đem ra tham khảo với quư Chức sắc Hội Thánh, âm thầm tự soạn thảo Hiến Chương

 không thông qua Chức sắc Hội Thánh " .

 

        Lễ Sanh Thái Tịnh Thanh tiếp lời :

        " - Tôi xin thưa quư vị. Một ân huệ rất trọng đại cho dân tộc Việt

 Nam là được Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế dùng quyền diệu Cơ Bút sáng lập một nền

 tân Tôn Giáo với danh xưng là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ [ gọi tắc là Đạo Cao Đài ]

 từ năm Bính Dần [ 1926 ] tại đất nước Việt Nam đă trải qua biết bao gian khổ

 thử thách cam go cho chúng sanh, nhưng Chức sắc Hội Thánh vẫn giữ lập trường

 trước sau như một. Hội Thánh vẫn là Hội Thánh, đến năm 1979 Đạo lịnh 01 giải

 thể hành chánh Đạo, Hội Thánh của chúng tôi bị ngưng hoạt động, để thay vào

 đó cái gọi là HĐCQ chỉ có quyền trong phạm vi tỉnh Tây Ninh, nơi TW chưa thừa

 nhận .

        Trải qua 3+4 nhiệm kỳ của HĐCQ đều đi ngoài chơn Truyền Luật Pháp,

 điển h́nh là vừa qua cuối năm 1996+1997 HĐCQ tổ chức Đại Hội Cơ Sở và Đại Hội

 TW để thông qua Hiến Chương mới, không đi vào khuôn viên Luật Pháp, không theo

 Tân Luật và Pháp Chánh Truyền, đă qui định v́ lấn chiếm quyền Hội Thánh gây

 biết bao sự xáo trộn đến sự tín ngưỡng của Nhơn sanh .

        Hơn nữa, vừa qua chánh quyền tỉnh Tây Ninh đă triển khai về

 chánh sách nhà nước đối với Tôn giáo Cao Đài trong 3 đề tài là : Xóa bỏ Cơ

 Bút, Hội Thánh c̣n hai cấp, với danh xưng Giáo phái Cao Đài Tây Ninh, triển

 khai không có văn kiện Nghị Định nào của chánh phủ làm xáo trộn đủ điều rối

 rấm .

        Nếu nói xóa bỏ Cơ Bút tức là dẹp Đạo Cao Đài, v́ Đạo Cao Đài h́nh

 thành bằng Cơ Bút và không c̣n Hội Thánh mới hành Đạo hai cấp .

        Như vậy Hội Thánh chỉ c̣n danh xưng chứ không có h́nh tướng, Hôm

 nay được phái đoàn đại diện MTTQVNTW cũng như MTTQ tỉnh Tây Ninh đến thăm

 viếng để gặp Chức sắc Hội Thánh chúng tôi t́m hiểu về tự do tín ngưỡng của

 Tôn giáo Cao Đài Tây Ninh ấy là một việc hết sức quư bấu. Chúng tôi yêu cầu

 phái đoàn trở về trung ương tŕnh lên chánh phủ hôi phục lại quyền Hội Thánh

 cho chúng tôi như trước đay để cho nền Đại Đạo Cao Đài được trong sáng, để

 Nhơn sanh được tu hành thuần túy trong khuôn khổ trật tự an ninh và để cho

 tốt đẹp Đạo-Đời " .

 

        Giáo Sư Thái Long Thanh phát biểu theo lời của Lễ Sanh

 Thượng Thiện Thanh :

        " - Tôi xin có ư kiến với các đề tài sau đây. Nói về Hiến Chương,

 gẫm con người khai sanh ra cũng chỉ khai sanh có một lần thôi, dầu gặp chế độ

 nào cũng lấy đó làm gốc, Đạo Cao Đài được Trời khai trong thời kỳ Pháp thuộc,

 các bật tiền bối của chúng tôi đă có bản tuyên ngôn gởi cho chánh phủ Pháp

 thay cho tờ khai Đạo, đến trào chính phủ Ngô Đ́nh Diệm với chủ nghĩa độc tài

 gia đ́nh trị, t́m phương diệt Đạo, song chẳng qua hành ác, ác trả nên bị sụp

 đổ và Trung Tường Nguyễn Văn Thiệu lên làm Tổng Thống mang danh là Đệ II Cộng

 Ḥa, Hội Thánh chúng tôi e ngại Đệ Nhị Cộng Ḥa đi theo vết xe cũ, nên mới lập

 bản Hiến Chương để giải bày mục đích, tôn chỉ và giáo lư Đại Đạo, Tổng Thống

 xét thấy Đạo Cao Đài là một Tôn Giáo chân chính của dân tộc và ban hành Sắc

 Luật Pháp Nhân .

        Giờ đây chánh phủ CHXHCN Việt Nam buộc Đạo Cao Đài thành lập Hiến

 Chương mới để cấp Pháp Nhân và chánh quyền tỉnh Tây Ninh triển khai nói đảng

 và nhà nước chỉ cho Đạo Cao Đài c̣n hai cấp, xóa bỏ Cơ Bút cầu phong, cầu

 thăng, xử dụng luật đề cử, công cử, bầu cử. số chức sắc gần ngàn người chỉ

 nhận có 52 vịChức sắc trong HĐCQ, quư ngài thấy chính quyền tỉnh Tây Ninh

 chỉ đạo như thế dúng hay sai ? .

        Chiếu theo Hiến Chương của Hội Thánh, th́ Hiến Chương có thể sửa

 đổi do 2/3 tổng số Chức sắc Hội Thánh và dâng lên Đức Chí Tôn phê chuẩn.

 Ngược lại chánh quyền tỉnh Tây Ninh ra Quyết Định số 42 lập ban lănh đạo

 hướng dẫn HĐCQ lập Hiến Chương 1997 đi ngoài Luật Pháp Chơn Truyền qui định .

        Mở Đại Hội Thánh mà Chức sắc trong hàng Thánh Thể Đức Chí Tôn

 không mời, chỉ mời một số ít Chức sắc theo phe và một số Nhơn sanh mới nhập

 môn cầu Đạo chưa thông hiểu Luật Đạo về dự Đại Hội, cấm không cho hội viên

 phát biểu ư kiến, như vậy cuộc Đại Hội hoàn toàn không đúng với Luật Pháp Đạo

 không dân chủ và độc tài .

        Vào năm 1996, Cũ Lê Đức Anh chủ tịch nước đến viếng Ṭa Thánh

 Tây Ninh, Ngài Phối Sư Thượng Thơ Thanh, Hội Trưởng HĐCQ cầu xin sớm ban Pháp

 Nhân để HĐCQ thi hành .

        Cụ Chủ Tịch Nước trả lời : " Việc Pháp nhân một ḿnh tôi kư tên

 đâu phải là đủ. Tôi sẽ mời đảng, chánh phủ, Quốc hội và ban Tôn giáo ngồi lại

 nghiên cứu đồng kư tên cấp Pháp Nhân cho Đạo mới được ". Thế mà Quyết Định của

 Ban Tôn Giáo chánh phủ vẫn công nhận bản Hiến Chương của HĐCQ c̣n hai cấp .

        Xin tự hỏi, con người ta có đầu, ḿnh tay chân và ngũ

 giác quan, bây giờ ta hủy bỏ hai hoặc ba ắc con người sẽ bị tàn phế .

        C̣n xóa bỏ Cơ Bút là chối bỏ Đạo, v́ Đạo Cao Đài h́nh thành bằng

 Cơ Bút, cầu phong, cầu thăng, không nằm trong 3 hội lập quyền Vạn Linh, không

 Cơ Bút là mất lẽ công bằng th́ không phải là Thiên Phong tức là Phàm Phong

 [ ngoài Tân Luật, Pháp Chánh Truyền Đại Đạo ] .

        Tóm lại: Các đề tài vừa nêu trên HĐCQ đang áp dụng đi ra ngoài Chơn

 Truyền Giáo Pháp, biến nền Chánh Giáo trở thành Phàm Giáo, Chức sắc, Chức

 việc và Tín đồ chúng tôi góp ư xây dựng th́ HĐCQ cho là chống đối nhờ Công An

 làm việc, hăm dọa bắt bớ tù đày. Chúng tôi đề nghị với phái đoàn đạo đạt

 nguyện vọng của chúng tôi lên chánh phủ, phục hồi quyền Hội Thánh lại cho Đạo

 chúng tôi, dẹp bỏ HĐCQ v́ danh xưng này không có tên trong Tân Luật và Pháp

 Chánh Truyền, yêu cầu hủy bỏ Hiến Chương do HĐCQ thành lập 1997 .

        Thể theo tinh thần Sắc Luật năm 1955 của Bác Hồ và Cụ Thủ Tướng

 Phạm Văn Đồng đă kư, Chánh phủ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của các Tôn

 giáo, cấm chánh quyền dân sự không xen vào nội bộ Tôn Giáo và Quyết Định 379

 năm 1993 trao trả tài sản cho các Tôn giáo. Chánh quyền địa phương chấm dứt

 những việc làm vi phạm đến chánh sách Tôn Giáo. Khi nhận được các Kiến Nghị,

 cơ qua chánh quyền các cấp phải nghiên cứu và trả lời liền cho cáv Tôn Giáo

 rơ, Cán bộ làm công tác Tôn Giáo của Chánh quyền, không tham gia vào cơ cấu

 tổ chức của Tôn Giáo " .

 

        Sỉ Tải Phùng Văn Phan phát biểu :

        " - Hôm nay chúng tôi rất hân hoan tiếp đón đoàn cán bộ MTTQTW

 tạo tư gia Ngài Phối Sư Thái Thế Thanh, trước hết chúng tôi hoan nghinh chủ

 trương chánh sách đại đoàn kết Tôn giáo của đảng và nhà nước, ngày hôm nay

 các anh thay mặt TW, thay mặt chánh phủ đến đây, qua phản ảnh quư Chức sắc,

 tôi xin tŕnh bày thêm những cái vướng mắc phức tạp nào đó mà nó ch́m sâu

 trong đáy ḷng của chúng tôi cũng như đại đa số Chức sắc, Chức việc và Tín

 đồ Cao Đài mà từ lâu chúng tôi chưa có dịp tŕnh bày trực tiếp với các vị đại

 diện của các cấp Trung ương đến với chúng tôi .

