Nữ Trung Tùng Phận

 

Trường thiên Nữ Trung Tùng Phận và  9 bản Kinh Văn-tế .* Tác gỉa Đoàn thi điểm

 

Lời Tŕnh Dâng

 

Ban Đạo Sử Cao Đài Âu Châu tái bản tập trường thi Nữ Trung Tùng Phận của sĩ Đoàn Thị Điểm tại Paris lần thứ nhứt v́ mục  đích nhằm kỹ niệm năm thứ 290 ngày sinh Thi sĩ  Đoàn Thị Điểm " 1705 - 1995 " .

Chúng tôi đồng dâng năm sắc thăng hoa để kỉnh bái Thi sĩ,  và lập bia danh nầy khắc ghi sự nghiệp của Người .

              Thi sĩ Đoàn Thị Điểm sinh năm 1705 tại xă Gia Phạm, huyện Văn Giang, xứ Kinh Bắc " Bắc Phần " và qua đời ngày 11 tháng 9 năm  1748 tại Nghệ An hưởng thọ 43 tuổi .

        Thi sĩ Đoàn Thị Điểm đă để lại cho cơi đời nầy biết bao án văn tuyệt bút, thi phẩm của Người vẫn là cộng thành đỉnh cao của Văn học

Việt Nam, một giá trị được người đời nâng niu và măi măi lưu truyền .

        Ngoài ra Thi sĩ Đoàn Thị Điểm c̣n thị hiện qua cơ bút đề tặng cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh một trường ca Nữ Trung Tùng Phận và trên 9 bài Kinh Văn-tế đây là những tuyệt bút cuối cùng của Ngài .

        Hôm nay Ban Đạo Sử Cao Đài xin tái bản Trường thiên Nữ Trung Tùng Phận và bổ túc 9 phụ bản Kinh Văn-tế, để hầu bạn đọc cùng hành tŕnh vào căn nhà Văn học Việt Nam .

        Trường thiên Nữ Trung Tùng Phận là cánh cửa rộng của hạnh phúc, gọi mời t́nh người, đón nhận mọi yêu thương, sống ḥa ḿnh trong chân thực và đồng thuận từ mọi sự sống Công b́nh qua tiếng gọi lời răng của Đức Cao Đài .

Trường thiên Nữ Trung Tùng Phận, ca tụng Nữ phái như một khuôn mẫu của mọi hy sinh và chấp nhận thử thách kiếp sinh qua những thăng trầm v́ tạo nghiệp cho nhân sinh, và 9 phụ bản Kinh Văn-tế của Thi sĩ Đoàn Thị Điểm như lời gọi đồng sinh hăy cùng tương quan Cơi đời và Hư vô, như tiến nghĩa vụ đồng sinh không thể trống vắng tự cơi ḷng của mối mặt sinh .

        Ban Đạo Sử Cao Đài Âu Châu nay tái bản Nữ Trung Tùng Phận và 9 phụ bản Kinh Văn-tế của Thi sĩ Đoàn Thị Điểm bởi ước vọng v́ t́nh nhân ái và những tương quan mạch sống trên mọi Đức tin .

        Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

Nữ Trung Tùng Phận

[ Đ̣an-thị-Điểm ]

 

Dụng văn-hóa trau-tria nữ phách,

Lấy kinh-luân thúc-thách quần hồng,

Gươm thư giúp sức gươm hùng ,

Điễm tô nghiệp cả con rồng cháu tiên .

 

Bởi rẻ-rúng thuyền-quyên thiếu học,

Dầu chí thân tơ-tóc cũng khi .

Thinh-thần cao-thấp nhờ thi

Giục tài nữ-sĩ sánh b́ cùng nam .

 

Chinh-phụ trước treo nên giá guí

Áng văn làm nhuệ-khí cầu vinh

Thêm duyên chước quí giao t́nh

Mỹ-ngôn nương ư gia-đ́nh an vui .

 

Nấu kinh-sử ra mùi son phấn

Cầm bút nghiên đặng thấm má đào

Quần xoa đỡ ngọn binh-đao

Lấy h́nh thục-nữ dậm màu nước non.

 

Cửa thánh-miếu hỡi c̣n thiếu gái ,

Chốn quyền-môn nữ lại vẫn không

Vật  chơi ở chốn khuê-pḥng

Đă cam phận vợ để chồng cầm duyên .

 

Phần nội-trợ trăm phiền đeo đẳng

Đạo phụ cơ đă nặng cho ḿnh

Duyên may chồng đă nghĩ t́nh

C̣n cha, c̣n mẹ có đành phận đâu ?

 

Nỗi em chị bởi đâu chẳng thuận

Nỗi nhi-tôn lẩn-bẩn bên lưng

Nỗi nhà, nỗi bếp, nỗi lân ,

Nỗi trong thân tộc, nỗi gần nỗi xa .

 

Trên lo thảo, giữa ḥa, dưới thuận

Ngoài nên danh trong vững mối giềng

Nỗi trông hương-hỏa giữ bền

Giúp nên chồng có phẩm quyền cao sang .

 

Mảng lo-lắng chữ nhàn nào rơ

Huống để công đến ngơ Khổng-tŕnh

Rừng nho biển thánh thinh-thinh

Nữ lưu nào thấu muôn ngh́n thi-thơ.

 

Kĩnh tổ-tiên, nỗi thờ, nỗi phụng

Tế tông-đường, lo cúng lo đơm

Kiến thân, viếng sớm thăm hôm

Chua cay rơ miếng, cơm ngon, cá bùi .

 

Lưỡi lừa miếng nhai cơm lũ trẻ

Kiêng vật ăn đặng để nuôi con.

C̣n con ṇi giống chồng c̣n ,

Mảnh thân đành chịu hao-ṃn với ai ?

 

C̣n gặp thủa xanh mày lịch sắc

Dâng h́nh hoa treo mắt bướm ong

Nào là hương đượm lửa nồng

Nết khuôn giữ vẹn chữ đồng lương nhân .

 

Muốn trau-chuốt mặt ngần thân dịu .

Vẽ cho hay mày liễu má đào

Thương ǵn lúc ốm khi đau ,

Sợ chê xấu phận, cậy màu phấn-son .

 

Ḿnh mỏng-mảnh, sức non-nớt yếu

Đỡ-nâng chồng vốn thiếu tay co

Không toan sớm đói chiều no,

Lựa là tứ hải ngũ hồ giúp nhau .

 

Cứ tựa cửa pḥng đào giấu dạng

Ngoài nước non nào hẳn vơi chênh .

Mảng trong thấm nghĩa nặm t́nh

Để công bẻ liễu bắn b́nh trượng phu .

 

Dầu khôn mấy giả ngu cho thuận

Phải bao nhiêu cũng nhận lỗi lầm .

Pḥng đào giữ rủi rơi trâm ,

Sợ lơi hơi sắt, tiếng cầm lạc cung .

 

Thử từ nết khi chung lúc chạ ,

Gióng từ hơi, ḥa-nhă tơ loan,

Ch́ vui dưới trướng ngoài màn.

Nhẫng lo ngại nỗi phụ-phàn ái-ân .

 

Nghe từ lịnh, cúi vâng từ mạng

Nhọc ḷng chi nào dám dỉ hơi!

Sợ cơn dông gió tơi-bời.

Trà-mi xơ-xảy hoa rời ră bông.

 

Che đậy kín, tường đông ong bướm,

Giấu nhặt nghiêm, nhụy tướng hương b́nh .

E khi vách có âm thinh,

Để gương lỗi đạo, lỗi t́nh phu-thê,

 

Giao thân cứ gần kể kẻ thiết,

Ép nhớ thương làm điếc làm đui.

Mặc người cha dể mẹ duôi

Ngoại tông nương phận, nếm mùi trân cam.

 

Hiểu thương ghét giả cam phận dại .

Biết nên hư chẳng căi cho cùng

Nên th́ an phận kiếm cung,

Hư th́ khổ vợ tội chồng chung nhau .

 

Ngoài mặt phép, chàng sao thiếp vậy,

Giữa cửa công phải quấy đồng thân .

Vinh th́ chàng măo thiếp cân ,

Hèn th́ chàng váy thiếp quần đổi thay .

 

Lấy khổ-cực làm bài thuốc mến,

Dụng đau thương rù-quến thâm t́nh

Dầu chàng đổi dạ én anh,

Tề-mi vẹn Đạo giữ ǵn phép khuôn ,

 

Nâng khăn-trắp giải buồn quân-tử

Hầu tửu trà giấc ngủ không an

Chàng vui thiếp cũng vui càng

Chàng buồn thiếp tựa bên màn khóc theo ,

 

Ḍng tương chảy thân bèo trôi-nổi

Chẳng ai thương chửa lỗi binh lời

Chàng th́ biển cả vơi-vơi

Thiếp thân bóng bọt giữa vời linh đinh .

 

Nếu gặp phước bố ḱnh đáng khách ,

Biết yêu hoa dưới ngạch pḥng thu

Rủi duyên, gặp phải thường phu ,

Nhành xuân th́ trọng, gương thu dở cầm .

 

Khi lịch sắc, trao trâm đáng giá

Cơn tàn hoa, keo ră sơn rời .

Vẻ hồng mắt mỏ bao mươi ,

Đưa cho quân-tử trọn đời chủ-trương .

 

Nhụy đương nở mùi thơm ngào-ngọt

Dâng h́nh hoa lo lót con ong

Trăm năm kim cải cũng chồng

Trái duyên cũng vẹn đạo tùng mà thôi .

 

Thân ḷn cúi, vợ tôi chồng chúa,

Đạo phu thê  như đũa nên đôi .

Dầu cho lúc đứng, khi ngồi ,

Chàng là chúa cả, thiếp thời gia-nô .

 

May quan cả rủi cho lê-thứ

Trong gia-tộc cũng cứ phép nhà

Hèn người sang ấy của ta

Chê người, ta lại cho là đáng khen .

 

Chồng sang đặng ta hèn chẳng quản ,

Chồng đẹp h́nh ta mảng lo-âu .

E ra nhiều thiếp nhiều hầu ,

Rồi tham bẻ lựu, bỏ đào bơ-vơ.

 

Hễ xấu dạng, th́ nhơ phận thiếp

C̣n đẹp h́nh nhác kiếp phù-dung .

Ḿnh thương người cũng thương cùng

C̣n như chê bỏ, lại dùng vào đâu ?

