Chân Dung Đức Giê Su Ki Tô
( Jésus Christ )

 
Thánh giáo của đức Cao Đài Thượng Đế - TNHT,
có minh xác trong đàn cơ đêm Noel 1925

" Ngọc Hoàng Thượng Đế viết
Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát giáo đạo nam phương :
Muôn kiếp có TA nắm chủ quyền
Vui ḷng tu niệm tỏ ân thiên
Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế
Ngàn tuổi muôn tên giử trọn biên"

 
" Đêm nay, 24 décembre, phải vui mừng v́ là ngày ta xuống trần dạy đạo bên Thái tây (Europe). Ta rất vui mừng giờ ngày gần đến, đợi lệnh nơi ta. Ta sẽ làm cho thấy huyền diệu đặng kính mến ta hơn nữa "
 
Theo đó chúng ta biết được đức Giê su Ki Tô chính là đức Ngọc Hoàng Thượng đế chiết phần lớn đại linh quang của ngài để giáng trần mở đạo cứu thế bên Thái tây hai ngàn năm về trước, bởi thế nên ngài giáng cơ xưng là ngôi hai giáo chủ - người tín đồ Thiên Chúa giáo gọi người là con một của đức chúa Trời là đúng như vậy.
Người tín đồ Cao Đài cần phăi hiểu giáo lư của Thiên chúa giáo (hay Gia Tô giáo) cũng như của tam giáo (Thích, Khổng, Lảo) để ḥa đồng cùng với mọi tôn giáo trên thế giới trong tin thầnVạn giáo nhất lư của Đại Đạo.
V́ phạm vi nhỏ hẹp của bài này, chúng tôi xin tŕnh bày đại cương, khái quát giáo lư của Gia Tô giáo.
Củng như Cao Đài giáo có bửu kinh Thánh Ngôn Hiệp Tuyễn (TNHT), Thiên Chúa giáo có Thánh kinh La Bible - Quyễn Thánh kinh này do 4 vị tông đồ của đức Chúa KiTô kết tập lại những lời giảng dạy của chúa hồi ngài c̣n sanh tiền là các thánh : Mathieu, Jean, Paul và Luc. Sau này, vào năm 1945 người ta c̣n t́m được trong vùng Nag Hammadi ở Ai Cập 114 bài viết (logion) của thánh Thomas ghi lại những lời giảng dạy của đức Giê su Ki Tô mà ngài đă trực tiếp nghe được c̣n gọi là Sermons sur la montagne, đó là căn bản giáo lư của Thiên chúa giáo và làm bài học trên bước đường tu thân hành đạo giúp đời rất thực tiển.
Về việc làm phước mà Tam giáo gọi là làm phước thiện, thể hiện ḷng từ bi bác ái mà Cao Đài gọi là công quả trong pháp môn tam công (công quả, công tŕnh và công phu), đức chúa Giê su Ki Tô dạy môn đệ ngài như sau : " Khi các con làm phước, các con đừng thổi kèn trước mặt con như những người giả đạo đức ở trong nhà thờ và đứng ngoài đường để cho thiên hạ biết và tâng bốc các con. Sự thật, ta nói cho các con biết, chúng nó có phần thưởng của chúng. Nhưng con, khi con làm phước, tay trái của con không cần phải biết những ǵ tay phải của con đă làm, để cho việc thiện con làm được thực hiện trong sự kín đáo. Cha của con vẫn thấy trong sự kín đáo đó và sẽ ban thưởng cho con. "
Tam giáo củng dạy tương tợ làm phước như vậy là làm âm chất, bố thí trong sự kín đáo âm thầm không cần ai hay biết, không quảng cáo, không khoe khoan, không cần được đền ơn với tinh thần vô vi, vô ngả, vô danh gọi là âm chất.
Về việc cầu nguyện và cúng kiến; đức chúa Giê su Ki Tô dạy : " Khi con cầu nguyện con đừng làm như những người giả đạo đức v́ chúng nó thích đứng mà cầu nguyện trong nhà thờ và ở các ngả đường để cho thiên hạ thấy chúng đang cầu nguyện. Sự thật, ta nói với các con, chúng nó vẫn có phần thưởng của chúng. Nhưng với con, con hảy vào trong pḥng của con, đóng cửa lại mà cầu nguyện. Cha các con đang ở đó, trong sự im lặng và kín đáo đó vẫn thấy con làm việc đó và sẽ ban thưỡng cho các con.
Khi con cầu nguyện, đừng lập đi lập lại những lời trống rổng như người ngoại đạo chỉ nghỉ đến việc được ban ơn và nói chuyện rất nhiều. Các con đừng nên làm giống như họ vậy! bởi v́ cha con ở trên trời biết các con cần những ǵ trước khi các con cầu xin với người (Mathieu VI) "