        Qua những lời phát biểu của Ngài Phối Sư và quư Chức sắc, đó là

 những tâm tư và nguyện vọng của chúng tôi, chúng tôi hy vọng những phản ảnh

 đó được tŕnh lên chánh phủ t́m coi nguyên nhân nào mà vướng mắc. Những vướng

 mắc đó cần phải khai thông để cho chánh sách đại đoàn kết Tôn giáo của chánh

 phủ được thể hiện rơ nét .

       Nói về Hiến Chương, theo mục đích phái đoàn để t́m hiểu về t́nh h́nh

 Tôn giáo Cao Đài mà chung quanh những việc trao đổi vừa qua. Bao nhiêu lời

 phát biểu của Chức sắc phản ảnh về Hiến Chương và việc làm của HĐCQ. Chiếu

 theo Tân Luật và Pháp Chánh Truyền th́ HĐCQ không có trong Tân Luật và Pháp

 Chánh Truyền. Như Ngài Phối Sư nói khi năy, HĐCQ do MTTQ tỉnh Tây Ninh dàng

 dựng để tiếp tục điều hành việc Đạo CHO Đến ngày hôm nay, v́ chỗ điều hành

 việc Đạo đó mà HĐCQ lấn quyền Hội Thánh, mà lấn quyền Hội Thánh là phạm Pháp

 Chánh Truyền .

        Hiến Chương vừa rồi HĐCQ tự soạn thảo và mời một số Chức sắc,

 Chức việc và Tín đồ chưa thông hiểu về Luật Pháp Chơn Truyền về dự Đại Hội để

 hợp thức hóa Hiến Chương. Xét v́ : Hiến Chương là Hiến Pháp của nền Đại Đạo

 qui định các cơ cấu tổ chức và đường lối hoạt động của Tôn Giáo nên, cần phải

 dựa vào Tân Luật và Pháp Chánh Truyền làm căn bản. Trái lại việc soạn lập

 Hiến Chương vừa qua, HĐCQ mời một số người chưa thông hiểu Luật Pháp Chơn

 Truyền về dự thảo và biểu quyết Hiến Chương, làm cho Hiến Chương của HĐCQ vi

 phạm trầm trọng Tân Luật và Pháp Chánh Truyền Đại Đạo .

        Vả lại, HĐCQ lập Huến Chương chưa ai vi phạm th́ HĐCQ đă vi phạm

 trước. Theo Hiến Chương điều 16, HĐCQ là cơ quan thường trực của Hội Thánh và

 điều 15, quyền Hội Thánh có tạo sao HĐCQ lại dẫm chân lên quyền Hội Thánh,

 trong Hiến Chương có đoạn viết : Chín [ 9 ] Ban bộ trực thuộc với quyền HT mà

 HĐCQ bổ nhiệm nhân sự trong 9 ban không thông qua Hội Thánh .

        Trong số Chức sắc Hiệp Thiên Đài chúng tôi có gửi bản giác thư

 cho HĐCQ để phân tách một số việc làm của HĐCQ đi sai Chơn Truyền Lật Pháp

 Đạo. Kính thưa quư vị, nếu cần tôi đọc bản Giác Thư ? ...

      [ sau cuộc họp bản Giác-Thư được dâng tận tay cho phái đoàn

 TW, Mặt Trân Tổ Quốc và Ban Tôn Giáo chánh phủ ]

        Hiện tại đa số Chức sắc, Chức việc và Tín đồ rất trân trọng quyền

 Hội Thánh, thấy HĐCQ không nằm trong Chơn Truyền Luật Pháp Đạo mà chiếm trọn

 quyền Hội Thánh trong mọi lĩnh vực Tôn Giáo. Đối với Tôn Giáo Cao Đài từ Tín

 đồ cho đến Chức sắc ai cũng có lời Minh Thệ, ai cũng tôn trọng lời Minh Thệ.

 Bây giờ HĐCQ buộc họ làm sai lời Minh Thệ để theo HĐCQ .

        Khi Nhơn sanh phản ảnh HĐCQ làm sai Chơn Truyền Luật Pháp th́

 HĐCQ báo cho Công an mời làm việc [ khảo tra ] và buộc tội họ chống HĐCQ là

 chống nhà nước, làm cho đa số người Đạo sợ bắt bỏ tù đày không dám phản ảnh

 ǵ cả, nhưng cũng có số người dám nói lên sự thực th́ bị Công an mời làm việc

 [ thẩm tra ] .

        Chúng tôi xin đề nghị quư phái đoàn nghiên cứu t́nh h́nh của Tôn

 giáo Cao Đài. Một Tôn Giáo lớn như thế này ai là chủ quyền. Phải Hội Thánh là

 chủ quyền hay không phải ?, mà tại sao HĐCQ cướp quyền Hội Thánh để cho Tôn

 giáo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh bị đảo lộn mất trật tự .

 

        Giáo Sư Thái Long Thanh phát biểu :

        " - Lấy tư cách nào mà HĐCQ ra Đạo Lịnh thu hồi quyền Chức sắc

 của Giáo Hữu Ngọc Á Thanh, Thừa Sử Lê Quan Tấn và Hiền Tài Hồ Văn Nhường đây

 là việc làm trái nguyên tắc, lại xô đuổi cấm đoán không cho cư trú Thánh

 Thất, HĐCQ có phải là Công An kiểm soát hộ khẩu không ?, mà không cho người

 dân cư trú và quyền hạn thế nào mà chỉ đạo cho chánh quyền của mỗi địa

 phương thi hành .

        HĐCQ không do Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh Công cử mà

 do chánh quyền Tây Ninh đề cử, dựng lên để làm cơ chớ chi tỉnh nhà, Chiếu

 theo Tân Luật và Pháp Chánh Truyền HĐCQ không có tên trong các cơ cấu của Đạo

 chỉ lợi dụng danh Đạo để làm nền Đạo lem ố sự trong sạch và thuần túy Tôn

 Giáo, khinh thường Hội Thánh, xem rẽ Nhơn sanh, phá rối Chơn Truyền Luật Pháp

 Đạo. Chúng tôi yêu cầu phái đoàn tŕnh lên chánh phủ các nguyện vọng của

 chúng tôi, sớm trả lời sự trong sáng và thuần túy lại cho Đạo chúng tôi và

 trả tự do cho một số đồng Đạo bị HĐCQ khủng bố và bị tù đày để cho chúng tôi

 yên tâm tu hành " .

 

        Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt phát biểu :

        " - Thưa quư vị điển h́nh là tôi đây, cũng bị chánh quyền tỉnh Tây

 Ninh bắt bớ giam cầm với mục đích là cải tạo Tôn Giáo, v́ tôi dám nói lên sự

 thật và lúc đó tôi là người cầm đầu Tư Pháp của Đạo và HĐCQ trục xuất tôi ra

 khỏi cửa Đạo, c̣n ông Thừa Sử Lê Quang Tấn cũng bị HĐCQ ra Đạo Lịnh ngưng

 quyền Chức sắc và trục xuất ra khỏi Thánh Thất, phẩm Phối Sư có quyền hạn

 ǵ ? .

        Cũng như trước đây tôi có gửi văn thư đến HĐCQ, th́ HĐCQ nói với

 tôi rằng: " Bây giờ hành Đạo người ta biểu cái ǵ th́ làm cái ấy cho rồi ".

 và tôi hỏi tiếp HĐCQ: Văn kiện vừa qua tôi có gửi cho HĐCQ nay đi đến đâu

 rồi ?, th́ HĐCQ trả lời: " Tôi gởi ra Mặt Trận Th́ họ làm thinh "  .

        Tôi bị sáu [ 6 ] lần bắt giam, chín [ 9 ] năm tù. Chánh quyền không

 đem ra ṭa xét xử, không có án tiết ǵ hết, sau đó lại buộc HĐCQ kư lệnh trục

 xuất tôi ra khỏi cửa Đạo và người kư lệnh trục xuất tôi đă có xin lỗi tôi và

 làm văn bản vô hiệu hóa rồi " .

 

        Phối Sư Thái Thế Thanh phát biểu :

        " - Đối với các Tôn giáo như Công Giáo, Phật Giáo đều có Hội Thánh

 và các Chi phái Cao Đài vẫn có Hội Thánh c̣n Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh lư do

 nào mà không có Hội Thánh, Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh khai sanh ra

 từ buổi mới khai Đạo năm 1926 măi cho đến năm 1979 có Đạo Lịnh 01 ngày 01/03/

 1979 giải thể Hội Thánh chúng tôi mới lập ra HĐCQ mà HĐCQ này một nhiệm kỳ 4

 năm, nhiệm kỳ một do Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa và Ngài Đầu Sư Ngọc Nhượn Thanh

 mới được 2 năm th́ giải thể, Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa bị quản chế, Ngài Ngọc

 Đầu Sư xin nghỉ, giao lại nhiệm kỳ hai cho Hội Đồng Quản Lư sau đó làm nhiều

 việc sai trái bị phát giác tài sản của Đạo bị tẩu tán .

        Việc này tôi nhờ ông Tỉnh Ủy Tây Ninh Trịnh Văn Lâu chỉ đạo cho

 MTTQ lập ban kiểm soát. Bây giờ ông Phối Sư Thơ và ông Phối Sư Thượng Nhă

 Thanh là phó cùng tôi kiểm tra đem ra Đại Hội Hội Thánh 3 ngày bị đổ vở là do

 chánh quyền MTTQ tỉnh Tây Ninh bao che cho HĐCQ thành ra hội 3 ngày đều đổ

 vở .

        Tôi gợi ư nhiều khoản, ông Tỉnh Ủy sai người đến đây giao cho tôi

 trọn quyền triệu tập Đại Hội Hội Thánh đặng bầu lại Hội Đồng mới th́ ông Năm

 Thống, ông Bảy Đạo, ông Bảy Phú cả 3 ông cấu kết với nhau mà lập ra cái HĐCQ,

 th́ HĐCQ này đâu phải là của Hội Thánh Cao Đài của chúng tôi bầu ra .