 

Kiếm xứng mặt mày râu dưới thế

E không mưu đủ kế ǵn duyên .

C̣n theo tham ván bán thuyền.

Trông chi giữ mảnh hương nguyền cùng nhau,

 

Lỡ lối cũ động-đào lạc bước ,

Khó cầm duyên đợi ngọc cầu lam

Thân tiên dầu lỡ gót phàm ,

gương xưa lỗi ráp ai cầm làm chi .

 

Nhẹ là bức, nặng ch́ t́nh nghĩa

Để dụng riêng cho phiá nữ-lưu.

Thung-dung quân-tử hảo-cừu ,

Năm thê bảy thiếp mặc dầu trăng hoa .

 

Nào có tưởng vợ nhà đau-đớn ,

Ôm t́nh-si, muôn lượng sầu than.

Máu ghen chăn gối dẫy tràn,

H́nh mai ủ-đột, sắc càn héo-don .

 

Hễ càng ngắm hao ṃn giá ngọc

Càng riêng lo tơ-tóc không bền .

Chàng vui cung nguyệt trao duyên

Thiếp sầu sợ nén hương huyền bớt thơm .

 

Lo rồi ngại ra cơn mất nết

V́ ghen tương hết biết thân ḿnh

Dám toan tử-tiết với t́nh

C̣n chi kể đến gia-đ́nh hư nên.

 

Nếu ôm-ấp một bên thương nhớ ,

Bịnh tương-tư khó gỡ cho kham .

Nên toan đập nát cung cầm ,

Vô duyên đành phận, sống làm chi đây ?

 

Thương ra giận khó khuây nỗi nhớ

Mối tơ duyên ai gỡ cho đang

Hỡi người cỡi phụng ngừa loan ,

Phải như vợ dám phụ-phàng mới sao.

 

Tả nỗi thảm, thêm đau mấy đoạn ,

Mượn bút hoa đắp cạn thành sầu .

Tiếng tiêu dấu lọt phụng-lầu ,

Hoặc may gỡ đặng giây sầu nữ-nhi .

 

Cầm bút ngọc đề thi tự thuật

Một kiếp sanh của bậc văn-tài

Nêu gương tuyết giá hậu lai,

Gỡ trong muôn một những bài sanh ly .

 

Khi đầu ấp cùng khi tay gối

Thân-thiết nhau sớm tối quen hơi .

Chừ sao chong ngọn đèn ngồi,

Cô-đăng giỡn bóng, ghẹo người thương tâm .

 

Nào là thuở âm-thầm dan-díu,

vịnh bóng trăng dặng níu hoa đào .

Chừ sao bỏ cảnh úa xào,

Nhụy phai, hương lợt khuôn rào tả-tơi?

 

Nào khi đứng lúc ngồi đủ mặt .

Qua tường đông lóng bậc tơ-đồng .

Chừ sao chăn-chiếu lạnh-lùng

Phím loan nín bặt, tranh ṭng đứt dây .

 

Nào khi lén vẽ mày thục-nữ

Nào khi lo ǵn-giữ hương thề .

Chừ sao bướm cũ ĺa huê,

Vườn thu vắng khách, ủ-ê canh tàn .

 

Nào khi tựa bên màn canh lụn

Nào khi ngồi ngó bóng Hằng-Nga

Chừ sao để lụn canh gà,

Vắng hoe gối phụng, nguyệt tà, hoa thưa .

 

Nào khi đổ mây mưa đảnh giáp

Nào khi lo ấm-áp cung thiềm

Chừ sao vắng dạng, tàn đêm

Gia cư rách cửa, ven thềm cỏ chen .

 

Nào khi ước giữ niềm son-sắt

Nào thề non nắm chặt dải đồng

Chừ sao đổi dạ thay ḷng

Hẹn xưa bỏ chảy theo ḍng tương-giang .

 

Nào khi đứng giữa đàng trông ngọc

Nào khi ngồi dưới bọc trông dâu

Chừ sao phụ nghĩa sơ-giao

Pḥng toan ném gánh tâm đầu sông Ngân .

 

Nào khi đến cầu lam chưởng ngọc

Nào khi lo giả thuốc trường sanh .

Chừ sao bỏ nghĩa én anh,

Tham lê, bỏ lựu, phụ t́nh trước mai.

 

Nào khi cửa then gài mấy lớp

Cấm vườn xuân nườm-nượp én anh

Chừ hoang cây cỏ xủ mành,

Gần cây chim lánh, đến cành gió day .

 

Nào khi sắc so tài đẹp dạ ,

Nào khi nhen hương-hỏa ba sinh

Chừ toan bứt mảnh tơ-t́nh ,

Trà ngâu chê nhớ, rượu quỳnh chối thương .

 

Nào khi hỏi thăm hang Từ-Thức

Nào khi ḍ mấy bực cầu ô

Chừ sao kẻ Hớn, người Hồ

Để cho pḥng hạnh ra mồ quạt duyên .

 

Nào là lúc ngửa-nghiêng đêm quạnh

Nào là khi thức tỉnh đêm khuya

Chừ sao loan-phụng chia ĺa

con trông, vợ nhớ mắt kề ngó song .

 

Càng thấy con khờ không đủ trí

Càng thêm lo huyết-khí bên chồng

Nâng niu lúc ẵm khi bồng ,

Phụ thân thế phận cho chồng dạy khuyên .

 

Càng sợ hở thung-huyên phiền-muộn.

Thảm bao nhiêu gắng gượng làm vui

Tảo-tần sớm dưỡng chiều nuôi ,

Thế chàng thiếp lănh vai người hiếu nam.

 

Thấy em dại không ham đèm sách

Càng để ḷng hỏi-hạch kinh luân

Thay chàng thiếp trả nghĩa thâm

Dạy em văn-hóa thiếp làm trưởng-huynh.

 

Càng nghĩ đến linh-đinh phận thiếp ,

Càng ngại lo tội-nghiệp thân con.

Những ngờ nước thấm đầu non

Nào hay trăng khuyết hoa-ṃn nhơn-duyên .

 

Càng đeo-đẳng nỗi phiền nỗi thảm

Càng thương thân chích bạn ĺa đôi

Phận sao phận bạc như vôi

Nước lưng đáy gáo, hương trôi ḍng là.

 

Càng ngắm đến cỏ hoa vật loại

Càng thẹn v́ vắn-vỏi tơ t́nh

Chim kết cánh, cây liền cành

C̣n thân thiếp chịu một ḿnh đơn côi !

 

Ḱa cá giỡn vẩn vơ đáy nước,

Nọ kết đôi cưu thước ven trời

C̣n thân thiếp chịu cút-côi

Đèn khuya nhắc thảm, gió mơi ghẹo sầu .

 

Ḱa oan-ương ấp nhau chẳng hở

Nọ én-anh rỉ-rả kêu thương

C̣n ta luống những đoạn-trường ,

Gối chăn tê-tái, chiếu giường lạnh-tanh !

 

Ḱa cầm điểu bẻ cành kết ổ

Nọ thú trùng moi lỗ làm hang

Này thân thiếp chịu gian-nan,

Linh-đinh đất chiếu, trời màn không nơi !

 

Ḱa ong kiến tha mồi dành để,

Cơn khốn cùng có thể nuôi thân .

C̣n thân thiếp chịu khốn-nàn

Tả-tơi nỗi mẹ, trần truồng nỗi con !

 

Thôi đành kiếp nớt-non gượng sống

Sống v́ con chẳng sống v́ thân

Đ̣i phen đỗi thảm ra mầng

Nâng-niu trẻ dại cho gần đặng cha !

 

Đưa giọt sữa ra hoà giọt lụy

Trong t́nh chung huyết-khí đúc h́nh .

C̣n con may đặng giữ t́nh

Khối chung t́nh ở nơi ḿnh ấu-nhi.

 

Nghe trẻ khóc như ch́ dần dạ

Thấy con đau như đá đập đầu

C̣n con ô-thước bắc cầu

Mất con là cửa vô lầu lănh-cung .

 

Thấy xuân đến vẻ hồng khắp chốn

Nương con thơ sống rốn cùng xuân .

Ru con giọng hát ngập-ngừng ,

Xuân ôi! xuân biết mấy lần đau thương ?

 

Ve kêu hạ dường trêu thảm ,

Mưa sầu tuôn mấy dặm biệt-ly

Dỗ con lệ ngọc li-b́,

Hạ ôi, hạ có biết ngh́ phu-thê?

 

Chiều thu nhắc, ủ-ê cảnh hạn,

Nhấp-nhô xem cánh nhạn về non

Trông thu rầu ngó thân con ,

Thu ôi,thu biết hao-ṃn tấm duyên ?

 

Đông lạnh ngắt, mảnh mền úm trẻ .

Ngồi đêm trường quạnh-quẽ pḥng không

Nhớ chồng thấy trẻ năo-nồng ,

Đông ôi, đông biết tấm ḷng kiên-trinh ?

 

Vắng mặt chồng cân h́nh của trẻ

Ngó thấy con đặng vẽ tượng chồng

Cân thương trẻ ấy mà đong ,

Th́ trong thương ấy của chồng tám phân .

 

Ḱa máu huyết, cành xuân nhụy nở

Khối ái-ân đành ở nơi con .

Dầu cho biển cạn non ṃn

Tơ-duyên khắn-khít chỉ c̣n bấy nhiêu .

 

Trẻ nhỏ-dại lắm điều học-hỏi ,

Thường kiếm cha mong mỏi thấy nhau .

Dỗ con chỉ bóng giải sầu

Rằng: khuya đèn thắp cha hầu về thăm .

 

Hơi mảnh áo c̣n cầm đặng ngữi

Gối loan ǵn từ buổi kết duyên

Ba sanh dầu toại thửa nguyền

Họa trong giấc mộng giải phiền giao hoan .

 

Càng bạc phước càng than con dại,

Lo tảo-tần măi-mại dưỡng nuôi.

C̣n cha con tỷ như côi

Chít-chiu trẻ khó, bồi hồi mẹ đơn .

 

Nhịn ăn mặc ngừa cơn thiếu thốn,

Làm lụng nhiều nuôi dưỡng sắp con .

Nại chi xác yếu thịt ṃn

Gia tư miễn đặng vuông tṛn giữ duyên .