Đối với Tam giáo th́ cầu nguyện linh ứng hay không cốt ở tấm ḷng chân thật, chí thành, chí kỉnh th́ tự nhiên có sự cảm ứng của thiêng liêng ; hể người nguyện điều lành th́ trời ắc tùng theo để ban điều lành : nhơn thiện nguyện, thiên tất tùng chí.
Về việc hiến cúng lể phẩm; đức Giê su Ki Tô c̣n dạy : " Nếu con đem phẩm vật đến hiến dâng trên bàn thờ mà sực nhớ đến người anh em c̣n có điều ǵ chống đối con, th́ con hảy để lại đó, và con hảy trở về ḥa giải với người anh em con đă, rồi sau đó con hảy trở lại mà dâng hiến phẩm vật đến thiêng liêng. (Mathieu V)"
Về việc xét người, xét ḿnh; đức Giê su Ki Tô có dạy: " Con đừng xét xử ai hết để khỏi bị ai xét xử lại ḿnh; bởi v́ cách thức các con xét xử, các con sẽ bị xét xử lại y như thế và những phương tiện mà các con sử dụng sẽ được người sử dụng lại cho các con - Tại sao con thấy cọng rơm trong mắt của người anh em con mà con không thấy cây đà to lớn trong con mắt của con ? Hay cũng như con nói với người anh em rằng: hảy để tôi lấy cọng rơm trong mắt của anh ra mà con đă không thấy cây đà trong mắt của chính con. Giả đạo đức! vậy con hảy tháo gở cây đà trong mắt của con ra đă và sau đó hảy lấy cọng rơm trong mắt của người anh em. "
Chúng ta hảy nghe chúa Giê su Ki Tô dạy về việc ném đá một người phụ nữ (Mathieu VII) : Trên đường truyền giảng đạo, đức Giê su Ki Tô gặp một đám đông đang bu lại bắt tội và toan liệng đá vào một người đàn bà đang rên rỉ, than khóc, chúa liền bảo họ hảy ngừng tay và nói lớn cho cả bọn cùng nghe: " Các người tự xét ḿnh coi trong đời đă có bao giờ làm lổi chăng? nếu ai xét thấy trong đời ḿnh chưa hề làm điều lầm lổi th́ hảy liệng đá vào người đàn bà này! ". Đám người kia đang nhốn nháo bổng nhiên vụt yên lặng và tỏ vẻ suy nghỉ rồi sau đó từ từ kéo nhau đi hết.
Hảy thương yêu và cầu nguyện cho kẻ thù; đức chúa Giê su Ki Tô có dạy môn đồ như sau: " Các con thương đồng bào của các con và ghét kẻ thù nghịch của các con. Nhưng ta nói với các con ; hảy thương kẻ thù của các con và hảy cầu nguyện cho những ai đă hành hạ, ngược đăi các con, để các con xứng đáng là con của cha các con ở trên trời, bởi v́ người cho mặt trời soi sáng cho kẻ dử củng như người hiền và người cho mưa tưới mát những người ngay thẳng, chánh trực củng như những người bất chánh!
Nếu các con chỉ thương những người thương các con thôi th́ có ǵ xứng đáng ở các con đâu! những quan lại thâu thuế có làm ǵ khác hơn con đâu! và nếu các con không chịu đón tiếp người anh em các con th́ các con có làm ǵ khác thường đâu ! chính người ngoại đạo củng làm như vậy không khác - các con hảy trọn lành như đức chúa Trời của các con trọn lành vậy! " Đức Cao Đài Thượng Đế là cha của đức Giê su Ki Tô củng dạy: "Thầy là cha của sự thương yêu, kẻ nào ghét sự thương yêu là không được gần thầy, và c̣n căn dặn nếu các con không đủ sức thương yêu nhau th́ củng chẳng đặng ghét nhau (TNHT)." Sự thương yêu đối với môn sinh Cao Đài rất quan trọng, nếu không thực hành bằng được th́ không thể trở về được Bạch Ngọc Kinh, nơi mà Phật giáo gọi là Niết bàn và là Thiên đàng của Thiên chúa giáo.