        Rồi ngược lại ông Phối Sư Thơ c̣n được chủ tịch MTTQ tỉnh Tây

 Ninh ban cho chức PCT.MTTQ nữa, như vậy c̣n ǵ là Tôn Giáo của Hội Thánh Cao

 Đài chúng tôi. Chúng tôi có kiến nghị lên chánh phủ, nhưng chánh phủ th́ ở xa,

 ở trên cao làm sao giải quyết, v́ lẽ đó nên tôi thấy trên Trung ương chưa thấy

 rơ sự sai trái ở địa phương, Chúng tôi muốn chánh phủ tôn trọng tự do tín

 ngưỡng và đối với các Tôn giáo cho b́nh đẳng, Hiện giờ đây chúng tôi chịu quá

 nhiều sự áp đảo khống chế đủ điều " .

 

        Sĩ Tải Hà Ngọc Voi phát biểu :

        " - Tôi xin phép quư Ngài để bổ xung thêm phần chi tiết, trước tiên

 tôi chân thành cảm ơn phái đoàn UBTTTQ.TW trực tiếp đến với chúng tôi để lắng

 nghe những cái vướng mắc của nền Đạo chúng tôi, qua sự phản ảnh tŕnh bày v́

 thời gian không cho phép nhưng cũng đă phản ảnh ít nhiều cho phái đoàn nghe

 biết và tôi nói rơ thêm .

        Thật sự ra từ ngày 1979 HĐCQ ra đời do Đạo lịnh 01 đă giải thể

 toàn bộ các cơ quan hành chánh Đạo của Đạo Cao Đài lập ra HĐCQ nhiệm kỳ I,

 thời điểm đó do bối cảnh lịch sử của đất nước tạo ra, và lúc đó Ngài Bảo Đạo

 Hồ Tấn Khoa, nhị vị Thượng và Ngọc Đầu Sư làm Chưởng Quản và c̣n có 3 vị Thái,

 Thượng và Ngọc Chánh Phối Sư, nên đủ uy quyền Hội Thánh .

        Một đôi năm sau đó Ngài Bảo Đạo bị quản chế, quư Chức sắc cao cấp

 Cửu Trùng Đài xin nghỉ và đăng tiên để lại cho nhiệm kỳ II là HĐCQ. Như trước

 đây Ngài Phối Sư quư Chức sắc và anh Sỉ Tải Phan đă có phát biểu .

        Nhiệm kỳ II của HĐCQ bản chất nó biến dần chân lư của Đạo. Sau

 đó đến nhiệm kỳ III và IV th́ đă biến nền Chánh Gíao của Đức Chí Tôn ra Phàm

 giáo bởi một số Chức sắc của HĐCQ mất đi phẩm chất đi ngược lại Chơn Truyền

 Luật Pháp mượng thế lực Công An hù dọa người Đạo đủ điều để củng cố địa vị .

        Chức sắc, Chức việc và Tín đồ có kiến nghị gián can th́ gọi là chống

 đối rồi cho Công an làm trấn áp đủ điều, Mới vừa rồi đây HĐCQ ra liên tiếp

 Đạo Lịnh nào là thu quyền ngưng chức một số Chức sắc dám nói lên sự thật để

 xây dựng đại nghiệp Đạo th́ bị HĐCQ thu hồi quyền chức và trục xuất ra khỏi

 Thánh Thể .

        Đây là việc làm của HĐCQ đi sai Chơn Truyền Luật Pháp Đại Đạo,

 không đúng chức năng của một cơ quan thườg trực của Hội Thánh Cao Đài Ṭa

 Thánh Tây Ninh, HĐCQ không đủ tư cách ra Đạo Lịnh thu hồi quyền chức của

 ai ? .

        Do đó chúng tôi một số Chức sắc Hiệp Thiên Đài là bản Giác Thư

 gửi đến HĐCQ để cảnh giác HĐ nên thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của ḿnh

 th́ cũng bị HĐCQ cho Công an mời tới mời lui làm việc gây khó dễ, chúng tôi

 rất thắc mắc tại sao như vậy ?...

        Tóm lại: Sự gặp gỡ hôm nay của chúng tôi cùng phái đoàn TW và

 MT. Chúng tôi đề nghị với phái đoàn những ư kiến thắc mắc của chúng tôi mà

 từ bấy lâu nay chúng tôi cam tâm nhờ quư phái đoàn đạo đạt lên chánh phủ quư

 cơ quan có chức năng có biện pháp thích nghi để cho nền Đạo chúng tôi thật sự

 để dẫn dắt con cái của Đức Chí Tôn tu hành thuần túy theo Chơn Truyền Luật

 Pháp Đại Đạo, Xin cảm ơn " .

 

        Chủ Tịch Đoàn Tôn Giáo Chánh Phủ [ C/b Hoạt ] phát biểu :

        " - Thời gian có ít, tóm lại những ư kiến của quư Cụ vừa nêu không

 ngoài đ̣i lại quyền Hội Thánh. Chúng tôi sẽ tŕnh lên chánh phủ và quư cụ

 cũng như HĐCQ nên ngồi lại với nhau t́m mọi biện pháp dung ḥa và đoàn kết

 lại " .

 

        Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt và Giáo Sư Thái Long Thanh

 đồng một ư phát biểu :

        " - HĐCQ đă lấn chiếm quyền Hội Thánh không tiếp ư kiến xây dựng

 và sự ngăn cách này do MTTQ tỉnh Tây Ninh gây ra th́ làm sao gần nhau được để

 thảo luận xây dựng Đại Nghiệp Đạo Cao Đài của chúng tôi. Chỉ có UB đoàn kết

 Tôn giáo MTTQ.TW làm trung gian th́ HT và HĐCQ mới gần với nhau được " .

 

        Chủ Tịch Đoàn Tôn Giáo Chánh Phủ tiếp lời :

        " - Đoàn anh em chúng tôi tiếp thu để tŕnh lên chánh phủ

 sẽ có cuộc họp sau " .

 

        Ngài Phối Sư Thái Thế Thanh trao tận tay phái đoàn 3 văn

 kiện và Lễ sanh Thượng Thiện Thanh cũng cùng lúc trao cho phái đoàn TW và

 MT bản phát biểu được đúc kết trong buổi họp nầy [ 03/09/1997 ] .

        Sau cùng chụp h́nh lưu niệm và chia tay chúc phái đoàn

 thượng lộ b́nh an .

 

 

        1998 Đầu năm Chức sắc, Chức việc đạo hữu nam nữ thuộc Tộc Đạo

 Tân Châu, Châu Đạo An Giang miền Nam Việt Nam. Kính Kháng Nghị Thư lên quư

 Đại Huynh Đại Tỷ .

         Năm mới Kháng Nghị Thư, Tộc Đạo Tân Châu gửi cho Hội Đồng

 Chưởng Quản Cao Đài Tây Ninh, Kháng Nghị Thư thể hiện chánh giáo uyên nguyên

 của Đại Đạo và chúng tôi nghĩ rằng toàn Đạo đồng thông suốt căn bản Tân Luật,

 Pháp Chánh Truyền, Đạo Luật và hiểu Đạo biết đời như Tộc Đạo Tân Châu th́

 không sợ quyền lực bàn môn tả đạo áp chế ḿnh .

 

                     Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

                     [ Thất thập tam niên ]

                       Ṭa Thánh Tây Ninh

 

                         KHÁNG NGH THƯ

 

        Kính gởi: - HĐCQ Cao Đài Tây Ninh

                  - Quư Đại Huynh, Đại Tỷ Ban Hội Đồng

                  - Kính quư Đại Huynh, Đại Tỷ

        Chúng em, Chức sắc, Chức việc, Đạo hữu nam-nữ thuộc Tộc Đạo Tân

 Châu, Châu Đạo An Giang kính tŕnh kháng nghị thư lên quư Đại Huynh, Đại Tỷ

 tường .

        Kính quư Đại Huynh, Đại Tỷ .

        Nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do Đức Chí Tôn hoằng khai đến nay đă

 73 năm và đă trải qua không biết bao nhiêu nỗi thăng trầm, ngoài bị cường

 quyền đàn áp, phá Đạo, trong bị kẻ hai ḷng tiếm ngôi đoạt vị nhưng với tấm

 ḷng trung kiên cao cả của chư Chức sắc Đại thiên phong tiền bối và ḷng hiếu

 hạnh của con cái Đức Chí Tôn chấp chấp mọi gian khổ hiểm nguy dày công gầy

 dựng bằng máu và nước mắt tạo lập đại nghiệp cho chúng sanh ngày nay chung

 hưởng .

        Hai mươi năm qua nền Đại Đạo lại một lần nữa chịu sự biến thiên

 như thuở nọ, nhưng thời gian gần đây HĐCQ để tâm lo lắng chỉ dẫn con cái Đức

 Chí Tôn trên đường hành Đạo, bằng chứng là Hiến Chương năm 97 ra đời đó cũng

 là một bước ngoặc để làm đàn em mai sau suy ngẫm và công ấy cũng được rơ ràng

 nơi Ṭa Tam Giáo Thiêng Liêng ghi nhận .

        Kính quư Đại Huynh, Đại Tỷ, chúng em đă xét kỷ nhiệm kỳ của HĐCQ

 vừa qua và hiện tại đều tích cực dẫn dắt đàn em trên đường Đạo hạnh, nhưng

 đáng tiết là những nhiệm kỳ gần đây đă dẫn chúng em đi sai đường nẻo bởi

 những việc đă qua và đang làm của HĐCQ như sau :

 

        - HĐCQ ban hành tập tài liệu số 01 năm 1992, sửa đổi những nghi

 thức thờ phượng và tang tế sự mà nội dung lại giống như nội dung của quyển lễ

 nhạc đường Ban Chỉnh Đạo Bến Tre .

        - HĐCQ lạm dụng quyền hành, coi như quyền Chí Tôn tại thế phong

 phẩm Hiền Tài, Lễ Sanh, Phó Tổng Giám .... những phẩm nầy chỉ có Đức Hộ Pháp

 mới có đủ quyền phong thưởng .

        - HĐCQ sửa đổi luật lệ, tang lễ trái ngược với Châu Tri 61 của

 Đức Hộ Pháp và quyển quan hôn tang lễ do Hội Thánh ban hành có Đức Lư Giáo

 Tông phê chuẩn .