 

Lớn một tuổi mẹ thêm một khổ ,

Hiểu một điều mẹ hổ cho thân

Trí con lần mở nẻo gần

Hỏi cha sao phụ, tố-tần làm răng .

 

Chẳng lẽ nói cho chàng đen bạc

Chẳng lẽ cho cỡi hạc quên nha

Không đành nói thác ra ma .

Không đành nói ngụ nơi nhà lầu xanh .

 

Không lẽ nói mến anh quên én

Không lẽ rằng trộm nén hương thừa

Nói chi t́m vợ dâng dưa ,

Lẽ nào nói rượt theo vừa Hằng-Nga .

 

Không lẽ nói đi qua Đông-Độ

Không lẽ rằng vô số chinh-phu .

Lẽ nào nói bị tội tù

Lẽ nào nói trấn Tây-Âu làm hoàng.

 

C̣n nói thiệt rằng chàng phụ thiếp

Cũng v́ mê theo kiếp làng chơi

E con đến lớn nên người .

Gương cha để thẹn những lời bợm hoang.

 

Riêng chịu thảm không than với trẻ

Đổ lụy rơi theo khóe miệng cười

Vui là gắng-gượng làm vui

Cái vui cùng trẻ là hồi ai-bi.

 

Ngàn dâu ngó ngày chầy, thăm thẳm,

Bận ḷng con lại vấn nô-y

Xem chừng coi mảnh anh-nhi

Co tay đếm tuổi, bấy chầy không cha .

 

Hột cơm tẻ, nhai ra như cát

Gan c̣n nguyên như nát bao chừ

Nuôi con từ lúc đào thư

Bao nhiêu máu thịt công chờ bấy nhiêu .

 

Chàng đâu rơ khúc-khiu cực nhọc

Lớn khôn-ngoan biết học biết hành

Biết ơn nuôi dưỡng sanh thành

T́m cha lại bỏ một ḿnh thiếp côi .

 

Càng thấy lớn mầng rồi lại sợ

Mầng nên h́nh c̣n sợ theo cha

Dường như con vịt mẹ gà ,

Trẻ thơ vội phản mụ già kinh tâm .

 

Làm lụng té bao lăm của-cải ,

Để cho con làm ngăi cùng con .

Nỗi lo đôi lứa vuông tṛn,

C̣n lo gia-thất vĩnh-tồn hậu lai.

 

Định hương hỏa, hằng ngày qui tế ,

Lập pháp-gia, tự kế phụng thờ

Con chàng thiếp trả khi thơ ,

Ḍng chàng thiếp dạy phụng thờ tổ-tông .

 

Lựa cho học các công các nghệ

Tính cho hay mọi vẻ văn tài .

Sĩ, nông ,công ,cổ sanh nhai

Ngư, tiều, canh, mục làm bài bảo thân .

 

Hễ phải mặt văn-nhân tài-tử,

Dạy con nên vẹn giữ nhơn-luân ,

Văn là thượng-sĩ danh thần

Vơ th́ bạt-tụy siêu-quần quân trung .

 

Quan th́ phải tận trung v́ chúa

Dân th́ hay tập búa Lỗ-Ban ,

Sang th́ giữ vững ngai vàng

Hèn th́ trừ đảng bạo-tàn hại dân .

 

Trọng th́ lấy đai-cân làm lịnh

Khinh th́ lo trừ nghịch làm duyên

Nước non để tuổi cùng tên,

Quốc-gia khinh-trọng bở-bền nơi dân.

 

Con thương mẹ dầu vâng lịnh dạy,

Thương quê-hương trọng ngăi quân thần

Ngọn rau tấc đất là ân

Một ḍng một giống lo cần ích chung .

 

Nếu đề đặng tinh-trung hai chữ

Vạch lưng con viết chữ dể dành

Rủi cơn loạn quốc khuynh thành

Tấm gan liệt-sĩ cũng đành độ dân .

 

Dầu rủi phận nợ thân chẳng vẹn

Đạo cần-vương nêu tiếng thanh cao

Trung-thành giữ cơi Nam-Trào

Hùng-anh trước đặng Ngụy-Tào khiếp oai.

 

Trước quốc-chánh chia hai tộc chủng

Núi Hoàng-Sơn định phỏng biên cương

Bắc-Nam hiệp tổ Hùng-Vương ,

Xúm nhau nâng nổi miếu-đường Việt-Nam .

 

Giang-san bốn ngh́n năm tổ-nghiệp

Văn-hóa so cùng kịp tha-bang

Xa-thơ nay găy giữa đàng

Con tua giữ dạ cứu nàn giúp nguy .

 

Nào quốc-thể người thi kẻ thị

Nào dân đem phép quỉ hớp hồn

Nấu sôi cái máu anh-phong .

An-bang tế-thế một ḷng lo âu .

 

Đấng quân-tử đâu đâu cũng nợ

Khắp năm châu khai mở qui-mô

Châu-lưu tứ-hải ngũ-hồ

Thơ hương đắc-vận cậy nhờ dân sanh .

 

Vùng Nam-hải, uy-linh nhứt quốc ,

Cỏ rẽ hai, chia đất lấp ranh ,

Trời c̣n roi nước hùng-anh ,

Giang-sơn là đấy, c̣n ḿnh ở đâu ?

 

Con cũng đứng mày râu dưới thế ,

Nếu kém phương, thiếu thế vận-trù

Dầu khôn mẹ cũng cho ngu ,

Tài chi trong kiếp tội-tù dă-man .

 

Con phải nhớ da vàng máu đỏ

Cơi Nam-Châu rỡ-rỡ quốc triều

Con Hồng cháu Lạc bao nhiêu ,

Thiếu tài kém đức, định triều an bang.

 

Mẹ dầu phải suối vàng nhắm mắt,

Vui thấy con đáng mặt làm trai .

Nhục con, con chịu chớ nài

Nhục cho Quốc-thể ra tài hi-sinh.

 

Thất xă-tắc dân ḿnh nghịch chủng

Quen nghề tham lại nhũng quan gian

Sâu dân mọt nước bạo-tàn

Mua quan, bán chức nhộn-nhàng cân đai.

 

Đem chơn chánh phô-bày trừ mị

Nâng-niu cho dân-khí lẫy-lừng

Dân th́ biết phận làm dân ,

Chúa cho đáng chúa, đ́nh-thần đáng quan .

 

Trừ đảng dữ tham gian bạo ngược

Diệt những phường mưu chước cầu vinh  .

Xem dường cuồng khấu biên-đ́nh

Cung dâu tên cỏ, nước ḿnh chấn-hưng.

 

Xem lịch-sử vĩ-nhân mấy mặt

Đại trượng-phu trước giặc vong thân .

Nên danh khai quốc công-thần

Nêu tên hậu thế xa gần tặng phong .

 

Muốn hiểu tổ vinh tông báo hiếu

Học cho hay trọng yếu Miếu-đường .

Tầng quen cỡi ngựa cầm cương

Trận trung quyết thắng, chiến trường đoạt binh .

 

Lựa những mặt tài-t́nh thọ giáo,

Học cho thông mối Đạo quân thần

Trương-Lương dâng dép ba lần,

Chút công ấy định Hớn Tần nên hư .

 

Trọng-Ni nhận vi sư Hang-Thác

Học tinh-thần khai thác nho-tông

Gẩm coi tổn bấy nhiêu công

Làm cho thiên-hạ đại-đồng tri-trí.

 

Tôn kỉnh thầy cũng b́ cha trẻ

Mới đắc-truyền mọi lẽ cao siêu .

Học hay kế nhiệm mưu mầu

Học nên tài đặng giải sầu quốc-gia

 

Học đặng định chánh tà giả thiệt

Học cho thông đặc-biệt hư nên

Học gan sắc đá cứng bền

Học cho đủ chước xây nền Nam-Phong .

 

Học cho rộng giao-thông tứ xứ

Học cho cùng xử sự ngoại-lân

Học cho đúng bậc tài thần

Ưu quân ái quốc vua cần dân nghinh .

 

Học cho thấu máy linh cơ tạo

Học cho toàn trí xảo văn-minh .

Thâu tài hay, nhập nước ḿnh ,

Làm cho dân hưởng thái-b́nh giàu sang.

 

Công dạy dỗ muôn ngàn khó nhọc

Ơn của thầy con học nên người

Tài hay tom góp một đời ,

Cho con chẳng kể vốn lời hơn thua .

 

Thầy lao-lực tùy vừa trí trẻ

Dạy cho thông mọi lẽ gần xa .

Tuổi xanh con đặng trí già

C̣n thơ con học hóa ra lăo thành .

 

Con nhờ thầy công-danh mới toại.

Như nhờ cha mới giỏi h́nh-dung

Hai ơn ấy gẫm so đồng

Nghĩa kia như hiếu, mặn-nồng cả hai .

 

Xưa ruộng Thuấn voi cày chim cấy

V́ hiếu thân nỗi dậy tuổi tên .

Đế-Nghiêu t́m hiếu truyền hiền ,

Nương nơi gương ấy vẫn bền đạo con .

 

Mẫn-Tử-Khiên tích c̣n roi dấu,

Dẫy xe cha áo xấu mặt dơ,

Sợ đàn em dạy u-ơ,

Khổ thà cam khổ cũng thờ dưỡng-nghi .

 

Con ví biết trọng ngh́ phu-tử

Hiển-tông-môn khá giữ nơi ḷng.

Đừng làm nhục tổ hổ tông ,

Lập thân trả hiếu nối ḍng truyền hương .

 

Nh́n thung-đường đền ơn cúc-dục ,

Nhớ công-sanh giữ chút h́nh-hài.

Dưỡng-nuôi lao-khổ đắng cay ,

Lửa hương chỉnh ước có ngày nối xa .

 

C̣n em-út trong nhà thơ bé ,

Trai dạy khuyên gái để khép khuôn .

Con đừng quen tánh luông-tuồng,

Các em hư nết gièo buồn song-thân .

 

Một cục máu chia phân mấy mảnh

H́nh-hài em tượng ảnh thân con .

Chữ rằng huyết-mạch đồng-môn ,

Riêng chưng thân thể, tâm hồn cũng con .

 

Ngoài gia-tộc nước-non vầy bạn

Lựa tài danh giao cạn tâm-t́nh

Đời như trận giặc đua tranh

Dầu tài một ngựa một ḿnh khó nên .