Thầy có dạy: " Sự thương yêu là ch́a khóa mở cửa của Tam thập lục thiên, Cực lạc thế giới và Bạch ngọc kinh. Kẻ nào ghét sự thương yêu th́ chẳng hề qua khỏi cửa luân hồi (TNHT, 43) ". Thầy c̣n nhắc thêm: " Các con không thương được kẻ ghét ḿnh, th́ khó được gần thầy. Các con muốn gần thầy, hiệp cùng thầy th́ bỏ ḷng thương ghét, lấp nẻo thị phi, đoạn dứt nhơn quả. Bao nhiêu đó làm cho tánh đạo các con sáng ngời, các con sẽ ḥa giải được mọi khó khăn khổ nảo để hiệp cùng thầy "(TGST cơ quan). Thầy thường dạy: " Con thầy th́ phải giống thầy, giống thầy th́ phải đủ đầy thương yêu ". Đức chúa Giê su Ki Tô là con một của thượng đế lẻ dỉ nhiên là giống thượng đế (tel père tel fils) những lời dạy của ngài củng từ nơi đức thượng đế truyền cho.
Đức chúa Giê su Ki Tô dạy về sự nhẩn nhục; Ngài dạy môn sanh như sau: " Theo cựu luật, lấy mắt trả mắt, và lấy răng trả răng, để trừng phạt. Nhưng ta, ta nói với các con đừng có chống đối với kẻ hung bạo! Trái lại kẻ nào đánh má bên phải của con th́ con hảy đưa má trái cho nó đánh nốt. Nếu có kẻ chống đối hay đ̣i lấy áo của con th́ con hảy cho nó lấy thêm cái áo ngự hàn (manteau) của con. Và nếu có kẻ muốn ép con làm một ngàn việc cho nó th́ con hảy làm hai ngàn. Hảy cho người nào xin con và không nên ngoănh mặt với những ai muốn mượn tiền con. (Mathieu V)"  Tam giáo củng có dạy: Đừng lấy oán tră oán mà phải lấy ơn tră oán th́ oán mới dứt, phải thi ân bố đức. Phật, Tiên đều dạy thực hành bác ái từ bi.
Về việc khắc kỷ tránh làm tội lổi; đức chúa Giê su Ki Tô có dạy như sau: " Nếu con mắt phải của con làm cho con sa vào tội lổi, th́ con hảy móc nó ra và liệng nó ra xa khỏi ḿnh con, thà là để một phần thân thể con chết đi hơn là cả xác thân con phải sa vào hỏa ngục! Nếu cánh tay mặt của con làm cho con phải sa vào tội lổi, th́ con hảy chặt bỏ và liệng nó đi nơi khác, bởi v́ tốt hơn, thà để một phần thân thể của con chết đi hơn là giử toàn vẹn tấm thân mà phải đọa đày vào hỏa ngục. "
Theo chúa Giê su Ki Tô, nếu cần phải móc mắt, chặt tay để diệt trừ tội lổi th́ củng phải cương quyết hy sinh mà thực hiện, v́ tội lổi làm cho chúng ta xa ĺa thượng đế là đấng trọn lành, đại từ, đại bi. Thà rằng đau đớn xác thân c̣n hơn là để linh hồn không được toàn vẹn, bị nhơ bẩn, ô uế v́ tội lổi do xác phàm xúi giục!
Qua lời dạy của đức Giê su Ky Tô mà chúng tôi vừa nêu qua, chúng ta thấy chúa đặt nặng vấn đề trau giồi tâm linh hơn là vật chất. Ngài khuyên ta lo khắc kỷ sửa ḿnh và hảy kín đáo làm những việc làm phúc đức v́ Thượng đế vẫn công b́nh xét thấy để ban ân. Ngài muốn ta được trọn lành, trọn tốt và trong sáng để được về gần gủi với đức chúa Trời Thượng đế, vốn công b́nh, đại từ, đại bi thương yêu nhân loại. Chúa Giê su Ky Tô đă dạy rất nhiều, chúng tôi chỉ tạm trích những lời dạy cốt yếu để học và noi gương hy sinh cứu thế của ngài.
Trước khi dứt lời, chúng tôi xin đọc lại những lời kêu gọi thiết tha của ngài đến dân tộc Việt Nam trong dịp đàn cơ nhân ngày giáng sinh tại thánh thất Bàu Sen (Chợ Lớn)  .
 

Ta đến với một mùa Đông đầy giá rét
Để hy sinh cứu rổi cho nhơn loài
Ta lại đến trong cơn lửa bỏng dầu sôi
Để cất tiếng từng hồi gọi đàn chiên lạc lỏng
Chúa cứu thế muôn đời c̣n măi sống
Sống muôn đời và măi sống muôn đời
Việt Nam ơi ! Hồng lạc ơi !
Đấng thượng đế, đức Cao Đài đang ngự trị .

 
Hởi dân tộc được chọn, dân tộc được thương yêu. Một hân hạnh lớn lao, một hănh diện to tát chư hiền được đem ra từ một dân tộc của một quốc gia trong muôn vàn quốc gia mà Đại từ phụ điểm nhuận. Trách vụ gam go chỉ giao cho người chí khí. Mọi thử thách sẽ định giá cho thành quả của sự vụ mai sau. Xin đội ơn chúa ban ơn lành cho toàn thể nhân loại được b́nh an .