        - Sửa đổi điều lệ cầu phong, ba hội lập quyền Vạn Linh mà Đức

 Quyền Giáo Tông đă địnhtrong nội luật năm Tân Mùi [ 1931 ] có Đức Hộ Pháp phê

 chuẩn, cũng như các luật lệ khác mà Hội Thánh đă ban hành .

        - Danh từ HĐCQ hiện nay hoàn toàn không có trong luật pháp của

 Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh mà nó bắt nguồn từ Đạo lịnh số 01/79

 do ông Trương Ngọc Anh lúc này là PCT.MTTQ tỉnh Tây Ninh soạn thảo dùng quyền

 đời áp chế buộc Ngài Bảo Đạo và Ngài Ngọc Đầu Sư kư ban hành với mưu đồ của

 ông Trương Ngọc Anh là biến nền Chánh giáo của Đức Chí Tôn ra phàm giáo mà

 đến nay HĐCQ vẫn dựa vào đó để tiếm quyền Hội Thánh .

        - HĐCQ tự ư soạn thảo Hiến Chương không tŕnh qua Hội Thánh,

 không có ư kiến của Nhơn sanh băi bỏ 5 cấp Hành Chánh Đạo do Đức Hộ Pháp

 Chưởng Quản Nhị Hữu H́nh Đài tức là quyền Chí Tôn tại thế lập thành .

        - Trong bản Hiến Chương HĐCQ mặc nhiên xóa bỏ Cơ Bút, chứng tỏ

 HĐCQ dụng quyền xóa bỏ Đạo v́ Đạo Cao Đài có tại mặt địa cầu 68 này là do Đức

 Chí Tôn dùng Cơ Bút lập nên, nếu xóa bỏ Cơ Bút tức là xóa bỏ Đạo Cao Đài .

        Thiệt là : " Ướt gốc nở quên người tưới cội,

                     Sum cành vội vứt kẻ đào mương " .

        - Thánh ngôn Đức Chí Tôn có dạy: " Chi chi cũng tại Ṭa Thánh Tây

 Ninh này ... " mà nay trong Hiến Chương lại bỏ hai chữ Ṭa Thánh, chỉ nói Cao

 Đài Tây Ninh. Vậy ư HĐCQ muốn biến Đạo thành chi phái mới .

        - Pháp Chánh Truyền đă định rơ quyền hành của mỗi phẩm và khẳng

 định từ Chánh Phối Sư trở xuống không được quyền lập luật v́ là phàm, mà phàm

 lập th́ nền chánh giáo trở thành phàm giáO [ tức là đưa Thánh lâm Phàm ], mà

 nay HĐCQ lại tự lập luật mới trái ngược với Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, Nội

 Luật và Đạo Luật ...

        - Xét về Đạo Lịnh 01, 02, 03 của HĐCQ đă ban hành th́ chưa đủ

 pháp quyền của Đạo v́ hiện nay phẩm cao nhức của HĐCQ là Phối Sư mà chiếu

 theo Pháp Chánh Truyền th́ Phối Sư, Giáo Sư không đủ quyền để kư ban hành:

 Đạo Lịnh, sắc lịnh hay Huấn lịnh chỉ có kư thông báo mà thôi .

        - Xét về nội dung của 3 Đạo Lịnh [ 01, 02, 03-HĐCQ6ĐL ] th́ lại

 không mang ư nghĩa của Đạo v́ hàn đầu nói " Chiếu y Tân Luật và Pháp Chánh

 Truyền ". Nhưng hàn kế tiếp nối nào là căn cứ nghị định, quyết định, phiên

 họp với Mặt Trận ... nội dung lại đi ngược với Tân Luật và Pháp Chánh Truyền,

 căn cứ quyền đời đem vào áp chế con cái Đức Chí Tôn mà chúng em xét đó là

 một điếu tủi nhục cho con cái Đức Chí Tôn, Với Thánh ư của Thầy là khai Đạo

 cứu đời chứ không phải lấy đời áp chế Đạo mà HĐCQ ngày nay thường sử dụng

 trong các văn bản, lịnh của Đạo .

        - Điều lệ cầu phong, cầu thăng ngày nay do HĐCQ lập ra là phải có

 chính quyền xác nhận mới được dự sổ cầu phong, cầu thăng, bằng không có xác

 nhận là không được dự, vậy th́ phổm vị ấy là phàm phong, chính quyền phong

 chứ không phải thiên phong của Đức Chí Tôn ban, Nghĩ v́ Đạo th́ có Luật của

 Đạo, đời có luật của đời, Đời không thể xen vào luật của Đạo, cũng như Đạo

 không thể nào xen để trị đời được .

        - Huấn lịnh 39/72 của HĐCQ về việc lập họ Đạo lại vi phạm trầm

 trọng vào Tân Luật và Pháp Chánh Truyền như sau :

        Về luật chỉ nói điều 16, không nói đến điều 17 về việc lập họ Đạo.

        Về Pháp Chánh Truyền th́ quyền hành Phối Sư hiện nay của HĐCQ có

 ngang hoặc thay quyền, thay mặt Đức Giáo Tông được không ?, chắc không

 được ...

        - Nội dung Huấn lịnh 39/72 dùng từ ngữ để mê hoặc tín đồ, với ư

 định giải tán, tước quyền Hội Thánh em ở địa phương bằng phương pháp khoa

 học, đó là [ Chia để trị ] mà Chức việc địa phương do Đức Lư Giáo Tông và Đức

 Hộ Pháp lập thành, Pháp Chánh Truyền đă định rơ .

        - Ngày 28/09 Đinh Sửu. Trưởng Huynh Ngọc Tấn Thanh pḥng nhân sự

 HĐCQ tuyên bố trong phiên họp tại Tân Châu là " Hiện nay Chức sắc cao cấp

 Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài không c̣n nên Hội Đồng Chưởng Quản họp lại

 để sửa đổi " . Kính quư Đại Huynh, Đại Tỷ nền Đạo Đức Chí Tôn khai sáng đến

 thất ức niên chứ không phải đến đây bế tắc mà lại tự chuyên cải sửa, Kinh Sám

 Hối có dạy :

        " Chớ lầm tưởng trong hang vắng tiếng ,

          Mà dễ duôi sanh biến lăng loàn " .

 

        Căn cứ Huấn lịnh 39/72 và lời truyền đạt của Trưởng Huynh pḥng

 nhân sự HĐCQ th́ chứng tỏ HĐCQ ngày nay uy quyền quá lớn, chính v́ thế mà

 trên lấn quyền Hội Thánh, dưới th́ đàn áp Nhơn sanh. Để chứng minh tấm ḷng

 trung hiếu, nghĩa của ḿnh th́ HĐCQ hăy xin phục quyền Hội Thánh, tổ chức cơ

 cấu Hành Chánh Đạo 5 cấp, bỏ Hiến Chương năm 97, mở Đại Hội Nhơn Sanh theo

 nội luật, cầu cơ phong Thánh, chớ đừng để danh lợi quyền che lấp mà để củng

 cố quyền hành tự chuyên cải sửa chơn truyền quên lời minh thệ trước Ngũ Lôi

 và Hộ Pháp .

        - Đạo lịnh số 02 và 03 nói: " Chiếu thập h́nh của Đức Lư Giáo

 Tông để định tội cho nhị vị hiền huynh Giáo Hữu và Thừa Sử. Vậy những việc

 làm vừa qua của HĐCQ có phạm vào thập h́nh của Đức Lư và Bát Đạo Nghị Định

 không ?, Thảng như đă phạm th́ ai định ?, và phải định như thế nào ?, quư

 Huynh, Tỷ nghĩ sao ?, hay để Ṭa Tam Giáo Thiêng Liêng phán xử ?.

        Kính quư Đại Huynh, Đại Tỷ .

        Từ trước đến nay dù nền Đạo có chinh nghiêng hay thăng trầm cách

 mấy, chúng em vẫn dạ trung kiên, vâng lời dạy của Đức Ân Sư Hộ Pháp và tùng

 lịnh Hội Thánh đem tài đức hèn mọn thi hành nhiệm vụ của địa phương dẫn dắt

 anh em cùng giữ ǵn luật pháp chơn truyền toàn vẹn, ngày hôm nay các Đạo lịnh,

 Huấn lịnh và tập tài liệu nghi lễ ra đời đă làm cho luật pháp chơn truyền của

 nền Đại Đạo bị chinh nghiêng đảo lộn, khiến con cái Đức Chí Tôn phải phân tâm,

 mất đức tin gây sự hiềm khích nghịch lẫn cùng nhau trong cửa Đạo, đi ngược

 lại luật thương yêu, chơn truyền ḥa hợp và thanh danh của Đạo cũng chính v́

 đó mà biến thành trường nghị luận của thế gian .

        Ngày 01/10 năm Bính Thân [ 1956 ] dù phải tự lưu vong nơi Miên

 Quốc nhưng Đức Ân Sư đă dạy: " Bần đạo cấm từ đây không một Chức sắc nào có

 đủ quyền sửa đổi luật lệ của Đạo Cao Đài ..." .

        Thánh Giáo Đức Nguyệt Tâm Cơn Nhơn đă khẳng định rơ :

        " Luật pháp Đức Chí Tôn đă đào tạo, đều hữu ích cho cơ quan hành

 động cho nên chánh giáo của người một cái dấu bỏ ra cũng chẳng đặng, hể tùng

 th́ Đạo thành, c̣n nghịch th́ Đạo diệt, cả Hội Thánh chưa ai đặng quyền ra

 khỏi ngoại luật. Chúng ta vâng theo mới đắc thành quyền hành Hội Thánh, thảng

 có một người nghịch th́ làm rối loạn chơn truyền. Kẻ nghịch cùng Đạo pháp th́

 tội trục ngoại thánh thể Đức Chí Tôn, hay có ngày quyền thiêng liêng diệt

 thác " [ Thánh Ngôn HIệp Tuyển quyễn thứ hai ] .