 

Coi gương trước Thánh-Hiền ghi lại

Kết bạn nhau đạo ngăi làm sao

Tuy là khác thửa Đồng-bào ,

Mà trong sanh-tử một màu sắt-son.

 

Lưu, Quan, Trương giữ c̣n nghiệp Hớn ?

Ǵn trọn thề chết sống có nhau .

Dầu cơn độc-mă đơn đao,

Tâm trung nghiă-khí Ngô, Tào cũng kiêng.

 

Sài, Triệu, Trịnh cũng quyền như thế

Mà nên mưu đủ kế đồ vương

Tống thâu thiên-hạ Đại-đường

Cũng do bởi học nơi trường hữu-giao .

 

Trong vũ trụ hiệp ḥa là mạnh ,

Phận đồ-thơ phải gánh non sông.

Anh em bạn tác vầy đông .

Xô thành cũng ngă, lấp sông cũng bằng .

 

Trai nam-tử kiếm cung là phận

Đạp nước-non đặng tấn khí hùng .

Đi con đường thế gai chông ,

Lớn gan hiu-quanh th́ ḷng cũng nao.

 

T́nh phu-phụ biết bao nghĩa trọng ,

Đạo nhơn-luân gầy sống của đời

Dầu cho non-nước đổi dời

C̣n niềm chồng vợ, c̣n người, c̣n ta .

 

Bạn trăm tuổi thân ḥa làm một

Dầu sang hèn xấu tốt cũng duyên

Cùng nhau giữ vẹn hương nguyền

Cái duyên ḱnh-bố là duyên Châu-Trần .

 

Con đừng thấy phụ-nhân nan ḥa

Cầm hồn hoa vày-vă thân hoa

Vợ con thay phận mẹ già

Nuôi con mẹ cậy bóng ngà nữ-dung .

 

Khi tối sớm lạnh-nồng có kẻ

Thân-mật con đặng dễ giữ con

Mẹ lo trong lúc c̣n non

Vợ con lo lúc thân ṃn gối run.

 

Nếu khổ-cực chung cùng chia sớt ,

Dầu sang vinh đừng bớt t́nh nồng .

Hễ là vào đạo vợ chồng ,

Hư nên đều có của ông công bà .

 

Con chớ ỷ ḿnh là nam-tử

Chiếm chủ-gia hẹp xử thê-nhi .

Đừng xem ra phận tiện-t́ ,

Quyền trong nội-trợ cũng b́ đồng nhau .

 

Ai nâng-đỡ khi đau lúc ốm

Ai vù tṛn nắng sớm mưa mơi

T́nh chung bền giữ một đới

Chia cơm cắn muối không dời ḷng thương.

 

Áo trâu đắp đông sương lạnh-lẽo

Cửa hấp gà mở nẻo tiễn phu.

Lập thân đừng để danh lưu ,

Cũng như Bá-Lư-Hề âu lạc t́nh .

 

Chém vợ để cầu vinh thuở trước

Ngô-Khởi c̣n gian-ngược chi danh .

Con đừng mượn nét khuynh thành

Lợi thân mà hại đến ḿnh hồng-nhan .

 

Đừng sang-trọng phụ-phàng nghèo khó .

Gặp hầu xinh vội bỏ thê hèn .

Cá kia chung chậu hơi quen ,

Ái-ân đầm-thấm bởi bền nghĩa nhân .

 

Gương đẹp-đẽ Măi-Thần thuở trước

Trọng nhơn luân sau trước nên quan .

Hiền-danh ghi tạc giang-san ,

Nghĩa-trung đi cặp con đàng trựơng-phu .

 

Tống-Hoằng chí trượng-phu không đổi

Giữ nhơn-luân sợ lỗi đạo hằng

Từ duyên công-chuá giao thân ,

Đúc cơm vợ quáng ân-cần dưỡng nuôi .

 

Biết t́nh nghiă biết mùi ân-ái ,

Chia đau thương cột dải đồng tâm

Ḱa ai đă gọi ân thâm

Hơn niềm chồng vợ âm-thầm giúp nhau .

 

Đừng đến lúc ốm đau chẳng ngó

Hương sắc xinh lại bỏ hoa tàn

Những là anh én nhộn nhàng

Buôn duyên bán nợ như hàng chợ đông .

 

Có chi trọng đàn ong cánh bướm

Nơi phồn-ba đậm nhượm màu gian

Đừng quen kết lũ vầy đ̣an

Cửa thanh lâu những rộn-ràng gío trăng .

 

Giấc phong-nguyệt xem bằng túy-mộng

Vợ cùng hầu so-sóng đồng thương

Nhỏ th́ trọng,lớn th́ nhường

Noi cân quân-tử ra trường đánh ghen .

 

Coi thân vợ như em nhỏ dại

Đem ḷng yêu phận gái đơn cô

Đặng chồng dường thể đặng mồ

Chôn thây cửa lạ cậy nhờ ở ai .

 

Phải tôn khí cành mai đương nở,

Đừng xa-hoa làm mớ hàng chơi .

Sánh ḿnh mỏng-mảnh thương người,

Rủi sanh phận gaí khó cười với thân .

 

Gái mẹ dạy ân-cần cho lắm

Đừng để ḿnh lụy đến sông tương

Bông dầu đẹp khá ǵn hương

Quí chi liễu ngơ hoa tường trao duyên .

 

Đóng chặt cửa giữ nguyên trinh tiết

Trọng thân danh bền nét đào yêu .

Phụng lầu gác uyển chờ tiêu

Giao cầu cho đáng nhiễu điều giá gương .

 

Đừng đứng dựa sông tương nhắn khách

Đừng trông trăng hỏi ngạch cung thiềm

Đừng đề thi lá thơ chim

Cầu hôn để phụng đến t́m cung loan .

 

Con khá nhớ hồng-nhan phận mỏng

Đừng làm cho thẹn bóng trăng xuân .

Hồng-quần tài sắc đa-truân ,

Vào ṿng bạc phận, chi mong trọn nguyền .

 

Hoa phong nhụy cung Tiên cũng mến ?

Gấm lót đường trọng tiếng cũng nhơ

Nhà vàng phận quí khi thơ

Gót sen dầu lịch cũng nhờ vẻ xuân .

 

Đừng cho nhiễm lấm thân thục-nữ

Chốn pḥng the cứ xủ rèm là

Vườn thu giấu dạng Hằng-Nga

Hải-Đường nở muộn mặn-mà ái-phong .

 

Phàm phận gaí đứng hàng khuê-các ,

Phải trau-tria tướng hạc h́nh mai .

Chín tầng cửa đóng then gài ,

Ra ngoài nghiêm-nghị trong bày đoan-trang .

 

Đối với khách đồng bàn đồng tuổi ,

Nhớ cho hay lời nói giọng cười .

Ngôn từ ngọt dịu thanh tươi,

Tiếng tiêu khải phụng phục người mới ngoan .

 

Gặp cơn rảnh nhà lang vắng khách .

Công chỉ kim đèn sách học hay .

Trăm nghề dầu chẳng đủ tài ,

Dệt văn Tô-Huệ gỡ dày chinh-phu .

 

Sửa từ nết ngày thậu tập tánh ,

Trăm hạnh hay bởi tránh đều thô.

Xấu-xa rách-rưới lơa-lồ ,

Đoan-nghiêm tánh-đức cũng cho gái lành .

 

C̣n đương thuở tuổi xanh thơ bé ,

Rán theo cha học lễ học văn .

Phép xưa tùng phụ đă rằng ,

Dựa thân cội-tử đợi hàng trượng-phu .

 

Thánh xưa dạy từ câu nói hiếu ,

Đạo thờ thân chầm khíu nên kinh .

Tích xưa nhắc đến Đề-Oanh,

Thương cha nên phải bán ḿnh kêu oan .

 

Bến nước gái mơ-màng trong đục ,

Đếm mười hai hoạ phúc khó lừa .

Xem cha cư-xử mà ngưà ,

Pḥng sau cho khỏi đổ thừa lở duyên .

 

Cao niên biết tuyển hiền đáng mặt ,

Khỏi lầm mưu kẻ giặc phong t́nh .

Sự đời thấu rơ dạng h́nh.

Trá ngôn lánh chước gia-đ́nh pháp nghiêm.

 

Đợi nơi cửa khách t́m thức ngọc ,

Đừng đổ đường rời bốc đóa hoa

Trong người so sánh với ta .

Lường tài cân sắc hiệp ḥa mới nên .

 

Ai nam tử giữ bền tơ-tóc ,

Nhiều người hay lừa lọc câu thề .

Trước khen sau ắt có chê ,

Ghi tâm tánh đức kiếm bề phụ nhau .

 

Rủi để khách tóm thâu tiết-hạnh ,

Tránh không qua nhẹ tánh nghi ngờ .

So ḿnh nắm dễ tóc-tơ ,

Ngoài ra c̣n lắm hẫng-hờ lứa đôi .

 

Nét xuân sắc mấy hồi là trọng ,

Xuân lỡ rồi khó mộng xuân nguyên .

Thà cho đáng mặt thuyền-quyên ,

Đừng làm cầm sắt ra duyên bẽ-bàng .

 

Khi gặp đặng phải trang tài-mạo ,

Họăc trao trâm đắp áo làm tin

Th́ toan giữ vẹn chung t́nh ,

Đưa thoi đừng để lỗi ḿnh nữ trung .

 

Đến lúc đă chung pḥng ḥa-hiệp

Phải tùng phu là phép xưa nay .

Mạnh-Quang tích trước ghi tài .

Tề-Mi vẹn đạo chẳng nài khổ-thân .

 

Vợ Châu-Công đ́nh-thần mạng phụ ,

Ở thôn-quê lam-lụ làm ăn .

Chồng th́ triều nội cao-sang

Vợ lo canh-cửi cơ-hàn tấm thân .

 

Giúp chồng trọn ân-cần nhiếp-chánh ,

Mới nên trang chúa Thánh tôi hiền .

Vợ không tham nhũng kim tiền

Chồng lo trọn đạo nắm quyền chăn dân .

 

Phạm-Trọng-yêm mấy lần xa vợ ,

Nợ quân-vương nhiều thuở truân-chuyên .

May duyên gặp đặng vợ hiền ,

Thanh-liêm chánh-trực giữ bền ḷng son.