        Đức Ân Sư đă dạy: " Bần đạo nói cho cả con cái của Đức Chí Tôn

 biết, đừng tưởng Bần đạo đi đây rồi đi luôn mà tự tung, tự tác cải sửa theo

 phàm tâm, ư mơ hồ của họ làm cho một nền chánh giáo ra phàm giáo. Đạo Cao Đài

 có Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo Nghị Định ... " .

        " Chờ Bần đạo trở lại Việt Nam định liệu hay chờ ngày nào có

 một Hội Thánh đầy đủ uy quyền hiệp cùng nho"n sanh cầu nài xin Chí Tô sửa đổi

 mới hợp pháp. Bằng không toàn cả con cái Đức Chí Tôn bất tuân không thi hành

 việc sửa đổi của một người hay một nhóm nào đó ... " Những lời giáo huấn chỉ

 dạy trên đây quư Đại Huynh, Đại Tỷ nghĩ sao ? .

        - Chỉ mới vắng bóng Đức Ân Sư cũng như không c̣n thường chính

 tai nghe lời dạy của Đức Lư Giáo Tông khoảng đôi mươi năm mà đă canh cải như

 thế huống hồ vài mươi năm nữa nền Đạo Thầy phải về đâu ?. Ôi thật đau ḷng

 xót dạ cho những bậc cầm đuốc dẫn đường .

        Những kháng thư, bạch thư, giác thư, thỉnh nguyện thư ... của

 Chúc sắc, Chức việc và Đạo hữu các nơI gởi về HĐCQ với một tấm ḷng thương

 Thầy mến Đạo để cầu mong HĐCQ suy xét mà lèo lái khuôn thuyền Đạo đang chinh

 nghiêng nơi biển cả đi đúng chơn truyền pháp luật nhưng HĐCQ vẫn mặc nhiên

 không suy xét lại c̣n cậy quyền đời đàn áp, bắt bớ giam cấm Chức sắc, Chức

 việc và Tín đồ trung kiên cùng Hội Thánh dám nói lên sự thật .

        Tóm lại : Hiến Chương 97, tập tài liệu số 01 và các Huấn lịnh,

 Đạo lịnh HĐCQ đă ban hành, ngày hôm nay cần phải thu hồi lại v́ tất cả đều

 không có hiệu lực pháp quyền trong nền chơn giáo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa

 Thánh Tây Ninh. Những việc HĐCQ đă và đang làm ngày nay đều trái ngược với

 nguyện vọng của Nhơn sanh phản khắc với chơn truyền pháp luật của Đại Đạo

 mà chúng tiểu đệ không kể xiết trong kháng thư này .

        Nên chúng em đồng kính gởi kháng nghị thư nầy đến quư Đại Huynh,

 Đại Tỷ ban HĐCQ hăy b́nh tâm xét lại những việc làm vừa qua để thay đổi lập

 trường chấn chỉnh nền Đạo, trọng quyền Hội Thánh lưỡng Đài, giữ vẹn chơn

 truyền luật pháp của Đức Chí Tôn đến thất ức niên. Được như vậy quư Đại Huynh

 Đại Tỷ mới xứng phận anh chị cao cả dẫn dắt hàng chục triệu tinh thần về với

 Đức Chí Tôn hầu tạo phúc cho Nhơn sanh gội nhuần đức cả .

        Bằng ngược lại từ nay chúng tiểu đệ cuơng quyết không tuân hành

 những luật lịnh sai chơn truyền pháp luật của HĐCQ. Mà chúng em trọn vâng lời

 dạy của Đức Ân Sư là : " Kể từ đây nhứt định không cho ai phạm đến quyền ḿnh,

 v́ quyền ḿnh là quyền Thầy. Dầu cho c̣n một mặt tín đồ Hội Thánh vẫn giữ

 quyền Hội Thánh " .

        Cuối thư chúng tiểu đệ đồng cầu nguyện Đức Đại Từ Phụ, Đại Từ

 Mẫu, Tam Giáo, Tam Trấn, Đức Giáo Tông, Đức Hộ Pháp ban ân lành cho quư Đại

 Huynh Đại Tỷ trong ban HĐCQ được khỏe mạnh anh minh, tránh được sự cám dỗ của

 danh, lợi, quyền hầu tạo phúc lành cho bá tánh .

        Nam mô Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn .

                       Đồng Kư Tên

     [ Chức sắc, Chức việc và Tín Hữu nam nữ 33 vị ]

 

 

        Hội Đồng Chưởng Quản làm gió hùa theo lửa bốc cháy cửa Đạo do

 thiếu suy tư tinh thần nhân nghĩa Đạo đức, và t́m mọi cách cùng nhà nước thi

 nhau khống chế quyền Đạo, xem đây là dịp cờ vào tay theo gió củng cố thèm

 khác duy danh .

        Đảng và nhà nước cộng sản là anh cả Hiến Chương Đinh Sửu, họ

 dùng loa mồm tráo tay cho Hội Đồng Chưởng Quản một loa sắt cho nên miệng

 cứng nói lời bất chính, mồm cà ṃn loa sắt mà đảng cũng chưa hài ḷng trước

 cảnh Đạo điêu linh, ngày nay Tín đồ Cao Đài tu hành trên th́ đe cộng sản dưới

 th́ búa Hội Đồng Chưởng Quản, mỗi khi Đạo lịnh trục xuất tín đồ ra khỏi Đạo

 th́ có đảng cộng sản đến rước và ngục thất. Đảng và nhà nước là Hội Thánh,

 Mặt Trận Tổ Quốc là Ban Thường Trực HĐCQ với quyền lực vô hạnh định, lập bản

 án không người kư nhưng có hiệu lực .

        Hội Đồng Chưởng Quản xem Nhơn sanh như kẻ vắng mặt tại Ṭa Thánh,

 họ không tô bồi Đạo mỗi ngày tốt đẹp, trái lại họ ra sức khuân vác tài sản

 của Nhơn sanh và c̣n đập phú căn bản truyền thống Đức tin, cũng như văn hóa

 dân tộc Việt Nam tích tụ trong Đạo Cao Đài nay đành phải tự ṃn .

        Đảng và nhà nước ngạo mạng nhờ chiếng thắng đế quốc nên xem dân

 như đồ mọi rợ, họ tự do làm lịch sử theo vơ đoán và xem thường dữ kiện nhân

 bản, nhân sinh và lập quốc, cho nên họ chiếm luôn quyền lịch sử của dân tộc

 Việt Nam và hôm nay họ chiếm luôn quyền tín ngưỡng đặt những hồn ma đứng

 dậy để phổ biết cái tư tưởng tệ đoan chế độ cộng sản .

        Tín Hữu Cao Đài thuần khiết có tội chi mà Hội Đồng Chưởng Quản và

 Đảng Cộng Sản đồng chụp hai cái mũ Phản Đạo và Phản Động, tuy bằng lời nói

 nhưng nặng hơn gông cùm, chỉ cần xuất Đạo Lịnh số [ ... ] là án lịnh giết

 người không gươm. Ai bảo rằng Việt Nam hôm nay đă Tự Do, Độc Lập và Hạnh Phúc

 xin quư ngài thử để ḷng đọc tư liệu nhỏ bé nầy sẽ nhận diện ra sự thực đất

 nước Việt Nam .

        Để chứng minh trên bước đường thăng hoa và tiến bộ của chế độ,

 như ngày 14/04/1997 tại Hà Nội thủ tướng chánh phủ Vơ Văn Kiệt ban hành

 [ Nghị Định Quản Chế Hành Chánh ], quyền nầy được trao cho thành phố, tỉnh

 và huyện trên toàn quốc để quản chế toàn dân, chỉ thị không cho lọt ra ngoài

 ṿng kiểm soát bất một cứ ai, khi đảng và nhà nước cho là thành phần nguy

 hiểm đến an ninh, mỗi người dân sẽ được hưởng quản chế từ 2 năm đế 6 năm tùy

 theo đảng định, mỗi người dân không được quyền biết sự xét xử. Đây là Nghị

 định mật không được thảo luận trước Quốc Hội, không được phổ biến trên báo

 chí và truyền thông. Đảng cộng sản quyết định vắt hết chất sống của dân trên

 nghị định Quản Chế Hành Chánh và cho ra thêm nghị định kiểm soát báo chí .

        Để rút ra những xảo thuật cai trị của chế độ, từ ḷ đúc đến ư

 hệ một chiều, thành một tín hiệu chung cho bảy mươi triệu con người đồng nghe

 một nhịp đập cộng sản, v́ đảng muốn dập thẳng tay cho tan tác người dân,

 riêng tín ngưỡng là cái gai đảng cộng sản cần trừ khử sớm, bịt được miệng tín

 ngưỡng đảng sẽ vẽ lên một lá bùa Mặt Trận Tổ Quốc .

        Đạo Cao Đài cũng đồng hoàn cảch như các Tôn giáo bạn, nhưng thê

 thảm hơn bởi sự nhịn nhục 22 năm và im lặm đă làm cằn cỗi cho Ư Mặt hôm nay,

 một khi tiếng nói của Đạo Cao Đài ra khỏi năm 2000 th́ những ǵ chế độ ràn

 buộc bao lâu, cũng phải suy nghĩ lại đừng để sự chịu đựng nầy đến lúc trách

 cứ .

        Đạo Cao Đài mang chân lư tín ngưỡng bao quát, thực hiện chân thiện

 mỹ cho nhân loại, riêng tại Việt Nam Tín đồ Cao Đài đă thực hiện sứ mạng t́nh

 đồng sinh nhân nghĩa và cộng hưởng công b́nh, Đạo Cao Đài bảo cổ canh tân văn

 hóa cho dân tộc Việt Nam .

        Trước đây cả hai miền đất nước, trước và sau 1975 hục hặc cho nên

 không bảo vệ được văn hóa cổ truyền, cộng vào chiến tranh làm hư hoại thêm

 không xây dựng được mà đập phá th́ nhanh, cho măi đến nay cũng thế, chế độ

 sau 1975 đă đưa đất nước đến ngưỡng cửa tiêu vong mọi mặc, như vậy mai sau

 văn hóa Việt Nam sẽ ra h́nh thù ǵ ? .

        Văn hóa không xây dựng một ngày mà có, muốn có văn hóa mạnh phải

 trải qua vốn sống tổng hợp muôn đời, Kiến trúc Ṭa Thánh và những chi ly thần

 học nhân loại là một điển h́nh, lời vinh ca Thiên Đạo và Thế Đạo là một ngôn

 ngữ vi diệu, âm nhạc Nam Xuân, Nam Ai và Thài như một cung quản của thế giới

 huyền linh, chân dung nam Tín hữu với áo dài trắng khăn đóng bảy nếp và nữ

 búi tóc đă nói lên tính dân tộc Việt Nam thanh cao trường cửu, ngoài ra Đạo

 Cao Đài c̣n có phương tu luyện Đạo rất ứng dụng khoa học, quả thực là " Tu

 một kiết độ nhứt thời ", và c̣n muôn ngàn điều vi diệu hiện hữu khác chúng

 tôi chưa được dịp tŕnh bày hết ra đây. Đạo Cao Đài là nguyên lượng văn hóa

 nhân loại cần phải bảo vệ hơn là phá hủy, nay đảng và nhà nước áp bức Đạo Cao

 Đài đó là điều mai sau lịch sử phát xét .

         Và Đạo Cao Đài cũng đang trên cuộc phán xét chính ḿnh, hiện

 nay Ban Đạo Sử Cao Đài Âu Châu tiếp nhận trên 80 Giác Thư, Kháng Nghị Thư,

 Tuyên Cáo, Tâm Thư, Thỉnh Nguyện Thư, Thông Bạch, Khuyến Cáo, Đại Đạo Tâm

 Thư, Kính Bạch Hội Thánh, Tâm Thư Khẩn Cầu, Lời Trần T́nh, Kháng Tŕnh v.v...

        Từ khắp nơi trên thế giới phản kháng Hiến Chương Đinh Sửu, Hội

 Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tây Ninh và các Chi phái cũng được dự phần cuộc phát

 xét nầy, hiện nay vẫn chưa nhận được một tài liệu nào của các Chi phái Cao

 Đài trong và ngoài nước Việt Nam .

        Ban Đạo Sử Cao Đài Âu Châu đặt vấn đề giai đoạn lịch sử Hiến Chương

 Đinh Sửu vào mối trục lợi nào ? và tại sao các Chi phái không lên tiếng t́nh

 h́nh hiện nay ?, như trước đây của Hiến Chương 003/65, và có lẽ đến lúc phải

 công bố sự thực Chi phái ra trước anh sáng để nhơn sanh cùng t́m hiểu .

 

 

                Truyền Thông Thế Giới

 

        - Việt Nam Thời Báo số 1866 phát hành ngày 05 tháng 10

 năm 1996, tại San Jose, California Hoa Kỳ .

        Trích nguyên nội dung đăng tải: [ Hà Nội Lập Kế Hoạch Triệt Hạ

 Giáo Hội Cao Đài ]. " Ban Bí Thư Trung Ương Đảng, trong Đại Hội Đảng CSVN

 lần thứ 8 vào tháng 7/1996, quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện thông

 báo 34-TB/IW ngày 14/11/192 của Ban Bí Thư Đảng CSVN và công văn 66-ĐV/IW

 ngày 15/02/1996 của Ban Dân Vận Trung Ương Đảng đối với Đạo Cao Đài " .

        " Ban Thường Vụ Tỉnh Tây Ninh triển khai mội phương pháp đàn áp,

 thực hiện chiến dịch khủng bố và trù dập Chức sắc Đạo Cao Đài " .

        Việt Nam Thời Báo nhận xét :

        " Chế độ Hà nội tiếp tục chủ trương trấn áp mọi sinh hoạt Tôn

 giáo, từ chối đối thoại b́nh đẳng với người dân trong nước, khiến cộng đồng

 người Việt hải ngoại không khỏi ngao ngán về những khuôn mặt cởi mở của lănh

 đạo đảng CSVN " .

 

         Văn Nghệ Tiền Phong số 37 phát hành tháng 3/1997, tại

 California Hoa Kỳ .

        Trích nguyên nội dung đăng tải: [ VC Triệt Hạ Đạo Cao Đài ].

 Từ 1975-1997 theo kế hoạch tiêu diệt Đạo Cao Đài chia ra 7 bước :

        " 1 - Giải thể các cơ quan truyền giáo từ trung ương xuống địa

 phương .

          2 - Trưng dụng toàn bộ tài sản, bất động sản của Giáo Phái

 Cao Đài .

         3 - Cấm " Cơ Bút " vốn là phương tiện chính yếu để Khai Đạo và

 Giáo Đạo .

        4 - Bắt các Chức sắc của Đạo về tu tại gia để không cho hành Đạo,

 không cho Cầu phong và đào tạo Chức sắc mới .

        5 - Lập ra một Giáo Hội " Quốc Doanh " gọi là Hội Đồng Chưởng

 Quản gồm 36 người để thay thế Hội Thánh .

        6 - Không cho Tín Đồ Cao Đài địa phương liên hệ với Ṭa Thánh

 Trung Ương .

        7 - Họ tổ chức Giáo Hội từ 5 cấp xuống c̣n 2 cấp .......... "

 

        Báo Tiền Phong nhận xét :

        " Dă tâm tàn độc của CS là như thế. Không chỉ với riêng Đạo Cao

 Đài, mà thực ra, chúng ôm tham vọng thay thế mọi Tôn Giáo bằng một " Tôn

 giáo " chủ nghĩa đỏ .

        Những mưu đồ phá hoại Tín ngưỡng của CS đă không diễn ra theo

 ư chúng muốn. Không chỉ riêng cho Đạo Cao Đài, mà c̣n Phật Giáo, Công

 Giáo, Ḥa Hảo với những giáo điều dạy con người làm lành lánh dữ

 sẽ bất diệt theo ḍng sinh mệnh của dân tộc " .

 

 

        Liên hiệp Quốc Genéve :

        Tháng 8 năm 1996 các chuyên viên LHQ của Phân Ban Nhân Quyền trực

 tiếp tham khảo hồ sơ Nhân Quyền Việt Nam và phát biểu trước diễn đàn Liên

 Hiệp Quốc về t́nh h́nh tự do Tín ngưỡng tại Việt Nam .

        Tiến tŕnh Nhân Quyền sẽ đến với kẻ phạm tội :

        " Phạm tội, sớm muộn ǵ cũng phải bị xử,

        " Lấy của người, trước sau ǵ cũng phải trả " .

 

        Ṭa Án H́nh Sự Quốc Tế về Việt Nam đang tham khảo lời khai ? :

 " Ai truyền lịnh tàn sát đồng bào Việt Nam vào năm tết Mậu Thân " .

        Nhân loại không không tha thứ và " Thanh gươm Damoclès đang treo

 lủng lẳng trên cổ sát nhân Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam " .

        Nạn nhân đang điêu đứng của Cộng Ḥa Xă Hội Chũ Nghĩa Việt Nam

 như: Tín đồ các Tôn giáo. Đạo Cao Đài, Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành và

 người dân lương thiện trên khắc ba miền đất nước Việt Nam .

        Ngày 20/06/1996 chuyên viên Ủy Ban Nhân Quyền LHQ đến Việt Nam.

 bởi ông Loui Joinet, ông Bitter, ông Abdelfattah và bà Lacroix đă đúc kết và

 phúc tŕnh trước LHQ, qua hồ sơ Nhân Quyền Việt Nam mă số: E/CN.4/Sub.

2/1996/18. Cuối hồ sơ ông Louis Joinet ghi chú và đề nghị LHQ : " Nhu cầu công

 lư cần phải đáp ứng một cách hữu hiệu, cần phải thiết lập một ṭa án h́nh sự

 quốc tế thường trực, có thẩm quyền ưu liệt và ưu lực tài phán phải được đối

 áp với tất cả các Quốc gia hội viên " .

        Ông Abdelfattah Amor chuyên viên Ủy Ban Nhân Quyền LHQ khóa 52

 phúc tŕnh trước Đại Hội Đồng LHQ Genéve. Ông nêu lên những vấn đề Tín ngưỡng

 tại Việt Nam và cho biết " Việc thực hiện điều tra Tín ngưỡng tại chỗ rất

 cần thiết " và ông đang chờ chánh phủ Việt Nam phú đáp .

        Bản phúc tŕnh nổi tiến nhứt hiện nay tại LHQ của ông Abdelfattah

 Amor, về 28 quốc gia vị phạm Nhân Quyền. Trong phúc tŕnh nầy ông đề cặp đến

 Đạo Cao Đài là một điển h́nh cần quan tâm, ông Abdelfattah Amor chuyên viên

 điều tra Nhân Quyền và bà Lacroix chuyên viên điều tra Tôn giáo đă mở ra

 nhiều cuộc điều tra Giáo đoàn Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh tại Liên Hiệp Quốc .

 

        Từ trung tâm Liên Hiệp Quốc khóa 52 :

        - Bà Susanna Agnelli, Bộ Trưởng Ngoại Giao Ư Đại Lợi, nhân danh

 quốc gia Ư và nhân danh Liên Hiệp Âu Châu cùng các quốc gia thành viên, và

 ông Pierre Schori Bộ Trưởng Hợp Tác Quốc Tế kiêm Thứ Trưởng Ngoại Giao Thụy

 Điển, lên án những vi phạm Nhân Quyền trên thế giới, ông đồng thuận việc

 thành lập một " Ṭa án h́nh sự thường trực quốc tế ", để truy tố những bị can

 vi phạm Nhân Quyền .

        Bà Susanna Agnelli nói rằng: " Nhân Quyền không chỉ giải quyết riêng

 rẻ v́ đó là vấn đề thực tiển của các nhà cầm quyền độc tài chuyên chính, thối

 nát và bất công. Ṭa án h́nh sự thường trực quốc tế có tác dụng sẽ giải quyết

 tất cả những vi phạm Nhân Đạo trên thế giới, nó c̣n là phương tiện giáo dục

 về Nhân Quyền. Nhân danh Liên Hiệp Âu Châu, đề nghị lồng chương tŕnh Nhân

 Quyền vào học đường từ Tiểu Học đến Trung Học cũng như hướng dẫn cho các lực

 lượng trật tự, quân sự, nhà tù, y sĩ... là rất cần thiết " .