 

Phải căn nợ cách non cũng gặp ,

Lỡ trái duyên vội gắp ra hư .

Con xem từ trước đến chừ .

Đấng anh-hùng gặp anh-thư mấy người .

 

Dầu đẹp xấu để đời luận biện ,

Vui duyên con thân miễn an vui .

Đừng chê chồng phân thiệt-tḥi,

Đáng danh quân-tử phải người lang-quân .

 

Chữ hằng dạy thanh-xuân bất tái ,

Vợi người rồi danh gái hết kêu,

Noi gương đức hạnh Nhị-kiều ,

Dở dang Du-Sách giữ điều tiết-trinh.

 

Hễ thất nghĩa rẻ khinh Kim-Cải ,

Khó tưới hoa trở lại thanh tươi .

Hư nên cũng có một đời ,

Hay chi thay đổi nhành mai sái mùa .

 

Tri-âm v́ đáng dây cầm nguyệt ,

Đừng đem t́nh chí-thiết giao-hoan .

Căn duyên dầu có phụ-phàng ,

Cũng do tiết giá mở đàng ngại lo.

 

Trai bảy thiếp cũng cho chẳng hại ,

Gái lộn chồng đă hoai tánh danh ,

Con coi phận mẹ mỏng mành,

Chánh thê nay lại sánh ḿnh thứ thê .

 

Chữ hằng dạy thanh-xuân bất tái ,

Vợi người rồi danh gái hết kêu,

Noi gương đức hạnh Nhị-kiều ,

Dở dang Du-Sách giữ điều tiết-trinh.

 

Hễ thất nghĩa rẻ khinh Kim-Cải ,

Khó tưới hoa trở lại thanh tươi .

Hư nên cũng có một đời ,

Hay chi thay đổi nhành mai sái mùa .

 

Tri-âm v́ đáng dây cầm nguyệt ,

Đừng đem t́nh chí-thiết giao-hoan .

Căn duyên dầu có phụ-phàng ,

Cũng do tiết giá mở đàng ngại lo.

 

Trai bảy thiếp cũng cho chẳng hại ,

Gái lộn chồng đă hoai tánh danh ,

Con coi phận mẹ mỏng mành,

Chánh thê nay lại sánh ḿnh thứ thê .

 

Muốn c̣n phước dựa kề quân-tử .

Phải hạ ḿnh đặng xử vuông tṛn .

Chia chồng v́ dạ sắt-son ,

Nhịn chồng bởi chút sắp con cái nhà .

 

May tiểu-thiếp biết ḥa biết thuận ,

An thân chồng đẹpxứng nợ duyên .

Rủi ro gặp gaí bán thuyền ,

Loạn gia phải chịu thảm phiền lắm cơn .

 

Thà thấy dạng c̣n hơn hiu-quạnh ,

Nên cắn răng nhịn nhín t́nh thương.

Ai đời thắt dạ mà lường ,

Bưởi ḅng bụng gaí vẫn thường giống nhau.

 

Cội thung thấy càng cao tuổi hạc ,

Nhớ liễu mai chếch mác mà đau.

Trường-Đ́nh giục thảm canh thâu,

Gối c̣n nữa nguyệt đối đầu pḥng thu .

 

Con quốc quốc chưa âu đổi bạn ,

Máu đổ-quyên đợi măn kiếp sanh.

Trượng-phu hà-hải đă đành ,

Nỡ nào đày thiếp một ḿnh tương-tư.

 

Chiêu-Quân chịu gĩa từ đất Hớn ,

Thân cống Hồ ngất-ngưởng tha bang .

Thiếp nay cũng giống như nàng ,

Thân Hồ tâm Hớn đôi đàng khó nguôi .

 

C̣n Tinh-Vệ lấp phiền biển ái,

Đ̣i trả chồng hà-hải sóng chôn .

Thiếp thân như ốc mượn hồn ,

Sống không thiết sống chết c̣n ngậm đau .

 

Nơi Phiên-Quốc xôn-xao lượng thảm ,

Hạnh-Ngươn xưa đă dám hi-sinh .

Cũng như thiếp nặng khối t́nh ,

Găy trâm Lương-Ngọc bễ b́nh Lư-Uyên.

 

Dầu chàng có vui riêng quên thiếp,

Thiếp cũng lo tội-nghiệp thân chàng.

Đậm hương cho toại hồng-nhan.

Gẫm thân có lúc khốn-nàn ốm-o .

 

Thương chi thật con đ̣ đưa khách ,

Nghĩa chi nồng những cách bán duyên .

C̣n thân c̣n mến c̣n quyền ,

Hết ưa hết chuộng th́ duyên hết nồng .

 

Đây c̣n nổi bế bồng thêm trẻ ,

Hễ giao t́nh chẳng lẽ không con .

Hai vai gánh nặng thân ṃn ,

Cơn đau thất nghiă hầu hờn giảm thương .

 

Chẳng như thiếp nhớ ơn giải cấu ,

Mến từ khi mở nụ đào yêu .

Trăm cay ngàn đắng cũng chiều ,

Quí thân quân-tử dám liều với thân .

 

Rẻ rúng bấy hễ cân cũng trọng,

Quí bao nhiêu hờ-hững cũng khinh .

Chàng th́ nhẹ thể v́ t́nh,

Thiềp th́ lo sợ lụy ḿnh trượng-phu.

 

Niềm âu-yếm ai đâu rơ giá ,

Vui trăn hoa dối trá là thường .

Ăn nhờ, ở tam mua thương ,

Tiếc chi những thói hoa tường buôn ong.

 

Trông tin nhạn về đông ṃn-mỏi,

Thả lá hồng biết hỏi nơi ai .

Khối sầu càng chất càng cay ,

Chờ năm, năm lụn, đợi ngày ,ngày qua .

 

Soi kính cũ mặt hoa đă nhíu,

Tóc hoa râm mày liễu ướm sương .

Mùi chê dưới mắt chán chường ,

C̣n duyên chi mộng đến đường tái hôn .

 

Thôi đành gởi tâm-hồn gió tuyết,

Theo nương con cho hết tam tùng .

Hoặc là tṛn nghĩa thủy chung ,

Hoặc là chia dạ năo-nùng với con .

 

Ngắm đường thế đă ṃn vinh-nhục ,

Đổi thay duyên đặng phúc hạnh ǵ .

Lánh buồn lại lạc lối bi ,

Rẽ duyên kim cải đem b́ phấn hương .

 

Liếc mắt ngó vào trường phong-nguyệt ,

Mua trận cười nào tiếc ngàn vàng .

Chừng cơn phấn lợt hương tàn ,

Núm mồ bạc-mệnh bên đàng cỏ chôn .

 

Nào những khách đoạn-trường kim cổ

Bởi trái duyên nên lỡ gót trần

Bán xuân khi đắt giá xuân ,

Thu qua để thẹn hồng-quần biết bao .

 

Hỏi đến khách sớm đào tối mận

Đon những trang ngọc cận hương thân .

Tầng nghe giá tuyết trong ngần ,

Cớ sao bị nhiễm phong-trần bởi đâu .

 

Bởi thuyền bá sóng xao biển ái ,

Bởi non thề sương trải lạnh lùng .

Bởi chàng phụ tấm t́nh chung ,

Bởi tơ-duyên cũ, tơ-hồng hết xe .

 

Bởi nhan-sắc không khoé không mặn ,

Bởi hơi đồng không thẳng không kiêu .

Bởi quen mùi vị pḥng tiêu ,

Bướm ong kiếm dựa vườn điều đổi hướng .

 

Bởi hoa chạ bên đường dễ hái

Bởi buôn hương nặng ngăi nhiều nhơn .

Đờn hay vặn lắm trục lờn ,

Đổi hơi cầm sắt ra trường ca xang .

 

Bởi vào trướng ra màn hết vị ,

Bởi ngồi lơn lên kỷ hết nồng .

Nên ưa mèo mả gà đồng,

Bỏ h́nh loan-phụng, dựa lồng chim xanh .

 

Bởi mến cảnh đôi cành đài liểu ,

Bởi ưa hoa, bận-bịu đài hoa

Bởi ham nguyệt rạng lánh nhà ,

Đèn chong buồn-bực, lập ḷa rèm thư.

 

Bởi quen mặt đào châu bớt đẹp

Bởi nh́n thường hoa ép liễu nài .

Chê vành xuân hết bịu mai ,

Kiếm đường hỏi liễu-chương-đài bao mươi .

 

Bởi cửa tiá bóng trời nồng-nực

Bởi thiên thu, gió chặt đường ong.

Cánh hồng quen với cuồng-phong ,

Nước non thế-giới vẫy-vùng tinh trăng.

 

Bởi cung quảng, bóng hồng nhấp-nhoá

Bởi đến Ngô, nghe gă Tây-Thi .

Bởi ham bóng sắc hơn ch́ ,

Mỹ-nhân thấy dạng kể ǵ đến duyên .

 

Quen xa-mă chê thuyền là chặm ,

Đă mùi chàm, gọi thấm là hơn

Ca hay quên hẳn giọng đàn,

Một đêm túy-mộng sánh hơn gặp vàng .

 

Nơi tửu-điếm, nhà lang khác hẳn ,

Vợ chồng thường ít sẳn chiều thương .

Trà-mi kém sắc hơn hường ,

Tiếng cười Bao-Tỷ hơn hờn Phan-Vương .

 

Thiếp biết phận cánh bườm dưới gió,

Đă khổ đời chiụ khổ cùng đời

Thuyền nan sợ sóng ḍng khơi .

Khúc quanh eo hẹp, ch́u thời khúc quanh .

 

Soi ḍng nước đặng nh́n thấy dạng ,

Thấy nghi-dung hết mặn nét ngài .

Chẳng c̣n yểu điệu h́nh mai,

Da mồi tóc đă ướm thay nửa vàng .

 

Mảng gượng vui cùng đàn cháu dại ,

Chỉ lời hay sự phải khuyên răn .

Tóc xanh là bạn mày nhăn ,

Nên ba dạy cháu biết bằng năm mươi .

 

Khóc của mụ pha cười của trẻ,

Chậm của già đổi lẹ của thơ ,

Ngắm coi cái nhỏ bây giờ ,

Nhớ trong cái lớn mịt-mờ chiêm-bao.

 

Nương con gậy ra vào lụm-cụm,

Lưng gối dùn lững-thững bước đi.

Thôi gần hết kiếp làm ǵ ,

Co tay đếm tuổi quá kỳ tri thiên .

 

Bổng tiếng sấm gần bên tai nổ ,

Nghe tin chàng mệnh số du tiên .

Ôi thôi trời động đất nghiêng !

Chết chàng hồn thiếp chơi miền âm-cung .

 

Khi tỉnh giấc c̣n trong ṿng tục ,

Mới biết thân ít phúc hơn chàng .

Giá chi một mảnh xương tàn ,

Đày cho thêm nỗi đoạn tràng tử-ly .

 

Một thân goá than-ly lại mặc,

Chống gậy lê, nhúc-nhắc đưa linh.

Đầu sương chất trắng khối t́nh ,

Bao nhiêu ân-ái trong ḿnh tử thi .

 

Ngó vạn-vật cũng kỳ lẽ chết ,

Nghe non sông như hết khí sinh .

Hỏi ta có sống thật t́nh,

Hay là giấc mộng Diêm-đ́nh đưa nhau .

 

Xem cây-cỏ như màu thảm-đạm ,

Ngó thú-cầm dường cảm đau thương.

Đất nhà cảnh vật ruộng vườn ,

H́nh chàng như gắn nẻo, đường vô xa .

 

Ḱa đào lư, tàn già đă cổi ,

Nhắc tượng chàng dựa cội trông hoa.

Nào là trời lặn bóng tà ,

Đèn khuya chớ lụn canh gà thăm em .

 

Ḱa cụm liễu, gió đêm xao-xác ,

Đám chim chiều t́m mát nghỉ ngơi .

Ấy là nơi thiếp trao lời ,

Trăm năm khi hứa nửa dời buổi nay .

 

Ḱa đầu rừng cḥm mai đua nở

Trước xem màu hớn-hở như nay.

Cớ sao như ủ như vày ,

Hay là nhắc thiếp những ngày trao tơ.

 

Ḱa lũ én dật-dờ cánh liệng,

Dựa chơn mây kêu tiếng nỉ-non ,

Cớ sao ngươi cũng vẫn c̣n ,

Chồng ta thân mất h́nh chôn cớ nào .

 

Bầy hồng nhạn lao-xao vịnh liễu,

Đám c̣ ngà bận-bịu gành khơi.

Là nơi lúc đứng khi ngồi ,

Trông trăng hẹn biển, ngó trời thề non .

 

Ḱa đường cũ bước ṃn lăng-tử,

Đám thú nhà dụ-dự bước chiều .

Ấy là nẻo thiếp đến kêu,

Chàng về kẻo trể quá chiều bửa cơm .

 

Ḱa bến nước dập-dồn sóng dợn,

Chỗ đôi ta vui giỡn khi thơ .

Cũng cây, cũng bải, cũng bờ ,

Mà sao buổi ấy bây giờ khác nhau ?

 

Ḱa nhịp cầu bên đầu khe nhỏ ,

Đông cḥm cây tây có triền bưng.

Ấy nơi đôi lứa gặp mừng ,

Mà nay như nhắc mấy từng tương-tư.

 

Ḱa chùa cũ nóc như muốn sập,

Nơi đôi ta lén gặp gỡ nhau .

Cớ sao cảnh tịnh úa xàu ,

Hay là thấy thiếp mà sầu lẻ-loi.

 

Bóng hải-đường ta ngồi buổi nọ ,

Bồng con thơ t́m ngơ nhà thầy.

C̣n am-tự, c̣n chuà mây,

Mà chàng đâu vắng, chốn này lặng trang.

 

Ḱa cuối xóm mấy hàng trước tử,

Nọ đầu làng, chài lữ phơi sương.

Ấy là nơi thiếp đến thường ,

Thăm chàng đang học nơi trường sân Ngô.

 

Ḱa xóm rẫy nắm mồ lố-xố,

Nơi đôi ta tảo-mộ đạp thanh.

G̣ đâu phút nỗi th́nh-ĺnh ,

Nào dè chàng cũng đến giành một nơi.

 

Để thân thiếp ḿnh ngồi hiu-quạnh,

C̣n thây chồng quyết lạnh nắng hồng.

Đă đành bẻ găy chử đồng ,

Chia đôi thiếp xóm, chàng đồng không hay.

 

Tiếng oan-ương bên tai dan-díu,

Gió đẩy-đưa bờ liễu lao-xao.

Lạ nghe lời vật thế nào ,

Mà ra như tiếng chàng chào buổi xưa .

 

Nhành dâu khuất bóng dưa mờ-mệnh ,

CỘi tà dương như hết reo chiều .

Hương tàn gió tối hiu-hiu,

Dở chơn hỏi nợ buổi chiều nghỉ đâu .

 

Ai sau gót giây lâu như nói ,

Xin người thương tha lỗi khi xưa .

Giận đem đổi nhớ cũng vừa,

Trách ḿnh nào có đỗ thừa phụ duyên ?

 

Phải buổi trước đừng phiền đừng oán ,

Để nguyên t́nh uống cạn chén t́nh.

Làm chi sĩ nợ ba sinh ,

Mà nay phải chịu một ḿnh riêng thương .

 

Tội chàng trước, tiêu dường tuyết-giá ,

C̣n thiếp mang trọn cả lỗi chàng .

Lời phiền đổi lại tiếng than ,

Thương kia bao nă lại càng thêm thương .

 

Đời vắn ngủn, huỳnh-lương in giấc,

Kiếp phù-sanh đặng thất nơi thân .

C̣n thân sống chịu phong-trần ,

Dứt hơi dầu muốn trọn gần cũng xa .

 

Nếu thiếp trước biết ḥa biết thuận ,

Nhẫn ghen tương nhịn lẫn ân-t́nh .

Chia thương ơn ấy đă đành .

Thứ thê chánh-thiếp giựt-giành chi duyên.

 

Giọt lệ thiếp v́ phiền mà chảy ,

Gẫm thương người chia dải đồng tâm.

Ta than lỗi bậc cung cầm,

Nàng sầu nhạn lạc ngư trầm biển mê.

 

Vắng mặt chàng thiếp về kiếm kẻ ,

Chia tương-tư đặng để nên t́nh .

V́ chàng thiếp kế bố ḱnh  ,

Giữ câu hải-thệ sơn-tinh với nàng .

 

Mảng sầu muộn ngổn-ngang trăm mối,

Chùa thu-không bóng tối mịt-mờ .

Oanh về tổ, dế reo tơ,

Đường về vắng bước như tờ canh khuya.

 

Tiếng u-minh tía-lia gợi thảm ,

Giọng ḱnh khua cửa Phạm dập-dồn.

Câu kinh tiếng kệ gọi hồn ,

Kêu thương khách tục, giải ḷng người nhân .

 

Rốn để bước đến gần điện thánh ,

Nh́n tượng thờ lại ngảnh thân ḿnh .

Sao đó hiển, sao đó linh ?

Phải chăng trước cũng lụy t́nh như ta ?

 

Đau-đớn thế nắn ra tượng Phật,

Lánh khổ nên vụ tất cửa Không .

Biết chăng cái thảm mất chồng ,

Xin cho thiếp dựa nơi ḷng từ-bi .

 

Hay sợ khổ sanh ly tử biệt ,

Nên t́m phương dứt tuyệt nợ đời .

Biết chăng t́nh aí của người,

Xin cho thiếp hiểu ít lời chơn-ngôn .

 

Hay đă sợ thân ṃn gối mỏi ,

Mến ngày xuân mà tuổi không chờ .

Linh-đinh bể khổ dật-dờ,

Xin cho thiếp gởi thân nhờ cửa Không .

 

Hay đă sợ nắng nồng tuyết lạnh ?

Cảng đau thương khó lánh thân phàm.

Thuyền t́nh chịu sóng không kham,

Xin cho phận thiếp biến làm ni-cô.

 

Buồn t́nh lóng nam-mô câu tụng ,

Nh́n tượng cây rồi khủng cho thân .

Thân c̣n nương giữa phong-trần ,

Khổ kia c̣n đếm mấy lần mới thôi ?

 

Rón-rén trước Phật ngồi cúi gật,

Mấy lạy tŕnh mấy nấc tương-tư.

Mảnh tâm xin gởi bấy chừ,

Nương theo thuyền huệ vào bờ tương giang.

 

Lui chơn kiếm con đường nhà nội ,

Lửa đốm nhen dẫn lối thảm trang .

Mắt xem cái cảnh điêu-tàn ,

Ḷng thương dường đổ dăy tràng khắp nơi.

 

Tiếng dế giống như lời chia thảm ,

Ngọn đèn khuya nhấp-nhoáng mùi thương .

Thương v́ trong kiếp đoạn-trường,

Cùng căn là chết ấy đường xưa nay .

 

Một ngày sống là bày bước chết ,

Sợ chết nên không tiếc sống thừa .

Đời không mến thế không ưa,

Ḷng thương nảy-nở cho vừa tốt-tươi.

 

V́ sợ chết mà người kiếm sống ,

Trong căn oan lại mộng tầm duyên .

Giá hay sợ thế nên hiền ,

Khuyên đau giải thảm đổi phiền của ai .

 

Một vật nhỏ cũng mài cũng gọt ,

Của dầu hèn cũng mót cũng cằn .

Giá kia nào kể nên chăng,

Tay chân chàng để cũng bằng báu châu .

 

Thấy ai thảm ḷng đau ái ngại,

Nghe kẻ sầu như cháy ḷng thương .

Lau giọt lệ giải tan-ương ,

Chia cơm nhịn muối đỡ đường khó-khăn .

 

Thấy ai thảm ḷng vàng xót-xáy ,

Nghe kẻ sầu như cháy tâm can .

Lau giọt thảm, giúp tai-nàn ,

Nâng h́nh quân-tử với hàng lụy chung .

 

Khi ghen ghét không cùng gặp mặt ,

Nay thấy nhau mà bắt động t́nh .

Hơn chi giành én giựt anh ,

Thước cưu khuất bóng dựa cành chung nhau .

 

Học cho thấu máy linh cơ tạo

Xem nét thảm nàng đau như thiếp,

Trông t́nh chung ṃn kiếp hồng-nhan .

Phăng tâm ḍm mảnh đoạn-tràng,

Th́ trong mấy khúc của nàng như ta .

 

Sầu đă cháy mặt hoa ủ-dột,

Thảm đă tràn h́nh cốt héo-don.