 

        - Ông Pierre Schori, Thứ Trưởng Ngoại Giao Thụy Điển đề cao việc

 thành lập " Ṭa án h́nh sự thường trực quốc tế là phần ưu tiên của cộng đồng

 thế giới và rất cần thiết để công bố danh tính các quốc gia vi phạm Nhân

 Quyền, Liên Hiệp Quốc phải chứng tỏ trách nhiệm và hành động đúng với sự tin

 cẩn mà các thành viên giao phó " .

 

        - Ông José Ayala Lasso, Cao Ủy Nhân Quyền LHQ cho biết " Sự bất

 đồng về truyền thống lịch sử, văn hóa, Tôn giáo không thể làm cản trở việc

 chống lại những chà đạp Nhân Quyền ".

        Ông cũng cho biết chuẩn bị giai đoạn tái cấu trúc cơ chế

 của Trung Tâm Nhân Quyền LHQ " .

 

        - Bản Tin Văn Pḥng LHQ số HR/CN/96/22 ngày 01/04/1996

 đăng tải :

        Công Ức Quốc Tế về Nhân Quyền năm 1966, mà nhà nước CHXHCNVN đă

 chuẩn phê ngày 24/08/1982 một văn kiện lịch sử nhân loại đang vào [ Tiến

 tŕnh dân chủ hóa thế giới ] thế mà chiều ngày 01/04/1996 đại biểu nhà nước

 CHXHCNVN ông Lê Lương Minh đă muốn trở cờ hốt hoản để lộ chân dung độc tài,

 ông kêu gọi Ủy Ban Nhân Quyền LHQ bóp họng tiếng nói quyền xử dụng Chánh Trị

 và Tín ngưỡng Việt Nam .

         Nhà nước cộng sản chủ trương lội ngược ḍng Công Ước Quốc Tế Nhân

 Quyền ư ?, không thể được bánh xe Công Ước Quốc Tế Nhân Quyền sẽ đến Việt Nam

 để ủy lạo Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh, Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành và

 50 sắc tộc, phần thưởng Nhân quyền của LHQ đem đến Việt Nam quí hơn lương

 thực, chắc chắn Việt Nam sẽ đổi sắc và sức sống của người dân sẽ hạnh phúc

 hơi, toàn dân Việt Nam hy vọng ngày ấy sẽ chào nhà nước cộng sản, và toàn dân

 được sống b́nh thường không c̣n nghe xương muốn ớn lạnh .

 

        Một hồ sơ cần chú ư là Liên Hiệp Quốc đ̣i hỏi chánh quyền Hà Nội

 phúc tŕnh vấn đề tra tấn tại Việt Nam, từ ấy đến nay nhà nước CHXHCNVN vẫn

 chưa phúc tŕnh [ 1982-1997 ] bởi thế các thành viên LHQ xem nhà nước Việt

 Nam chưa chứng tỏ được một quốc gia hội viên, thế giới đang đặt cho nhà nước

 Việt Nam một biệt hiệu [ Nhà nước rừng ] không biết tự trọng nguyên tắc quy

 pháp quốc tế, nhà nước không lương thiện chỉ biết dùng mưu ma để bịp dư luận

 thế giới .

 

        Riêng cơ quan Human Rights Watch / Asia. Đặt các vấn đề Việt Nam

 trong nghị định 31/CP 14/04/1997 và nghị định báo chí 28/09/1997 như sau :

        " 2 nghị định trên đă vi phạm nhân quyền nặng nề nhứt đối với điều

 69 của Hiến pháp Việt Nam và điều 19 của Hiệp Ước quốc tế, về dân sự và chính

 trị, bản phúc tŕnh của cơ quan nhân quyền yêu cầu nhà nước Việt Nam để con

 mắt vào nhân đạo cho dân nhờ ".

 

 

             Cao Đài Năm Châu Hướng Về Quê Hương Đại Đạo

 

        Châu Á :

        15/11/1996 Tại Nhựt Bản. Quư Ngài Lễ Sanh Thái Nagafuchi

 và Thượng Ḥa Thanh. Đồng kư gửi giác thư đề nghị HĐCQ Cao Đài Tây Ninh .

         " Hăy tự nhận định về hành động sai trái của ḿnh và hăy can

 đảm đứng lên đ̣i hỏi quyền tự do tín ngưỡng ".

        Lời gọi tâm tư của quư Ngài rất thiết thực, bởi giai đoạn

 Đời cướp Đạo quá đỗi thê lương, lịch sử không bao giờ quên ghi mặt sống

 tín ngưỡng Cao Đài, v́ kiếp sinh cho quyền tự do Tín Ngưỡng .

 

 

        Châu Mỹ :

        27/09/1997 Tại Hoa Kỳ. Quư Ngài Giáo Hữu Thượng Đâu Thanh,

 Thượng Màng Thanh và Thượng Ngọc Thanh. Đồng gửi Tâm-Thư kêu gọi toàn thể

 Tín Đồ Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh, bảo vệ Chơn Truyền Đại Đạo .

        Tín đồ Cao Đài Năm Châu đă tiếp nhận tiếng gọi Tâm Thư thuần

 khiết từ ḷng Đạo miên trường của quư Ngài nay vang vọng tha thiết mời gọi

 t́nh tự yêu thương và bao dung cho nhau : " Hăy xóa bỏ những quan điểm dị

 đồng để cùng ngồi chung t́m phương thức giúp con thuyền Đạo qua cơn sóng

 gió " .

 

 

        5/1997 Thánh Thất Vùng Hoa Thịnh Đốn [ Washington.D.C Maryland

 and Virginia ] phát hành Bản Tin Đại Đạo định kỳ số 17, trang 26 do Đạo Hữu

 Thanh Tâm viết khảo chứng, so sánh Hiến Chương 1965 và Hiến Chương 1997 .

         Chúng tôi nhận thấy tâm tư chung của toàn Tín hữu Cao Đài Ṭa

 Thánh Tây Ninh ở Hải ngoại, thể hiện đích thự khác vọng hướng về Quê hương

 Đại Đạo một cách âu lo trước hoàn cảnh Đạo đang bị Hiến Chương 1997 hành

 hạ .

        Theo Tín Hữu Thanh Tâm như sau :

        " I - Hiến Chương 1997 Xóa Bỏ Nền Tảng Thiêng Liêng Của

 Đạo Cao Đài .

        Bản Hiến Chương năm 1965 [ HC 65 ] đă dùng danh hiệu Đại Đạo Tam

 Kỳ Phổ Độ [ ĐĐTKPĐ ] để chỉ Đạo Cao Đài, tức là danh hiệu nầy bao gồm cả

 Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh [ CĐTN ] và các chi phái [ điều 1 HC 65 ]. Tinh

 thần điều 1 nầy được thể hiến trong điều 27 HC 65, dự trù là HC này sẽ làm

 căn bản cho việc sau này thống nhứt các chi phái. HC 65 c̣n xác định Hội

 Thánh Cao Đài đặt địa điểm trung ương tại Ṭa Thánh Tây Ninh. Nhưng trong

 bản dự thảo Hiến Chương 1997 [ HC 97 ], chính quyền VNCS cố t́nh đem CĐTN

 xuống ngan hàng chi pháitheo kế hoạch số 01 của Nguyễn Văn Rốp bằng cách xác

 định danh hiệu ĐĐTKPĐ là tên gọi của " Giáo Hội Cao Đài Tây Ninh, gọi tắt là

 Cao Đài Tây Ninh " [ điều 1 HC 97 ] và Ṭa Thánh Tây Ninh chỉ là trụ sở của

 " Cao Đài Tây Ninh " mà thôi [ điều 4 HC 97 ] .

        Rập theo kế hoạch 01 của Nguyễn Văn Rốp, rơ ràng HC 97 đă chẳng

 những xác định CĐTN là một chi phái theo điều 1, mà c̣n theo tinh thần kế

 hoạch 01 là " dùng từ ngữ rơ ràng minh bạch để tránh hiểu lầm ", bằng cách

 lúc nào cũng ghi rơ là " Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Cao Đài Tây Ninh ", chứ không

 khi nào ghi tách rời " Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ " và " Cao Đài Tây Ninh ", để

 mọi người luôn nhớ rằng ĐĐTKPĐ chính là " Cao Đài Tây Ninh " mà thôi. cũng

 rập theo tinh thần kế hoạch 01 của Nguyễn Văn Rốp, ngoài việc cải sử danh

 hiệu của Đức Chí Tôn dành cho Đạo Cao Đài thành danh hiệu của riêng " Cao

 Đài Tây Ninh " tức là muốn xé nát toàn Đạo Cao Đài ra nhiều mảnh, không c̣n

 mẫu số chung là " Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ " nữa, bản HC 97 c̣n muốn xóa bỏ nền

 tảng Thiêng Liêng của Đạo Cao Đài qua hai sự việc :

 

        I. Xóa Bỏ Cơ Bút.

        HC 97 đă xóa bỏ nền tảng Thiêng Liêng của Đạo Cao Đài, tức là

 đă làm biến dạng Đạo Cao Đài từ Thánh Giáo trở nên Phàm giáo, và v́ không

 có cơ bút nên không c̣n Chức sắc Thiêng Liêng nữa, do đó các Chức sắc sau nầy

 điền khuyết các vị Chức sắc Thiên phong lớn tuổi hay qui vị sẽ chỉ là những

 Chức sắc " Thế Phong ", tức là mở đường cho Chính Quyền xen vào việc chọn lựa

 Chức sắc qua việc bầu cử Chức sắc, hay việc mở trường đào tạo Chức sắc được

 dự trù nơi Điều 9 của HC 97 .