Xuân mai ba bảy đă ṃn .

Cội thu thêm nảy mấy hườn anh nhi .

 

Tay bồng con tay th́ d́u trẻ ,

Cảnh gia-đ́nh quạnh quẻ không ai.

Hương thề để trước vị bài,

Châm đề thấy rơ những ngày biệt phu .

 

Cặp liễn tang c̣n câu long-ám ,

Hạc qui hồi lănh đạm trần ai .

Quả như chàng có chốn này ,

Tưởng khi đổ lụy châu mày với duyên .

 

Hỏi đon thử lời nguyền khi trước ,

Gẫm thân nàng bạc phước như ta.

Oán h́nh liễu, ghét mày hoa ,

Kiếp tu mỏng mănh mới là nữ-nhi .

 

Giọt lụy đổ không chi ngăn nổi ,

Thương thân nàng chung với thân ḿnh .

Thượng chàng đầy-dẩy mông-mênh ,

Khối thương khó lấy gaó t́nh đem đong .

 

Đôi mặt cách, mà ḷng vẫn một ,

Khác tông-môn hài-cốt ḥa chung .

Thề nhau trọn kết dải đồng ,

Cám ơn chàng giúp mặn-nồng nghĩa-nhân .

 

Chia gia-nghiệp trong cơn khốn-khó ,

Hiệp đôi nhà con nhỏ làm chung .

Này là vẹn giống trọn ḍng,

Nàng sanh thiếp dưỡng cũng đồng như nhau.

 

Lập gia-thất làm giàu con trẻ ,

Định lứa đôi đủ thế cùng đời .

Nàng th́ an phận, an nơi,

Con th́ đáng mặt, đáng người với ai .

 

Khi thong-thả đặt bài trẻ học ,

Lấy gương già gợi chọc sắp con .

Nh́n non chỉ nước làm hơn ,

Mượn bầu tuế nguyệt, giải hờn căn sanh.

 

Cỏ huyên cắm kềnh-kềnh đầu tuyết,

Con gậy lê ṃn khuyết nửa cây .

Mắt mờ thêm nỗi lăng tai,

Thất tuần đă quá từ ngày ấu-xuân .

 

Ḍ đon hỏi bước rừng thiền cũ ,

Rằng Phật c̣n ở ngụ Lôi-Âm .

Tính niên rồi lại tủi thầm ,

Con đường cực-lạc biết tầm sao ra .

 

Nhẫng vơ-vẩn vào ra bến khổ ,

Trước mặt xem những chỗ sầu than.

Này là h́nh ảnh của chàng ,

Này là tiếng khóc của đàn trẻ con .

 

Này là chỗ thiếp c̣n niên thiếu ,

Này là nơi chàng níu thiếp tŕ .

Này là buổi hiệp hồi ly ,

Này là khi khóc khi th́ cười mơn.

 

Này là chỗ lời hơn tiếng thiệt ,

Này là nơi cách biệt sanh-ly.

Này là chỗ thiếp chẳng v́ ,

Này nơi chàng giận ra đi bỏ nhà .

 

Nầy là chỗ đôi ta tái hiệp ,

Nầy là nơi vừa hiệp vừa vui .

Nầy là chỗ thiếp đang ngồi ,

Tin nghe chàng đă qui hồi tiên-bang .

 

Các chỗ ấy dẫy tràn thảm tín ,

Càng ở gần khó nhịn sầu than.

Cam tâm nín-nẫm gia đàng ,

V́ con chưa giữ vững-vàng qui-mô.

 

Nay tuyết đóng song hồ đông lănh ,

Dành cửa không gởi mảnh tâm hồn .

Tiếng chuông thức giấc  huỳnh-lương,

Toan nương thuyền huệ, vào đường vĩnh sanh .

 

Bước cảnh tịnh đă đành để cẳng ,

Tóc qui-y nửa trắng nửa vàng .

Phồn-hoa xa mă rộn-ràng,

Vinh-vinh nhục-nhục dăy-tràn kiếp-căn.

 

Ngắm thế cuộc chẵng bằng một giấc ,

Kiếp phù-du đặng thất là bao .

Nhẫng là đeo thảm chác sầu,

Tóc xanh cho tới bạc đầu cũng tin .

 

Nào là phép giựt-giành quyền lợi,

Nào là phương chuộng với cầu vinh .

Thử đem sánh khổ kiếp sanh ,

Chưa ai thấy đặng phước dành phần hơn .

 

Nào vui gượng, do cơn khóc lỡ,

Nào là khi chịu tớ làm thầy .

Quyền là chi lợi là chi ?

Dứt hơi ba tấc có ǵ gọi hay.

 

Nào là lúc ăn cay uống đắng ,

Nào là khen rồi mắng bao phen.

Tuồng đời trọng-trọng hèn-hèn,

Chẳng qua bướm tối, mến đèn xôn-xao.

 

Nào chữa đẻ biết bao khổ nhọc,

Nào hơn thua theo học sách đời .

Tang thương lúc biến khi dời ,

Trăm năm e cũng một đời thế thôi .

 

Nào tranh đấu thắng rồi lại thất,

Của phù-du chứa chất gọi giàu .

Thân c̣n đă quí là bao .

Dứt hơi của cải thế nào không hay.

 

Thiệt th́ bỏ,giả vay nên nợ,

Măn căn xưa chưa mở dây oan.

Kia là vua,nọ là quan

Cũng như bọn hát, hí tràng bán vui .

 

Sống thấy chết miệng cười mắt khóc ,

Nịnh lừa trung lưỡi thọc tay đâm .

Cũng như ác thú nhốt hầm  ,

Ăn nhau cho đă nào cần mệnh nhau.

 

Muốn lấy đạo làm đao hại thế ,

Toan dùng văn, gọi kế sanh nhai.

Đường hung ác, nẻo chông gai,

Lấn chen vào chốn nghiệt-đài gọi ngoan.

 

Mạnh hiệp yếu lấy gan hung bạo,

Dữ lấn hiền gươm giáo là hơn .

Nhẫng lo chác oán mua hờn,

Hại nhau chẵng biết nghĩa nhơn thế nào .

 

Thấy cảnh thế mà đau với thế ,

Biết thương đời mấy kẻ v́ đời .

Ngán thay cái kiếp con người ,

Thôi đành bến Phạn để lời phật răn.

 

Thay đạo-phục bước xăng lánh thế ,

Mơi th́ kinh, tối kệ giải ḷng.

Từ-bi hứng giọt nhành-dương ,

Lau thanh trái chủ, lấp đường nghiệp căn .

 

Đoạn t́nh ái đem quăng bể khổ,

Bứt hồng-duyên tính bỏ non thề.

Nầy bờ tục, nọ bến mê,

Từ đây không trở lộn về thấy ngươi .

 

V́ thấy đó phải cười lộn khóc ,

Sách của ngươi chẳng học mà say .

Của ngươi, của đoạ, của đày,

Ghét ngươi ta dứt từ ngày buổi ni.

 

Lần chuỗi hột từ-bi cửa khổ ,

Nương gió thanh trăng tỏ là nhà .

Nước non để bước ta-bà ,

Sô liêm đem nhuộm màu dà gọi duyên .

 

Trương thẳng cánh con thuyền Bát-Nhă,

Cỗi đau thương giải quả trừ khiên .

Lấy thân rửa thảm lau phiền,

Đem công chuộc khách thuyền-quyên lụy t́nh .

 

Túi gió trăng thinh-thinh rộng mở,

Vui hạc cầm hay dở thú riêng .

Khi động Thánh, lúc non Tiên ,

Sớm th́ Hải-Đảo tối miền Thiên-thai.

 

Đạp giày cỏ nương cây gậy bá ,

Mặc áo tơi nón lá che thân .

Trừ trần-cấu, xũ phất-trần ,

Quen bờ biển trí, dựa gần non nhân .

 

Đến phồn-hoa thân gần tục-lự ,

Chơi lầu hồng hỏi thử trái căn .

Chuỗi bồ trừ nghiệt gió trăng ,

Linh-đơn cứu kẻ khổ phần liễu hoa .

 

Gót nhân-ái đến nhà kẻ bịnh ,

Giọng từ-bi thức-tỉnh hung tâm .

Giữa cơn náo-loạn trổi cầm ,

Lấy hơi ḥa-nhă dẹp lần bỉ-thô.

 

Giúp những kẻ ôm mồ thủ hiếu,

Dỗ những trang bận-bịu khối t́nh .

Dọ đường phước giúp mày xanh,

Đưa con thuyền hạc đến gành thiên-lương.

 

Tưới hoa chạ bên đường vô chủ ,

Đậy giậu thưa cúc xủ mai xàu .

Bỏ ḷng thảm, dệt tâm đau,

Nâu-sồng cậy phép đổi màu anh hoa .

 

Câu tư hiềm biến ra bác-ái,

Nghiệp oan khiên đổi lại hồng-ân.

Khi kinh Thánh,lúc kệ Thần ,

Đọan-trường diệt dứt nợ-nần nữ-lưu.

 

Lầu xanh dậm màu tu trở vẻ,

Cửa không môn mở hé chơn hồng.

Thu-pḥng học chước thu không,

Đốt hương cho ấm cho nồng pḥng tiêu .

 

Đưa tuổi hạc quen ch́u non-nước,

Mượn bút nghiên làm chước chê đời .

Nâng bầu nhựt-nguyệt lưng vơi,

Dành gương liệt-nữ để lời trinh-phu .

 

Nắm huệ-kiếm định thâu trái chủ,

Mặc đạo y, sạch giũ phồn-hoa.

Nơi bến khổ, để bước già ,

Xuân xanh noi dấu xây ṭa anh-phong .

 

Cột thân-ái cây ḷng đạo đức ,

Gầy từ-tâm gắng sức ôn-nhu.

Nung trang trí-thức nữ-lưu,

Biết thân giữ mặt hảo-cừu giai-nhân.

 

Giồi trí-thức tinh thần đẹp-đẽ,

Trao tài-ba vẹn vẻ anh thư .

Vinh th́ chuộng, nhục th́ từ,

Cân cao tính thấp đặng trừ thiệt hơn .

 

Nước ma-ha rửa hờn nhi-nữ,

Chuỗi bồ-đề ǵn giữ hồng-nhan .

Cây trăm thước, đổi hương tàn ,

Treo y bá-nạp làm màn pḥng the .

 

Để chuông mơ dựa kề son phấn,

Chất nhơn-t́nh chồng cận kệ-kinh .

Tâm ẩn ái giúp chí-linh ,

Biển mê chèo nhặt thuyền t́nh độ nhân .

 

Lấy tâm chánh làm cân đong thế,

Cậy ḷng lành làm kế d́u đời .

Chông gai, vạch bước thảnh-thơi ,

Cầm phương cứu khổ, độ người trầm-luân.

 

Vẹn nhân-đạo đi lần nẻo chánh ,

Đến vô-ưu, đặng lánh nhơn-luân.

Thuyền con mệnh-mệnh như rừng ,

Đọn đường thánh-đức hỏi chừng Như-Lai.

 

Am-tự đóng, chặt gài bước tục,

Nước Cam-Lồ, cho phước tiêu-diêu .

Oan-trái dứt, nghiệp chướng tiêu ,

Cảnh vui Cực-lạc mỹ-miều vẻ-tâm.

 

Lánh bợm tục, t́nh thâm cũng tránh ,

Trốn đau thương, xa cảnh trần-gian .

Biến thân hạc nội mây ngàn,

Nắm phan tiếp dẫn, mở đàng Lôi-Âm .

 

Nơi cảnh tịnh, âm-thầm vui thú,

Đem tâm t́nh để ngụ đài sen.

Thông-dong quạt gió trăng đèn ,

Nhành dương làm bạn, sách hiền gợi quen.

 

Bế ngũ-quan không kiêng tục tánh,

Diệt tục trần, xa lánh phàm tâm .

Mệnh thiên giữ vững tay cầm ,

Đoạt phương tự-diệt, giải phần hữu sinh.

 

Linh linh hiển hiển, khinh khinh khứ,

Sắc sắc, không không, sự sự tiêu .

Chơn-linh đẹp-đẽ mỹ-miều,

Xuất dương sớm đă đến triều cung-hư .

 

Ngũ khí thanh diệt trừ quả kiếp ,

Linh quang đầy đặng tiếp hồng-ân .

Xác tại thế, đă nên Thần,

Ba mươi sáu cơi, đặng gần linh thiên .

 

Hiệp tạo-hóa cầm quyền chuyển thế ,

Dạy vạn-linh dụng thế từ-bi.

Sanh ấy kư, tử là qui ,

Diệu-huyền cơ tạo, chẳng ǵ gọi hơn .

 

Chừ mới rơ nguồn cơn kiếp sống ,

Tấc thây phàm rất mỏng số căn .

Ham phương cứu thế độ nhân ,

Giải mê khách tục, cơi trần lánh xa .

 

Lấy bác-ái làm ḥa vạn-vật ,

Đem thiện-duyên xây nấc thang hồng.

Đọan căn đóng chặt âm-cung ,

Ṭa sen chín phẩm, để cùng Phật tâm .

 

Trăm tuổi sống chẳng lầm tuổi sống ,

Một kiếp sanh, chưa trọng kiếp sanh.

Thay thân tạo-hóa là ḿnh ,

Nâng-niu sanh chúng mới đành chữ nhơn .

 

Ngồi mà lóng tiếng đờn vô cực ,

Phước siêu thăng đặng thất nơi ta .

Biết coi thế giới như nhà

Sống nên chí Thánh, thác là Thần Tiên .

 

Thiếp nhờ Đạo giải phiền diệt khổ ,

Biết may duyên, lựa chỗ gởi tâm .

T́m đâu đặng kẻ tri-âm ,

Ôm thương đem gởi cảnh thần cửa không .

 

Càng ngó trái lại miền thế tục ,

Lụy nhỏ dầm, đôi khúc ḷng đau.

Ái-ân, ân-ái là sao ,

Đày thân lắm khách má đào gian-truân .

 

Chịu ṃn-mỏi mảnh thân nhi-nữ ,

Cũng toan lo ǵn-giữ khối t́nh .

Trăm năm dầu sống mảnh h́nh,

Th́ trong tâm-lư đă đành tiêu tan.

 

Nào những mộng mơ chàng duyên thiếp ,

Nào những mơ ư hiệp tâm đầu .

Duyên là đâu, nợ là đâu ,

Chẳng qua biển khổ bắt cầu sống mê  .

 

Khối thảm chất tràn-trề bể hẹn,

Giọt đau thương quá chén hiệp phu.

Hễ là trí, ấy là ngu ,

Càng say âu-yếm, càng sầu nhớ thương .

 

Khách má phấn môi son đậm sắc ,

Đặng đem mồi trêu mặt ác-phong .

Đâu chữ tiết gọi là đồng ,

Lời than tiếng thiết để ḷng trăm năm .

 

Chẳng qua khách ăn nằm quán tục,

Vắng một ngày lâu chút trọn đời .

Hỏi ai thỏa chí ai ôi ,

Tra pḥng hiệp-cẩn, bao hồi khóc riêng .

 

Một câu mến gieo phiền muôn tiếng ,

Đôi lời phân, ngàn miệng xa-xôi .

Hỏi ai trộm đứng lén ngồi,

Những cay, những đắng cái mùi ra sao ?

 

Tính để viết khuyên rào tiết ngọc,

Th́ sợ e ghẹo chọc si-t́nh.

C̣n không để trọn lời lành ,

Lại e cho gái nhẹ ḿnh nữ trung .

 

Toan để bút, ngăn ṿng chồng vợ ,

Th́ lại e nghịch nợ tiền khiên .

C̣n khổng lưu lại lời hiền ,

Mưu chi gỡ nổi, thảm phiền đạo thê .

 

Thấy trẻ gái dầm-dề lụy đổ ,

E cho sau chịu số như già .

Muốn khuyên đầu Phật xuất gia ,

Lại e để hại nước nhà khuyết dân .

 

Thấy nhi-nữ kiếp căn mỏng-mảnh ,

Muốn binh lời làm mạnh đỡ nâng .

Lại e lỗi đạo nhơn-luân ,

Dở-dang gia-pháp vương-thần loạn ngôi.

 

Gẫm thân gái, trọn đời cực nhọc ,

Tính buông câu gọi chút nghỉ-ngơi .

Lại e sái thế lỡ thời ,

Giúp nam-nhân, chẳng có người trọn tâm .

 

Nghĩ phận vợ ngàn trăm đau-đớn ,

Sanh đẻ con nuôi-dưỡng nhọc-nhằn .

Muốn khuyên giảm bớt ái-ân ,

Lại e giục kẻ Tấn-Tần chia phôi .

 

Nên ngậm thảm, đặng ngồi nuốt thảm ,

Toan buông lời, chẳng dám hở môi .

Lén xem sự thế ngậm-ngùi,

Nguyền trông chỉ đợi phép trời dạy khuyên .

 

Tay lịch-sự tự nhiên chê sự ,

Ḷng đa t́nh vẫn cứ vị t́nh .

Biết tùng quyền, hiểu chấp kinh ,

T́m phương hay gởi lấy ḿnh cửa tu .

 

Nhẫng thảng măn tháng thâu năm lụn ,

Sớm công-phu, tối tụng văng-sanh .

Đă quen cảnh phạm lánh ḿnh ,

Nên phương nhờ bởi đoạn t́nh ái yêu .

 

Nghe một sự hiểu điều khác nghĩ ,

Trong thất t́nh, tiêu-hủy không không .

Hết ham danh, chẳng mến công ,

Xem h́nh lẫn lộ, bùi nồng thế gian .

 

Cây trăm thước bắc thang bến khổ ,

Hoa bốn mùa thơm chỗ nhớp-nhơ .

Vui đọc truyện, buồn ngâm thơ ,

Non vu lấp nẻo đàn tơ dở mùi .

 

Đếm thử tuổi tám mươi đă quá ,

Giấc Nam-kha giục-giă tỉnh mê .

Tâm-thần mỏi-mệt ủ-ê ,

Khối sanh khi đă gần kề dứt hơi .

 

Khổ bịnh thấy trêu người đă quá ,

Buổi văng sinh giục-giă kêu hồn .

Tỉnh say trong kiếp dương-môn  ,

Nữ th́ thấy cảnh hoàng-hôn mộng h́nh .

 

Muốn gặp mặt thâm t́nh gởi trối,

Những lỡ bề v́ buổi đoạn từ .

Không nhan tín, khó hồng thư ,

Viết quơ chẳng nỗi, giấy như tránh đề  .

 

Muốn nhắm mắt một bề cho khoẻ ,

Những t́nh h́nh mọi vẻ trêu ngươi .

Khi th́ khóc, lúc th́ cười ,

Bao nhiêu t́nh nghiă, một đời thoáng qua .

 

Tám chục năm lâu xa cách mấy ,

Trong giấc mê xem thấy ngắn thay !

Ba vạn sáu ngàn ngày .

Cơi dương-gian với tuyền-đài gần nhau .

 

Nhớ con cháu c̣n lâu kiếp sống ,

Dầu gặp h́nh như bóng sá chi .

Dỡ hồn-phách, yếu thây thi ,

Dậy ngồi chẳng nổi, bước đi không rồi .

 

Gắng cầm viết, nín hơi sống rốt ,

Đề năm vần, khắc cốt nữ-lưu .

Dứt t́nh ái, giải sầu ưu ,

Hễ thương th́ cũng lo mưu giữ ḿnh .

 

THI :

Giữ ḿnh dầu vẹn tấm t́nh chung .

Danh tiết nữ-lưu ở phụ tùng.

Mặt biển khổ dồi-dào ái thủy ,

Đầu non thế hoại-hủy hương nồng .

Mày xanh khá nhớ cơn đầu bạc

Ngọc trắng đừng cho nhiễm bợn bùn .

Khí tượng anh-thư ǵn lẩn giá .

Giúp đoàn nhi-nữ mở non sông .

 

Rán quá sức cẩn phong thi nhạn .

Dường say mê, lơ lảng tinh thần .

Sấn tay thêm một chữ thân .

Để dành gỡ khổ, đoạn-tràng hồng-nhan .

 

Buông ngon viết vào làn mây trắng ,

Hễ có thương nhớ dạng là hơn .

Cảnh thiên gởi tấc hương hồn ,

Để câu tiết nghĩa vĩnh-tồn hậu-lai .

Đời đời danh chói Cao-Đài .