 

        2. Giáo Hội 2 Cấp.

        HC 65 dựa vào Pháp Chánh Truyền quy định tổ chức Giáo Hội 5 cấp,

 trong khi HC 97 chỉ quy có 2 cấp. Trung ương [ Hội Thánh và Hội Đồng Chưởng

 Quản ] và địa phương [ Các Họ Đạo và Ban Cai Quản ]. HC 97 đă xóa bỏ nền tảng

 căn bản của Đạo Cao Đài là Hương Đạo, chính là Hội Thánh Em. Xóa bỏ Hội Thánh

 Em tức là xóa bỏ bản chất dân chủ của Đạo Cao Đài thể hiện qua vai tṛ và

 nhiệm vụ của tổ chức này, trong đó có quyền của Nhơn sanh ở Hương Đạo được

 chọn đại biểu [ trực tiếp và gián tiếp ] tham gia Địa Hội Nhơn sanh. Theo HC

 97, những đại biểu tham dự cái gọi là " Đại HỘi Nhơn Sanh " không đại diện

 trực tiếp cho Nhơn sanh ở cấp Họ Đạo, mà chỉ là những người đă được chánh

 quyền chấp thuận trước .

        Xó bỏ Giáo Hội 5 cấp [ Hội Thánh, Trấn Đạo, Châu Đạo, Tộc Đạo, Hương

 Đạo ] của HC 65 tức là giáp tiếp xóa bỏ quyền năng Thiêng Liêng của Đức Chí

 Tôn. Việc xóa bỏ nầy có thể hiện thêm ở việc xóa bỏThượng Hội và Quyền Vạn

 Linh do đó 3 Hội [ Hội Nhơn Sanh, Hội Thánh và Thượng Hội ] lập thành, do đó

 xóa bỏ Quyền Vạn Linh tức là xóa bỏ Quyền Chí Tôn tại thế .

        [ Cao Đài Tây Ninh ] theo HC 97 không c̣n là một Đạo Cao Đài do Đức

 Chí Tôn thành lập nữa v́ Thượng Hội không c̣n, Hội Nhơn sanh không c̣n đại

 diện thực sự cho Nhơn sanh, Hội Thánh chỉ c̣n là biểu tượng, v́ Hội Đồng

 Chưởng Quản, ngoài Pháp Chánh Truyền, nắm hết cả quyền hạng Hội Thánh .

        Việc Chánh quyền Cộng Sản xóa bỏ nền tảng Thiêng Liêng của [ Đạo

 Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh ] có thể nới là do 3 yếu tố :

 

        Yếu tố 1 - Chánh sách kỳ thị của Chánh quyền đối với Cao Đài

 Ṭa Thánh Tây Ninh .

        Chính quyền đă cho ta thấy chính sách kỳ thị giữa Cao Đài Ṭa

 Thánh Tây Ninh và các chi phái, không rơ các bản Hiến Chương của các chi phái

 như thế nào, nhưng nếu so sánh riêng giữa bản Hiến Chương của phái Cao Đài

 Tiên Thiên năm 1995 [ HCTT 95 ] và bản Hiến Chương 97 của Cao Đài Ṭa Thánh

 Tây Ninh chúng ta thấy rơ điều đó, tức là Chính quyền VNCS c̣n chút nhân

 nhượng các chi phái, nhưng thẳng tay triệt hạ Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh.

         Thí dụ điển h́nh :

         Giáo quyền Trung Ương của Cao Đài Tiên Thiên là Thượng Hội và

 Hội Thánh, c̣n Giáo quyền Trung Ương của [ Cao Đài Tây Ninh ] là Hội Thánh

 và Hội Đồng Chưởng Quản. Thực tế Hội Thánh vô quyền, c̣n Hội Đồng Chưởng Quản

 nắm tất cả quyền lănh đạo. [ Cao Đài Tây Ninh ] không c̣n Thượng Hội do đó

 không c̣ Hội Van Linh như Cao Đài Tiên Thiên [ Điều, 22, 23 của HCTT 95 ].

 Theo Hiến Chương của Cao Đài Tiên Thiên, Hội Thánh lănh đạo tối cao Giáo Hội

 [ Điều 12 ], Hội thành lập ra Ban Thường Trực gồm 7 vị [ Điều 15, 16 ] chỉ

 để thay mặt cho Hội Thánh, c̣n theo HC 97 của [ Cao Đài Tây Ninh ], th́ Hội

 Thánh chỉ là một h́nh thức, một " H́nh nộm ", v́ quyền lănh đạo Giáo Hội trực

 thuộc cơ quan thường trực là Hội Đồng Chưởng Quản. Hội Đồng Chưởng Quản có

 thể nói là một [ Siêu Hội Thánh ]. Trong khi Hiến Chương Cao Đài Tiên Thiên

 95, Điều 22 quy định [ Hội Vạn Linh ]đồng quyền Chí Tôn về mặt hữu h́nh

 trong thời kỳ không cơ bút, quyết định những vấn đề tối thượng của Đạo như:

 Xây dựng Hiến Chương, xác định đường hướng hoạt động, giải tán hoặc thành lập

 Hội Thánh [ Điều 22, 23 ] .

        Về Hội Nhơn sanh HCT 95 quy định là đại biểu Hội Nhơn sanh do Họ

 Đạo cử ra [ Điều 21 ], c̣n theo HC 97 của [ Cao Đài Tây Ninh ] th́ đại biểu

 Đại Hội Nhơn Sanh do Ban Cai Quản Họ Đạo giới thiệu, tức là gián tiếp Chính

 quyền [ Điều 29 ], chứ không do Nhơn sanh chọn lựa. Theo HCTT 95 Điều 20, Hội

 Nhơn Sanh giám sát các hoạt động của Hội Thánh, c̣n theo HC 97 của [ Cao Đài

 Tây Ninh ], Hội Nhơn Sanh chỉ " đóng góp ư kiến cho Hội Đồng Chưởng Quản "

 mà thôi. Theo HC 97 này, nhơn sanh c̣n bị tước quyền một lần nữa là Hội Nhơn

 Sanh 5 năm mới họp một lần, trong khi HCTT 95 th́ Hội Nhơn Sanh mỗi năm họp

 một lần .

        Sỡ dĩ Chính quyền VNCS có chánh sách kỳ thị nhằm triệt hạ [ Cao Đài

 Tây Ninh ] xuống thấp hơn, các chi phái chỉ v́ uy thế của [ Cao Đài Tây

 Ninh ] quá lớn, lúc nào cũng là mối lo âu của Chánh quyền. Làm sao cho nhơn

 sanh mất quyền chánh trị Đạo, làm sao cho Hội Thánh không c̣n, làm sao cho

 cơ chế tổ chức theo Pháp Chánh Truyền bị phá nát, đó là mục tiêu phải đạt cho

 kỳ được của Chánh quyền VNCS, đó là tinh thần của Nguyễn Văn Rốp theo bản Kế

 hoạch 01 .

        Yếu tố 2 - Sự âu lo của Chánh quyền VNCS đối với t́nh h́nh ảnh của

 các vị Tiền Khai có uy tín trong Đạo Cao Đài c̣n trong trí của Tín đồ, nhất

 là Đức Hộ Pháp .

        HC 97 không đề cặp ǵ đến Thượng Hội, và đă mập mờ ghi trong

 Điều 13 [ Chức sắc của Hiệp Thiên Đài do cơ bút Thiên phong từ buổi Khai Đạo

 gồm có 15 vị. [ Như vậy các hàng phẩm đó có c̣n trong tổ chức mới của [ Cao

 Đài Tây Ninh ] hay không ?, tức là có Đức Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh,

 12 vị Thời Quân trong HIến Chương không ?. Trái lại theo HCTT 95 Điều 8 đă

 ghi minh bạch [ Thượng Hội thành phần gồm các Chức phẩm Hộ Pháp, Thượng Sanh,

 Thượng Phẩm [ HTĐ ], và phẩm Giáo Tông, 3 Chưởng Pháp, 3 Đầu Sư Nam phái và

 1 Đầu Sư Nữ phái [ CTĐ lưởng phái ]. Điều 39 của HCTT 95 ghi tiếp " Hai phẩm

 Chức sắc cấp cao Giáo Tông và Hộ Pháp của Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên để vô

 vi và suy tôn các bậc Anh Cả Giáo Tông và Hộ Pháp đă đăng tiên giữ chức Giáo

 Tông và Hộ Pháp danh dự của Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên ". Các điểm nầy

 không thể nào được ghi trong HC 97 của [ Cao Đài Tây Ninh ] v́ tất cả quyền

 hạn của Thượng Hội và Hội Thánh đều nắm trong tay của Hội Đồng Chưởng Quản

 ngoài Pháp Chánh Truyền. Rơ ràng, chính quyền VNCS không muốn ghi lại các

 hàng phẩm cao cấp của Hiệp Thiên Đài như là Hộ Pháp vào Hiên Chương, c̣n đối

 với phẩm Giáo Tông th́ chỉ ghi chung chung là [ lănh đạo chung nền Đạo ] mà

 thôi. V́ uy tín của Đức Phạm Hộ Pháp quá lớn, Chính quyền e sợ tín đồ của Cao

 Đài Ṭa Thánh Tây Ninh sẽ nhớ lại h́nh ảnh của Người, cũng như của Đức Quyền

 Giáo Tông Thượng Trung Nhựt là h́nh ảnh tranh đấu cho sự tồn vong của Đạo.

 Do đó chính quyền không thể đề cao Đức Hộ Pháp và Đức Quyền Giáo Tông theo

 như Hiến Chương của Cao Đài Tiên Thiên .

 

        Yếu tố 3 - Chính quyền VNCS triệt hạ Cao Đài Tây Ninh nhằm ngăn

 ngừa ảnh hưởng của Cao Đài Tây Ninh đối với Quốc tế và Quốc nội .

        Từ trước đến nay, ở Quốc nội khi nói đến Cao Đài, mọi người đều

 nghĩ đến Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh. Uy tín của Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh

 rất lớn đối với đồng bào trong nước .

        Chánh quyền Việt Nam Cộng Ḥa năm 1965 ban hành pháp nhân cho

 ĐĐTKPĐ, tức là toàn Đạo Cao Đài, cũng trao Bản Hiến Chương cho Cao Đài Ṭa

 Thánh Tây Ninh và lễ đón nhận Pháp nhân đă cử hành trọng thể tại Ṭa Thánh

 Tây Ninh. Đối với Quốc tế Đạo Cao Đài có rất nhiều ảnh hưởng chính trị, nhất

 là Đức Hộ Pháp c̣n sanh tiền, nên Đạo Cao Đài được Quốc tế biết đến nhiều,

 qua sự hiện diện tại các Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới hay Hội Nghị Thần Học Thế

 G